ROYAL AALST Drie Kinderen op de Hals AHO «voss» AU COSY FEESTPALEIS CIHTEHAX. A'.s' HARD ALS STAAL BECAUSE OF YOU BERICHT DE GROOM van bij MAXIM'S OPERATION SECRET VERZEKERAARS I J. F. YERHEIR Cl\E K, I J^LST IK HEB MIJN HART IN HEIDELBERG VERLOREN Griep, Bronchitis, verkoudheid... Biophore H.H. Kaar de 25.000$>e Matras HUISMOEDERS! CORDON ROUGE Firma Ant. Meert WEKT DE GALVAM. UWE LEVER OP s Vrijdag 12 tot Donderdag 18 Februari. Kinderen toegelaten. Een onderwerp uit de geheime archieven werd verwerkt tot een film die U zal aangrijpen. Een opeenvolging van bewogen, ontroerende en actievolle beelden. De film verdient uwe aandacht des te meer daar ze verdedigd wordt door een schaar zeer grote artisten. CORNEL WILDE KARL MALDEN STEVE COCHRAN PHYLLIS THAXTER Woensdag 17 Februari, GEEN CINEMA. IIs uw Brandverzekering! volledig in regel 1 Eet Vlaanderen; Bijenstand NATUURH0NING en U zorgt voor Uw gezondheid. De menselijke [hartstochten ^trotseren elkaar ^in een wild land. Bewogen achtervolgingen, verraderlijke valstrikken, gevechten zonder Een buitengewoon weekprogramma. DOKTER DE MOORSTRAAT, AALST. VRIJDAG 12 TOT MAANDAG 15 FEBRUARI. KINDEREN TOEGELATEN. vX-.-iWb* PAUL HQRBIQER EVA PROBST ADRIAN HOVEN PAUL HORBIGER in Muziek, liederen, in één woordeen sympathieke sfeer. Plezier, leute en frisheid in het oude stadje Heidelberg. Vrijdag te 7.30 u. Zaterdag vanaf 6 u. Zondag vanaf 3.30 u. Maandag te 7.30 u. Zaterdag en Zondag laatste vertoning rond 8 u. ALS WEEKPROGRAMMA. KINDEREN TOEGELATEN. DINSDAG te 8 en 8 u. DONDERDAG te 6 en 8 u. BETTY GRABLE en DAN DAILEY IN KLEUREN. Een muzikale triomf. Een eehltterend schouwspel. Allee waarvan U droomt. Goed verwarmde zaal. Bergplaats voor fietsen. worden succesvol bestreden door van de laboratoria der Coöperatieve van apottieken «HET HUIS DER MUTUALISTEN De fles: 27,frank. Slechts in apotheken verkrijgbaar. de automatische huishoud- pomp, voor slechts 1.660 Fr., bij Eis. Camilla Brantegera Te bezichtigen in toonzaal, volledig geplaatst en in werking. VRUE TOEGANG. VRIJDAG 12 TOT MAANDAG 15 FEBRUARI. KINDEREN TOEGELATEN. (ALLEEN DOOR JOU) met LORETTA YOUNG JEFF CHANDLER ALEX NICOL en GAYLE REED. Een man kan aan een vrouw alles vergeven... behalve één ding Kan een u misstap van een vrouw, een onwaardige maken EEN AANGRIJPEND LIEFDEDRAMA DAT U ONOPHOUDEND ZAL BOEIEN DINSDAG 16 TOT DONDERDAG 18 FEBR. KINDEREN TOEGELATEN. met JEFF CHANDLER EVELYN KEYERS STEPHEN Ms NALLY ROCK HUDSON JOYCE HOLDEN. Een film over hetgeen zloti achter de sohermen afspeelt bij een bokswed strijd. Het publiek haatte deze bokser om zijn ruwe kraehtl. De menigte^ be taalde er voor om hem te zien en te haten I VertoningenAlle dagen vanaf 6 uur. Zondag vanaf 1JO uur. Plaats voor flatten. EEN JUWEEL OP HET BUREEL Wij stellen U onze laatste i aanwinst voorde draagbare schrijf machine VOSS De meest moderne schrijf machine van uitzicht en kwaliteit I «VOSS» De machine voor privé- en kantoorgebruik I «VOSS» De enige portabel met de voordelen van een stan daard machine «VOSS» Wordt geleverd met wa genlengte van 32 cm. en automatische tabulateur. Voor alle inlichtingen FIRMA BOOGAERTS Cr ZOON ANKERSTRAAT, 72, ST. NIKLAAS Tel. 76.09.71. Herstellen en verhuren van schrijf- en rekenmachines. Nog slechts voor enkele dagen bij aankoop van een STAALVEERMATRAS EEN ZETEL ALS GESCHENK. Matrassenfabriek ALOSTA Gesticht in 1935 HOVENIERSSTRAAT, 62, AALST Tel. 246.92. KONTANT. Thuis besteld. KREDIET. Vraagt aan Uw Winkelier DE ENIGE KOFFIE met de stempel van de hoge Voedingskwaliteit Voor het Groot: STATIESTRAAT, 27, AALST TEL. 249.30 Gebrekklgen en Verminkten. Uw geld is veel te duur om het nutteloos uit te geven aan reizen naar Brussel, Gent of elders, want in het huis LUC DE GEYSELEER Slulerstraat, 6, Aalst, vindt U altijd de schoen naar uw voet. Alle metalen steunzolen naar e vorm van uw voet, door af name van Gibbsvorm. Alle recepten van de Heren Dokters worden stipt uitgevoerd. KARNAVAL IN AANTOCHT. Hebt U overkomst Komt zien in het HUIS VAN VERTROUWEN J. Van de Velde Cr Zonen Behangers Garnierders PONTSTRAAT, 29, AALST. Divans vanaf 1.650,fr. Divan-Bed 2 personen 2 m. X 1.30 m. 1.995,fr. Divan-Koffer EPEDA of BEKA 1.995,— fr. Alle soorten zetels in alle prijzen enz. Al onze divans zijn gemaakt met trekveren. Al onze kussens gevuld met Kapok. Alle hérstellingen met waarborg. Alle Behang- en Gamierwerk. Trouwtapijten Markiezen Rouwkapellen. Zelfde huisDendermondsesteenweg, 286. Alles eigen werk door gediplomeerde vakmannen. TE HUUR: private ga rage, gelegen te Aalst, Vredeplein, 13. Matigo prijs. Aldaar te bevragen. Zonder Calomel - en 'e morgens zult U monteren fri« uit het bed ■prinven. De lever moet eiken dag étn titer gul in de ingewanden uitstorten. Wanneer de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel niet verteren; het bederft- Kwade gassen doen uw lichaam zwellen; U liidl aan verstopping. Uw organisme wordt ver giftigd en U is zwaarmoedig n. U wordt tkiiker. Een noodhulp. Een ge dwongen stoelgang bereikt het doel met. Alleen de KLEINE CARTERS PI LLEN voor de LEVER kunnen hel vrij toe vloeien van de gal verzekeren, wat U er weer bovenop zal helpen. Het ziin zachte plantenuittreksels, die werkelijk op ver- jp?," pilfer TE HUURschoon en welge legen appartement, 2' verdiep 2 plaatsen, voorzien van water en- electriciteit, voor deftige juf frouw of dame alleen. Zich wen den Mr. De Paepe, Albert Lié- nai tstraat, 3, Aalst, na 19.30 u. OVER TE NEMEN: SCHONE KRUIDENIERS ZAAK op goede ligging te St. Amandsberg. Lage huishuur. Overnameprijs met inbegrip van instal latie en materiaal, alles samen 80.000 fr. Mogelijk heid voor verkoop van groenten en fruit. Zich wendenAgence Claeys, Kortrijksesteen- weg, 16, te Gent. OVER TE NEMEN TE GENT: BLOEIENDE FRUITHANDEL IN VOL LE CENTRUM der stad. Oud gekend huis. Wordt overgelaten wegens ouder dom van uitbaatster. On middellijk beschikbaar. Overnameprijs 150.000 fr. Zich wendenAgence -Claeys, Kortrijksesteen- weg, 16, te Gent. GELDLENINGEN VOOR AL LE DOET .EINDEN op handteke ning, terugbetaalbaar op maanden. Financiering van Auto's Moto's. POSTHOORNSTRAAT, 4, AALST Tel. 238.16. Bureel open 's morgens va tot 10 en 's avonds van 7 tot 9 uur. 'Jiartcpu GOUD en ZILVER. Ik koop oud goud en zilver, tegen de hoogste prijs. Zilverstukken van 5-2-1 -0.50 fr. Kom ten huize onderhandelen. Schrijven H.E. 101 «De Aankondiger». Tel. 240.48 OPS PA T/ON "sscesr,.) (GEHEIME OPDPACH T) In de week van 4 u. 30 ai. - Zondag van 1 u. 30 af. Laatste vertoning te 8 u. 45. TE HUUR: welgelegen geka- landeerde herberg Marielou, ge legen Brusselsesteenweg, te He- kelgem, met grote parking. Zich wenden De Bruyn Achiel, Atlas Bieren, Landuitstraat. 98, Den derleeuw - TeL 56. Binnenkort vrij. BESCHIKKEN OVER eigen kantoren, eigen orga- E j nisatie, jarenlange ondervinding. E VERZEKEREN U een spoedige bijstand bij onge- j vallen. z STAAN U BIJ met allerhande technische raadge- E vingen. 5 BEZORGEN U een volledig aangepast contract. E E BIEDEN U de meest volledige voorwaarden. i E WERKEN SLECHTS met de voornaamste maat- E schappijen. E E BEWERKEN alle takken inzake verzekeringen en E leningen; E een spoedige uitbetaling bij ongeval. E VERDEDIGEN STEEDS UW BELANGEN BIJ EXPERTISE E BURELEN 125, Dendermondsesteenweg LEBBEKE. E Telefoon 216.21 Dendermonde 1 VERTEGENWOORDIGER: RAYM. VERMEIR NLEUWBAAN, 120 Tel. 354 OPWIJK, Alle inlichtingen en raadgevingen steeds ES kosteloos en- zonder enige verplichting. E= Bezoek ten huize op afspraak. ALLEEN EEN GOEDE POLIS WAARBORGT Ez UW FAMILIAAL BESTAAN. Geen slaaploze nachten, geneest hart- en zenuw- ziekten, voorkomt kindersterfte, verkoudheid, griep en maagziekten. Verkrijgbaar te Aalst bij Van der Stockt, Molendries, 6 't Moleken, Kat- testraat De Wolf, Grote Markt, 17 Emiel Cla- rijs. Vooruitgangstraat, 3 Willy Goossens, Moor- selbaan, 90 Drogerij De Troyer, Dendermondse steenweg, 15 De Smet, Gentsesteenweg, 66 Frans Matthieu, Hoek Violettestraat en Gasthuis straat De Boeck Albert, Twijderstraat, 2 Wed. Cooman, Koolstraat, 129 Jozef De Groote, Ge- raadsbergscstraat, 34 R. De Waele-Cüerinck, Binnenstraat, 134 Cornand Albert, Gentsesteen weg, 51. Te Erembodegem: Huis Roeland, bij Suzanne Martens, Statiestraat, 11. Te Moorselbij Albert Keymeulen, Dorp, 17. Te Hofstadebij Felix Claessens, Hoogstraat, 73. Te Ledebij De Lathouwer, Kasteeldreef, 25 Byl Arthur, Montgomerylaan. HUIS VAN VERTROUWEN KAREL ROOSE BOEKBINDER, gelast zich met allerhande boekbinderswerk. Verzorgd werk. Spoedige bediening. Lage prijzen. Komt ten huize op aanvraag. HOLESTRAAT, 20, BORSBEKE. Bijzondere prijzen voor boekerijen, drukkerijen, scholen. Er is terug OCCASIE HOUT in onze magazijnen gelegen in de ONDERWIJSSTRAAT (Achterstraat) en GERAARDSBERGSESTRAAT, 197, AALST. Grote keus van kepers en plancher in alle maten. Ook een partij Oregon te koop. VRIJDAG 12 TOT DONDERDAG 15 FEBRUARI. KINDEREN STRENG GEWEIGERD. YVES DENIAUD PIERRE LARQUEY RAYMOND BUSSIERES. Een vrolijke en gewaagde film. DINSDAG 16 TOT DONDERDAG 18 FEBR. KINDEREN TOEGELATEN. Alle dagen van 6 u. af. Zondag van 1 u. 30 af. Laatste vertoning f 8 u; 15.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1954 | | pagina 4