ROYAL Qlftemax ou^t FEESTPALEIS HET BLONDE GELUK Aan de Watertoren Huis Van de Velde GEVAARLIJK ALIBI AALST YVONNE VAN MOLLE {ajJfQi0 ARTHUR DE LIL VOOR DE ZONDVLOED. CiMt MC Aalst DUELdanslaJJL|NGLE De Drie Bengaalse Lanciers V °i\®' Heropening van VAN HEDEN AF Watertorenstraat, 8, Aalst Biefstuk 25 Fr. het 1/2 Kgr. Verzekeringen Leningen! J. FR. VERMEIR 1 VERMEIR RAYMOND g TECUWEES! Studio A. COPPENS DE ZAAK MAURIZIUS Rijdt niet door Diablo. DOKTER DE MOORSTRAAT, 104. VANAF VRIJDAG 22 JULI TOT MAANDAG 25 JULI. Kinderen toegelaten. Een dramatisch avontuur verfilmd in het hartje van donker Afrika. Een reis door de wildernis, vreemd en dodelijk. Orde der vertoningen Vrijdag te 7.30 u. Zaterdag vanaf 6 u. Zondag vanaf 3.30 u. Maandag te 7.30 u. Zaterdag en Zondag laatste vertoning te 8 u. Toekomende week MUZIEK BIJ NACHT. Te klein? Tussenmaat? Draag dan: De ganse collectie van de PETER PAN bustenhouders de «PETER PAN» GAINEN EGYPTIAN QUEEN. 19, KORTE ZOUTSTRAAT, AAL! Vrijdag 22 tot Maandag 25 Juli. - K.T. GARY COOPER in met FRANCHOT TONE - RICHARD CROMWELL en SIR GUY STANDING. Een grote klassieker van de avonturen- en actiefilm Dinsdag 26 tot Donderdag 28 Juli. Kinderen niet toegelaten. WAT IEDERE MAN ZOU MOETEN WETEN.. OVER DE VROUWEN ffiistuncwsU Het meest dynamische trio van het scherm in een bedwelmende avonturenfilm, waarvan de schitterende humor Uw zorgen zal bedwelmen VERTONINGEN Alle dagen vanaf 6 uur. Zondag vanaf 1 uur 30. PLAATS VOOR F 1 ETSEN. Pieter Coeckestraat, 56, Aalst met duizenden nieuwe kledingstukken aan spotprijzen. Sportvesten vanaf 295,fr. Cowboy hemden vanaf 60,fr. Gabardine broeken vanaf 195,fr. Chinezenhemden, alle prijzen. Lederen vesten vanaf 425,fr. Zomerpullovers, strepen enz. Lainen reversible vestjes vanaf Bebobbroeken, shorten, tennissen, 275,fr. enz., enz. Regenmateis vanaf 275,— fr. voor mans en dames. AALST - Tel. 240.48 VRIJDAG 22 TOT DONDERDAG 28 JULI. Kinderen toegelaten. EEN MASSA GAGS, TONELEN VOL VUUR, MEESLEPENDE SHOWS, SPRANKELEND VAN FANTASIE EN RHYTHME. KAMPEERDERS, voor al uw kampeerartikelcn eist de bekende merken Grisly Govenor en Metseler Pieter Coeckestraat, 56, Aalst. TOEGANG VRIJ. STAD AALST iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii terug te bekomen in de BEENHOUWERIJ alle dagen V klas VERS BEVROREN VLEES. het 1/2 kgr. GEHAKT SAUCISSEN BOUILLI met beenderen BOUILLI zonder beenderen STOOFVLEES BIEFSTUK ENTRE-COTE ROSBIEF ROSBIEF IJSBEEN FRITVET DROGE SAUCISSEN 16, 10, 12,50 20,— 25,— 32,50 30,— en 15,Fr. het 1/2 kgr. het 1/2 kgr. en 30,— Fr. het 1/2 kgr. het 1/2 kgr. - Fr. Fr. Alsook VERS KALFS- en VARKENSVLEES. MEN BESTELT AAN HUIS. T, Brand Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid Auto's Moto's Eigen schade Rijwielen Landbouw Gemeen Recht Derden Persoonlijke ongevallen Slechts Beroeps- verzekeraars kunnen hun taak behoorlijk vervullen. DE GELEGENHEIDS- AGENTEN ZULLEN U VROEG OF LAAT ONTGOOCHELEN O M O A T t zij gemis hebben aan ondervinding en vakkennis; j zij niet beschikken over eigen burelen en organisatie; SS zij U bij ongeval meermaals zullen verplichten zelf te handelen. CS Het Verzekeringskantoor Ij 125, DENDERMONDSESTEENWEG. 125, =s L E B B E K E Telefoon 216.21 Dendcrmonde S i lot overlaten omdat dit over al de S~ l raad e r zal U nooit aan uv middelen beschikt om U te helpen r E alle omstandigheden I... Wij werken slechts met de bijzonderste en grootste E Maatschappijen. Vertegenwoordiger te Opwijk g NIEUWBAAN, 120 Telefoon: 354. g Men bezoekt ten huize op afspraak. Inlichtingen worden EE? steeds kosteloos en zonder enige verplichting verstrekt|EE BUREELUREN: Alle dagen van 9 uur tot 17 uur Pp. =S Zaterdag van 9 uur tot 12 uur. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH NIEUWE CURSUSSEN Stenodactylografie Secretariaat (9 maand) Engels, Frans, Nederlands. Vraag mooie geïllustr. broeh. nr. 47 Nationaal Instituut Meysmans SINTER GOEDELEPLEIN, 27, BRUSSEL Tel. 17.68.59. DE EERSTE CINEMASCOPE MET DORIS DAY, waarin zij de ge- droomde gelegenheid vindt haar bewonderaars nog meer te bekoren. Met haar mooie stem, zingt zij hier enkele nieuwe liederen vol fris heid en charme. De twee top-songs «I SPEAK TO THE STARS» in het meeslepende «BLUE BELLS of BROADWAY». EEN SCHITTERENDE MUZIKALE FILM. Alle dagen van 4 u. 30 af. Zondag van 1 u. 30 af. Laatste vertoning te 8 u. 45, Heden Woensdag 20 en Donderdag 21 Juli, laatste vertoningen van de meesterlijke Franse productie Avant Ie Déluge. GELD zonder moeilijkheden, voor alle doeleinden, op huizen, grond. enz. van of van borg. Lage intrest - lange termijn - geheimhouding. Schrijven voor inlichtin gen zonder verbintenis naar Hervé GOEBEERT, J.B. DEKEYSERSTRAAT, 7. te RONSE - TeL 244.93. F. LADDERVRIJ LINNEN raagt goede snijdsters en hulp- nijdslers, overhandse werksters zig-zag en leermeisjes v. 15 a 1G j. Zich dringend aanb.Vooruit- gangstr., 315, Brussel-N Electrieiteit O.C.A.. 194. Alsembergse- steenweg. Brussel, vraagt monteerders en halve gas ten monteerders voor bin- neninstallaties B.T. en H.T. OM ZICH TE VERFRISSEN de reukwaters M.M. der laboratoria van de Coöpe ratieve van Apotheken HET HUIS DER MUTUALISTEN Eau de Cologne Surfine 94° fijne alcohol de fles van 90 k.c. in praaldoos gemeten het 1/10* liter Eau de Cologne Extra 80° fijne alcohol de fles van 250 k.c. (1/4 liter) 100 k.c. (1/10 liter) gemeten het 1/10" liter Lavendelwater, samengesteld, 85° fijne alcohol de fles van 1/2 liter 150,fr. 1/4 liter 90,— fr. 65,— fr. 40,— fr. 8.— fr. i0,fr. Wilt U werkelijk iets goeds, laat dan uw FOTO I maken in WIJ LEVEREN ALLEEN KWALITEITSWERK. ALBERT LIENARTSTRAAT, 18, AALST. I U hoeft zelfs niet te sparen tot gij het U kopen kunt, ge krijgt bij ons zonder geld al wat U nodig hebt slaapkamers, eetplaatsen, buffetten, tafels, stoelen, stoven, continus, buffetvuren, casserolen in ver lakt, ijzer of aluminium; kostuums voor heren, da mes en kinderen; frakken, mantels, bloezen, rok ken en zo meer; alle ondergoed voor mannen, vrou wen en kinderen; hemden, peignoirs, schorten, werkkostuums, overalls enz., enz.; beddegoed, la kens, fluwijnen, wollen en jacquard dekens, zijden gewatteerde bedspreien, en dit alles in de beste kwaliteit, met afkortingen van slechts 25 fr. per week, in het Hoek St. Martinusplein, 9, Aalst - Tel. 238.16 achter de oude kerk (St. Martinus) en voor de Academie. Tel. 240.48 VRIJDAG 22 TOT DONDERDAG 28 JULI. Kinderen streng geweigerd. DANIEL GELIN MADELEINE ROBINSON EIEOMORA ROSSI BRAGO ANTQ, lm d IEN DUVIVIER q iyi*A Br. kxn,j>+l.cit BERTHE BOVY OEWiS EEN AANGRIJPENDE FILM. U volgt het verloop met een angstige spanning. WORDT EEN GANSE WEEK VERTOOND. Alle dagen van 6 u. af. Zondag van 1 u. 30 af. Laatste vertoning te 8 u. 15. Heden Woensdag 20 en Donderdag 21 Juli, laatste vertoningen van Kinderen opgelet Donderdag 21 Juli Kindervertoning te 1 u. 30 met de film

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1955 | | pagina 4