IJZEKEMWEG. ZACHERLINE Huis OTTO KOENTGES overwini m ziekte. ACH. EEIÏA1, Aalst. OVERWINT OE ZIEKTE. DEN DENDERBODE W üi ST. JACOBS OLIE Mèrklprijzen. W JLii bij Charles VAN CALLIE, TER DRUKKERIJ |H H: l Fabriek van Ammoniakzouten en Superphosphaten. KUNSTCUANu EN SCHEIKUNDIGE VETTEN. Op geloste Gunno l>K ZON: Zaterdag 28 Juli 1894. Tarwe fr. 00,00 a 00,00 Masteluin 13,00 a 00,00 Rogge 00,00 a 00,00 Garsi 13,00 a 13,50 Haver per 100 kil. 16,50 a 18,00 Spelt 00,00 a 00,00 Koolzaad per 100 kil. 00,00 a 00,00 Lijnzaad 00 00 a 00,00 Koolzaadolie 00,00 a 00,00 Lijnkoeken 00.00 a 00,00 Koolzaadkoeken 00.00 a 00,00 Aardap. roode de 100 kil. 5,00 a 5,50 Aardap. (geele nieuwe) 00,00 a 00,00 Boter per 3 kil. 4,68 a 6,30 Eiors de 25, 1,72 a 1,90 Vlas, de 3 kil. 0,00 a 0,00 Viggenen per koppel, fr. 40,00 a 50,00 Ajuin, 100 kil. Ir. 00,00 a 00,00 Aalsterhop 1893. S. A. dispouibel verkoopers fr. 86 Andere merken verkoopers fr. 83. POPERINGHE, 27 Juli. Hoppe 1894 Stad Fr. 000,00 a 00,00 Gemeente 00,00 a 00,00 GENT, 27 Juli. Tarwe (per 100 kilos) fr. Rogge Haver Gerst Boter per kilo, Eiers per 25, 14,00 a 00,00 12,00 a 00,00 16,00 a 16,50 13,50 a 14,50 2.07 a 2,25 1,89 a 2,07 ANTWERPEN, 27 Juli. De kuip boier werd heden morgend ter markt per kilogr. verkocht, aan de prij zen van fr. 2,30 a 2,40. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,30 a 1,40. De aardappelen worden per zak, ver kocht aan fr. 5,75 tot 6,00. De eieren b taalde men per 25 stuks fr. 2,00 a 2,25. Ziehier de prijzen der granen op de merkt in het Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 11,00 a 00,00 Rogge, Wintergerst, Zomergerst, Haver, Boekweit, Boonen, Bitterpeën, 12,50 a 00.00 00,00 a 00,00 19,00 a 00,00 16,00 a 00,00 00.00 a 00,00 00,00 a 00,00 18.00 a 00,00 B «B! IS 8-8 IS-s öi n 5 5 s ■=>•2 srg-Qj in e~- Hg£8 |JS «8 2? i 2^1^51 Uurlabel van 1 Juli lol 30 September 1894. AALST NAAR GENT BRUGGE EN OOSTENDE AALST NAAR BRUSSEL. E. 3 E. 3 AALST -M8 6,45 7.27 7,40 8,17 9,51 9.57 11.53 12.15 2,52 3.153,25 5.49 5.45 6,37 9,39 9,43 F* L -lQ °K1 8,26 12.02 3,00 5.58 9,52 8.35 12,12 3,08 6,07 10,01 8.41 10,09 0.14 12.17 12,33 5,14 6,136,02 10.07 sa 8.48 12,2* 3,21 6,20 10,14 8.53 12,29 5.28 6,25 10,19 8,59 12,35 3,34 6,31 10.25 12.39 3.38 6,35 9.05 10,41 10.49 12,44 1,02 4,02 3,55 4,00 6.40 7,13 7,10 10,04 10,31 tl Aan 11 a -.J v BB 1 Lede 4,59 6,51 Schelleb" 5,08 Welteren 5,17 7,03 Quatrecht 5,24 Melle 5,30 Meirelbeke5,3G Ledeberg 5,41 GENT 5.4(1 7.21 7,57 8,21 2,22 3,22 1.41 4,47 2,55 5,53 3,05 5,11 OOSTENDE, BRUGGE. GENT NAAR AALST. 1,00 1,14 AALST 4,13 5,44 7,13 7,50 8,15 9,55 11,47 12,03 12,39 2,31 i',18 4,34 0,39 7,12 7.28 Lrembodegein 4.19 7.19 8,21 11,53 2.37 6,15 Denderleeuw 4,26 5,53 7,26 7,59 8,43 10.06 12,Of 12,20 2,45 6.52 Liedekerke 4,30 7,30 8,47 1,49 0,56 EsselieHe-Lombeek 4,34 7,34 8,51 12,26 2,53 7,00 Tcrntlh 4,41 6,05 7,41 8.58 10,16 12,32 3,OU 7,07 7,34 7,47 St-Mart.-Bodegem 4,47 7,47 9,04 12,38 3,06 7,13 Dllbeek 4,53 7,53 9.10 12,44 3.12 7.19 Groot-Bijgaarden 4,58 7,58 9.15 12,49 3,16 7,2* Berchem-SI-Agatha 5,02 8,02 9,19 12,53 3 21 7,28 Jette 5,08 6,20 8,08 9,25 10,31 '2.59 3,27 7.34 Laokcn 5,13 6,25 8,13 9,30 10,30 1.0* 3,32 5,00 7,30 BRUSSEL 5,30 6.32 8,20 8,2* 9.37 10,43 12,28 1,111-2,38 1,14 3,39 4,33 5,12 7,46 7,51 8,07 BRUSSEL NAAR AALST. OOSTENDE BRUGGE GENT Ledeberg Meirelbeke Melle Quatrecht Wetleren Schellebelle 5,05 6,17 6,23 6,27 6,33 6,40 5,24 8,48 6,54 5.36 7,02 5,43 7,10 E. 3 6,(15 5.03 6.33 3.42 7.10 7.21 7.27 7.31 7.37 7.42 7.49 7 55 8.04 7,48 8,11 8.53 E. 3 10,51 7.56 9,28 11,15 9,"ï8 10,53 12,08 10,39 11,03 11,09 11,15 9.37 11,22 11,28 11,37 9,33 11,4» 12.58 11,31 2.45 12.13 3,13 1,37 *,0! 1,43 1.47 1,53 1,59 2,06 2,12 2.21 5,47 5.53 3.57 6,03 6.15 6,21 6,30 0,37 0.39 5,18 5,*2 3.49 6,18 6.50 8.09 8,15 8.19 8.25 8,30 9 8.37 Melkkoeien Groote ossen Jonge ossen Vaarzen Schapen Lammeren Kalveren T222£.£.?.Z(?S1T. BRUSSEL, 27 Juli. Kalverenmarkt. Getal te koop gesteld 990. Prijs per kilogr. op voet fr. 0,72 a 1,07 00 lammeren van fr. 00,00 tot 00,00. Uuidenmeikt. Ossen, fr. 0,55 a 0,70 Slieren, 0,45 a 0,50 Koeien en veerzen 0,45 a 0,50 Kalveren 0,75 a 0,85 BRUSSEL, 2G Juli. Veemarkt. Werden te koop gesteld Ossen 43 koeien en veerzen Slieren O j 1 Betaalde prijzen per kilogram op voet. Ossen fr. 0,85 a 1,02 Stieren 0,00 a 0,00 Koeien en Veerzen, 0,00 a 0,00 CUREGHEM ANDERLECHT, 20 Juli. Ter veemarkt werden te koop gesteld. Ossen 408 I koeien en Veerzen Slieren 270 593 Men betaalde per kilogram op voet Ossen fr. 0,65 a 0,93 Slieren 0.59 a 0.79 Koeien en Veerzen 0,59 a 0,79 GENT, 27 Juli. Getal te koopgestelde lioorenbeesten 974 53 Vette koeien 95 6 1 Stieren 91 233 Magere beesten229 567 i 10 I Varkens 172 1 Loopers 15 157 Viggens 519 De merkt was beter voorzien als ver leden week er waren 287 hoornbeesten meer. De goede sialbeeslen golden gemid deld van fr. 1,40 lot 1,60. De grasbeeslen golden van fr. 1,30 tot 1.50. De varkens van 70 lot 100 kilos en daarboven, levend gewogen, golden van fr. 0,80 tol 0,90. Uuidenmerkt Ossen koei- en vaarzenvellen fr. 0,47 "'ierenvellen 0,37 Kalfsvellen 0,4" PARIJS-La VUlette. 26 Juli. Ter markt verk. lek. 2'k. 3®k. 1-54 1-40 1-4411-28 1-26 1-16 1-80 1-70 1-9411-60 1-8411-70 BRUSSEL «.011 >.50 7,01 7,089,10 9,16 10,44 11,301,47 2,38 2,48 1,36 5,04 6, 08 7,17 Laeken 6,08 7.08 7,16 10,52 1.55 4,43 7,25 Jetlc 7,21 10,57 2.00 4,48 7,30 Berchem-St-Agatha 7,28 11.03 2,00 4,54 7,37 Groot-Bijgaarden 7,32 11,07 2,10 4,57 7,41 Dilbcek 7,57 11,12 2,15 5,02 7,46 St-Mart.-Bodegem 7,43 11.17 2,20 5,08 7,52 Ternath 7,49 11,23 2,26 5,14 7,58 Essuhene-Lombee< 7,55 11,29 2,32 5.20 8,04 Liedekerke 7,58 11,32 523 8,07 Denderleeuw 6,31 8.05 11.58 12,02 2,38 5,38 8,12 Erembodegem 8.10 11,41 2,45 5,34 8,-20 AAI5T 6.41 7,25 7,39 8,15 9,*9 9,55 11,50 12,13 2,50 3,13 3,25 5,39 5.43 6 56 8,25 AALST NAAR NINOVE, CEER AA ROSBERGEN LESSEN EN ATH. ATH, LESSEN. GEERARDSBERGEN, NINOVE NAAR AALST. Ossen 1949 1495 1-72 Koeien 830 786 1-60 Stieren 261 170 1-36 Kalveren 1561 1362 2-00 Schapen 11274 10024 2-06 Varkens 4556 4502 1-88 Antwerpen. 27 Juli. GRANEN. Tarwe kalm en prijzen lil daling Amerikannsche 12 3,4La Plata 10 3/4 a 12 3/4. Rogge kalm oude Inlandsche rogge 11 in de spoorhallen Bulgarië 101/2. Garst kalm en prijzen flauwer; voeder- garst 8 7/8 onder stoom 9 3/4. Haver kalm met weinig vraag. Maïs onveranderd Mixed 121/8 a 13 Donau 10 1/2 a 11 3/4 op lev- ring zon der handel op de 8 sopt.-maanden 11 op do. 4 jan.-maanden 12 3/4. Bloem flauw met weinig vraag en prijzen in daling. De voordceligsto legen de Insekten, Deze verkiesbare specialiteit vernietigt met eene won derbare kracht en groote snelheid alle soorten van onge dierte in de huizen, keukens, gasthoven, alsook bij de huisdieren, indestallen, op de planten in de serren en hovingen. Het echt poeder wordt alleen verkocht in oorspronkelijke llesschen met fabriekmerk Al wat bij gewicht wordt verkocht is nooit de specialiteit ZACHERL. XE KOOP BIJ; Aalst, H. Van Stecnwinkel. Baasrodo, Francois Gerlo, vader. Deadcrliautea, Kinderen De Winter. Denderleeuw, F.. Coucke-Saey. Alph. Van Griesbeim Doben. Erembodeeem, B. Van Vaerenbergh. Eckelgem, Alphonsr Laisné. Haaltert, v. Meganck. Horzole, Richard Olté. Lebbokc, I\ Wesemacl. Lede, Edraond Lievens-Roels. Meiro, Petrus Rrackman Meldort, Wede Van Mol. Moorsel, J. Timmermans-Van Moens, Ninovo, Const. He Ruyver, apotheker. f,. Vander Smissen, drog. Sottegem, Michel Vekeman. Wed. Louis de Groote. Ternath, G. Van Mulders. Wiezo, Camille Cooreman. AALST Erembodegem Denderleeuw Okegcra NINOVE Appellerre Santbergen ldegem Schendelbeke Papignies Reb i* ATH week dags. 3,55 7,13 7,50 11,47 2.31 6,39 6.39 9,01 5,41 7.19 11,33 2,37 C.156.45 9,«7 5,59 7,25 8,06 12.01 2,4 5,? 5 7,03 7.05 9,26 G.Oe 8,12 12,08 2,50 0,017,22 7.12 9,35 6,12 8,18 12.1* 2,56 0.07 7.4-2 7,18 0,39 0,17 12,19 6,12 - 9 *4 6,-23 8,26 12,25 3,05 0,18 8.00 7.27 9,50 0,29 8.5112,51 3,10 6,23 8 11 7 32 9,50 6,54 8.56 12,36 3,15 6.28 8.22 7.37 10,01 8,18 12.49 5,24 6,388,32 7,4410,10 8,56 12,57 3,32 6,46 10,19 9,02 1,02 3,38 6,52 10,23 6.06 7,12 9.08 1,09 3,44 0,58 10,31 6,12 7,18 9.14 1,15 3,507,04 10,37 6,20 7,26 9.22 1,25 3.58 7,12 10,45 ATH 4,54 6.28 10.17 1.01 3.47 7,45 9,04 Rebalx 5,02 6,36 10.25 1.09 3,55 7.53 9,12 Papignies 5.08 6,42 10,31 t.lö 4,01 7,59 9,18 LESSEN 5,15 O.hl 10,38 1.21 4,12 8,08 9,25 Akkers (Acres) 5,20 6,56 10.43 1.29 4,17 8,13 9.30 GEERARDSBERGEN 5,28 7,09 10.52 1.40 4,28 8,32 9,39 Schendelbeke 7,18 11,01 1 48 4.35 8,40 9,48 ldegem is 7,?3 11.06 1.53 4,40 8.45 9,55 Santbergen 7,28 11.11 1.59 4,4'i 8.50 9,58 Appelterre 7.3* 11.17 2.05 4.51 8,56 10,04 NINOVE 5.18 7,»0 11.25 2.11 4,57 9,02 10,10 Okegctn 5,26 7,45 11.29 2.17 5,03 9,08 10.16 Denderleeuw 5.51 8,03 11.38 2.38 5,26 9.26 10,25 Erembodegem 6,"2 8,10 11.44 2.45 5,33 9.55 AALST 6,11 8,15 11.50 2.50 5,38 9,38 10,35 AALST NAAR HER2ELE, NEDERBRAKEL EN RONSSE RONSSE.NEDERBRAKEL.SOTTEGEM, NAAR AALST 9.07 9,13 9,19 9,23 9,30 9,36 9,42 9,47 9,51 9.57 10,02 8,28 8,33 8.40 8.41 8,49 8,56 9,02 9,08 9,12 9,20 9,33 9,58 12,28 AALST NAAR DENÜERMONDE, ZRLE EN LOKEREN. AALST 4.29 6.13 8.24 10.46 2 52 5.45 6.54 9° 43* Holstade 4,35 6.20 8.31 10.54 2 58 5.52 7.02 9.51 Gysegem 4.40 6,26 8 37 11.01 3.04 5 58 7,09 10,1.2 Auaegera 4,47 6.32 8.43 11.10 3.10 6.04 7,18 10.15 DENDERMONDF, 4.55 6.43 8.52 11.29 3.16 6.12 7,36 10,25 Grembergen 5,04 6.52 9.00 11.37 3.24 6.20 7.43 Zele 5,15 7.01 9.12 11.50 3.33 6.30 7.54 LOKEREN 5,28 7.10 9.23 12.04 3.43 6.45 8,04 11,47 11,55 12,00 12,27 12,37 Alle d i, b«hkl< .3 8,58 r, H&winc «n t-Nik, LOKEREN, ZELE EN DENDERMONDE NAAR AALST. LOKEREN 6,15 8,07 10.29 1,52 4.24 7 36 8.46 Zele 6.25 8,19 10.14 1.43 4 37 7.49 8.57 Grembergen 6.35 8,30 10,57 1,52 4,48 8.00 9.06 DENDERMONDE 4,13 6.47 9,25 11,19 2,06 5,08 8 10 9.14 Audegem Gysegem Holstade AALST 6,53 9,33 11/25 2,12 5,16 8.16 9.20 7,00 9.42 11,51 2,19 5.25 8.22 9.26 7,05 9.47 11,37 2.2* 5.30 8.28 9.32 4,39 7,11 9,52 11,43 2,29 5.37 8.34 9.38 4.27 7,42 11,51 5,42 4,59 7,54 12,02 5.54 4,17 8,02 12,10 6,02 4,52 12.15 6,06 4,56 8,09 12.19 6.10 5.04 8,17 12,27 6,17 5,12 8,27 12,36 6,30 5,21 8.35 13,4* 0.."8 5,25 8,39 12,48 6,42 5.29 8,43 12.51 6.15 5.38 8,52 12,37 8,51 5,44 8,59 1,01 6,58 Bosch van Vloersberg5 49 9,04 1,09 7,03 Ellezelles 6,00 9,15 1,17 7,11 RONSSE 6,11 9,26 1,28 7,23 BRUSSEL NAAR SOTTEGEM, AUDENAARDE EN KORTRIJK. BRUSSEL(Noord) 4.52 8.14 12.04 5.16 6.51 7.50 Denderleeuw 5.48 8.46 12.41 6.00 7.058,17 5 54 8 52 12.47 6.12 7.09 6.04 9.02 1.00 6.17 6,09 9.07 1.05 6.25 6.25 9.18 1.14 6.36 7.56 8,40 6.33 9.26 1.-22 6.40 6.37 9,30 1.26 6.43 6.42 9.35 1.31 6.49 6,46 3.39 1,35 6.53 6 50 9.43 1.39 6.58 7 08 9 51 1.53 7.03 7.59 9,02 7.12 9 57 1.59 7.09 7.17 10.06 2.06 7.19 7.45 10.35 2.35 7.47 8.299,35 AALST Erpe-Meire Burst Terhagen Herzele Leeuwergem Sottegem Slijpslraat Rooscheke Miehelheke Nederbrakel Opbrakel Haeltert Barst Herzele Sottegem Rooborst Munckzwalm St- Denvs-Boekei Welden Eenume AUDENAARDE Petegem Ansegem KORTRIJK Bosch van Vloersbcrg 5= 6 57 12.03 4,01 8,00 ,i-..i n im i»ns inn mn Opbrakel Nederbrakel Micheibeke Roosebeke Slii pst raat Sottegem Leeuwergem Herzele Terhagen Burst Erpe-Meire AALST 7,02 12,08 4,0Ï 7,09 12.15 4.12 8.17 7,17 12,21 4.20 8,25 7,21 12,24 4,26 8.31 7.25 12,28 4,31 8.38 5,3t 7,42 12,30 4,49 9,02 5,40 7,48 12,43 4.53 9,08 5, *8 7,56 12.53 5,03 9,16 5,52 12,57 5,07 9,20 5 57 8,03 1,01 5,12 9,24 6,06 8,12 1,10 5,20 9,32 6,17 8.23 1.21 5,31 9,42 KORTRIJK NAAR AUDENAARDE, SOTTEGEM EN BRUSSEL. 0.17 10.40 12.15 3.29 6.17 6 48 11.07 3 36 6.47 6.57 11.13 4.02 6.56 7.04 11.20 12.49 4.09 7.03 4.14 7.08 4.18 7 12 4.23 7.17 4.27 7.21 4.51 7.25 1,14 4 40 7.34 4.48 7.42 4.54 7 47 5.05 7.36 1.39 5.12 8.08 2.09 5.42 8.41 KORTRIJK Ansegem Petegem AUDENAARDE Eename 7.09 11.25 Welden 7,13 11,29 St- Denys-Boekel 7.18 11.34 Munckzwalm Rooborst Sottegem Herzele ünrst Haeltert Denderleeuw BRUSSEL 7.22 11,3* 7.2# 11.42 7.35 11.51 7.43 11.39 7.48 12.0* 7.57 12.13 8.04 12.20 8.32 1.11 AALST NAAR BOOM, ANTWERPEN ZUID.) ANTWERPEN fZUID) BOOM NAAR AALST AALST Moorse! Baerdegem Opwyck Boschkant Steenhuflel Londerzeel Thisselt Willebroek Boom Niel 4,25 4,37 4,43 4.53 5.03 5,10 5.20 5.29 6,37 5.54 6.05 6,10 6.21 6.30 9.23 9,31 9,39 9,46 9,57 10,06 10,14 10,24 10,32 10,38 10,48 10,54 2.55 6.02 3.07 6,13 3.13 6.18 3.22 6.26 3.29 6.52 3.36 6.3S 3.47 6.45 3.56 6 54 4.04 7.02 4.13 7.11 4.21 7.19 4.27 7.25 4.37 7.35 4.43 7,41 ANTWERPEN Hoboken llenhxem Niel Boom Willebroek Thisselt Londerzeel Steenhuflel Boschkant Opwyck Baerdegem Moorsel AALST 5.20 5.27 5.37 5.43 5.55 6.04 6.12 6.21 6.28 6.36 6.45 6.51 6.57 7.07 9.50 9.57 10.07 10.13 10 22 10.31 10.39 10.53 11.00 11.08 11.13 11.23 11.29 11.39 3.57 6,50 4.04 7.00 *.14 7.11 4,20 7.18 4.29 7.33 *.3ê 7.42 4.46 7.50 4.55 7.59 5.02 8.06 5.09 8.14 5,15 8 21 5.22 8.29 3.28 8.55 5.36 .8.45 GENT (ZUID NAAR DENDERMONDE. DENDERMONDE NAAR GENT (ZUID.) GEWONE TREINEN. GENT Ledeberg Meirelbeke Melle Quatrecht Wetleren Schellebelle Wichelen Schoonaorde Audegem DENDERMONDE 5.44 8 .27 10,03 1.53 4,08 7.02 10,09 1.59 4.14 7.08 5.52 10,14 2.04 4.19 7.12 5.58 8 59 10,21 2.11 4,26 7.1X 6.04 8.tl 10,28 2.18 i,35 7.24 6.11 8 51 10,36 2.26 4,41 7.31 6.17 8.57 10,13 2.33 4.48 7.37 6.23 9.03 10.30 2.40 4.55 7.43 6.29 9 09 10,57 2.47 5,02 7.49 6.36 9.16 11,06 2.56 5,11 7.56 6.41 9.21 11.13 3,02 5.17 8 Cl DENDERMONDE Audegem Schoonaerde Wichelen Schellebelle Wett ren Quatrecht Melle Meirelbeke Ledeberg GENT 4.45 6.50 11.22 2.13 5.05 8,17 4,51 6.56 11,29 2.20 3.11 8,23 4.58 7.03 11.38 2.29 5.18 8.3« 3.05 7.09 11.45 2.36 5.24 8.3S 5.11 7.15 11.52 2.43 5.30 8,4i 5,17 7.21 11.59 2.50 5.36 8,4t 5,24 7.28 12,07 2.58 5.43 8.X 5,30 7.3* 12.14 3.03 5.49 9 W 5.36 7.40 12,21 3.12 5.55 5,41 7,44 12,-26 3.17 5.59 5.46 7 *9 12.31 3,22 6:04 9,Of STOOM VI® KW EK IJ SIMT JACOB88TRAAT, 13, BRUGGE. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuischen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten, en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddedekens. Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in drie dagen geleverd. "W hoofd—dit van iederen CL doet somtijds pijn. Uwe Xb enoeren—do n zij zoo- viel pijn als de tandpijn? Hebt gij i i.e komte gehad die zich over het vansche lichaam \erspried h.et? Uw roe zeker doet bij pijn v ie v n ons heeft geene pijn gelild i i de rug, do oorzaken zijn talrijk Uwe spieren- -doen zij pijn en zijn zij siijf alsof gij op het aambeeld geltgtn had Gevoelt gij pij gelij w aarook Gevolt gij u stijf en ziek? Zoo ja. verlies geer en tijd, en ver schaft u aanstonds dit uitstekend geneesmiddel de Prijs volgens samenstel van 8 lol 18 franks de O/o kilos. 1 raugl PRIJSCOURANT.) Al onze vervaardigde Kunstveiten bevatten 1° Stikstof onder \orm van Nitraat en Ammoniak 2° Het Pliospliorztiur - Superphosphaat. 5° De watei'vrife Potneaium Oplosbare Zouten. (Ter uitsluiting der organische Stikstof waarvan door ontbinding etm derde in den dampkring verloren gaai, alsook geen tusschenkomst der Phospltoorzureh in onop losbare verbindingen, zooals die der IJzerslakken, der basische Phosphaten, enz.) GRONDSTUFFfiN aan den Cours van den dag, zooals Superphos phaten, Sulfaat d'ammoniak, Nitraat an Soda,Nitraat van Potassium, CMoorzuur-polassium, Sulfaat-potassiumPlaaster, Kainit, ÏJzerslak- ken, IJzersulfaat, enz. Zuivere blauwen Aluin, (98/99 p. zuiver), zijnde het middel tegen de aardappelplaag en het zwart (masser) der tarwe. die alle kwalen en alle lichamelijke pijnen geneest. Zij werkt als bij betovering. Zij geneest de rhumitism en de zenuwziekten, dc ruggegraatkromming en het jicht, de vlie .ontstek.ng en de heupjicht, de wonden en de uitwassingen. Zij is een uitwendig geneesmiddel, maar hare inwerkende kracht maakt dat zij de eigenlijke zetel der .kwaal bereikt, en er de oorzaak van uitroeit. Zij is onschadelijk, zeker en haar uitwerksel sneL Opzending tegen postmanqaat dezer som, gestuurd aan den Engelschen apotheker .varel Delacre, Brussel, en aan den apotheker A. Astier, Avenue Kleber, Paris. HET.SPEEN,- V specncn; voorgeschre enjk alle pijn. het verzacht de ontsteking speen. Jtend 30 volledig. I'rijt Ch. Delacre ie Brussel. Wo ettergoten of voorgeschreven en gebruikt door al de geneesheeren Het verlicht oocen- it de ontsteking en jenlang. het stilt onmiddellijk dc bloeding, en geneestvoo» emen m poetzegels en gij zult er vrachtvrij ten staaltje van bekomen Schrijf de doos j schellingen (6 fr.). Wend u tot de Engelscbe apotheker» It voorbereid door "de Maatschappij Geddes," Londen, Puis, Brussel. van gelast men zich met alle slach van boek- en steendrukwerken zooals: boekwerken, afliclien, omzendbrieven, facturen, mandaten wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- en' visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, mei alles wat de boek- eii sleendrukkerssliel betreft. Groote en schoone keus van doodbeeldekens. Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigden

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4