ALFA CADm PALACE t ex ti lis Vaiüëie textilis 'i I Paradijs bij uitstek PINOCCHIO seidensticker iEHilÉS VcdiJfJie Voor alle Feestgevïer (r/fEPArsrj MADY-KRONIEK 's Maandags Koude permanenten aan 150 Fr. COIFFEURSSALON AALST Extra fijna Zilverkalkoenen MAFSTE TEGEN I DE MONGOLEN GENERAL ELECTRIC [Een AFWASAUTOMAAT m AALST PETERS, METERS, luistert even elekir O- 2massage ondergoed v iCHNICOLOR met INA BALIN*EVERETT SLOANE PHIL HARRIS* KEENAN VVYNN PETER LORRE JOHN CARRADINE [PUBLICITEIT ;MAAR C/ 'er heeft U enkele van de vele goede ideeën van Nova. Met een elektrisch huishoud toestel offreert U heel wat meer dan juist maar een ge schenk. U geeft meteen een beetje prettiger leven, aan genamer, gelukkiger. Natuur lijk hoeft U NOVA gekozen. Een betere keus bestaat Immers niet. Het is ook zekerder. De gamma NOVA- produkten is uitgebreid. U vfndt er beslist wat U ver langt (en waar U aan kan). Tel. 272.it coinopoas nuts HARK FOREST Moge deze Kerstmis voor U wezen een nacht van hoop en vrede, en het nieuwe jaar een jaar van vreugde en geluk. Tel. 212.74. MADY, 1, Denderm.stwg, Aalst. AANDACHT! Slechts voor enkele weken Keizerlijke Plaats. 18 AALST Tel. 234.06. Boeken- en Rullcentrum a ARTIS i). Alle dagen doorlopend vanaf 2 uur. Laatste vertoning te 8.40 uur VRIJDAG 25 (KERSTDAG) TOT MAANDAG 28 DEC. Kinderen toegelaten. h.™2UREEL HAENTIENS- Meulescheuestraa.. 15a. AALST TELEFOON 221.74. WILT GE zo"kenEvoör ULd AJSfN; 2ck?rl;eid «rwaarborgd, h°°»* interest. We ™or de bes,e hypotheken en zorgen er voor dat U - zo nodig a',en "We terugbetaling kunt bekomen. EICENf?nMMEpNKiErJ' aan eerlijke en voordelige interesten. EIGENDOMMEN, kopen of verkopen. We zoeken voor U de beste lief- ON^rr? aItcm6 "en helpen met voorschot en lening, kaveling °Pstellen van doodschuld, expertise en ver- m^füZEKEREN tegen brand- ongevallen, op 't leven en U VERDE DIGEN m geval van ramp. Wendt U in volle vertrouwen tot ons bureel. INLICHTINGEN KOSTELOOS. Beheer: G. Haentjens, apen-landmeter - P. Haentjens, licentiaat Economische Wetenschappen - L. De Turck-Haentjens, architect-expert. """""'•«'"'■liiiillllllllllllllllMllllllllllllllllllllllUIH Ter gelegenheid van de Kerst- en Nieuwjaarsdagen j§ E heeft 'T PARADIJS DER KWALITEItI het groot genoegen U ter kennis te kunnen brengen 1 alsdat we dit jaar terug uitkomen met een overgrote i keus van overbekend voor hun hoge hoedanigheid van VERSHEID - FIJNHEID - KWALITEIT en SAPPIGHEID. J ENIG IN HAAR SOORT. En dit alles gaat gepaard met DUBBELE ZEGELS VALOIS VERRASSINGEN 1 aan groot en klein. 1 - Ea4t*uU%CD&ri, TOTAL SCOPE DINSDAG 29 TOT DONDERDAG 31 DECEMBER. Al de vermaarde nachtkroegen van de wereld Parijs - Madrid - Londen - Berlijn - Tokio - Caracas enz. Kinderen ten strengste geweigerd. L. PI ETERS-PAUWELS Hopmarkt, 37, AALST - Tel. 269.33. Bestelling aan huis. Voor Uw Kerst- en Nieuwjaarsgeschenken, het aangewezen adres Molenstraat, 25, AALST Tel. 227.27.1 GEVRAAGD meisje voor winkel en magazijn; goed voorko men. Adres bij tDe Aan kondigen. brandkast. iwwwiiPtwwwtwMwwtuNetwwimmmiim iiuuiWmii MUNTVERZAMELAAR koopt allerhande oude munten, goud. zilver enz. Schrijven of zich wendenWellekensstraat, 33 Aalst - Tel. 053/294.12. Te koop brandkast- AFWAS- en -u.s4. np errp Molenstraat 13 SPOELAUTOMATEN AalSt BIEDT U VOOR KERSTMIS SPECIAAL MODEL MET HET NIEUW AFWASPRINCIEP iwm juiMMw ujigigigniijj|ijii|3 HOOFDVERDELER voor AALST en omliggende MOLENSTRAAT, 13. AALST - Tel. 219.30. TOT 31 DECEMBER ZIJN ONZE MAGAZIJNEN OPEN ALLE WERKDAGEN TOT 9 U. 'S AVONDS. MODERNE APPARTEMENTEN TE KOOP; Posthoornstraat, te Aalst. Residentie a De Posthoorn Luxe uitvoering - alle modern comfort. Kerrebroekstraat, te Aalst Residentie a Kerrebroek Luxe uitvoering - modern comfort Kerrebroek-Zijpbeekstraat, te Aalst Residentie Luxor Luxe uitvoering - modern comfort. Rodenbach-St. Annastraat. te Denderleeuw. Residentie u St. Anna Luxe uitvoering - modern comfort. Voorname lijngeving. Verzorgde afwerking. Kla»se ma terialen. Grand Luxe - Luxe en Sociaal appartementen met resi dentieel karakter aan Groepsvoorwaarden met extra ver zorgde isolatie. Documentatie en verkoop BOUWGROEP EUROPA p.v-b.o. Capucienenlaan, 9, AALST Tel. 053'234J1. Schenk HEN een bedverwarmingsplaat in zuiver polyether, ZE zullen van U dromen. 3a?lSr.»',n.,Vdlt,ken I!"sser" Platen en matrassen, aar maat gezaagd terwijl U waoht. hnl??1n,lïuhuisil01!?" en fantasieartikelen, staanders en boekenrekken, Skado en Tornado aanbouwsysteem. ,J*fveerbladen natuurhout melamine - water-, al cohol-, zuur- en slgaretproofHET geschenk. Tafeltapijten, afwasbaar - Kantwerk, meer dan echt Toiletkastjes - alle modellen en afmetingen. Partij artikelensticks, drlnkrietjes. glasmerkers enz. Met onze ijsblokjes geen water in Uw a drink u. Vlaanderenstraat, 10, AALST Tel. 211.45. ZEGELS VALOIS. GROOT- EN KLEINHANDEL Tel. 210.06 VRIJDAG 25 TOT DONDERDAG 31 DECEMBER. Kinderen toegelaten. v. pRop.ERN£ST0.GLÜCK5FttN sc£nJERRYI£WI5»BIU.RICHM0ND meifJEURY l£W15 V- VERTON 1 NGEN VRIJDAG (Kerstdag) en ZONDAG 27 dec., doorlopend vanaf 2 uur. Andere dagen doorlopend vanaf 6 uur. Laatste vertoning alle dagen te 8.30 u. OPGELETI Gratis een CHOCO aan de 150 eerste kinderen onder de 12 jaar die naar «DE ZONDEBOK» komen zien en een zorgvuldig uitge- P en opgemaakte JERRY LEWIS kunnen tonen. 999 Wilt g'uw Petekind iets geven, comfortabel en charmant, hier is echt wat naar uw tand Geeft een pyjama cadeau uit de zaak PINOCCHIO.. Pyjamaatjes om te stelen AALST. biedt KORTE ZOUTSTRAAT, 26 Lees de nieuwe «Gazet van de Mo lenstraat), op blz. 2. TE KOOP burgerhuis. Leo de Bethunelaan. Aalst. Schrijven aan L.D. iDe Aankondiger». TE KOOP PER OCCASIE buffetkast en tafel, nog als nieuw Slotstraat. 44. AalsL op handtekening, alleen voor ernstige doeleinden en mits vast werk. ONMIDDELLIJK 10.000 F tot 1 0 0.0 0 0 F op EEN DAG. GOEDKOPER GELD voor aankoop NIEUWE AUTO voor JONGE TROUWER8 voor EIGENAARS voor VERMOGENDE personen. Koop of bouw NU UW HUIS dank zij FINANCIAL DUBBEL KREDIET Koop NU bouwgrond dank zij FINAHCIA'b rOlAAt KREDIET HEMDEN J natuurzi jae»»»««#; tergal oorhodiaoooe» l valois zegels "•••••••••••••••a OOK PYJAMA'S en KAMERJASSEN voor HEREN bustehouders verkrijgbaar bij: grote markt 11 GROTE MARKT AALST VALOISZEGELS VOOR VERFIJNDE FRANSE LINGERIE -'O": OOK VOOR KINDEREN de FIJN-LINGERIE zaak GROTE MARKT - AALST

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1954 | | pagina 3