Voor een lekkere vertrissching SPORT Darmverstopping JAZZ CONCERT BIJ DEN STASJ J, De Brabanter-Singelijn VAM l/I1V Frans Steyleman-Petit Jan Roelandt Zondag aanstaande Hoek Sint-Vincentius en Slot- straat. Begin te 5 uur. HIJ KWAM ER Op een koers, niet lang geleden. D eerste die kwam aangereden Rap." hard en blij ten allen kant k Ben d'eerste dank aan mijn Sergeant. Kontant Krediet Moorselbaan. 107 Aalst. Huishoudartikelen in aluminium - cromé - verlak - galvanise - lepels - messen - koffiemolens, enz. Geen beter adres Mevrouw dan fabriekdepoi NESTOR DE TIERESTRAAT AALS'! VOOR SCHOEISELS BENOODIGDHEDEN Leder - Schachten (Tigen) Black en witte steeknaad - Men leent leesten uit. Dendermondsche Steenweg, 52 Tel. 321 AALST bij wandeling of aan tafel, gaat eenieder naar de welbekende CREMERIE Hoek Houtmarkt en St-Janstraat Aalst Alom geprezen om haren fijnen ijsroom (crème a la glacé) Het huis beveelt zich bijzonder aan voor Huwelijksfeesten Banketten, enz. Bezoekt onze instelling, ze is veruit de eerste en modernste der stad. ZEG. WEET GE HET AL? HET HUIS M. MATTHYS Molenstraat, 76 BIEDT AAN ZIJN KLANTEN 10 KORTING TER GELEGENHEID VAN DE PLECHTIGE H. COMMUNIE. NATIONALE DIENST VOOR ARBEIDS BEMIDDELING EN WERKLOOSHEID. Gewestelijk Bureel AALST. Plaatsingsdienst Vrouwelijke Bedienden. Worden ten spoedigste gevraagd Voor BrusselEen sr.cl- en machineschrijfster hulp-boekhoudster - beginnelinge. 18 a 25 jaar oud zijnde. BrusselEen snel- en machineschrijfster, 18 a 30 jaar oud. BrusselEen snel- en machineschrijfster, ten hoogste 35 jaar oud. BrusselEen machineschrijfster. BrusselEen snel- en machineschrijfster. Mannelijke Bedienden. Voor BrusselJong teekenaar (17 a 20 jaar oudy Burgerlijke Stand. Geboorten van 25 Mei tot 31 Mei. Mannelijk 10. Vrouwelijk 5. Huwelijken van 26 Mei tot 1 Juni. Oscar Alfred Van Geit. schrijnwerker. St- Vincentiusstraat. 8. met Maria Theresia Vinck. breister. Rapenstraat. 21. Joannes Baptist Lambrecht. kuiper. Hof- stade. met Joanna Van Malderen. zonder be roep. Hovemerstsraat. 55. Judook Alfons Van Vaerenbergh. haar- kapper. met Alicia Constantia Van de Velde, stikster, Vakschoolstraat. 56. Luciaan Maurits Delafortrie, handelsreizi ger. Molenstraat. 11. met Martha T'Joncké, zonder beroep. Kluyskensstraat, 3. Gustavus Arys, wr Anna Linthaut. zonder beroep. O. L. Vrouwplaats. 1. met Mane Boterbergh. we Alfons Janssens, zonder be roep. Valerius De Saedeleerstraat. 69. Jan Jozef Goeman, brievenbesteller. Jan De Windtstraat. 34, met Clmentia De Kerpel zonder beroep. Vlaanderenstraat. 12. Richard Arys, clektrieker. Groenstraat, 6. met Rosa Rombaut. breister, Jan De Windt straat. 32. Overlijdens Philemon Hutscbaut. fabriekwerker, 22 j., O. Dendermondschen Steenweg. 235. Nestor Capelleman, steenbakker. 23 jaren, Heldergem. Gabriellc Dejaghcr. echtg. Leopold De Vos. z.b., 38 jaren. Dendermondc. Valentina Eemans. we Leopoldus Corthals. z.b. 78 jaren. Zeebcrgkaai. 7. Franciscus Brodelet. wr Anna De Vos. brouwersgast, 50 jaren. Geeraardsbergen. Clementia Elvira Van Mulders, echtg. Ed- inond Firmin Luyckx. z.b.. 36 jaa. Water- torenstraat. 43. 3 Kinderen onder de zeven jaren. MAANDAG, 6 JUNI, om 2 u. 30 KRITERIUM DER VLAAMSCHE BEVORDER1NCSPLOEGEN AALST TOLLEMBEEK OKEGEM Supporter,, op p<«t, want 't gaat om de leidiog van 't klassement. bron van ZELFVERGIFTIGING, APPENDICITUS en SLEPENDE ZIEKTEN DAAROM vermijd alle tegennatuurlijk voedsel WEES UW EICEN DOKTER op verstandige manier DOOR CEBRUIK van NATUURBROOD VOLKOREN HONIGKOEK RIETSUIKER SPECULOOS Dit alles ter natuurwinkel JLEVENSGEICCTKEIC Nieuwstraat, 55 AALST Koop rijwielen V. D. B. Alle herstellingen van velo's, radio's, waschmachienen. Frans VAN DEN BOSSCHE MOORSELBAAN 281 (Rozen) AALST Voor al uw reklaam 12 TELEFOONLIJNEN 14 ADRESSEN, (Zie 1' blz.) TE HUUR - Groot HANDELSHUIS, Stationstraat, nr 57, Denderleeuw. Heden nog bewoond. Handel ir. Confectie in t groot en in 't klein. Zich te bevragen zelfde straat nr 55. OVER TE NEMEN Goed gekalandeerde CAFÉ. kleine overname, dicht bij de static. Schrijven onder de let ters F.V.V. TE KOOP HOUTMARKT AALST ZONDAG 5 JUNI, om 3 uur stipt CROOTE VLAAMSCHE DERBY EEREAFDEELING, voor dc punten. AALST - EENDRACHT (samenstelling zooals tegen Braine- la-Comte) GEERAARDSBERGEN Pelote-Club, leiders van 't criterium. Gezien dc prachtige uitslagen van Geeraardsbergen en den schitterenden vorm door de Aalstersche spelers vertoond gedurende de laatste lutten, mag men zich aan zeer schoon sport verwachten. Liefhebbers komt op tijd want men verwacht zeer veel volk. Speciale KOERSVELO merk Bury, in besten staat. Richard Robeins. Gentsche Steenweg. 66. Aalst. VRAAGT PLAATS WERKVROUW, 3 of 4 dagen per week. en zelfs heel de week. Schrijven bureel van 't blad onder letters A. M Verbrandt uwe oude ZETELS niet, Iaat ze vernieuwen in het HUIS DE SMET Geeraardsbergschestraat, 29, AALST Nieuwe zetels te beginnen van 160 fr. Kinderbedden vanaf 85 fr.. kleur op aanvraag Kindermatrassen vanaf 45 fr. ALLES EIGEN WERK. BRUSSCHELSCHE PASTIJ BAKKERIJ Specialiteit van taarten, pateekens, specu- loos. enz., enz. GENTSCriE STEENWEG HEKELGEM (Zandtapijt) OCCASIE RADIOS speelbaar vanaf 100 fr. Ben kooper van alle slag van NAAIMACHIENES Bruikbare en onbruikbare. DE RIDDERSTRAAT, 71 AALST ALLO ALLO DAMES JUFFROUWEN Wenscht U een mooie PERMANENTE waar iedereen van watertand, komt hem halen uit mijn hand DE KUIPER GUSTAAF Alfons Van de Madestraat, 31 EREMBODEGEM Huis De Smet-Vermeiren JOZEF MEGANCKSTRAAT, AALST. COIFFEUR HEEREN DAMEN. Permanente voor eerste communie 20 fr. meisjes 15 fr. jongens. Nieuwe appareil NOVELLA.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aalstersche Omroep | 1938 | | pagina 4