IJZEKEMWEG. ECHTE SINGER overwhit de mm 0 Huis OTTO KOENTGES ACH. EEIÏAM, Aalst. ps: VERWINT DE ZIEKTE. DEN DENDERBODE o H ST. JACOBS OLIE F. VAN DER STAPPEN-SNIEESTERS DROGERIJ DE OLIFANT. TER DRUKKERIJ Merklprijzen. Mag .If |l H- p*: Skills g«» s 'iiïht N aaimaehiene'n fï bij Charles VAN CALLIE, Alle drogerijen. - Srl:ci!,undine jirsdiilleii. - Fijne specerijen. Fabriek van Ammoniakzouten en Superphosphaten. KUNSTGUAN0 EN SCHEIKUNDIGE VETTEN. Zaterdag, 11 Oogst. 1894. Tarwe Masteluin fr. Garst Haver per 100 kil. Spelt Koolzaad per 100 kil. Lijnzaad Koolzaadolie Koolzaad koeken Lijnkoeken Aanlap, roode de 100 kil. 5,25 a Aardap. (geele nieuwe) 00,00 a 13,00 a 14,00 00,00 a 00,00 9,00 a 00,00 12.50 a 00,00 14,00 a 10,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00 00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 000 0,00 e Boter per 3 kil 5,45 a 7,27 Eiers de 25, 2,00 a 2,18 Vias, de 3 kil. 0.00 a 0,00 Viggenen, per koppel fr. 00,00 a 00,00 Ajuin, 100 kil. fr. 00,00 a 00,00 volg.kw. HCSMiSZT. Aalslerhop 1803. S. A. disponibel verkoopcrs fr. 80 Andere merken vcrkooperi tr. 77 1/2. POPERÏNGHE, 10 Oogst. Iloppe 1894 Stad Fr. 000,00 a 00,00 Gemeente 00,00 a 00,00 GENT, 10 Oogst. Tarwe (per 100 kilos) fr. 14,00 a 14,50 Rogge 12,50 a 00,00 Haver 16,00 a 16,25 Gerst 14,00 a 14,50 Boter per kilo, 2.07 a 2,25 Eiers per 25, 2,00 a 2,09 ANTWERPEN, 10 Oogst. De kuip boter werd heden morgend ter markt per kilogr. verkocht, aan de prij zen van fr. 2,25 a 2,35. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,20 a 1,40. De aardappelen worden per zak, ver kocht aan fr. 0,00 tot 7,00. De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 2,00 a 2,25. Ziehier de prijzen der granen op de merkt in het Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. (r. 14,00 a 00,00 Rogge, 40 c "■Si- 3 8 E <=>•2 "g S sg s o S s lil bis 4 i. Uurtabel van 1 Juli tot 50 September 1894. AALST NAAR GENT BRUGGE EN OOSTENDE 's Vrijdags alleen E. 5 E. 3 E. 3 E. 3 K. 3 AALST 4,48 6,45 7 27 7,40 8,17 9,31 9.57 115312,15 2,32 3,15 3,23 5.49 3.45 6,37 9,211 Lede 4.59 6,51 8,26 12,02 3,00 5.58 Scheitel)1' 5.08 8,35 12,12 3,08 6,07 WeUeren 5,17 7,03 8,4110,09 0.1412.17 12,33 3,14 6,13 6,02 Quatrecht 5,24 8.48 12,2* 3,21 6,20 Melle 5,30 8.53 12.20 3.28 6.25 Meirelbeke5,56 8,59 12,35 3,34 6,31 Ledeberg 5,41 12.39 3.38 6,55 GENT 5,46 7,21 7,57 8.21 9.05 10,4110.49 12,44 1,02 4,02 3,55 4.00 6,40 7.13 7,1010,04 10,31 i 9,43 j2 9,52 10,01 10,07 10,14 10,19 10,25 2,22 5,"22 4.41 4,47 2.55 5,55 5.05 5,11 OOSTENDE, BRUGGE. GENT NAAR AALST. 8,35 9.12 AALST Erembodegem Denderleeuw Liedekcrke Es sehene-Lombeek Ternath St-Mart.-Budegem Dilbeek Groot-Bijgaarden 4,58 Berchem-SI-Agatba 5,02 8,02 5,08 6,20 8,08 Laeken AALST NAAR BRUSSEL. E. 3 E. 3 E. 3 B.3E.3 4.13 5,44 7,15 7,50 8.13 9,55 11,47 12,03 12,59 2,31 4,18 4,34 6,39 7,12 7, 7|l9 8,21 11,53 4,26 5,53 7,26 7,59 8,43 10.06 12,01 12,21 4,30 7,30 4,34 7,34 4,41 6,05 7,41 4,47 7,47 4,53 7,33 9,04 9.10 9.15 9,19 9,25 10,31 9.30 10,36 12,26 12,32 12,38 12,44 12,49 12,53 '2.39 1.04 2.37 2,45 2,49 2,53 3,00 3,06 3.12 3,16 E. 3 E. 9,01 10,01 10,11 9.07 9,15 9,19 9,25 E. 3 E. 3 E. 3 OOSTENDE 6, «5 5.03 7.16 8.35 10,51 11,31 2.45 5,18 3,42 8,23 BRUGGE 6.33 5.42 7.56 9,28 11.15 12.13 3,15 5,39 5.19 6,18 8.52 GENT 5,05 6,17 7,19 7.21 9,'.8 10,53 12,03 1,37 4,01 5,47 6,32 6,50 8,09 9,59 Ledeberg 0,23 7.27 10,59 1,43 3,53 8,15 Meirelbeke 6,27 7.31 11,03 1.47 3,57 8,19 Melle 6,33 7.37 11,09 1,53 0,03 8.25 Quatrecht 6,40 7.42 11,15 1,59 6.15 8,30 Wetteren 5,24 8,48 7.49 9,37 11.22 2,06 6,21 6,51 7,09 8.37 Schellebelle 6,54 7 55 11,28 2,12 6,30 8,43 Lede 5.36 7,02 8.04 11,37 2.21 6,37 8.52 AALST 5,45 7,10 7,48 8,11 9,53 11,44 12 38 2,28 4,31 6.39 7,09 7,25 8.59 10,09 BRUSSEL Laeken Jette Berchem-St-Agatha Groot-Bijgaarden Dilbeek Ternath Esschene-Lombeea Liedekerke Denderleeuw Erembodegem AALST 5,13 6,25 8,13 5,20 BRUSSEL NAAR AALST. E. 3 E. 3 E.S E. 5 E. 3 6.00 6.50 7,01 7,089,10 9.16 10.44 11,301,47 2,58 2,48 4,30 5,04 6,08 7,17 6,15 6,52 0,56 7,00 7,07 7,34 "7,47 9,30 7J5 9,36 7,19 9.42 7)24 9,47 7,28 9.51 7.34 9.57 5,06 7,39 10,02 Jn 6!32 8,20 8,24 9.37 10,43 12,28 1,11 12,38 1,143,39 4,53 5,12 7,46 7,51 8,07 10,0910,c6 10,li 11,5 7,08 7,16 7,21 7,28 7,32 7.57 7,43 7,49 7,55 7.58 8.03 8.10 10,52 10,57 11,63 11,07 11,12 11.17 11,23 11,29 11.32 11.38 12,02 2,38 11,44 2,45 2,10 3,15 2,20 2,26 2,32 4,45 4,48 4,54 4,57 5,02 5,08 5,14 5,20 5.23 5,28 5,34 7,25 7,30 7,37 7,41 7,46 7,52 7,58 8,04 8,07 8,12 8,28 8,33 8,40 0,02 '.',08 9,12 9,26 6,41 7,25 7,398,159,49 9,55 11,50 12,13 2,50 3,13 3,23 5,39 5.456,36 8,25 9,58 12,28 12,3! Wintergerst, Zomergerst, Haver, Boekweit, Boonen, Bitterpeën, 12,50 a 00,00 00,00 a 00,00 19,00 a 00,00 10,00 a 16,50 00.00 a 00,00 00,00 a 00,00 16,50 a 00,00 T331£A?.ZT31T. BRUSSEL, 10 Oogst. Kalverenmarkt. Getal te koop gesteld 8.-17 Prijs per kilogr. op voel fr. 0,72 a 1,10 00 lammeren van tr. 00,00 lot 00,00. Huidenmerkt. Ossen, fr. Stieren, Koeien en veerzen Kalveren BRÜSSEL, 9 Oogst. Veemarkt. Werden te koop.geflteld Ossen 23 koeien en veerzen Slieren 0 j 0 Betaalde prijzen per kilogram op voet. Ossen fr. 0,85 a 1,02 Stieren 0,00 a 0,00 Koeien en Veerzen, 0,00 a 0,00 0,55 a 0,70 0,45 a 0,50 0,45 a 0,50 0,75 a 0,85 CUREGHEM-ANDERLECHT, 9 Oogst. Ter veemarkt werden te koop gesteld. Ossen 412 I Koeien en Veerzen Stieren 214 664 Men betaalde per kilogram op voet Ossen fr. 0,60 a 0,90 Slieren 0,58 a 0,78 Koeien en Veerzen 0,58 a 0,78 GENT, 10 Oogst. Getal te koopgestelde hoorenbeesten 967 Melkkoeien 60 Vette koeien 115 Groote ossen 3 Stieren 912 219 Magere beesten297 251 0 Varkens 252 4 Loopers 14 140 Viggens 524 De merkt was beter voorzien als ver leden week er waren 249 hoornbeesten meer. De goede stalbeesten golden gemid deld van fr. 1,40 tot 1,70. De grasbeeslen golden van fr. 1,30 tot 1 1,60. De varkens van 70 tot 100 kilos en daarboven levend gewogen, golden van fr. 0,88 tot 0,96. Huidenmerkt Ossen koei- en vaarzenvellen fr. 0,47 Koeienvellen 0,37 Kalfsvellen 0,47 Jonge ossen Vaarzen Schapen Lammeren Kalveren Antwerpen 10 Oogst. GRANEN. Tarwe prijshoudend met regelmatige vraag Amerikaansche 12. Rogge kalm oude Inlandsche 11. Haver kalm Russische 111/2 a 13. Garst kalm voedergarst 8 3/4 a 4. Maïs vast Mixed 14 1/4 Galatz 11 a 11 1/2 Cinquantino 12 Odessa, onder stoom, per Ónesles, 11. DE BESTE EN MEEST GEZOCHTE zijn de WACIIT TJ VOOR NAMAAKSELS De naam SINGER bevindt zich op den arm en het onderstel van elk machien Sukkersaal voor Oost-Vlaanderen. GEVIT Zonnestraal, -4 GENT. Aalst, Albert Liénartstraat, 7. aRodso, St. Martinusstraat, 7. Eecloo, Ro. landsiraat, 9. St. Niklaas, Statiestraat, 61. Geeraardsbergen,Pcnitentenslraat,4. Wetteren, Benedenstraat, 14. V |'W hoofd—dit van lederen Jl. doet somtijds pijn. Uwe beenderen—do-n zij zoo vel pijn als de tandpijn? Hebt pi) er.e koude gehad die zich over bet par.sche lichaam verspried heeit Uw rue zeker doet hij pijn 'a ie van ons heeft geene pijn gehad i - de rug, dc oorzaken zijn talrijk. Uwe spierendoen zij pijn en zijn zij stijf alsof gij op het aambeeld "lfifrü geitgen had Gevoelt gij pij-gehj ■.Yf&i waarook? Gevoltgij u stijfenziek? AjOv Zoo ja. verlies geei en tijd, en ver- sJfys' schaft u aanstonds dit uitstekend geneesmiddel de die alle kwalen en alle lichamelijke pijnen geneest. Zij werkt als bij betovering. Zij geneest de rhuinatism en de zenuwziekten, de niggegraatkromming en bet jicht, de v!:r-. nt -tekngen dc h'.upjicht, de wonden en de uitwassingen. Zij is een uitwendig rnof-.nii Idclmaar hare inwerkende kracht maakt dat zij de eigenlijke zetel der .kwaal eikt. en er du oorzaak van uitroeit. Zij is onschadelijk, zeker en haar uitwerksel sneL Opzending tegen postmandaat dezer som, gestuurd aan den Engelschen i Marei Del-ere, Brussel, en aan den apotheker A. Astier. Avenue Kleber, Paris. HET» SPEEN.- Cb. L«l»cr# t« Brussel. Wordt v< e geneesmiddel voor ettergoten of v geschreven «i gebruik! door »l de geneesheeren. Het verlicht oogea. i» de ontsteking en jenking, het stilt onmiddellijk de bloeding, en geneest vooe *n postzegels en gij znlt er vrachtvrij een stuitje ven bekomen. Schrijf AALST NAAR N1NOVE, GEERAARDSBERGEN LESSEN EN ATH. ATH, LESSEN, GEERARDSBERGEN, NINOVE NAAR AALST. AALST Erembodegem Denderleeuw Oltogcui NINOVE Appelterre Santbergeu ldcgem Schendelbeke 5,35 7,13 7,5011,47 2.31 6,39 6.59 9.01 5,41 7.19 11,53 2,37 0,15 6,45 9,1)7 5.59 7,25 8,OU 12,01 2.41 5,55 7,03 7,05 9,26 6,06 0,12 6,17 6,23 6,29 6,34 GEERARDSBERGEN 5.44 6,51 Akkers(Acres) 5.52 7,00 LESSEN 6.00 7,05 Papignies 6,00 7,12 Rebix 0,12 7,18 ATH 6,20 7,26 8,12 12,08 2,50 6,01 7.22 7.12 9,33 8,18 12,11 2,56 0,07 7,42 7,18 9,39 12,19 0.12 9.14 8,26 12,25 3,05 6,IB 8 hO 7,27 9,50 8.31 12,31 3,10 0,23 8 11 7.32 9,56 8,36 12,30 3,15 6,28 8.22 7.37 10,01 8,18 12,49 3,24 0,388,32 7,44 10,10 8,50 12,57 3,32 0,40 10,19 9,02 1,02 3,38 0,52 10,23 9,08 1,09 3,44 6,58 10,31 9.14 1,15 3,50 7,04 10,37 9.22 1,23 3,58 7,12 10,45 ATH 4,54 6.28 10,17 1,01 3,47 7,43 9,04 Rebaix 5,02 6,30 10.25 1.09 3,55 7,53 9,12 Papignies 5.08 6,42 10,31 1.16 4,01 7,59 9,18 LESSEN 5,15 6,51 10,38 1.21 4,12 8,08 9,25 Akkers (Acres) 5,20 6.56 10.43 1.29 4,17 8,13 9.30 GEERARDSBERGEN 5,28 7,09 10.52 1.40 4,28 8,32 9.39 Schendelbeke 7,18 11,01 1 44 4,35 8,40 9,48 Idegern 7,23 11.06 1.33 4,40 8,45 9,53 Santbergen ga 7,28 11.11 1.59 4,45 8.50 9,58 Appelterre 7.34 11.17 2,05 4,51 8,56 10,04 NINOVE 3.18 7,40 11.23 2.11 4,57 9,02 10,10 Okcgem 5,26 7,46 11.29 2.17 3,03 9,08 10,16 Denderleeuw 5,51 8,03 11.38 2.38 5,26 9,26 10,25 Erembodegem 6,02 8,10 11.44 2.43 5,33 9,33 AALST 6,11 8,15 11.50 2.50 5,58 9,38 10,35 AALST NAAR HERZELE, NEDERBRAKKLEN RONSSE RONSSE,NEDERBRAKEL,SOTTEGEM, NAAR AALST AALST NAAR DENDERMONDE, ZKLE EN LOKEREN. AALST 4,29 6.13 8.24 10.46 2 52 5.45 6,54 9.43 Hofstade 4,35 6.20 8.31 10.54 2 58 5.52 7,02 9,51 Gvsegem 4.40 6,26 8 37 11.01 3.04 5 58 7,09 10,02 Atidegcm 4,47 6.32 8.43 11.10 3.10 6.04 7,18 10.15 DENDERMONDE 4.55 6.13 8.52 11.29 3.16 6.12 7,36 10,25 Grembergen 5,04 6.52 9.00 11.37 3.24 6.20 7.45 Zele 5,15 7.01 9.12 11.50 3.33 6.30 7.54 LOKEREN 5,28 7.10 9.23 12.04 3.43 6.45 8,04 LOKEREN, ZELE EN DENDERMONDE NAAR AALST. LOKEREN 6,15 8,07 10,29 1,32 4.24 7 30 8.46 Zele 6,25 8,19 10,44 1,43 4 37 7.49 8.57 t'.rembcrgen 6.35 8,30 10,57 1,52 4,48 8.00 9.06 DENDERMONDE 4,13 6.47 9,25 11,19 2,06 5,08 8 10 9.14 Audegem Gvsegem Hofstade AALST AALST 4.27 7,42 11,51 5,42 Erpe-Meire 4,39 7,54 12,('2 5,54 Burst 4,47 8,02 12,10 6,02 Terhagen 4,52 12,15 6,06 Herzele 4,56 8,09 12.19 6,10 Leeuwergem 5.04 8,17 12,27 6,17 Sottegem 5,12 8,27 12,36 6,30 Slijpstraat 5,21 8,35 12,44 6,"8 Roosebeke 5,25 8,39 12,48 6,42 Michelbeke 5.29 8,43 12,51 6.45 Nederbrakel 5,38 8,52 12,57 6,51 Opbrakel 5,44 8,59 1,01 6,58 Bosch van Vloersbcrg 5 49 9,04 1,09 7,03 Ellezelles 6,00 9,15 1,17 7,11 RONSSE 6,11 9,26 1,28 7,22 BRUSSEL NAAR SOTTEGEM, AUDENAARÜE EN RONSSE Ellezelles X 2 Bosch van Vloersberg 2 i Opbrakel KORTRIJK. BRUSSEL(Noord) 4.52 8.14 12.04 5.16 6.31 7.50 Denderleeuw 5.48 8.46 12.41 6 00 7.C3 8.17 Haeltert 5 54 8.32 12.47 6.12 7.09 Burst 6.04 9.02 1.00 6.17 Herzele 6,09 9.07 1.05 6.S5 Sotlegem 6.25 9.18 1.14 6.30 7.30 8,40 Rooborst 6.33 9.26 1.22 6.40 Munckzwalm 6.37 9,30 1.26 6.43 St- Deuys-Uoekel 6.42 9.35 1.31 6.4# Welden 6.46 3,39 1,35 6.53 Eeuame 6 50 9.43 1.39 6.58 AUDENAARDE 7 68 9 51 1.53 7 03 7.59 9,02 Petegem 7.12 9 57 1.50 7.09 Ansegem 7.17 10.06 2.06 7.19 KORTRUK 7.45 10.35 2.35 7.47 8.299.35 6,34 11,43 3,33 7,44 6,46 11.55 3,51 7,56 6 57 12.03 4,01 8,06 7,02 12,08 4,05 8,10 7,09 12.15 4.12 8,17 7,17 12,21 4.20 8,25 7,21 12,24 4,26 8,31 7,25 12,28 4,31 8,38 5,34 7,42 12,39 4,49 9,02 5,40 7,48 12,45 4.55 9,08 5.18 7,58 12,53 5,03 9,16 5,52 12,57 5,07 9,20 5 57 8,03 1,01 5,12 9,24 6,06 8,12 1,10 5,20 9,32 6,17 8.23 1.21 5,31 9,42 Nederbrakel Michelbeke Roosebeke Slijpstraat Sottegem Leeuwergem Herzele Terhagen Burst Erpc-Meire AALST KORTRUK NAAR AUDENAARDE, SOTTEGEM EN BRUSSEL. KORTRUK 0.17 10.40 12.15 .'.29 6.17 Ansegem 6 48 11.07 3 56 6.47 Petegein 6.57 11.13 4.02 6 56 AUDENAARDE 7.04 11 20 12.49 4.09 7.03 Eename 7.09 11.25 Welden 7,13 11,29 St-Denys-Boekel 7.18 11.34 Munck/walro 7.22 11,38 Rooborst Soltegera Herzele 3urst Haeltert Denderleeuw BRUSSEL 7.28 11.42 7.35 11.51 7.43 11.59 7.48 12.04 7.57 12.13 8.04 12.20 8.32 1.11 4.14 7.0 4.18 7.12 4.23 7.17 4.27 7.21 4.31 7.25 1.14 4.40 7.34 4.48 7.42 4.54 7.47 3.05 7.56 1.39 5.12 8.08 2.09 5.42 8.41 AALST NAAR BOOM. ANTWERPEN ZUID.) 6,53 9,33 11,25 2,12 5,16 8.16 9.20 7,00 9,42 11,31 2,19 5.25 8.22 9.26 7,05 9.47 11,37 2.24 5.30 8.28 9.52 4,39 7,11 9,52 11,43 2,29 5.37 8.34 9.38 ANTWERPEN fZUID) BOOM NAAR AALST AALST Moorsel Baerdegem Opwyck Boschkant Steenhufiel ^onderzeel Thisselt Willebroek Boom Niel Hemixen. Hoboke ANTWERPEN 4,25 4,37 4,43 4.53 5,03 5,10 3.20 5,29 3,37 5.54 8.03 6,10 6.21 9,05 9,17 9,23 9,31 9,39 9.46 9,57 10,06 10,14 10,24 10,32 10,38 10,48 10,54 2.55 6.92 3.07 6,13 3.13 6.18 3.22 8.20 3,29 6.32 3.36 6.38 3.47 6.45 3.56 6 34 4.04 7.02 4.13 7.11 4.21 7.19 4.27 7.25 4.37 7.35 4.43 7,41 GENT (ZUID NAAR DENDERMONDE. ANTWERPEN Hoboken Hemixem Niel Boom Willebroek Thisselt Londerzeel Steenhuffel Boschkant Opwyck Baerdegem Moorse! AALST DENDERMONDE NAAR GENT (ZUID.) 3.20 9.30 3.57 6,50 3.27 9.57 4.04 7.00 5.37 10.07 1.14 7.11 5.43 10.13 4,20 7.18 3.55 10 22 4.29 7.33 6.04 10.31 4.38 7.41 6.12 10.39 4.16 7.30 6.21 10.53 4.55 7.59 6.28 11.00 5.02 8.06 6.56 11.08 5.09 8 14 6.43 11,13 6,15 8.21 0.51 11.23 5.22 8.20 6.57 11.29 5.28 8.35 7.07 11.39 5.36 8.45 GEWONE TREINEN. GENT Ledeberg Meirelbeke Melle Quatrecht Wetteren Schellebelle Wiebelen Schoonaerde Audegem DENDERMONDE 5.44 8.27 10,03 1.53 4,08 7.02 10,09 1.39 4,14 7.08 3.52 10,14 2.04 4,19 7.12 5.58 8 39 10,21 2.11 4,26 7.18 6.04 8.41 10,28 2.18 4,33 7.24 6.11 8 51 10,36 2.26 4,41 7.31 6.17 8.57 10.13 2 33 4.18 7.37 6 23 9.03 10.50 2.40 4.55 7.43 6.29 0 09 10,57 2.47 5,02 7.49 6.36 9.16 11,06 2.56 5,11 7.56 6.41 9,21 11.12 3,02 5.17 8(1 DENDERMONDE Audegem Schoonaerde Wichelen Schellebelle Wetteren Quatrecht Melle Meirelbeke Ledeberg GENT 4.45 6.50 11.22 2.13 5.05 8,11 4,51 6.56 11,29 2.20 5.11 8.» 4.58 7.03 11.38 2.29 5.18 8.31 3.05 7.09 11.45 2.36 5.24 8.3» 5.11 7.15 11.52 2.43 5.36 M 5,17 7.21 11.59 2.50 5.36 8.1! 5,24 7.28 12,07 2.38 5.43 8.H 5,30 7.3i 12.14 3.05 5.49 9 00 5.36 7.40 12.21 3.12 5.53 5,41 7,44 12,26 3.17 5,59 5.46 7 49 12 31 3,22 6.04 9.M STOOM V KB WERIJ SINT JACOBSSTRAAT, 13, BRUGGE. Hulphuis te AALST, Uerkgtraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuischen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heereu en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten, en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddedekens, Verwen en wasschen in 'i droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in drie dagen geleverd. Kapelleslraat, 15, AALST. (tussclien <1© Groot© Markt en cl© Graanmarkt.) Gewaarborgde zuivere Verfwaren gereed gemaakt om te verwen. Eerste klas van droge verwen en kleuren in 't groot en in 't klein, ALLE SOORTEN VAN Vernissen. Siccatif. Borstels. Sponsen. Zeemvellen enz. Bijzonder nuttige en voordeelige artikels voor huishouding en landbouw. Lustrine Glnntz geeft slijfte en glans aan hemden 0,10 het pak, Zeepoeder-phenix om het hjnwaard schoon wil te wasschen 0,15 het pak Bolerpoeder lacto om meerdere en schoone boter te bekomen 0,40 het pak Krachtmik victoria geelt goede eetlust en vervetting aan alle dieren 0,30 id. kalverenemul om spoedig vette en witte kalveren te kweeken 0,60 hel pak Mithine vernielt alle insokten hij menschen en dieren 0,25 Batten dood 0,25 het fleschje Vergiftige muizentarwe 0,20. Prijs volgens samenstel, van 8 tot 18 franks de O/o kilos. l raugl PRIJSCOURANT.) Al onze vervaardigde Kunstvetten bevatten 1° Stikstof onder vorm van Nitraat en Ammoniak Bet Phosphorzuur Superphospbaai. 3° De wotei*vrije Potnaaium Oplosbare Zouten. (Ter uitsluiting der organische Stikstof waarvan door ontbinding een derde in den dampkring verloren gaat, alsook geen lusschenkomst der Phosphoorzuren in onop losbare verbindingen, zooals die der IJzerslakken, der basische Phosphaten, enz.) GRONDSTOFFEN aan den Cours van den dag, zooals Superphos phatenSulfaat d'ammoniak, Nitraat van Soda, Nitraat van Potassium, Chloorzuur-potassium, Sulfaat-potassium, Plaaster, Kainit, IJzerslak ken, IJzersulfaat, enz. Op geloste Guano I>G ZOiV: Zuivere klauwen Aluin, (98/99 p. °/o zuiver), zijnde het middel tegen de aardappelpiaag en het zwart (masser) der tarwe. van gelast men zich met alle slach van boek- en steendrukwerken zooals: boekwerken, affichen, omzendbrieven, facturen, mandaten, wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- en visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles walde boek-en steendrukkersstiel betreft. Groote en schoone keus van doodbeeldekens Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigden prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4