QUO VADIS LIKWIDATIE APPARAAT KOOPT NU CARNAVAL IN SPANJE Warmte is te duur om te verspillen.... I HUIS LYDIA 5de Ronde van Belgi E. HOLVOET HUISMOEDERS! CORDON ROUGE Geurts Albert Schoenfabriek KOLOSSALE WARMTE Het Huis Riches Modes Firma Ant. Meert DAMES-, HEREN- en KINDERKLEDING WEKT DE GADAN UWE LEVER CP - FABRIEK Gaston De Schepperstr Erembodegem (Dorp) Julien KUYPERS Liberale Damesbond Aalst Rich. HOEVELINCK Voor de EERSTE MAAL in BELGiE, en dat te AALST 22 medewerkers. Muziek. Zang. Dans. Show. Woensdag 25 November a.s., in Schouwburg FEESTPALEISAalst. KREDIET KLEDING CENTRPLE STMmsTDDOT.i6.m21m aaisr ïomuuissds-iomi? bank 20mz VOORSCHOT Triomf van de D. K. W. 3 cylinders (3 6) 1' Categorie tot 1.000 c.c. 4n If \aJ het vertrek. 1^» IVff S bij de aankomst. 1. MEYER-PIRET, DKW, reeks 3 cyl. 2. HAERENS-FOUQUET, DKW. reeks 3 cyl. 3. MENS-FLAMMONY. reeks 3 cyl. 7. HOLVOET-VAN MALDER, reeks 3 cyl. ZOU-0n FEESTO -2 5 8 u. WEEK: 7u30 HOGEWEG-lll TEL.22ó 24- PLAATS zwzFIETSEN EREMBODEGEM Hoe de beste oplossing gevonden En toch eenvoudig... mits goede raad en ernstige hulp 1> VOOR Nieuwbouw of aankoop van huis of welkdanig onroerend goed S Diverse doeleinden is het ontbrekend kapitaal te uwer beschikking aan uit zonderlijk lage intrest. LENINGEN op 5 10 15 20 jaar. Geen verplichte levensverzekering Geen de minste bijkomende kosten. VOOR 9 Nazicht en bijhouden van boekhouding Sociale Wetten B Fiscaliteit B Erfenisaangelegenheden Voor dit alies: Van Langenhovestraat, 1, Aalst Degelijk werk Vlugge afhandeling Strikte geheimhouding VRIJDAG TOT ZONDAG 13-15 NOV. DE GESLUIERDE MAJA WILLY FRITSCH - MARIA LITTO. Een grote Revue - Show - Film. Kinderen toegelaten. MAANDAG 16 NOVEMBER, tc 8 u., optreden van RUDY SCHURICKE. DINSDAG TOT DONDERDAG 17-19 NOV. IK WAS EEN AMERIKAANSE SPIOENE ANN DVORAK - DOUGLAS KENNEDY - GENE EVANS. wint de beker voor het merk en de inierelubbeker (A.D.C.A.). maar is ook in zoveel gevallen onmisbaar. Bezit U ir. Uw huis geen plaats die maar enkele ogenblikken per dag moet verwarmd worden (Badkamer Bureel Paskamer Zitplaats Slaapkamer Achterkeuken Washuis - Kelder Magazijn... enz. Zijt U niet verplicht soms buitenwerk te verrichten bij kou of vorst Zijt U niet verplicht stil werk te doen in een koude werkplaats? Hebt U nooit een ziek kind of familielid Zijt U zelf nooit ongesteld of verkouden Lijdt U niet aan rheumatiek ZO NIET. hoeft U niet verder te lezen. ZO JA, dan is Uw vraagstuk opgelost; vraag ons een demonstratie van het nieuwe OFFICIËLE AGENT KONINGIN ASTRIDLAAN, 91, ST. GILLIS-DENDERMONDE. Vraagt aan Uw Winkelier DE ENIGE KOFFIE met de stempel van de hoge Voedingskwaliteit Ja. daar houdt iedereen van. Maar dan niet zonder een MOOI TOILETJE van het IETS GOEDS. IETS SCHOONS. IETS VOORDELIGS. TECHNOS UURWERKEN verdienen uw vertrouwen, 100 Zwitsers. HUIS MOLENSTRAAT, 40, AALST. Specialiteit van CEREMONIE- er. FEESTKLEDIJ. Zie deze week onze speciale etalage voor FEESTKLEDIJ Alles wordt ook naar maat gemaakt. is geen reeds gekend verwarmingstoestel. is beterkoop dan gelijk welk toestel. Zowel in aankoop als verbruik. UURWERKEN JUWELEN BRILLEN. PONTSTRAAT, 17, AALST. Komptant Krediet. 5 aan alle wettige bonden. Alle herstellingen. «oWf, C0BD0N S"1 vraagt GOEDE PATROONMAKER. Schrijven met referenties aan A.B.A. «De Aankondiger». Ik verzoek U mij een demonstratie te doen van Uw apparaat INFRA-RECORD. DAMES EN JUFFROUWEN, Wanneer men goed en warm wil gekleed zijn, denkt men vooral aan het huis RICHES MODES, waar men alles vindt in eerste kwaliteit zuiver wol, zoals onze mooie mantels, in alle prijzen en in de origineelste stoffen; prachtkleedjes en kos tuums tailleurs in tissus de laine, in alle kleuren en dessins; de fijnste bloezpn. rokken, hoeden enz., enz. Speciale maten binnen de 4 a 6 dagen gele verd. Steeds ten uwen dienste. KATTESTRAAT, 70, AALST Tel. 218.9S. Dit zonder de minste verbintenis van mijnentwege. uur aan ondervermeld adres. Gelieve U aan te bieden dag. Rond Voor het Groot COIFFEURSSCHOOL W E L T O N laatste methode DOUCE. KORTRIJKSEPOORTSTRAAT, 104. GENT Tram 4 (St. Pfetersstatie). AALST Uitknippen en verzenden naar: INFRA-RECORD72, Dokter André Goffaertsstraat, AALST. STATIESTRAAT, 27, TEL. 249.30 Aalstcrse Samenwerkende Maatschappij Pioter Cocckestraat, 28 - De Visscherestraat, 2, Aalst. VERLOREN fam liejuweffl. ketting met steen. Tt ugbezor- gen tegen goede beloniig. Adres bij «De Aankondiger». De Firma «GUTO» bled U aan: BOUWMATERIALEN. Alle soorten buizen, liternen. ramen, goten, borduren, dalles, platen, stijlen, kunstardun. Plaatsen van hofmurei, gara ges. stapel- en werkplaat en. I^ambrizering. etl. d< luXe émail. Elo, Encrusté, Faince Vloeren, alle maten en tinten, in Ceram. Ceramique. rarmer, vanaf 80,— fT de M2. Gevelsteen, pannen Marmeren schouwen, tailetten Lanco produkten vor het dichtmaken van kelders, gevds. Het huis dat vertrouwen shenkt. Binnenstraat, 300, AAST (nabij de Arendschoc) Hebt U 5 - 10 - 15.000 Ir. nodig, op handtekening, zonder borg, zonder levensverzekering. Lening op hypotheek buitengewoon voordelig. TE KOOP 1 hondenhok met zinkotnslag. 2 harnassuren volledig paar- der.getuig. 2 karren paardenmest. 1 paard loper, van Franse af- 2 broodkarren met toebehoorten. 1 paar reservewielen. Alle dagen zichtbaar tussen 9 en 12 en 15 tot 18 uur. DAME verlangt privélessen te ontvangen in de Franse taal. 1 of 2 dagen per week. Adres bij «De Aankondiger». GEVRAAGD in gezin zonder kinderen (handelshuis! meid. geen was gren strijk, hoog loon. Adres bij «De Aankondiger». van volledige Stock eigengefabriceerde Peigné en Cardéweefsels in zuivere Wol voor JANSSENS ALB. Oude Gentbaan, 10, Aalst. Uwe KORSETTEN TE HUUR (geheel of gedeelte lijk) fabrieksgebouwen met electrisch kabien. bebouwde op pervlakte 2.000 M2. gelegen langs de staatsbaan op 2 km. van de Grote Markt te Aalst en op 200 m. van de Dender. Geschikt voor alle bedrijven, ook voor carage. Adres bij «De Aankon- ONDERVONDEN dat U bij Alina. Ingang De Prez. 3 (Kool- straat). een vaste en duurzame permanente kunt bekomen aan 95 fr. GAINEN BUSTENHOUDERS Granité Gazé Damiet Pied de poule Ottoman enz. Dubbele weefsels voor mantels Weefsels voer demi-saisons Weefsels voor sportmantcls Weefsels voor sportkosiumen Weefsels voor sportoomplets enz. Gabardine Serge Vigoureux Fll a fil Flanelle e;«.z. Zonder Calomel - en morfine alt.U LAAT U NIET BEETNEMEN Leningen onder staats waarborg. niets op voor hand te betalen, ie en 2e rangshypotheken. Voldoening binnen de 3 weken. Algemeen agent voor Aalst en omstreken DE NIL FRANS Nieuwbeekstraat. 63, Aalst - Tel. 437.79. Ook kloine leningen enkel op handtekening, mits vast werk ol goede betrekking. Splinternieuw geweven stoffen aan SOLDEPRIJZEN. NEEMT deze UITZONDERLIJKE GELEGENHEID te BAAT Op 1 00 Meter van Statie (bij AALST 15, Kattestraat-, Aalst. giftigd ca U is zwaarmoedig en laeer- geilagen. U wordt een zwartkijkt Een laxeermiddel is een noodhulp, tl ge- dwongen stoelgang bereikt het do niet li]een de KLEINE CARTERS PIL8N «oor de LEVER kunnen het n toe woeien ran de gal verzekeren. wiU er weer bovenop zal helpen. Het zijn chte ijlantenujttrekicis, die werkelijk O ver- U ontvangt er gedurende 14 DAGEN bij iedere aankoop loten voor de grote KAMPIOENEN-TOMBOLA van O.C. ADELAARS. 20.000 Fr. PRIJZEN TE HUURmodern apparte ment niet ingerichte badkamer. Molenstraat. 70, Aalst. Te be vragen Gentsestraat, 2. Aalst. TE KOOP PER OCCASIE leessmjmachine. in beste staat. Zich wenden Beenhouwerij Na- zarethstraat. 42. Aalst. Geldleningen... J maar in volle vert rouwe met of zonder hypothoel Wendt U dan tot y Mijn man zegde Nu zullen wij goed en schoon slapen en ik antwoordde En goedkoop daarbij want ik kocht die nieu we veermatras en kreeg er gra tig die schone zijden gewatteer de bedsprei bij. in het huis ALBERT DE SMET Kluyskensstraat, 18, Aalst. Voor om hel even welk feest de schoonste geschenken tegen onklopbare prijzen die U zelf niet geloven zult Meubels, naar ieders beurs gewone-, moderne- en stijlmeu- W1LT U WERKEN en geld verdienen Zo ja Schrijf dan aan C D. «De Aankondiger». TE KOOP PER OCCASIE dames- en herenfiets, in beste staat. Te bevragen Bolleweg. 34. Aalst, na 18 uur BILJARTS ie koop of te huur. bij Arijs Oscar. Leuvesiraat. 91 Erembodegem GELDLENINGEN VOOR AL LE DOELEINDEN op handteke- riing. terugbetaalbaar op IA naaxiden. Financiering van Auto's en Moto'». P08TH00RN8TRAAT, AAL8T Tal. 13». 18. Bureel open morgens van 8 uit II) en 't avonds van 7 tot uur. GEVONDEN lederen geld beugel Terug te bekomen Kei zerlijke Plaats. 36. Aalst. DE RANK AALSTERSE KULTURELE VERENIGING 'PRSÜORH; COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND AALST. Gij die gewoon zijt U naar maat te kleden, waar om doet ge niet eens een proef bij MAR VAN In plaats van 4.000 fr. en meer te betalen voor een kledingstuk, zie onze prijzen een pardessus in zuiver wol 1375 1675 fr. de schoonste kwaliteiten 1975 2275 fr. een Engelse gabardine 1775 2075 fr. een peignc kostuum in zuiver wol1675 1975 fr. de zwaarste peignéstoffen 2275 2575 fr. Het betreft de beste kwaliteiten die men vinden kan. van onberispelijke afwerking en van de meest moderne snit. Indien U het verlangt wordt uw kledingstuk naar uw maat gemaakt, volledig aan dezelfde als onze geafficheerde prijzen. Ondervraag de klienten van MARVAN, zij zullen U zeggen dat ze uiterst tevreden zijn. Westelinck Willy VOLVO - personenwagen lastwagen. VOLVO i» 011 blijft de beste aute. Hoogste kwaliteit van Zweed» staal. Geweidie» -«-llng. Is te begeven Een plaats van mannelijke klerk Ouderdom 21 iul 3(i jaar (35 jaar voor voorkeur-rechthebben den). Voorwaarden en inlichtingen te bekomen op het Secretariaat der C.O.O.. Kattestraat. 34. te Aalst, 's voormiddags. 15? eigenhandig geschreven aanvragen met bewijsstukken en referenties, ter post aangetekend, te sturen aan de Voorzitter der C.O.O., op voornoemd adres, moeten Ier bestemming zijn uiterlijk op 16 November 1953. brengt U op Maandag 16 dezer, te 20 u. stipt, in de FEESTZAAL van het STADHUIS, een VOORDRACHT van de heer Landmeetkundige Beroepsverzekeraar Gauweg, 19, GREMBERGEN de 1 79. C-,ic.aan, I Aalst - Tel. 247.91. Vraagt ean proefrit. Illlllllllllll GROOT VERZEKERINGS KANTOOR wenst voor de streek nog enkele actieve medewerkers aan te werven. Voorwaarden 20- 45 jaar. Ned -Fr. sprekend. Moe ten volledig vrij zijn. Onmiddel lijke plaatsing na opleiding. Prachtige toekomstmogelijkhe den. Schrijven aan 39 C.S. «De Aankondiger». BREIFABR1F.K SAMBAS S.A Ilogeweg. 47. Erembodegem. vraagt dringend goede linkster (remailleersler) voor wollen sokken, alsook leermeisjes. Ere-Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs. Tel. 219.62 Dendermoni Strikte geheimhoudil Steeds ter beschikkij van de clientele, op burl of bij U ten huize. Schrijf telefoneer. Komptant. TE HUUR: ruime her berg, gelegen te Aalst, August Maroalstraat, 66. Onmiddellijk vrij. Voor- wae'dnn bij Brouwerij D* Ghaeat. Kalfstr., Aalst. JONGE MAN. bewijs aan uw echtgenote of aan uw verloofde dat gij werkelijk uw weg wilt maken in het leven, wordt ver tegenwoordiger bij onze Maat schappij Beroep wordt aange leerd! Schrijven aan A.G.M.V. «De Aankondiger». TE KOOP PER OCCASIE drie poppen (mannequins!, te gen voordelige prijs. Adres bij «De Aankondiger». CAFE-DANCING. zeer jid gelegen aan stilstand Tramp grote baan Brussel-Gent tte ter Heide>. over te nemen, gr goed gc-kalandeerd. Kleine qj(). name. Schrijven aan M.J A. Aankondiger». (MaandelDl ontvangst: 70.000 fr). LENINGEN. Geld met goede waarborg. zeer voordelig. Geld op handtekening tot 30.000 fr. Alle verzekeringen. Spoedige bediening. Inlichtingen kosteloos (na 17 i Langestraat. 37, Aalst. Alleenvertegeivcardigingsfirma van vreehde productie vraagt voor AAST omliggende Heren. Dames of JuffMiWenVt sympathiek voor komen en goede ontwi-kelint^oor bezoek en de monstratie aan nijverheid c«5articulieren van nieuw verwarmingstoè tel' i^ln de handel be staande. Minimum verdien»' voor ernstige elementen 400 fr. pe dag Zullen alleen in aaam|^ genomen worden de schriftelijke aanvragen 'i? I.F.ttC. «De Aan kondiger Nieuwsgierigen zich onthoten. GELD voor iedereen, zonder borg, mits vaste betrekking. Hypotheken voor alle doel einden. Intrest vanaf 3,50 OSCAR AELBRECHT 52, Caudronstr. (Zeshoek), Aalst - Tel. 250.43. Bureel Alle dagen van 6 tot 8 u. 's Zaterdags van 2 tot 7 u. Gezien een zeer groot aantal kinderen tot 12 jaar. die bij onze bond" ir.geschreven zijn sedert het be gin van het jaar. onze St. Maarten mogen komen bezoeken, zal het feest doorgaan op ZONDAG 15 NOVEMBER 1953, TE 5 UUR, in de zaal MADELON Grote Markt. Er zal gelegenheid zijn om iedereen goed te plaatsen. Een extra goede tas koffie zal men er kunnen bekomen, alsook de beste dranken. Het bestuur heeft gezorgd voor leute en ontspan ning voor ouders en kinderen. Toegang alleen voor de leden. De lidkaart zal streng geëist worden. De Voorzitster Mevr. E. V. D. Eede. MOOIE ZWARTE CONTINU te koop per occasie, in zeer goe de staat, legen voordelige prijs. Regelsbruggestraat. 50. Aalst TE HUUR appartement van 3 plaatsen en kelder; W.C. en electriciteit. Huis «Lydia». Mo lenstraat. 40. Aalst EEN GOED ADRES voor de beste MAZOUTVUREN Aalst, Lange Zoutstraat, 41 EVANAIR Zelfde huizen te Antwerpen. Brugge, Kortrijk. Luik. Me- chelen. Bergen. Moeskroen, Oostende. Roeselare, St. Ghls- lain, St. Niklaas, Doornik, Turnhout. en het Duitse wonder HAAS £r SOHN. Alle modellen in voorraad. Het kleine draagbare open vuurtje zonder schouw LEO GLOW aan 1.550 fr. Voor uwe verzekeringen Brand - Ongevallen - Leven- Flets - Personeel t GUSTAAF DE STOBBELEIR 79, Capuolenenlaan, Aalst - Tel. 247.91. Voor de verzekering van uwe auto's, speciale voorwaarden. Laat ook uwe brandver zekering herzien. TE MUUR: goed gelegen ap- TE KOOP PER OCCASIE: parlement, gelijkvloers vijf pln.it- zaagmachine met twee ronde ztt- sen of meer. terras, hof, moge- gen en motor van 1 H.P., in bcs- lijkh. garage, stilstand autobus te staat, bij Gustaaf Bonner. Aalst; matige prijs. Adres bij Welvaartstraat, 89. Aalst. «De Aankondiger». BONNETERIE TRI C O T A L TE HUUR tegen 15 November vraagt overlpr-u.'^™*&n le rang- werkmanswoning in de Blok snijdst»*- —- zelfstandig Borreman. Te bevragen Den- werker- TE KOOP'^vjkar in dermondscsteenweg, 230 (Café zeer Éoede staat it. Dnesi«-* ieis. Palinck), Aalst. straal, te Aalst. TE KOOP gcliefelijk huis met inrijpoort, dienstig tol alle be drijf gelegen in het midden der stad. Onmiddellijk beschikbaar. Adres bij «De Aankondiger». JONGE VROUW verlangt twee of drie dagen, of zoals het past. in huishouden te helpen. Adres bij «De Aankondiger». ALFRED NICHELSSTR., 2 IHouImarkt), AALST. de wereldberoemde RUMBA- en TANGO-KONING met zijn daverende SHOW-AVOND. met CARMEN MIRANDA in GRANADA het Trio MAJOCO de 3 PETRELLIS CARLO MELL FRANS WANDERS PAUL OSTRA. DEUREN te 19.30 t GORDIJN te 2C u. stipt. De Plaatsbesprekingen zijn in volle gang aan 60 50 40 30 en 20 fr., in MUSIC-HOME D. Kieckens. Lange Zoutstraat, 40. Aalst, en voor zo ver de reservatie zal toelaten de avond der vertoning aan de kas van «FEESTPALEIS» Een goede raad bespreek ïjdig uwe kaarten.!! voor de mooiste avond. met een enig spectakel dat U maar eens in uw leven aangeboden wordt!!

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1953 | | pagina 2