IJ ZEKEN WEG. Huis OTTO KOENTGES ACH. BEMAN, Aalst. OVERWINT Di HIKTE. a DEN DENDERBODE ST. JACOBS OLIE OVERWINT DE ZIEKTE. DROGERIJ DE OLIFANT. F. VAN DER STAPPEN-SMEESTERS TER DRUKKERIJ Merhlprijzen. TasMikP.rpaiT. -lis |g i£ik II c^lgJt bij Charles VAN CALLIE, Alle drogerijen. - Seheilnndise |irodiiUcn. - Fijne specerijen. Fabriek van Ammoniakzouten en Superphosphaten. KÜNSTGUANU EN SdUEIKUNDIGE VETTEN. Zaterdag 25 Oogsl 1894. Tarwe fr. 00,00 a 00,00 Masteluin 12,00 a 00,00 Rogge 8,75 a 9,50 Garsi 12,00 a 12,75 Haver per 100 kil. 12.00 a 14,00 Spelt 00,00 a 00,00 Koolzaad per 100 kil. 00.00 a 00,00 Lijnzaad 00 00 a 00,00 Koolzaadolie 00,00 a 00,00 Lijnkoeken 00.00 a 00,00 Koolzaadkoeken 00 00 a 00,00 Aardap. roode de 100 kil. 5,00 a 5.50 Aardap. (geele nieuwe) 00,00 a 00,00 Boter per 3 kil. 6,30 a 7,83 Einrs de 25. 1.89 a 2,02 Vlas, de 3 kil. 0,00 a 0,00 Viggeneu per koppel, fr. 40,00 a 60,00 Ajuin, 100 kil. (r. 3,50 a 4,00 Aalsterhop 1893. S. A. disponibel koopers fr. 78. Andere merken fr. 73. P0PER1NCHE, 24 Oogst. Hoppe 1894 Stad Fr. 000,00 a 00,00 Gemeente 00,00 a 00,00 GENT, 24 Oogst. Tarwe (per 100 kilos) fr. 14,00 a 14,50 Rogge 12,50 a 00,00 Haver 16,00 a 16,25 Gerst 15,00 a 16,00 Boter per kilo, 2,25 a 2,52 Eiers per 25, 2,16 a 2,25 ANTWERPEN, 24 Oogsl. De kuip boter werd heden morgend ter markt per kilogr. verkocht, aan de prij zen van fr. 2,20 a 2,45. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,10 a 1,30. De aardappelen worden per zak, ver kocht aan fr. -5,00 tot 7,00. De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 1,75 a 2,00. Ziehier de prijzen der granen op de merkt in bet Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. Ir. 14,00 a 00,00 Rogge, Wintergerst, Zomergerst, Haver, Boekweit, Boonen, BiRerpeën, 12,50 a 00.00 19,00 a 00,00 00,00 a 00,00 16,00 a 16,50 00 00 a 00,00 00,00 a 00,00 16,50 a 00,00 BRUSSEL, 24 Oogst. Kalverenmarkt. Getal te koop gesteld 814. Prijs per kilogr. op voet Ir. 0,78 a 1,10 00 lammeren van fr. 00,00 lot 00,00. Iluidenmetkl. Ossen, fr. 0,55 a 0,70 Stieren, 0,45 a 0,50 Koeien en veerzen 0,45 a 0,50 Kalveren 0,75 a 0,85 BRUSSEL, 23 Oogst. Veemarkt. Werden te koop gesteld Ossen 19 koeien en veerzen Stieren 0 j O Betaalde prijzen per kilogram op voet. Ossen fr. 0,80 a 0,95 Stieren 0,00 a 0,00 Koeien en Veerzen, 0,00 a 0,00 CUREGIIEM-ANDERLECHT, 23 Oogst. Ter veemarkt werden te koop gesteld Ossen 415 I Koeien en Veerzen Slieren 1891 647 Men betaalde per kilogram op voet Ossen Ir. 0,67 a 0,92 Stieren 0.58 a 0,78 Koeien en Veerzen 0,58 a 0,78 GENT, 24 Oogst. Getal te koopgestehle lioorenbeesten 910 Melkkoeien 65 Vette koeien 114 Groote ossen 3 Slieren 67 191 Magere beesten 246 224 9 Varkens 252 2 Loopers 25 170 Viggens 480 voorzien als ver- 71 hoornbeesten Jonge ossen Vaarzen Schapen Lammeren Kalveren De merkt was beter 1 eden week er waren .«SS S-g-K §-s its'8 s~" [-8 5-8" &S 8;5> - SU c S -sfe® sS cw o S?!»* Uurlabel van 1 Juli tot 30 September 1894. AALST NAAR GENT BRUGGE EN OOSTENDE AALST NAAR BRUSSEL. 's Vrijdags alleen E. 3 E. 3 E. 3 E. 3 E. 3 p AALST 4,48 6,43 7,27 7,4» 8,17 9,SI 9.57 11.83 12,152,52 3,155,23 3.49 5.43 0,37 9,29 9,43 28 t2 39 i Erembodegem Lede 4,59 6,51 8,26 12,02 3,00 5,58 9,52 Denderleeuw Sclielleb1* 3,08 i WeUcren 5,17 7,03 Quatreehl 5,24 Melle 5.30 Meirelbeke3,36 Ledeberg 5,41 GENT 5,46 7,21 7,57 8.2 BRUGGE 8,29 12,02 3,00 8.33 12.12 3,08 8,41 10,0 910.1412.17 12.33 3.14 8 48 12,24 3,21 8.55 12.20 3.28 8,59 12,35 3,34 12.59 3.38 12,56 OOSTENDE 9.05 10,41 10.49 12,41 9.08 11,2911.41 9,32 12.07 0,13 6,02 6,20 6.25 6,31 6,35 1,02 4,02 3,53 4,00 6.40 7,13 7,10 10,04 10,31 00 1 14 2,22 3,22 1.41 4,47 8.35 2,55 5,55 5,05 5,11 9.12 10,0» 10,07 10,14 10,19 10,25 OOSTENDE, BRUGGE. GENT NAAR AALST. E. 3 E. 3 OOSTENDE 6,05 5.03 7.16 8.53 10,51 11.31 2.45 5,18 BRUGGE 6,33 5.42 7.56 9,28 11,15 12.13 3,13 5,39 5,49 GENT 5,05 6,17 7,10 7.21 9,28 10,53 10,39 12,08 1,37 4,01 5,47 6,3-2 0.30 Ledeberg 6,23 7.27 1,43 5,53 Meirelbeke 6,27 7.31 11,03 1.47 5.57 Melle 6,33 7.37 11,09 1,53 6,03 Quatreehl 6,40 7.42 11,15 1,59 6.15 Wetteren 5,24 «,48 7.49 9',37 11,22 2,06 6,21 6,51 7,09 Schellebelle 6,54 7 55 11,28 2.12 6,30 Lede 5.36 7,02 8.04 11,37 2.21 6,37 AALST 5,43 7,10 7,48 8,11 9,53 11,44 12.38 2,28 4,31 6.39 7,09 7,25 E. 3 5,42 8.23 6,18 8.52 8,09 9,39 8,15 8,19 8.25 8,30 8.37 8,43 8,52 8.59 10,09 AALST 4,13 5,44 7,13 7,50 8,15 9,53 11,47 12,05 12,39 2,31 Erembodegem 4,19 7,19 8,21 11,53 2,37 Denderleeuw 4,26 5,53 7,26 7,59 8,43 10,06 12,00 12,20 2,45 Liedekerke 4.30 7,30 8.47 2,49 Esseheae-Luuibeek 4,34 7,34 8,51 12,26 2,53 Ternath 4,41 6,05 7,41 8.5S 10,16 12,32 3,00 St-Mart.-Bodegem 4,47 7,47 9,04 12,38 3,06 Dilbcek 4,53 7,53 9.10 12,44 3.12 Groot-Bijgaarden 4,58 7,58 0.13 12,49 5,16 Berchem-SI-Agalba 5,02 8,02 9,19 12,53 3 21 Jetle 5,08 6,20 8,08 9,25 10,31 12 59 3,27 Lacken 5,13 6,25 8,13 9,30 10,36 4.04 3,32 BRUSSEL 5,20 6.32 8,20 8.24 9.37 10,43 12,28 1,11 12,38 1,14 3,39 0,52 6,56 9,1» 7,00 9-M 7,07 7,54 7,47 9,30 7,13 7,19 7,24 7,28 7.34 i 7,39 9,36 9,42 9,47 9,31 9.57 10,02 ,14 3*,39 4,33 5',12 7',40 7,51 8,07 10.0910,56 10,4' BRUSSEL NAAR AALST. E. 3 E. 3 E.5 E. 3 E. 3 E. (1,00 6.50 7,01 7,08 9,10 9,16 10.44 11,301,47 2,38 2,48 4,30 5,04 6,08 7,17 9, f net -nn~ .n I A I, I Uf. 1 II 7 De goede stalbeeslen golden gemid deld van fr. 1,40 tol 1,60. De grasbecslen golden van fr. 1,30 tol 1,55. De varkens van 70 lol 100 kilos en daarboven, levend gewogen, golden van fr. 0,85 lot 0,93. Iiuidenmerkl Ossen koei- en vaarzenvellen fr. 0,47 Koeienvellen 0,37 Kalfsvellen 0,47 PAR1JS-La Villette. 24 Oogst. Ter markt verk. iek. 2'k. 3'k. Ossen 1919, 1895|l-80j 1-75 1-65 Koeien Stieren Kalveren Schapen Varkens 467| 415 1-66 1-58 1-38 144 12711-62:1-58 1-54 1385 1340I2-06 1-61 |l-34 1500311493512-0211-72 1-68 4531| 149711-86 1-82 j 1-74 Antwerpen 24 Oogst. GRANEN. Tarwe prijshoudend roode Amerikaansche wintertarwe 12 Donau kwoteert men 11 1/4 a 12 3/4 nieuwe, op levering, 10 3/4 a 12 3/3 Walla 12 1/2 a 13 7/8 witte Australië, stoomboot sept., 13 1/2 l.a Plata 11 a 12 1/2. Rogge onveranderd oude Inlandsche 11 nieuwe 9 1/2 a 10 in de spoorhallen. Garst onveranderd Adessa Azoff, voedergarst, 8 1/2 a 9 Donau 81/2 a 14 Smyrna 11 1/2 a 13 1/4 op levering 10 a 13 1/4 Licata 14 1/4. Haver vastRussische 11 3/4 a 13 1/2. Maïs kalm Mixed 13 3/4 a 14. St-Mart.-Bodegem Ternath Esschene-Lombee* Liedekerlce Denderleeuw Erembodegem AALST 7,08 7,16 7,21 7,28 7,32 7.57 7,43 7,49 7,55 7.58 8.03 8.10 10,52 10,57 11,03 11,07 11,12 11.17 11,23 11,29 11,32 11,3812,02 2,38 11,41 2,45 1.55 2.00 2,06 2,10 2,15 2,20 2,20 2,32 4,43 4,48 4,54 4,57 5,02 5,08 5,14 5,20 5.23 5,28 5,34 7,25 7,30 7.37 7.41 7,46 7,52 7,58 8,04 8,07 8,12. 8,28 8,33 8,40 8,44 8.49 E. 3 11,47' 11,55 12,« 9,12 9,26 9,53 9,58 12,28 meer. Belgische Maatschappij Algemeene Assurantiën tegen de gevaren van brand, de losbarsting van den bliksem, van het verlichlings-gas en van de stoomtoestellen, GEVESTIGD TE BRUSSEL Hoofd-Agent te Aalst, Mr August De Winter Keizerlijke Plaats, Nummer 7, te Aalst. W hoofd—dit van iederen dout somtijds pijn. Uwe beenderen— dc« n zij zoo veel pijn als de tandpijn Hebt gij tene koude gehad die zich over bet pansche lichaam verspried heeft Uw rug zeker doet hij pijn v. i<: van ons heeft grene pijn gehcd i de rug, de oorzaken zijn talrijk. Uwe spierendoen zij pijn en zijn zij slijt alsof gij op het aambeeld aanstonds dit uitstekend geneesmiddel de die alle kwalen en alle lichamelijke pijnen geneest. Zij werkt als bij betovering Zij gene:it de rhumatism en de zenuwziekten, de ruggegraatkromming en het jicht, de vlie ntitek.ngen de heupjicht, de wonden en de uitwassingen. Zij is een uitwendig geneesmiddel, maar hare inwerkende kracht maakt dat zij de eigenlijke zetel der .kwaal bereikt, en er de oorzaak van uitroeit Zij is onschadelijk, zeker en haar uitwerksel sneL Opzending tegen postinandaat dezer som, gestuurd aan den Engelscben apotheker Karei Delacre, Brussel, en aan den apotheker A. Astier, Avenue Kleber, Paris. HET.SPEEN." even en gebruikt door *1 de eenee I en jenking, het stilt onmiddellijk de bl -* vrachtvrij een staaltje van ïx AALST NAAR NINOVE, GEERAARDSBERGEN LESSEN EN ATH. Lod'.ri 'n 's ion week dags. 5,35 7,13 7,50 11,47 2.31 6,39 6,39 9,01 5,41 7,19 11,53 2,37 6,15 6,45 9,07 5,59 7,25 8.00 12.01 2,44 5,55 7,05 7,05 9,26 8.12 12,08 2,50 6,01 7.22 7.12 9,33 8,18 12,14 2,56 6,07 7,42 7,18 9,39 12,19 6,12 - 9.44 8,26 12,25 3,056,18 8,00 7,27 9,50 8,31 12,51 3,10 6,-23 8 11 7 32 9,56 8,30 12,56 3,15 6,28 8,22 7.37 10,01 8,48 12,49 3,24 6,38 8,32 7,4410,10 8,56 12.57 3,32 0,46 10,19 9,02 1,02 3,38 6,52 10.23 9,08 1.09 3,44 6,58 10,31 9.14 1,15 3,50 7,04 10,37 9.22 1,25 3,58 7,12 10,45 AALST Erembodegem Denderleeuw Okegcm NINOVE Appelterre Santbergen ldcgem Schendelbeke e.oe 6,12 6,17 6,25 6,29 6,34 GEERARDSBERGEN 5.44 6,51 Akkers(Acres) 5.52 7,00 LESSEN «.00 7,05 Papignies 6.08 7,12 Reb ix ATH 6,20 7.26 ATH, LESSEN, GEERARDSBERGEN, NINOVE NAAR AALST. ATH 4.54 0.28 10,17 1,01 3,47 7,45 9,04 Rebaix 5,02 0,36 10.25 1.09 5,55 7,55 9,12 Papignies 5.08 6,42 10,31 1.16 4.01 7,59 9,18 LESSEN 5.15 6.51 10,38 1.21 4,12 8,08 9,25 Akkers (Acres) 5,20 6 56 10.43 1.29 4,17 8,13 9.30 GEERARDSBERGEN 5,28 7,09 10.52 1.40 4,ï8 8,32 9,39 Schendelbeke 7,18 11,01 I l- 4.35 8,40 9,48 Idegora Is 7,23 11.06 1.55 4,40 8,45 9,53 Santbergen i» 7,28 11.11 1.59 4,45 8.50 9,58 Appelterre 7.34 11.17 2,05 4,51 8,56 10,04 NINOVE 5.18 7,40 11.23 2.11 4,57 9,02 10,10 Okegem 5,26 7,49 11.29 2.17 5,03 9,08 10.16 Denderleeuw 5,51 8,03 11.38 2.38 5,20 9,26 10,25 Erembodegem 6,Of 8,10 11.44 2.45 5,33 9.53 AALST 6,11 8.15 11.50 2.50 5,58 9,38 10,35 $.41 7,25 7,39 8J5 9,19 9,«5 11',50 12,13 i,50 3,13 3,25 5,39 5,43 6,36 8,25 9,29 AALST NAAR DENDERMONDE, ZBLE EN LOKEREN. AALST NAAR HER7.ELE, NEDERBRAKELEN RONSSE AALST 4.27 7,42 11,51 5,42 Erpe-Meire 4,39 7,54 42,ui 5,54 Bursl 4,47 8,02 12,10 6.02 Terhagen 4,52 12,15 6,00 Herzcle 4,56 8,09 12.19 0,10 Leeuwergem 5.04 8,17 12,37 6,17 Sottegem 5,12 8,27 12,30 6,30 Slijpstraat 5,21 8,35 13,44 6,."8 Roesebeke 5,35 8,39 12,48 6,42 Michelbeke 5.29 8,43 12.51 6.45 Nedcrbrakel 5.38 8,52 12,57 6,51 Opbrakel 5,44 8,59 1,04 6,58 Bosch van Vloersberg 5 49 9,04 1,09 7,03 Ellezelles 6,00 9,15 1,17 7,11 RONSSE 6,11 9,26 1,28 7,22 BRUSSEL NAAR SOTTEGEM, AUDENAARDE EN K0RTR1JK. BRUSSEL(Noord) 4.52 8.14 12.04 3.10 6.31 7.50 Denderleeuw Haeltert Bnrst Herzcle Sottegem Rooborst Munckzwalm 5.48 8.46 12.41 6.00 7.03 8,17 5.54 8.52 12.47 0.12 7.09 6.04 9.03 1.00 6.17 6,09 9.07 1.05 6.25 6.25 9.18 1.14 6.38 7.36 8,40 6.33 9.26 1.22 6 40 6.37 9,30 1.26 6.45 St- Denys-Boekei 6.42 9.35 1.31 6.49 Welden Eename AUDENAARDE Pelegem Ansegem KOMRIJK 6,46 3,39 1,35 6.53 6 50 0.43 1.39 6.58 7 08 9 51 1.53 7.03 7.59 9,03 7.12 9 57 1.59 7.09 7.17 10.06 2.06 7.19 7.45 10.35 2.35 7.47 8.299,35 RONSSE,NEDERBRAKEL,SOTTEGEM, NAAR AALST RONSSE j 6,34 11,43 3,33 7,44 Ellezelles 6,46 11,53 3,51 7,56 Bosch van Vloersberg s= 6 57 12.03 4,01 8,06 Opbrakcl "2 7,02 12,08 4,05 8,10 Nedcrbrakel 7,09 12,15 4.12 8,17 Michelbeke 7,17 12,21 4.20 8,23 Roosebeke 7,21 12,24 4,26 8.31 Slijpstraat 7,25 12,28 4,51 8,58 Sottegem 5,34 7,42 12,39 4,49 9,02 Leeuwergem 5,40 7,48 12.45 4.55 9,08 Hcrzele 5,18 7,56 12,53 5,03 9,16 Terhagen 5,52 12,57 5,07 9,20 Burst 3 57 8,03 1,01 5,12 9,24 Erpe-Meire 6,06 8,12 1,10 5,20 9,32 AALST 6,17 8.23 1.21 5,31 9,42 KORTRJJK NAAR AUDENAARDE, SOTTEGEM EN BRUSSEL. KORTRIJK 0.17 10.40 12.15 3.29 6.17 Ansegem 6.48 11.07 3 56 6.47 Pelegem 0.37 11.13 4.02 6 56 AUDENAARDE 7.04 11.20 12.49 4.09 7.03 Eename 7.09 11.25 4.14 7.08 Welden 7,13 11,29 4.18 7 12 St-Deuys-Boekel 7.18 11.54 4.23 7.17 AALST 4,29 6.13 8.24 10.46 2 52 5.45 6,54 9.43 Hoistade 4,35 6.20 8 31 10 54 2 58 5 52 7,02 9.51 Gysegem 4.40 6,26 8 37 11.01 3.04 5 58 7,09 10,62 Aodegem 4,47 6.32 8.43 11.10 3.10 6.04 7,18 10.15 DENDERMONDE4.55 6.13 8,52 11.29 3.16 6.12 7,56 10,25 Grembergen 5,04 6.52 9.00 11.37 3.21 6.20 7,45 Zele 5,15 7.01 9.12 11.50 3.33 6.30 7.54 LOKEREN 5,28 7.10 9.23 12.04 3.43 6.45 8,04 LOKEREN, ZELE EN DENDERMONDE NAAR AALST. LOKEREN 6,15 8,07 10,29 1,32 4.24 7 30 8.46 Zele 6.25 8,19 10.44 1,43 4 37 7.49 8.57 Crembergen 6.35 8,30 10,57 1,52 4,48 8.00 9.06 DENDERMONDE 4,13 6.47 9,25 11,19 2,00 5,03 8 10 9.14 Audegem 6,53 9,33 11,25 2,12 5,16 8.16 9.20 Gvsegem 7,00 9,42 11,31 2,19 5.25 8.22 9.20 Hofstade 7,05 9.47 11,37 2.21 5.30 8.28 9.52 AALST 4,59 7,11 9,52 11,43 2,29 5.57 8.34 9.38 Munckzwalm Rooborst Sottegem Herzele öarst Haelterl Denderleeuw BRUSSEL 7.22 11,38 4.27 7.21 7.26 11.42 4.31 7.25 7.35 11.51 1,14 4.40 7.31 7.43 11.39 4.48 7.42 7.48 12.04 4.54 ".47 7.57 12.13 5.05 7.56 8 04 12.20 1.39 5.12 8.08 8.32 1.11 2.09 5.42 8.41 AALST NAAR BOOM, ANTWERPEN ZUID.) AALST Opw; Bosch kant Steenhullel Thissell Willebroek Boom Niel Remixen. Huboke ANTWERPEN 4,25 4,37 4,43 4,53 5,03 5,10 5,20 5,29 6,10 6,21 6,30 9,05 9,17 9,23 9,31 9,39 9.46 9,57 10,06 10,14 10.24 10,32 10,58 10,48 10,54 2.55 6 92 3.07 6,15 3.13 6.18 3.22 6,20 3.211 6.32 3.36 6.3S 3.47 6.45 3.56 6 54 4.04 7.02 4.13 7.11 4.21 7.19 4.27 7.25 4.37 7.33 4 43 7,41 GENT (ZUID NAAR DENDERMONDE. ANTWERPEN fZUID) BOOM NAAR AALST t ANTWERPEN Hoboken Hcmixem Niel Boom Willebroek Thisselt Londerzeel Steenhuffel Bosebkant Opwyck Baerdegem Moorsel AALST DENDERMONDE NAAR GENT (ZUID.) 5.20 9.50 5.57 6,50 5.27 9.57 4.04 7.00 5.57 10.07 4.14 7.11 5.43 10.13 4,20 7.18 5.55 10 22 4.29 7.33 6.04 10.31 4.38 7.41 6.12 10.39 4.46 7.50 6.21 10.53 4.55 7.59 6.28 11.00 5.02 8.06 0.36 11.08 5.09 8.14 6.43 11,15 6,15 8.11 6.51 11.23 5:22 8.29 657 11.29 5.28 «.35 7.07 11.59 5.36 8.43 GEWONE TREINEN. GENT Ledeberg Heh-elbekc Melle Quatreehl Wetteren Schellebelle Wichelen Scb oo tuierde Audegem DENDERMONDE 5.44 8.27 10,03 1 53 4,08 7.02 10,09 1.59 4,14 7.08 5.32 10,14 2.04 4.19 7.12 5.58 8 59 10,21 2.11 4,26 7.18 6.04 8.4* 10,28 2.18 4,33 7.24 6.11 8 51 10,36 2.26 4,41 7.31 6.17 8.57 10,43 2 33 4.48 7.37 6 23 9.03 10.50 2.40 4.55 7.43 6.29 9 09 10,87 2.47 5,02 7.49 0.36 9.16 11,06 2.56 5,11 7.56 6.41 9,21 11.12 3,02 5.17 8 Cl DENDERMONDE Audegem Schoonaerde Wichelen Schellebelle Wetteren Que tree lit Melle Meirelbeke Ledeberg GENT 4.45 0.50 11.22 2.13 5.05 8,11 4,51 6.56 11,29 2.20 3.11 8.21 4.58 7.03 11.38 2.29 5.18 8.M 5,05 7.09 11.45 2.56 5.24 «.St 5.11 7.15 11.52 2.43 5.36 8,40 5.17 7.21 11.59 2.50 5.56 8,41 5.24 7.28 12,07 2.58 5.43 8.95 5,30 7.34 12,14 3.03 5.49 9 00 5,36 7.4D 12,21 3.12 5.53 5,41 7.44 12,26 3.17 5,59 3.46 7 49 12.31 3,22 6.04 9.M altijd hei «peen. Zend 30 centiemen in postzegels en gij ct ow adres volledig Prijs van de doos 5 schellingen 16 fr.). Wend u tot de Engelsche apothaksrij V Cb. Dsiawe te Bruisei Wordt voctberaid doeg de Maatschappij Gedde»," London, Paris, BruaaaL STOOM VKIMVERIJ gINT JACOB88TRAAT, 13, BRUGGE. Hulphuïf te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuischen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heereu en kinders, gordijnen, tafi.lkleederen, tapijten, en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. NVasschen en solleren van beddedekens, Verwen en wassclien in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in drie dagen geleverd. Kapellestraat, 15, AALST. (tusuchen de Groote Markt en de Graanmarkt.) Gewaarborgde zuivere Verfwaren gereed gemaakt om te verwen. Eerste klas van droge verwen en kleuren in 't groot en In 't klein, ALLE SOORTEN VAN Vernissen. Siccatif. Borstels. Sponsen. Zeemvellen enz. Bijzonder nuttige en voordeelige artikels voor huishouding en landbouw. l>uatrine Glantz geeft stijfte en glans aan hemden 0,10 het pak, Zeepoeder-phenix om het lijnvvaard schoon wit te wasschen 0,15 het pak Roierpocder lacto om meerdere en schoone boter te bekomen 0,40 het pak Krachtmik victoria geeft goede eetlust en vervetting aan alle dieren 0,30 id. Iialverensmul om spoedig vette en witte kalveren te kweeken 0,60 het pak Mithine vernielt alle insckten bij menschen en dieren 0,25 Ratten dood 0,25 het fleschje Vergiftige muizentarwe 0,20. Prijs volgens samenstel, van 8 lot 18 franks de O/o kilos. (I raagt PlllJSCOUR ANT.) Al onze vervaardigde Kunstvetten bevatten 1° Stikstof onder vorm van Nitraat en Ammoniak i° Het Phoctphor/.utir Superphosphaat. 5° De Tvntervri je Potassium Oplosbare Zouten. (Ter uitsluiting der organische Stikstof waarvan door ontbinding een derde in den dampkring verloren gaat, alsook geen tussohenkomst der Phosphoorzuren in onop losbare verbindingen, zooals die der IJzerslakken, der basische Phosphaten, enz.) GRONDSTOFFEN aan den Cours van den dag, zooals Superphos phaten, Sulfaat (Tammoniak, Nitraat van Soda, Nitraat van Potassium, Chloorzuur-polassium, Sulfaat-potassium, Plaaster, Kainit, lJzerslak- ken, IJzersulfaat, enz. Opgeloste Guiuio DL ZON: Zuivere blauwen Aluin, (98/99 p. zuiver), zijnde het middel tegen de anrdappelplaaj; en het zwart (masser) der tarwe. van st men zich met alle slach van boek- en steendrukwerken zooals: boekwerken, affichen, omzendbrieven, facturen, mandaten, wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- en visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de boek- en steendrukkersstiel betreft. Groote en scboone keus van doodbeeldekens. Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz. Schoon werk spoe<lif?e bediening en gematigden prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4