EINDEJAARSGESCHENK N.V. BROUWERIJ DE GHEEST - WUGEWEMIF «GAZET yam de MOLENSTRAAT» RAADT JUISTE UUR 1 i I ÉÉN GLAS PHILIPS TOLLENEER WIN 3 Hemden voor 25 Fr* Geschenken? Bij DE PAEPE Huis'T KINDERNESTJE DE PAEPE SAFOORT TOWER PALE ALE AALST Kies zorgvuldigGeef een f Philips portatief 1.595 F GELD HUIS VONY SCHOENEN TOCH Scotch Whisky V VANAF 14 TOT 31 DECEMBER 1964 BIJ ELKE AANKOOP VAN S FLESSEN, SAFDCRT OF TOWER PALE ALE Firma COOL THEO ZOON J De grootste prijskamp coit te Aalst ingericht - een volautomatische wasmachine - dertig zwitserse herenuurwerken Uk4 KUNSTGALERIJ WAUTERS VOO HfiSS IN ALLE GOEDE KRUIDENIERSWINKELS VINDT U VANAF HEDEN DE VERMAARDE DE FIJNE TEL. 053/253.01 5 LIJNEN "Persoonlijk" model - Grote gevoeligheid op lange en midden golf - Gering verbruik dank zij dc "Ecodync" voeding - Grote luidspreker, zeer muzikaal - 23 x 14 x 6 cm. L 2 F 30 T Liering vcroruix uanx. aa om mm m steeds betrouwbaar Ga de volledige reeks van 1.595 F lot 6.950 F. zien bij uw Philips verdeler: PHILIPS ST. ANNALAAN. 6-10, AALST OFFICIEEL VERDELER TECHNISCH SERVICE STATION. TE KOOPhout voor het ma- i TE KOOPnest prachtige las-1 TE HUURvernieuwd appar- ken van autogarage en steen-1 sies met stamboom, in Café temenL' Walstraat, 6, Aalst. Alle gruis. Oude Dendermoi.dsesteen-J Aalst-Oost, Fritz De Wolfkaai, da gen ad ch tb aar ofzich jenden I Kwalestraat, 46, Nieuwerkerken. PREMIE VOOR TROUWERS GRATIS DIENST NA VERKOOP KREDIET ZONDER INTEREST DE HOOGSTE KORTING :10 TOT 30 OFFICIËLE VERKOOPPRIJZEN SPECIALE KORTING VOOR KONTANTE BETALING OP AL ONZE ARTIKELEN. Kolenstoven - Mazoutstoven - Gasfornuizen - Gasradiatoren - Gasverwarmers - Gasrolders Stads-, Butaan-, Propaan-, Aardgas. S= Efel - La Couvinoise - Belpaire - Fac - Catalor - Flandria - Welstraler - Triplex - Van Cotthem - Thermor. jj| GROTE KEUS GASFORNUIZEN AAN EINDE REEKS PRIJZEN. jj| NIEUWBEEKSTRAAT, 47, AALST - TEL. 245.04. op handtekening ontleent men best bij een instel ling met goede faam N.V. HULPKAS VOOR VOLKSKREDIET Snelle en diskrete bediening Nooit worden ver zekeringscontracten opgedrongen. Geen onkosten. HoofdbureelVolk«verhetfingstr«»t, 87, AALST (nabij de Technische School). BureelEsplanadestraat, 8. AALST (van 9 tot 12 u.). Telefoon 268.67 en 220.50. TE KOOPi .velgelegen bouwgronden voor halve villa's, groot 5 aren, te Hekelgem (Den Beer). Voor elke aankoop Is flnan nering mogelijk Voor inlichtingen zich wen den Bastiaens. Pastorijweg 42 Ufkelirem Tel 675 30 Bouwondernemingen BERCKMOES ALFONS Kwalenhoekstraat, 15 Nieuwerkerken. Specialiteit van veranderingen en dichten van kelders. Vraag prijs. Aanvaard alle afbraak en ver voer. alsook steenslag en zavel op het werk geleverd, tegen ma tige prijzen. GHIJSENS CAMIEL Vrijheidstraat. 5. Frembodegem Tpl. 238.54. 185 Fr. Hemd met dikke streep in col en manchetten (stalen). Merlo. Gentsesteenw., 178, Aalst. Meubelgaleries DE PAEPE Verdeler van de Beka- en Simmonsfabrieken. SLAAPKAMERS, EETPLAATSEN. SALONS. KEUKENS. of om het even welk meubel, vindt U steeds in de toe zalen der HOOGSTRAAT, 55, AALST Tel. 235.52. TOEGANG VRIJ. Komptant Krediet. In onze overweekse dienst WASSEN en STRIJKEN wij Wasserij-Droogkuis VAN LiERDE - Aalst ST. JOZEFSTRAAT. 26 DIRK MARTENSSTRAAT. 59 PONTSTRAAT. 10 EIKSTRAAT. 85 Bij élke aankoop van 50 F krijgt U OVERAL in de Deke nij van Molenstraat en Werf te Aalst een gratis-formulier voor een zéér een voudige prijskamp Vraag gerust zélf Uw for mulieren indien de handelaar het vergeet. Steek Uw ingevulde formulieren in de speciale bussen in de Molenstraat, aan de huizen nummers 3, 16, 31, 77 of 78 vóór 31 december, te 22 uur. Of verstuur ze per post onder gefran keerde omslag, vóór de laatste lichting van 1964 naar RAADT HET JUISTE UUR Postbus 69 AALST. U raadt alleen maar het uur en de minuten waarop de ze klok zal stilval len. Ze staat opge steld aan het Huis Zwitserland, Molen straat, 3. Misschien wint U een... volautomatische wasmachine De binnengekomen formulieren worden dagelijks gerangschikt, om het nazicht te bespoedigen. De 31 winnaars worden vastge steld onder toezicht van Hr. Ge rechtsdeurwaarder A. Mahieu. I Dit zal PUBLIEK geschieden in café 't Brughuis hoek Molenstraat en Werf, op MAANDAG 4 JANUARI, te 20 u. De handelaars uit de Dekenij zijn uitgesloten om een prijs te win nen. De meest vooruitstrevende handelswijk uit de streek... is die van MOLENSTRAAT en WERF. Kent U onze 2 grote parkings op de nieu- laan over de Oude Dender Een overvloed Kies Uw koffie, likeuren, wijn, koekjes, alles op aanvraag in feestverpakking Vanaf 12 flessen drank (naar keus) de echte... GROOTHANDELSPRIJS, en toch nog formulieren «RAADT HET JUISTE UUR». Molenstraat, 30 AALST. Uitgebreide keus in kunst- en siervoorwerpen Koffie- en Tafelserviezen - Salontafels, enz. GESCHENKEN. De laatste creaties van juwelen in kunsthandwerk. Geniet reeds nu van onze nieuwjaars- korting van 10 9 Wie beleefd wil zijn moet zich menigmaal herinneren iemand ergens gezien te heb ben waar hij hem in 't geheel niet heeft opgemerkt. 9 Er kunnen twee redenen een café gaat. Omdat hij geen vrouw heeft of omdat hij er wel een heeft RAADT HET JUISTE UUR. Steek Uw formulieren in de speciale bussen in de Molenstraat. U moogt ze echter ook afgeven bij de deelnemende handelaars, die ze zéker ter be stemming zullen bezorgen. Of U kunt ze opsturen onder gefrankeerde om slag naar RAADT HET JUISTE UUR Postbus 69 AALST. Op 31 december, te 22 uur, worden alle formu lieren in verzegelde dozen gestopt. De uurwerkklok zal pas enkele dagen na Nieuw jaar stilvallen. MEVROUW, MIJNHEER... Voor uw Kerst- en Nieuwjaarsgeschen ken denk aan een paar luxe pantoffels, reeds vanaf 99 fr., of een paar heerlijk warme botjes (vanaf 299 fr.). Uitgebreide keus in het MOLENSTRAAT. 14 AALST. 9 Een ambtenaar is iemand i 9 Menigeen weet zo te val- die voor elke oplossing een len. dat hij het been van een moeilijkheid heeft. ander breekt. Antoon BIommaert-De Schepper Molenstraat, 31 AALST. EEN RIJKE KEUS EEN PERFECTE BEDIENING EEN TROEF IN UW HANDEN. Een advokaat is een ge leerd heer die uw bezittingen uit de handen van uw vijan den redt, en voor zichzelf houdt. O Een deskundige is iemand die overtuigd is dat hij alles weet. Het gebeurt wel eens dat dit met de werkelijkheid klopt. NIEUWJAAR 1965 NADERT GESCHENKEN DAMES, HEREN, AUTOVOERDERS, WILT U EEN DEGELIJK GESCHENK VOOR UW WA GEN, KOOPT IETS NUTTIGS, IETS BLIJVENDS... IETS WAAR U STEEDS GENOEGEN ZULT AAN BELEVEN... VERNIEUWT DE BINNENBEKLEDING VAN UW WA GEN. SCHAFT U STERKE MATTEN AAN, EEN RUG STEUN VOOR DE VOERDER, EEN HOOFDSTEUN VOOR DE MEDEREIZIGER OF EEN DER VELE VOORWER PEN WELKE HET COMFORT VAN UW WAGEN VER BETEREN. BRENGT ONS EEN BEZOEK... SLECHTS EEN ADRES in de Molenstraat, 63, AALST /st. Annabrug) bij SIMON D'HONDT-TEMMERMAN Tel. 215.64. Bijzondere prijzen ter gelegenheid van Nieuwjaar. EINDE-JAARSGESCHENKENGIDS. Voor Hem London Light «-schoenen in bewerkt varkensleder - vederlicht - vuilwerend - waterafstotend. Voor Haareen paar schattige luxe-pantoffels in leder of daim. Voor Hen een paar waterdichte Belmar «-botjes voor de komende sneeuwpret... met droge voeten. MOLENSTRAAT, 11 AALST. KOFFIE hebt U nodig Koop Uw koffie dan rechtstreeks in de branderij verser, fijner, voordeliger, met wedstrijdformulieren I DE PAEPE. nr. 77. 9 Nee Wim, naar die bios coop gaan we niet. Daar spe en ze weer Kinderen niet toegelaten en dat heb ik al gezien. Mijn v v heeft een ijze- 9 Vanwege het ministerie Uit de resultaten van de jongste wetenschappelijke enquêtes en statistieken, blijkt dat precies 50 van alle mensen, die op het punt staan te trouwen, mannen zijn. LEVEN en GEVEN is een kunst Firma zal U graag helpen. Ook grote keus in Bv. mooie kruik van 5 liter 1.360 F. Kom gerust proeven bij DE PAEPE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1954 | | pagina 2