Bij ATHA 1 FEESTPALEIS Cinemcuc aau Damessalon «Georges IS UW KERSTGESCHENK!!! c W WINTEROFFENSIEF RENO De Vijlder VAN GlICHT m m EBETEX IFFENSIEFPRIJZEN |||B MEERT - ELECTRO-SERVICE HE! BILES SAKSERS Ideeën voor uw Geschenken Lange houtstraat, 18 Aalst - Tel. 275.15 lpO een gevestigde kwaliteit AALST TAPIJTEN TRAPLOPERS TAPIS-PLAIN OPTIEK AALST wmi fMJ VICTOR MATURE IANET LEIGH *7JK 2) Hei Verboden Woud BORSTSIROOP M.M. BORSTSIROOP JUNIOR! ANTENNEDIENST Geschenken In Keramiek PRIVAAT GELD BINNEN DE 2 DAGEN UITBETAALD 10 persoonlijke lening enkel op handtekening en op uw inkomen, voor alle doeleinden en voor iedereen Speciale voorwaarden voor staatsambtenaren, be dienden en personen met vast inkomen. 1 cn 2' rangs hypotheken Voorbeeld 50.000 Fr. 60 X 965 Fr. Steeds kapitalen beschikbaar, ook voor overname van te dure hypotheken. VAN DER BORGHT Kapittelstraat, Ibis, Moorse! Tel. 232.11 of 264.31. U wordt kosteloos bezocht. Stipte geheimhouding. Voor uw Kerst- en g Eindejaarsgeschenken j M SEN mooie peignoir voor dames. 1 HEREN en KINDEREN j§ in «COURTELLE» - RHOVYL - -TERLENKA» - ENKALON - -LEACRYL j| 27. ST. JORISSTRAAT, AALST (rechtover 't Groen Kruis). VRIJDAG 25 TOT MAANDAG 28 DECEMBER. Kinderen toegelaten. BUBBELE V A L O I S Z E G E L S SANDERUS Stwg op Charleroi. 71 dJ Brussel 6 - Tel. 37.81.57 U Steno-daktylo 4'i 3 9 Talen - Boekhouden 1 Sekrelariaat Nieuwe kursus maandag. Kindervergoeding - Spec, voorw. gr. gezinnen - Plaat verzekerd. Antwerpen - Mechelen - Hasselt - SL Niklaas. service U koopt een elektiofoon o( een televisietoe stel, naluurlijk voor langere tijd. KoopdeSiera kwaliteit. En kies de verdeler, die hel Siera Service Dealer schild mag ophangen. Hij heeft de hele uitgebreide reeks Siera produkten, TV's, elektrofonen, radio's, transistors, bandopne mers. En hij is specialistde Siera Service Dea ler is de eersterangstechnieker. die om zijn bekwaamheid gekozen werd. Hij helpt U onder alle omstandigheden. L Ga met een gerust hart binnen bij- Moorselbaan, 1, AALST Tel. 264.32 Brussclbaan, 208, EREMBODEGEM Tel. 235.96. Rechtstreeks In de iabrtek I Geemstraat. 4 HAMME Durme Centr. rechtover Stationstraat op 300 m van Station N M BBS de specialisten in kamwol (petgneei tapijten 1 de vermaarde VEHAL ta pis-plain met geplastifieerde rug in bouclé en ve loursweefsel. Een exclusiviteit VEBETEX 1 Geopend alle werkdagen, ook 's Zaterdags, van 9 tot 12 en van 14 tot 20 u. TOEGANG VRIJ - GEEN BIJHUIZEN Tel. 852 478.01. Vraag inlichtingen CHARLES SCHNEER Twee avonturenfilms in kleuren. Een nieuwe Ridderwereld... De Saksische horden vallen Koning Arthur aan. VAM DE ■IMi'rnt jCUIl ROMftlDLtWIS roWDHOWMM «DE VAN Als bijfilm VEROVERING HET WESTEN» in Technicolor. DINSDAG 29 TOT DONDERDAG 31 DECEMBER. Kinderen streng geweigerd. CHBIST0MERUE Een film die de laagste instir.k- ten ven de mens vrij maakt. rFüctimann Een... moderne bril prachtig étui aangepaste T.V.-bril juiste barometer perfecte verrekijker goede microscoop nuttig vergrootglas fantasie thermome ter. Voor een kwaliteits geschenk wendt U tot Pontstraat, 14 AALST Tel. 224.09. COCA-COLA - AALST vraagt voor haar verkoopdienst chauf feurs-bestellers. Zich aanbieden Violettestraat, alle werkdagen van 8 tot 12 en van 13.30 tot 17 u. Zaterdag gesloten. BIJ ONS ALLEEN kunt U plastiekplaten op rollen in P.V.C GLAS. kopen aan 160 Fr de M2. WIJ ALLEEN Als bijfilm «7EGENSP3GNNAGE» met «ERNST BORGN1NE Alle dagen ven 6 u. af. Vrijdag (Kerstdag) en Zondag van 2 u. af. Laatste vertoning alle dagen te 8 u. Tel 240 48 VRIJDAG 25 TOT DONDERDAG 31 DECEMBER. Kinderen toegelaten. EEN SCHITTEREND KERSTPROGRAMMA. Cp KERSTDAG, te 2 u. en ZONDAG 27 DEC., te 2 u„ bieden wij aan jong en oud een speciale tekenfilm. Als bijfilm een feeërisch schouwspel «HET STEDEPOESJE EN DE BOERENKAT» in Technicolor. Kinderen allen op post. Een prachtige tekenfilm -|- de grote film voor hetzelfde geld. Alle dagen doorlopend van 6 u. af. Vrijdag 25 dec. (Kerstdag) en Zondag van 2 u. af. Zaterdag van 4 u. 30 af. Laatste vertoning telkens te 8 u. 30. lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllillllllllllll_ i dak uit één stuk op alle hoogten en Bevloering it FLOOR- FLEX en FLEXO- ROL het wondérpro- dukt van de eeuw Muurbekleding FLE- XOMUUR Accordeondeuren en buitendeuren Zonneblinden o LUXA FLEX Prachtige trappenbe- kleding. Afloopgoten en buizen, aan spotprijzen. Alles in plastiek: aan prijzen die niemand En dil in de Firma E. VAN DE VELDE .13, HOOGSTRAAT, HOFSTAOE - Tel. 053/215.40. Onmiddellijk bediend en gratis thuis besteld. Kerstmis vanaf 1.30 uur. Slechts Kinderen toegelaten. 1 dag. r.-~ lunn lUillli fit! Hu.,„aCULVER V, ■■4*0 Stoutmoedige avonturen in het hert van Zwart Afrika, het land van de Mcu-Mau. Als 2' film Het Dagboek van een G wangenisdolter Een zeer spannende politiehim. Aandacht Zaterdag 26 en Zondag 27 December verandering van programma. MftUREEND KEITH STEt/E COCHRAN CHILL WILLS 1 Een ongewoon gedurfde Western van een nieuw genre. Een ruwe brutale film. Zelden bereikt de actie zo'n graad ven geweld. Nog een buitengewone Western. TEGEN HOEST. GRIEP en BRONCHITIS voor volwassenen en jonge lieden en voor kinderen onder de 14 jaar van de laboratoria van Het Huis der Mutualisten. 35 fr. de fles voor volwassenen en jonge lieden. 32 fr. de fles voor kinderen. Verkrijgbaar in alle apotheken. Plaatsing onderhoud verplaatsing Waarborg door geschoold personeel H. VAN DER BIEST HUGO LEFEVRESTRAAT, 22. AALST Tel. 288.84. W. MUYLAERT Geraardsbergseslr., 72. Aalst. GEVRAAGD jong meisje om in huishouden te helpen Zich wenden Dirk Martensstraat. 25 Aalst. Voor geschenken mei Kerstdag en Nieuwjaar Molenstraat. Aalsi Lees de nieuwe Gazet van de Mo lenstraat), op blz. 2. 95 Fr. - 110 Fr. - 125 Fr. - 149 Fr. Extra lange winterhem elen. Merlo. Gentsesteenweg. 178, Aalst. DOKTERSGEZIN vraagt in .vonend dienstmeisje. Zich aan bieden Esplanadestr.. 1, Aalst. Sierschouwen - Open Haarden FRANS COURTENSSTRAAT. 9 DENDERMONDE Tel. 052/226.37. riniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ DE VREDE THE SKYLINERS Het SKYCOMBO KALINKA (Vedette Europabeker 1964 Knokke). De formule voor een-gelukte Oudejaarsavond, al dansend het nieuwe jaar in met GASTRONOMISCH MENU AAN 375 Fr. TIJDIG RESERVEREN ALS U VAN DE PARTIJ WIL ZIJN - Tel.: 053/224.34. Onze dienst TRAITEUR ontlast U van de kookkarweiLaat ons Uw kennen, of vraag onze speciale gerechten]ijst. we brengen de lekkere hapjes bij U aan huis op KERST- en NIEUWJAARAVOND. VREDEPLEIN, AALST - Tel. 053 224.34. MEN SCHENKT ER DE LEKKERE BIEREN MAES-PILS. ^iwppi>inp>pi»ipt»fs»wtpipipt»api«nwi biedt U DAMES, JUFFROUWEN, feestelijk opgemaakte kapsels met postiche, quick dawn of trens bewerkte haartooien met haarjuwelen versierde coiffures. ii iiiiiiiiiirrauiinnniiiiiHHiifiiiMiii inriiTniiin tinniniuMrrwMfSftftrrrT*-*•*- -ii - ér I W:;) j BETALING IN 6 MAAL ZONDER INTEREST NUTTIG GESCHENK AANKOOPBON VAN 500 F voor frigo GASVUUR SUPER Katalogusprijs 790 F Ollcnstof prijs 690 F UITGEBREIDE KEUS IN MODELLEN EN PRIJZEN Expositiezaal RENO: 3, Korte Zoutstroat, 3, AALST Tel. 264.62. AL ONZE CCNVECTORS ZIJN U ITGERUST MET THERMOSTAAT 9 BIJOU-KAOET 611 CONVECTOR RAMA 704 Katalogusprijs: 5.590 F Kata,ogugprljt6.290 F Oltenslefprijs: 4.695 F 0)fensle,prijs5.090 F Of in 6 maal zonder inte- unensle restOf in 6 maal zonder interest bij de levering 1.095 F bij de levering 1.190 F nnr, c 't r.rtn B- K v W(\ F 3 900 F CONVECTOR RENO 200 mei Ihermostaat Katalogusprijs 9.690 F Oftensielprijs7.390 F Of in 6 maal zonder interest bij dt levering1.5M F re.t. b„ de levering 5 x 1.160 F 5.800 F LAVECLAIR OMenslolprljs1.995 F n 6 maal zonder inte- rest bij 6 GASOVEN RENO AE 30 GASOVEN RENO 1003 Katalogusprijs 3100 F Katalogusprijs 3.950 F Offensiefprijs 2.490 F otfensielprljs 2.930 F Of in 6 maal zonder inte- of in 6 maal zonder interest ...a 590 F bij de levering 630 F F 1.900 F 5 X 460 F 2.300 F FRIGO RENO 130 I. Automatische ontvriezlng Magnetische sluiting OltcnsielprIJs 4.890 F Of in 6 maal zonder inte rest bij de levering 990 F 5 X 780 F 3 900 F SUPERAUTOMATICA de volledige automatisch* wasmachine Otfensielprljs i 18.600 F Of in 6 maal zonder inte rest bij de levering 3.800 F 5 x 2.960 F 14 800 F

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1954 | | pagina 4