D I ID IT G IT C/ ^7 in BR01D1HBAND dc ktmmmm BLAD DER aALSTIRSE VRIJE BRALTBUEER 11° i JANUARI 1948 Hier is dus het eerste nunnsr ven onze "Aalcterse Spuiter" voor het jaar 1943. Set deze nonen wij de gelegenheid te haat cl onze vrienden Spuiters- Erewacht era' er. lluziok anten van" harte oen zalig en gelukkig nieuwjaar te wensen» ecu jrar van goede gezond heid} voorspoed} en al wat Uw L-. t ala Spuiter raar zou kunnen wensen. Wij t rekken hier nogmaals de aandacht bp het duit dat wij steeds net veel pl hier alle artikels.- cages old door onze Spui'oer j» Erewachtors en Huziekersen» aC-hn i.ogen. liaarde inzendingen raceten getekend zijn? en vooral non nag geen piorsonön aanvallen ox' geen artikel-; inzenden die oen of ander persoon in hot god-erg brengen of zouden 'bc spotte "J i j k naken X' Uk:.:, ik 43 VCAÏ Q ';BE' EDE Qè 18 ITovenhor 1947 on* 10uur in don voD'rniddr.g wirden wi" j öpgoro'opcn voor «on "begin van brand welke ontstaan was" in "een huis gelegen in de 0«L'.Vrouw3traat In'"enkele ninuton waren do uit go rukte manschappen terug. ""Dit was do enige oproeping hoor brand in ITovoribor zo dat er riet nag geklaagd worden do zo naai» HST KORPS SI." IDS OCTOBER 0p-S4 Hove ra.be P ging onze algenon® vergadering net verkie zing vah de boötruuclcdon door. Sergeant 11 SAEDETE3R Richard» Xo'rpoiwl SCHOtLAERT Juli en en Brrndwepmcn BACX :.lï:T gjai.ol' nochton hot vort ouwen dei- z.an zchappon genie ten en zetelen dan oc". in 't bestuur. wij wo. oen hen van harte geluk voor hot 3ucc s welke zij bij do verkiezing ■zochten genieten ün 'nog near suecCs by hot verdedigen or .r belangen by 't Be stuur -

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Aalsterse Spuiter | 1948 | | pagina 1