I - -- auto-electric ALEX. LUYCX - POLEYN WEKELTJKSCH ORGAAN njng» D=IrAT1!oO»S V. Z. W O. 1 E V E I\I em LATEIS IE VEH W EEKEU en LATE\ WEEKEHI VOOR UW ADVERTENTIE'S 12 LIJNEN 14 ADRESSEN Gemaakte Kleederen en op Maat L.VAN DEN BROECK VAN WAMBEKE AAI CT Telf. 1042 26, Lange zoutstraatA I ST-ANNAIAAN. 16 AALST AUTOMOBILISTEN A. LOGGHE&C. RUMBAUT 1ste Jaargang Nr 12 Uitgave van GRADRÜK Administratie-adres STATIESTRAAT 5, AALST Zondag 5 Juni 1938 öJSTéRkh Omroep DIT BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKSCH ONDER DE LEUZE Nrs 228 - MH - 1017 - 1049 494 - 150 - 152 - 1302 - 188 - 1324 - 1353 en 851 plaat^ 2. 35. St-Mattinus- ST MABTOTuS het BESTE HUIS voor GEMAAKTE KLEEDEREN en naar MAAT. Prachtige keus in Heeren- Jonge lingen- en Kinderkostums. Laatste nieuwigheden voor sportkostuums. Schoone stoffen in de nieuwste modekleuren. VOOR BESTE MAATWERK. Rijke keus Gabardinen. Overgroote keus fantaisie- broeken. ALLES VOOR DE PLECHTIGE COMMUNIE. KOOPT in «ST-MARTiNUS». 5 Korting voor Kroostrijke Gezinnen en Toeristenbond. Specialiteit van alle slag meubels Gewone en luxe meubels Eigen werk Specialiteit voor net polleren van meubels Ook bij particulieren en bij meubelmakersdie geen polisseur hebben WERK VOLGENS BESTEK EN PLAN Huis van vertrouwen Spoedige Waarheen wanneer de elektrische aanzet of verlichtinqs- installatie van uw auto of moto defekt is Dan naar het nieuw adres Sint-Janstraat, 7 (Houtmarkt) AALST Speciaal werkhuis voor het laden en herstellen van Batterijen, Dtnamo's, Starters, Verlichting. Batterijen en Wisseistukken in stock. Onberispelijk werk

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aalstersche Omroep | 1938 | | pagina 1