63 koop. Een perceel Bosch, gelegen alsvoren, Driesch, bij kadaster bekend sectie A, nummer 636, met eene grootte van 44 aren 80 cetiaren. boomprijs 2700 frs. 64 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, op het Scliooor bekend bij kadaster sectie A, nummer 448, met cone grootte van 1 hectare 36 aren 60 centiaren. boomprijs 1100 frs. 65 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren Driesch, bekend bij kadaster sectie A, nummer 431, 432a en 433, aldaar groot 63 aren 80 centiaren. boomprijs 250 frs. 66 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Dorp, sectie A nummer 284, groot 29 aren 50 centiaren. boomprijs 320 frs 67 koop. Een perceel Meersch en deel water, gelegen alsvo ren Driesch, bekend bij kadaster sectie A, nummer 460, aldaar groot 12 aren 20 centiaren. 68 koop. Een perceel Bosch, gelegen alsvoren, Paardencau- ter, bekend bij kadaster sectie A, nummers 377, 378 en 379, met eene grootte van 65 aren. boomprijs 2000 frs. 69 koop, Een perceel Bosch, alsvoren, Paardencauter, be kend bij kadaster sectie A, nummer 371, met eene grootte van 28 aren 30 centiaren. boomprijs 200 frs. 70 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Rauwveld, sec tie A, nummers 512 en 554, groot volgens kadaster 35 aren 50 centiaren. boomprijs 400 frs. 71 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Rauwveld, be kend bij kadaster sectie A, nummer 555, aldaar groot 23 aren 50 centiaren. 72 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Rauwveld, be kend bij kadaster sectie A, nummers 547 en 551, met eene grootte van 39 aren 20 centiaren. 73 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Rauwveld, bij kadaster bekend sectie A, nummer 545, aldaar groot 17 aren 40 centiaren. 74 koop. Een perceel Bosch, gelegen alsvoren, Rauwveld, sectie A, nummers 516 en 530, groot volgens kadaster 35 aren 20 centiaren. boomprijs 2000 frs. 75 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Rauwveld, be kend bij kadaster sectie A, nummers 524 en 525, aldaar groot 22 aren 60 centiaren. boomprijs 70 frs. 76 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Rauwveld, be kend bij kadaster sectie A, nummers 533 en 535, met eene grootte van 32 aren 90 centiaren. boomprijs 100 frs. 77 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Driesch, bekend bij kadaster sectie A, nummer 506a, groot 7 aren 40 centiaren. 78 koop. Eenen Tuin, gelegen alsvoren, Dorp, bekend bij kadaster sectie A, nummer 211, met eene grootte van 11 aren 30 centiaren. 79 koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, Driesch, bekend bij kadaster sectie A, nummer 623, met eene grootte van 9 aren 40 centiaren. 80 koop. Een parceel Land cn deel Meersch, gelegen alsvo ren, D'Haage, bekend bij kadaster sectie D, nummer 29 en 30, aldaar groot 22 aren 50 centiaren. boomprijs 75 frs. 81 koop. Een parceel Land, gelegen alsvoren Dijkman, be kend bij kadaster sectie D, nummer 47, met eene grootte van 20 aren. boomprijs 70 frs. S2 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Dijkman, bij kadaster bekend sectie D, nummers 58 en 59, met eene grootte van 64 aren 70 centiaren. 83 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Dijkman, bij kadaster bekend sectic 1), nummers 66dis en 67, al daar groot 27 aren S0 centiaren. 84 koop. Eene parlij Land, gelegen alsvoren, Camphof, bij kadaster bekend sectie D, nummers 78 en 79, aldaar groot 43 aren 7Q centiaren* 85 koop. Eene parlij Land, gelegen alsvoren, Camphof, sec tie D, nummers 90 en 91, groot volgens kadaster 49 aren 60 centiaren. boomprijs 300 frs. 86 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Camphof, be kend bij kadaster sectie 1), nummers 98 en 99, aldaar groot 41 aren 70 centiaren. boomprijs 130 frs. 87 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Camphof, Le kend bij kadasder sectie I), nummer 116, met eene grootte van 15 aren 80 centiaren. boomprijs 40 frs. 88 koop. Een perceel Land, gelogen alsvoren, D'Haage, be kend bij kadaster sectie D, nummer 12, groot 72 aren 50 centiaren. boomprijs 200 frs. 89 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, D'Haage, be kend bij kadaster sectie D, nummers 8 cn 9b, aldaar groot 93 aren 90 centiaren. boomprijs 400 frs. 90 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen te Gijsegem, aan de statie, sectie B, deel van nummers 409a cn 410b, groot bij meting 5 aren, palende oost koop 13, zuid de kasseide, west den ijzeren weg en noord volgenden koop. boomprijs 225 frs. 91 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren, aan de statie, sectie B, deel van nummers 409 en 410b, groot bij meling 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren weg, en noord volgenden koop. 92 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren aan de statie, sectic B, deel van nummers 409 en 410b, groot bij meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren weg, cn .noord den volgenden koop. 93 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren, aan de statie, sectie B, deel van nummers 409 cn 410b, groot bij meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren wegen noord volgenden koop. 94 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren, aan de statie, sectie B, deel van nummers 409 cn 410b, groot bij meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren weg cn noord den volgenden koop. 95 koop. Een percel Bouwgrond, gelegen alsvoren aan de statie, sectie B, deel van nummers 409 cn 410b, groot bij meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren weg en noord den volgendon koop. 96 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren, aan de statie, sectic B, deel van nummers 409 cn 410b, groot bij meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren weg en noord den volgenden koop. 97 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren, aan de statie, sectie B, deel van nummers 409 en 410b, groot bij meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren wegen noord den volgenden koop. 98 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren, aan de statie, sectie B, deel van nummers 409 en 4 10b, groot bij meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren weg en noord den volgenden koop. 99 koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren, aan de static, sectie B, deel van nummers 409 en 410b, groot volgens meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren weg en noord den volgenden koop. koop 100. Een perceel bouwgrond, gelegen alsvoren, nabij de statie, sectie B, deel van nummers 409 en 410b, groot volgens meting 3 aren 80 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, west den ijzeren weg cn noord den volgenden koop. koop 101. Een perceel Bouwgrond, gelegen alsvoren, nabij de statie, sectie B, deel van nummers 409 en 410b, groot volgens meting 4 aren 17 centiaren, palende oost koop 13, zuid voorgaanden koop, vest den ijzeren weg en noord de KasteeldreeR GEMEENTE SCHOONAERDE. koop 102. Eene partij Land, gelegen te Schoonaerde, Hoog Migroveld, bekend bij kadaster ecnige sectie, num mers 1393 en 1394, aldaar groot 22 aren 30 centiaren. koop 103. r Een perceel Land, gelegen te Schoonaerde, Leeg Migroveld, bekend bij kadaster eenige sectie nummer 1487, met eene grootte van 12 aren 50 centiaren. koop 104. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Leeg Migro veld, bekend bij kadaster ecnige sectie nummer 1488a, aldaar groot 16 aren 30 centiaren. koop 105. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Langestraat, bij kadaster bekend eenige sectie, nummer 851a, met eene grootte van 22 aren 50 centiaren. GEMEENTE AUDEGEM. koop 106. Eene partij Land, gelegen te Audcgem, Kruisstraat bekend bij kadaster sectic G, nummer, 80, met eene grootte van 23 aren. koop 107. Eene partij Land, gelegen te Audegem, Kruisstraat, bekend bij kadaster sectie G. nummers 58 en 59, al daar groot 87 aren 90 centiaren. boomprijs 40 frs. koop 108. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Kruisstraat, bij kadaster bekend sectie G, nummer 61, met eene grootte van 59 aren 80 centiaren. boomprijs 780 frs, koop 109. Eene partij Land, gelegen alsvoren. Kloostergoed, bij kadaster b_ekend sectie G, nummer 142a, aldaar groot56 aren 70 centiaren. boomprijs 170 frs. koop 110. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, Klooster goed, sectie G, nummer 146b, groot 7 aren 30 centi aren. boomprijs 420 frs. koop 111. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, Klooster goed, sectie G, nummer 146A,grcotl4 aren. Boomprijs 350 frs. koop 112. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Kloostergoed, bekend bij kadaster sectie C, nummer 142b, aldaar groot 38 aren 50 centiaren. koop 113. Eene parlij Land en deel Water, gelegen alsvoren, Ouden Meersch, sectic G, nummers 233 en 237, groot volgens kadaster 37 aren 40 centiaren. boomprijs 380 frs. koop 114. Eene parlij Land, gelegen alsvoren, Kloostergoed, bekend bij kadaster sectie C, nummers 177 en 178, met eene grootte van 20 aren 30 centiaren. GEMEENTE MESPELAERE. koop 115. Een perceel Mecrsoh, gelegen le Mcspolaere, Den Donck, bekend bij kadaster sectic A, nummer 370, groot 77 aren 60 centiaren. boomprijs 1980 frs. koop 116. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Iloogedonck, sectie A, nummer 427bis, groot 6 aren. boomprijs 80 frs. koop 117. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, Ilooge donck, sectie A, nummer 449a, groot 31 aren 50 centiaren. boomprijs 50 frs. GEMEENTE LEDE. koop 118. Eene partij Land, gelegen te Lede, aan het Paddc- straatje, belfond bij kadaster sectie A, nummer 246, aldaar groot 25 aren 20 centiaren, boomprijs 200 frs. GEMEENTE HERDERSEM. koop 119. Een perceel Meersch, gelegen te Herdersem, De Klaus, bekend bij kadaster sectie A. nummer 635, groot 25 aren 50 centiaren. boomprijs 550 frs. GEMEENTE WIEZE. koop 120. Eene partij Land,gelegen te Wieze, Bleekte, sectio A, nummers 1127 en 1128, groot 68 aren. boomprijs 75 frs..

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 3