HOOIGRAS HOOl-EN NAGRAS, Grasvenditien 1889. EN TOEMAAT, BERICHT^ Het kantoor van den Deurwaarder Alfred MAHIETJ, is gevestigd te Aalst, Korte Zoutstraat» 19. Namens Mr 13. Meuleman, te Lede; 2 koopen llooigras en 1 koop Toemaat. 20. In eenen meersch wijk Grootenmeerscli5 koopen llooigras en 1 koop Toemaat. 21. Namens het Kerkbestuur van Impe; 10 koopen llooigras en 7 koopen Toemaat, in den Groolen- meersch. 22. Namens Mr E. Eeman, Notaris te Erpc 2 koopen llooigras en Toemaat, in den Grootenmeerscli. 25. Namens Mp 13. Meuleman voornoemd 2 koopen Hooigras en Toemaat, in den Grootenmeerscli. 24. Namens Mmu\Ye Dommer, te Aalst; 1 koop Hooi gras en 1 koop Toemaat. 25. Namens Mr Pb. Van den Abeele, te Smetlede, 2 koopen llooigras en 1 koop Toemaat. 2G. Namens Mp L. Blancquaert, te Wieze 1 koop llooigras en 1 koop Toemaat. 27. Namens MrA. D'llollander, te Scliellebelle 5 koo pen Hooigras en 5 koopen Toemaat, in den Groo tenmeerscli. 28. Namens Mmc We De Vos, te Melle; 6 koopen Hooi gras en G koopen Toemaat, aan den Watermolen. 29. Namens Mr J. DeSmet, te Impe; 1 koop Toe maat, wijk Molenhocck. Men zal vergaderen te Wanzele nabij de herberg van Victor Van Ilauiveom 8 uren voormiddag, te Smetlede in den Ilavenmeersch om 10 uren voormid dag, en te Impe aan den meerscli van Mr 13. Lalle- mant, wijk Ledezijde, om 1 leuren namiddag en bet order hiervoren volgen. Alles op tijd van betaling mits borgstelling. JAAKL1JKSCIIE VERKOOPKNG van 1 GO koopen binnen de gemeentens O llcrgem. Erondegem, Erf een Impe, opgescheld van Erondegem De Sekrelaris Désiré VAN BELLE, te Erondegem, zal door het ainbt van Deurwaarder VAN MUVI.EJl) te Aalst, op Dijnsdag 18 Junij 1889, openbaar verkoo- pen A. Namens en ten verzoeke van d'lieer Philippe De Saedeleer, Burgemeester te Ollergem, 20 koopen Hooi en Nagras. II. Namens en ten verzoeke van d'heer E. Wibo- Van den Steene, geneesheer, nu wonende te Brussel, 20 koopen Hooi en Nagras, wassende in zijne bekende meerschen te Erondegem, in de Exterbergen. C. Namens en ten verzoeke van d'heer S. B. de Kerchove, te Gent, 15 koopen Hooi en Nagras, in den Grootenmeerscli. Namens en ten verzoeke van d'heer T'Kinl, te Burst, 5 koopen Hooi en Nagras, in de Kleiuzijde. E. Namens en ten verzoeke van d'heer B. Sclioc- kaert, te Erondegem, 5 koopen Hooi en Nagras, te Erondegem, aan de Zandstraat. INamens en ten verzoeke van het Armbestuur van Erondegem, 15 koopen Hooi en Nagras. G. Namens en ten verzoeke van d'heer Ivo Loiius, te Erondegem, 10 koopen Hooi en Nagras. II. Namens en ten verzoeke van d'heer Jansscns-De Schryier, te Sl. Nieolaas, 17 koopen Hooi en Nagras. /.Namens en ten verzoeke van d'heer Hypolite Schoc- kaert, Schepenen te Erondegem, 0 koopen Hooi en Nagras, waarvan 5 aan het hol der wed. d'lloyc. J. Namens en ten verzoeke van d'heer Van Belle, te Erondegem, 7 koopen Hooien Nagras. li. Namens en ten verzoeke van d'heer August Schoc- kaert, te Erondegem, 5 koopen Hooi en Nagras. L. Namens en ten verzoeke van juffrouw Noël, te Aalst, 5 koopen Hooi en Nagras. M. Namens en ten verzoeke van d'heer Domien Beer- naert, te Erondegem, 2 koopen llooigras. iV. Namens en ten verzoeke van d'heer Blom, te Brussel, 8 koopen llooigras en Nagras, op de dl ij Bunders. O. Namens en ten verzoeke van de erven Madame Danneboom, ie Hamme, 6 koopen Hooi en Nagras. P. Namens en ten verzoeke van d'heer Meuleman, te Massemen, 2 koopen Hooi en Nagras. Q. Namens en ten verzoeke van d'heer Auguste De Smet, te Erondegem, 5 koopen Hooi en Nagras. R. Namens en ten verzoeke van de weduwe Ch. De Graeve, te Erondegem, 5 koopen Hooi en Nagras. S. Namens en ten verzoeke van d'heer Octave Tor- rekens, brouwer te Aijgem, 2 koopen Hooi en Nagras. T. Namens en ten verzoeke van d'heer De Troyer, te Haaltert, 2 koopen Hooi en Nagras. P. Namens en ten verzoeke van Virgenie Bockstael, te Erondegem, 2 koopen Hooi en Nagras. V. Namens en ten verzoeke van d'heer Francies De Bas, te Erondegem, 2 koopen llooigras. Men zal vergaderen en beginnen om 9 uren voor middag, te Otlergem, aan den Watermolen. Men zal vergaderen en beginnen om tien uren voor middag. te Erondegem, aan de meerschen van August en Bcllaunius Schockaert, nabij het Molekcn, in de Zandstraat en eindigen nmt de meerschen van Hypolite Schockaert en Mijnheer Wibo. Alle koopers zijn gehouden goede cn solvabele borg te stellen voor het macijen van hun gras of na de ver- kooping, ten Gemeentehuize, te Erondegem. OPENBARE VERKOOP ING van Ie Lede, Erpe, Wanzele, CherscampWichelen, Impe, Gijsegem en Mespelaar. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ten aanzoeke der hierna genoemde eigenaars, up de hierna gestelde dagen, openbaarlijk verkoopen A. GEMEENTE LEDE EN ERPE. Op Vrijdag 7 Juni, om 9 ure slipt voormiddag. 1. Namens de kinderen Van Langenhove, te Lede, op hunne meersch te Lede, nabij de Statie0 koopen hooigras. 2. Namens Mijnheer Albert de Kerchove, grondei genaar te Gent, in het beluik zijns kasteels Ie Lede, Driescli8 koopen llooigras en 8 koopen toemaat. 5. Namens Mevrouw de Baronnes Dellafaille, grond- eigenaresse te Lede, in liet beluik van baar kasteel te Lede, Bonkenburg; 11 koopen llooigras. 4. Namens Mijnheer den Baron Kervyn-de Letten- hove, volksvertegenwoordiger te Sinl-Michel bij Brugge, te Lede aan den Bumsl5 koopen harlgras en 2 koo pen toemaat. 5. Namens den heer Petrus Joannes Mertens, grond eigenaar te Lede, in zijnen bosch te Lede, Boschslraat; 1 koop harlgras. (i. Namens zeiven lieer Mertens, op zijne meerscli te Lede, heiberg4 koopen harlgras. 7. Namens den lieer Adolf De Motte, te Lede, op zijne meerscli te Lede, heiberg5 koopen harlgras. 8. Namens de heer Frans Lievens, te Lede, op zijne meerscli te Erpe, heiberg; 5 koopen harlgras. D. GEMEENTE LEDE EN IMPE. Op Donderdag 15 Juni, om 3 ure voormiddag. 1. Namens Juffer Van Ilerzelc, te Lede, opccue meersch te Lede, Gucht, aan de herberg bewoond ge weest door Frans De Crcnier; 5 koopen llooigras en 5 koopen toemaat. 2. Namens de heer Petrus Joannes Mertens voor noemd, te Lede, Bijuiecrsch; 4 koopen llooigras. 5. Namens Juffer Malthys, te Elserie, op hare meersch nevens voorgaande; 7 koopen harlgras. 4. Namens de erven van Mevrouw Van den llecke- Soencns, te Gent, op haren meersch te Lede, aan den Watermolen 2 i koopen harlgras. 5. Namens Mijnheer Pieters-de Profl, te Niel, op zijne meersch te Lede, Bijslmeersch9 koopen iiooigras. (i. Namens Mijnheer Leopold Gorus De Block, te Wanzele, te Lede, Ledezijde; 1 koop hooigras en na gras, alsmede 1 koop aardappels en 1 koop'bettcraven, 7. Namens Mijnheer Bené De Swacf, te Lede, in de Rijmeersch5 koopen hooigras. 8. Op eene meerscli nabij voorgaande; 2 koopen hooigras. 9. Namens genoemden lieer Petrus Joannes Mertens, op de Imogen Rijmeersch 2 koopen hooigras. •10. Namens liet Kerkfabriek van Lelie; 2 koopen hooigras nevens voorgaande. 11. Namens Mijnheer Leo Lalemant, te Wichelen; 1 koop hooigras iu de Rijmeersch. 12. Namens Mijnheer Albert de Kerchove, te Gent, op zijne meersch, te Lede, Rijmeersch, 2 koopen lmoigras. 15. Namens Juffer Marie de Kerchove, te Gent, op den Impschendam; l i koopen hooigras. 14. Namens de erven Mijnheer Ernest de Kerchove, te Gent, op hunne meersch nevens voorgaande8 koo pen hooigras cn toemaat lot 1 October. 15. Op eene meersch te Lede, Osseweide; 5 koopen hooigras. 1G. Namens den heer Charles Govaert, te Wanzele, op eene meerscli te Lede, genaamd de Wee; 8 koopen hooigras en 8 koopen toemaat. 17. Namens den heer Loslrie; 1 koop hooigras en toemaat, op de meersch genaamd Necrhove. 18. Namens de erven Mijnheer Leopold Malthys, te Elsene; I koop gras en toemaat, te Impe, op den Wïjinenier. 19. Namens dezelve, te Lede, Biestraat; 9 koopen hooigras. 20. Op eene meersch te Lede, OverimpeG koopen llooigras. 21. Op eene meerscli te Impe, genaamd Rijstmeersch; 10 koopen llooigras. 22. Namens Madame weduwe Verbrugghen, te Erpe, op haren meerscli, te Erpe, Ruilingen5 koopen hooigras en toemaat. 25. Op eene meerscli in den Grootenmeerscli; G koopen hooigras. C. GEMEENTE LEDE, CHERSCAMP en WANZELE. Op Vrijdag 1 i Juni 1889, om 8 ure voormiddag. 1. Namens genoemden heer Mertens, op zijne meersch, gelegen te Lede, Rammelkot, omtrent den Watermolen van den heer ilippolijle Malthys; 4 koopen llooigras. 2. Op eene meersch daaromtrent5 koopen liooigras. 5. Namens Mijnheer Albert De Rièvre, te Aalst, op zijne meersch, te Cherscamp, Tussehenbeke27 koo pen harlgras. 4. Namens het Kerkfabriek der gemeente Wanzele, op eene meersch te Wanzele, Gevels, genaamd de Kerkemeorsch9 koopen hooigras en 5 koopen toemaat. 5. Namens liet Armbestuur van zelve Gemeente, op eene meerscli te Wanzele, in den Held; 2 koopen llooi gras cn 1 koop toemaat. G. Namens hetzelve Armbestuur, op eene meerscli le Wanzele, Huilcnhoeck, aan de hofstede van Aman- dus Yyverman; 2 koopen hooigras en 1 koop toemaat. D. GEMEENTE GIJSEGEM EN MESPELAAR. Op Maandag 17 Juni 1889, om 9 ure juist voor middag. A. Namens Mijnheer den Raron de Broqueville, te Postel onder Moll. 1. Op eene partij meersch te Gijsegem, Meulen- liocck7 koopen hooigras en 7 koopen toemaat. 2. Op eene partij meersch le Gijsegem, Osseweide; 12 koopen harlgras en 12 koopen toemaat. 5. Op eene partij meersch te Gijsegem, Grooten meerscli G koopen harlgras en 6 dito toemaat. 4. Op eene partij meerscli te Mespelaar, op den Doorn 3 koopen harlgras en 5 dito toemaat. 5. Op eene meersch te Gijsegem, Banovens3 koo pen harlgras en I koop toemaat. 6. En verders op eene meersch te Gijsegem, ge naamd Brugge',veide7 koopen harlgras. En ten 5 ure namiddag. 1. Namens de erven Madame Van Grasdorff; 55 koopen Hooigras en verscheidene koopen nagras, op hunne meerschen le Gijsegem en Mespelaar, te begin nen aan de herberg S' Rochus, nabij het Sas van Wieze. 2. Namens Mijnheer Joseph Van Mossevclde, grond eigenaar te Audegem5 koopen llooigras, op zijne meersch te Mespelaar, genaamd het Iloeksken. E. GEMEENTE WICHELEN. Op Woensdag 19 Juni 1889, om 3 ure juist namid dag, te Wichelen, Dorp, ter herberg Den Engel 1. 17 koopen hooigras, op eene partij meersch te Wichelen, eigendom van Mevrouw Ia Dauairière van den Ilende-Fraters, le Aalst. 2. 2 koopen Hooigras, op eene meersch te Wichelen, eigendom van den heer Lcander Van Rechem, te An- derlecht. 5. 17 koopen harlgras cn 17 koopen toemaat, was sende op eene partij meersch te Wichelen, aan den Watermolen, genaamd den Walenboschmeersch, ei gendom der Beurzestichting De Moor, le Dendermonde. N. B. liet recht van vlasrootcn voor de koopen 8, 9, 10, 12,15 en 14, wordt mede verkocht. Het ongeld zijnde 10 comptantte betalen. De verkoopingen geschieden in liet order hiervoren aangeduid, op tijd van betaling, mits stellende goede gekende en solvabele borg. Dc personen die in voorgaande cn reeds verschene veudilien hebben gekocht en hunne koopsommen noa niet gekweten, zullen noch als koopers noch als horgen aanvaard worden en eerstdaags, tot betaling bij Deur waarder betrokken zijn. Men zat stipt op de gemelde uren beginnen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 3