fe FLANDRIA j FEESTPALEIS De 3 Zot'ketiers Evipan Vereniging CIRIHMAX /«M VOOR HET EERST TE AALST MEUBELPALEIS ppü LIEFDE IS GEEN ZONDE Storm op de Heuvel Cineha Aalst Wij zijn allen Moordenaars iï\rr cnn SUacfitigz ZentaatióteCCing- Centrale Stadsmeisjesschool MEYSMANS-INSTITUUT De grote lilm in technicolor van de Kroning van WjWNEKOLÖft Een spannende WESTERN IN WARNER COLLOR. Een uitgelezen programma gans in kleuren. Zwitserse Maatschappij tegen ongevallen te Winterthur, Hervé-Goebeert De grootste Jacht op een Man in Chicago 1) WERELDNIEUWS 2) DOKTER DE MOORSTRAAT, 104. AALST. PROGRAMMA VOOR VRIJDAG 19 TOT MAANDAG 22 JUNI. KINDEREN TOEGELATEN (The Valiant Three) DON AMECHE en de RITZ BROTHERS, in een onweerstaanbaar lachsucces, naar de roman van Alexander Dumas. Een film die U r.og lang in het geheugen zal blijven. ORDÏ DER VERTONINGEN Vrijdag 19 Juni, te 7.30 u. Zaterdag 20 Juni, doorlopend vanaf 6 u. Zondag 21 Juni, doorlopend vanaf 3.30 u. Maandag 22 Juni, te 7.15 u. Kosteloze bergplaats voor fietsen. Parkeerplaats voor auto's. Laat Uw mond verzorgen in EUROPA'S modernste en best GEOUTILLEERDE KLINIEK, met ruim 100.000 dankbare patiënten. Evipanslaap maakt het mogelijk in één dag Uw SLECHTE TANDEN op wonderlijk pijnloze manier te trekken, en nog dezelfde dag eer» Amerikaans Super Nylon of Super Luxe Gebit MUURVAST in Uw mond te plaatsen Vraag per omgaande inlichtingen over deze sublieme behandel methode aan de SECRETARIAAT CLAES DE VRIESELAAN, 21, ROTTERDAM (HOLLAND). Geen bijhuizen. Tel. 375.19. WORDT LID!!! STEUNT ONS WERK!!! Aondacht Aandacht KOOPT EEN MOTO EN MOTORFIETS op krediet zonder prijsverhoging. MOTORFIETS, 2 vitessen, 1 ketting, vcror.de EE fourche, licht op motoi 7.850 fr. MOTO 125 c.c. vanaf 12.500 fr. MOTO 175 c.c. gans compleet, zonder enige op- EE ieg 17.500 fr. MOTO 250 c.c.. een genot voor de baan 22.975 fr. EE Alle gemonteerd met JLO-motor. Kontante betaling 3 vermindering. Vraag inlichtingen, zonder verbintenis, bij de EE EE verdeler der streek 1 PH. CAMMU GINTSESTR., 57, DUIVEKEETSTR., 14, =E AALST Tel. 237.65. CHATEAU SOUS-BOIS SPA Familieverlof en pension voor kinderen. Kamers met badkamer, alle confort. Groot park. Prijsvolwassenen vanaf 135 fr. per dag. kinderen 75 fr. per dag. HOUD HET HOOFD KOEL! Zonder intrest! 2 jaar krediet koop in vertrouwen uw koelkast. W A AR Bij natuurlijk =5 Inlichtingen PONTSTRAAT, 63, AALST Tel. 24Ï.49 of bij uw electricien of uw cabir.ewachter. TE KOOPmoto Socovel, lof) c.c., met Villiersmotor, model 1951. buitengewone occasie, te gen spotprijs. Ageoce Saroléa. Liiurer.t Podevijn. Gentsesteen weg. 204. Aalst. \FBKAAK TF KOOP. kepers, roosters. deuren, ramen, pou b) ken. plancher. arduin. «Teengruis, baksteen iKlinckaert) enz. enz. MagazijnenGeldhof- straat (nevens ii. Hartschool) of inlichtingen Overammedreef, Aalst - Tel. 244.34. Zaterdag as 20 Juni GROTE PRIJSKAMP OP HET BILJART, in Café Marieken Binnenstraat, 16, Aalst. 100 fr. vooruit en prachtige beker. Begin te 19 u. Kampen te 21 u. TE KOOP PER OCCASIE r tlectrische cuisinière. zo goed als nieuw, tegen spotprijs. Zich wenden Korte St Janstraat. 16. Aalst. TE KOOP Camionnette Mor ris Commercial, nuttig draag vermogen 600 kgr.. in perfecte staat, met waarborg. Garage Meersman Gebr. N.V.. Volks plaats. 28, Aalst - Tel. 217.54 VRIJDAG 19 TDT MAANDAG 22 JUNI. KINDEREN STRENG GEWEIGERD. met ROBERT DHERY - COLETTE BROSSET HINRY HUBNICK - LOUIS DE FUNES. Een vrolijke komedie Een vermakelijke klucht met gewaagde scènes BijfilmEen actievolle cowboyfilm. STAD AALST in de Vredeplein-Schoolstraat. ZONDAG 21 JUNI 1953 Vanaf 10 tot 12 u. en vanaf 17 u. tot 20 DE KINDERTUIN belicht cr de vernieuwings methodes in het bewaarschoolonderwijs. i DE LAGERE SCHOOL met speciale VIIRDE- GR A AD AFDELING verduidelijkt er de degelij ke, verstandelijke en familiale opleiding die.de school beoogt. I DE AVONDSCHOOL met Confectie Modes en Huishoudelijke afdeling bewijst er hoe in de school ijverige meisjes zich opwerken, na vol brachte dagtaak, tot ideale huisvrouwen. e^crsosscsi DINSDAG 23 TOT DONDERDAG 25 JUNI. KINDEREN TOEGELATEN. SEDERT 1897 IS HET de enige Belgische school die zich uitsluitend spe cialiseert in het onderwijzen van steno-dactylogra- phle Nederlandse en Franse stcno-dactylographie. Vraagt mooie geïllustreerde brochure Nr. 21 Nationaal Instituut voor Steno-Dactylographle. Sinter Goedeleplein, 27, BRUSSEL Tel. 17.68.59 Tel. 240.48 Aalst VRIJDAG 19 TOT DONDERDAG 25 JUNI. Kinderen toegelaten. De volledige opname in Buckingham Palace, in de Westminster Abdij en de andere grote plechtigheden. ALS TWEEDE FILM Alie dagen doorlopend van 4 u. 30 af. Zondag van 1 u. 30 af. Laatste vertoning te 8 u. 45. zoekt voor Aalst en omstreken GEWESTELIJKE VERTEGENWOORDIGER, jong, eerlijk cn werkzaam. Vaste wedde en com missieloon. Zich wenden tot de directie MARNIXLAAN, 12-13, BRUSSEL. Rijwielen Dirk Mariens en Ajax De beste en meest geziene rijwielen met ernstige waarborg en aan hun zeer lage prijzen. Wie een rijwiel koopt en geld wil sparen komt rechtstreeks bij ons, wij hebben alles wat' U ver langt. Door onze jarenlange ervaring en aankopen hebt U bij ons de laagste prijzen. Toeristen aan 1.500 fr. Special Toeristkompleet 2.250 fr. Alles Ducal en onroestbaar. De ganse reeks Ajaxrijwielen. Het supermerk spe ciaal voor cyclotoerismc. Het tot het uiterst bere kende rijwiel, met zijn sobere maar zeer elegante lijn. Ook de fameuze Vclomotcur «Kreidler», die 100 boven alle andere uitblinkt. Rijwielen Ajax en Dirk Martens MAJOOR CLASERSTR., 6, AALST (bij de Static). Kontant. Krediet zonder wissels. Alle reparation. VRIJDAG 19 TOT MAANDAG 22 JUNI. KINDEREN ONDER DE 16 JAAR NIET TOEGELATEN. DE FILM DIE IN GANS DE WERELD DE BESTE KRITIEK GENOOT. (Nous sommes tous des Assassins) met CLAUDETTE COLBERT ANN BLYTH ROBERT DOUGLAS ANNE CRAWFORD PHILIP FRIEND. Een jonge vrouw wordt onschuldig van moord beticht. Zuster Mary zal haar echter helpen dc ware moordenaar te ontdekken. Een aangrijpende dramatische film waarin de spanning geen ogenblik ophoudt. Vertoningen Alle dagen vanaf 6 uur. Zondag vanaf 1.30 uur. Er is plaats voor fietsen. ZONDAG 21 JUNI, TE 1.30 UUR Een vertoning van STORM OP DE HEUVEL. Vanaf 4 u.LIEFDE IS GEEN ZONDE. VOOR ALLE DOELEINDEN op 5 - 10 - 15 of 20 j. A. Op 10 jaar 100.000 Fr. terugbetaalbaar door 125.004 Fr. B. Op 20 jaar 100.000 Fr. terugbetaalbaar door 133.504 Fr. GEEN COMMISSIE GEEN LEVENSVERZ. ZEER SPOEDIGE REGELING. STRENGE GEHEIMHOUDING VERZEKERD. Financieel Verhanüclaar, J.-B. DEKEYSERSTR., 7, RONSE Tel. 244.93. EERLIJKE MEDEWERKERS GEVRAAGD. Opmaken en indienen van cangiften van nalatenschap. Alle inlichtingen inzake erfeniskwesties, enz. SNEL GOED GEHEIM. Hypothecaire leningen aan de beste voorwaarden zonder levensverzekering. Verzekeringen allerhande. Wendt u in volle vertrouwen EUGEEN BOSTEELSSTRAAT, 7, AALST. WINKELHUIS uit de hand te koop. gelegen Dr De Moorstraat. 135. Aalst. Te bezichtigen Maan dagnamiddag van 2 tot 5 uur VoorwaardenSteenweg op Brussel. 148, Asse-Walfergem GOLFPLATEN. Occasie golfplaten te koop. Regentiestr., 145, Welle. VOOR UWE occasie AUTO- en CAMIONBANDEN, alle ma ten. wendt U Geraardsbergse- straat. 178 bis. Aalst - Tel. 234.90. TE KOOP PER OCCASIE autovoiture Renault. 4 H.P.. in goede staat, wil ook ruilen voor moto, mits opleg. Nieuwbeek- straat, 63. Aalst - Tel. 237.79. BESTKOOPSTE AUTOASSURANTIE. Luxe e HP 1.215 fr. 8 1.377 fr. 10 1.620 fr. 12 1.782 fr. 14 2.025 fr. 16 2.106 fr. 18 2.268 fr 20 2.592 fr. 22 2.673 fr. 24 2.754 fr. 30 2.667 fr. (all. st. en 10 j.). EREMBODEGEM Tel. 230.79 Aalst. Assureert elk risico. Financiert, belegt uw kapitalen. GROTE AFSLAG op de naai machines te beginnen vanaf 650 fr. Ook te verkrijgen het be kende merk «Vedette», in luxe meubel. aan 5.000 fr. met de grootste waarborg. Gespeciali seerd werkhuis voor herstellin gen voor gelijk welk mc-rk of nijverheid. Komt onze troueer- machines bezichtigen, met een slikwijdte van 16 mm. De Gelder Frans. Nazarethstraat. 35. Aalst. VERVOER met camions (kip pers) tot 5 Ton. Vraag ons prijs. Adres bij «De Aankondiger». TE HUUR moderne re/. chaussée (gelijkvloers), nabij liet stadspark, vrij op 15 Juli. bevat tende gang in marmer, tv.ee schone opeenvolgende plaatsen, grote keuken met achterkeuren cn overdekt terras, verder scl>04 nc hof. gas. electriciteit. rege i-. pomp- cn stadswater. grote kel der en afzonderlijke W C. Ales in beste staat van onderhoud. Schrijven aan B. «De Aank diger». DEFTIGE WERKVROUW ver langt gans de week te kuisen Adres bij «De Aankondigers. AANDACHT GROTE MARKT, AALST, zal vanaf Zaterdag 20 Juni 1953 uitgebaat worden door de gekende Brandweerman EUGEEN VAN DE VELDE. Men schenkt er de lekkere bieren De Gheest Welkom aan alle oude en nieuwe klienten. I MOU LOUDJI RAYMOND PELLEGRIN ANTOINE BALPETRE. Opeenvolgend afgeschaft cn terug invoegc gebracht in verschillende landen, heeft de doodstraf steeds haar voor- en tegenstanders gehad. Deze film stelt het geval voor van vier mannen, dewelke om juiste redenen tot de doodstraf zijn veroordeeld... DINSDAG 23 TOT DONDERDAG 25 JUNI. KINDEREN TOEGELATEN. Scott BRADY-John RUSSELL Dorothy HART Peggy OOW a stad der gangsters. Alle revolvers waren op hem gericht. In de week van 6 u. af. Zondag van 1 u. 30 af. Laatste vertoning te 8 u. 15. WANNEER U MEUBELEN KOOPT stelt U dan niet tevreden met het uiterlijke, kom binnen en zie gerust alles na van binnen er» van buiten. Alles zal steeds naar uw wens gaan, als U een keuze doet in het alomgekende NIEUWSTRAAT, 56, AALST. Steeds alles aan de voordeligste prijzen en in de beste kwaliteit. Slaapkamers 2 m. volledig, te beginnen vanaf 9.500 fr., met ressort, alles eik, met garantie. Eetplaatsen met/ dressoir 2 m., zilverkast, tafel dubbel blad en 6 stoelen uit simili leder, aan 11.950 fr. Salons compleet te beginnen vanaf 3.150 fr. Zetels op BEKA vanaf 895 fr. Voorts alles om een open hoekje aan te vullen. Alle bonden genieten 5 Trouwers, bij ons kunt U kopen met uw checkboekje. GELD vanaf 2.50 voor het bouwen of kopen van huizen, ne men van 2de rang hypotheken en leningen enkel op handteke ning; stipte geheimhouding. Spoedige bediening. Nieuwbeek- straat. 63. Aalst - Tel. 237.79. UIT DE I1AND TE KOOP: schoon handelshuis, goede lig ging. Voor inlichtingen zich wenden Nieuwerkerken. Maal, BELANGRIJK Wie elke week wat centen spaart Na weinig tijd veel geld vergaart Daarmee koopt men een nuttig Op dc Moorselbaan bij Sergant, een prachtige fiets. TE HUUR: burgershuis in centrum der stad Schrijven aan N Tl «De Aankondiger» DAMESCONFECTIE vraagt leermeisje met leercontract. Schrijven aan J.C. «De Aankon- SCHOENFABRIEK PEGfi vraagt leermeisjes van 14 jaar en leerjongens voor de snijdcrij. Alfred Nichclsstraat, 16 (Bra bantstraat), Aalst. TE KOOP PER OCCASIE kindercharrette met kap. in nieuwe staat, tegen kleine prijs. Zonnestraat, 82, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1953 | | pagina 4