IJZËRIIKWEG. ACE. FEMAN, Aalst. m DEN DENDERBODE Merktprijzen. Jaak Van den Bergh- Jouret, TER DRUKKERIJ jtel*» IJurtahel van 5 \o>ember 1894 tol 2 Januari 1895. Kr Fabriek van Ammoniakzouten en Superphosphate n KUNSTGUAN» EN SCHEIKUNDIGE VETTEN'. ('rijs volgens samenstel, van 8 tot 18 franks de O/o kilos. 1 raagt PRIJSCOURANT.) Opgeloste Guano !>E ZON: Stoven, Jachtconfooren en Kachels. Te Huren op Mijlheke MEUBELS KZTJ^TSTT^k.ISriDE3Sr. GOEEBES-FORT h 53 ïSö,'8 ÏÜÏS Cd s 0^03 Z^stö -|-St2a 2 e "S s •c <^,m s» s> AALST NAAR GENT RRUGGE EN OOSTENDE AALST NAAR BRUSSEL. 's Vrijdags alleen E. 3 E. 3 K. 3 AALST 4,48 6,43 7.40 8,18 9.57 11.53 12,15 *2,51 3,15 5.49 5.45 6,37 0,08 9,43 Lede 4,59 6,51 8,26 8,35 12,02 3,00 3,58 9.52 Schellet»1* 5,08 12,12 3,08 6,07 12,33 3,14 6,15 10,0» Wetteren 5,17 7,03 8,41 10.14 12.17 6,02 10,07 Qualreeht 5,24 8.48 12,24 3,21 6,20 10,14 Melle 5,30 8.35 12,29 3.28 6.25 10,19 Meirelbeke5.36 8,59 12.35 3,34 6,31 10,25 Ledeberg 5,41 12.39 3.38 6,35 GENT 5,46 7,21 8,21 6.05 10.49 12,44 1,02 4.02 3,55 6,40 7,13 7,40 9,47 10,51 BRUGGE 9,08 11.41 2.22 5,*22 1.41 8,35 10,08 OOSTENDE 9,32 12.07 3.55 5,55 5,05 9,12 10,29 OOSTENDE, BRUGGE. GENT NAAR AALST. OOSTENDE BRUGGE GENT Ledeberg Meirelbeke Helle Qnatrecht Wetteren Schellebelle Lede AALST 5,05 8,17 6,23 6,37 6.35 6,40 5,34 6,48 6.54 5.36 7,03 5,43 7,10 E. 3 6,115 5.03 6.33 5.42 7.13 7.54 9,18 7.42 7.49 9,37 755 8.04 7,48 8,11 9,53 10,53 10,39 11,03 11,09 11,15 11,22 11,28 11,37 11,44 E. 3 10.57 11.21 11,31 3.44 12.13 3,11 1.37 4.01 1,53 1,59 3,06 2,12 2.31 6,21 6,50 6,37 6.39 E. 3 5,18 5,12 8,25 3,49 0,18 8.52 6,53 8.09 9,39 8,15 8.19 8.25 8,30 7,04 8.37 8,43 8,52 7,25 8.59 10,09 AALST 4,13 5,39 7,15 7,50 8,29 9,55 11,47 12,45 2,31 Erembodegem 4.19 7.19 8,35 11,53 2,37 Denderleeuw 4,26 5,50 7,26 7,59 8,43 10.06 12,0f 12,20 2,43 Liedekerke 4.30 3,54 7,30 8,47 2,49 Essebcni'-Lombeek 4,34 5,58 7,34 8.51 12,26 2,53 Ternaih 4.41 6,05 7,41 8.58 10,16 12,32 3,00 St-Mart.-Bodegem 4,17 7,47 9,04 12,38 3,06 liilbeek 4,35 7,53 9.10 12.44 3.12 Groot-Bijgaarden 4,58 7,58 9.15 12,49 3,16 Rercbeui-SI-Agatha 5,02 8,02 9,19 12,53 3 21 J.tte 5,08 6,20 8,08 9,25 10,31 12.59 3,27 Uekea 5,13 6,25 8,13 9,30 10,36 1.04 3,32 BRUSSEL 5,20 6.32 8,20 8.24 9.37 10,43 12,28 1,11 1,20 3,39 BRUSSEL NAAR AALST. 7,00 7,07 7,13 7,19 7,24 7,28 7.34 5,06 7,39 5,12 7,46 7,51 9,01 10,10 9,07 9,15 9,19 9,25 7,50 9,30 e!4*2 9,47 9,51 9,57 10,02 8,10 10.09 10,45 la dtwfoi BRUSSEL 6.00 7,01 7,08 9,16 10.44 11,30 1,47 2,38 4,30 5,04 6,08 7,17 Laeken 6,08 7,08 7,16 10,52 1,55 4,36 7,25 Jette 7,21 10,37 2.00 4,43 7,30 Berchem-St-Agatha 7.28 11,03 2,06 4,50 7.37 Groot-Bijgaarden 7,32 11,07 2,10 4,54 7,41 Dilbeek 7,57 11,12 2,15 4,39 7,46 St-Mart.-Bodegeiu 7,43 11.17 2,20 5,03 7,52 Ternalh 7,49 11,23 2,26 5,11 7,51 Esschene-Lombeet 7,55 11,29 2,32 3.17 8,04 8,07 Liedekerke 7,58 11,32 521 Denderleeuw 6,31 8.03 11,38 12,02 1,38 3,16 8.1*2 Erembodegem 8.10 11,41 1,45 5,33 8,20 AALST 6.41 7,39 8,13 9,35 11,50 12,13 2,50 3,13 5,38 5.436,36 8,25 AALST-HOPMERKT. Gewonen pluk le kwaliteit »an fr. 50 a fr. 52 1/2. DENDERMONDE, 22 Dec. 14,30 a 00,00 0000 a 00,00 Tarwe per 100 kiles Masteluin Rogge Haver Garst Boekweit Aardappelen Boter Eieren, de 25, Vlas, per kilogr. Lijnkoeken Koolzaadkoeken Raapkoeken GEERAARDSBERGEN, Tarwe per 100 kilo Masteluin Rogge Haver Boonen Aardappelen Boter per kilo Eiers per 28 Ruw vlas per kilo VEEMARKT Verkocht 595 verkens en 173 hoornbeesten. NINOVE, 23 Dec. Tarwe de 100 kilogr. 13,00 a 14,56 Rogge 9.50 a 10.00 Koolzaad-koeken 00,00 a 00,00 Lijnkoeken 60,00 a 00,00 Aardappelen 7,50 a 8,00 Boter per kilo 1,15 a 1,30 Kieren per 26 9.40 a 2,50 LEUVEN, 22 Dec. 100 kilogr. 8,75 a 00.00 15,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 6,00 a 7,00 2,00 a 3,10 2.18 a 2,31 0,00 a 0,00 17,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00.00 a 00.00 22 Dec. 14,00 a 00,00 13,00 a 00,00 12,00 a 00,00 11,00 a 00.00 11,00 a 00,00 8,00 a 0,00 2,02 a 2.20 2.56 a 0,00 1,15 a 0.00 Tarwe de Rogge Haver Aardappels Boter den 1(2 kilogr. Eieren per 26 Stroo Hooi SOTTEGEM, Tarwe de 100 kilogr Masteluin Roggo Haver i Boter de kilo Eiers de25 10,50 a 11,50 9.00 a 9,50 10.50 a 11,90 7,00 a 0,00 2,30 a 0,00 2,10 a 0,00 3,50 a 0,00 5,00 a 0,00 23 Dec. 13,00 a 14.00 00.00 a 00,00 10.00 a 11,00 12,00 a 13.00 2,10 a 2.25 2.00 a 2,15 VEEMARKTEN. DENDERMONDE, 22 Dec. Er werden te koopgesteld lii ossen, koeien cd veerzen, waarvan er 53 ver koclit werden aan den middelbaren prijs van 420 Ir. en 115 runders en kalveren, waarvan 49 verkocht aan fr. 130. BRUSSEL, 23 Dec.Varkensrrarkt. Getal te koop gesteld 000 Prijs per kilogr. levend gewogen Ir. 0,00 a 0,00 CUREGHEM-ANDERLECI1T. 23 Dec. Varkensmarkt. Getal ie koop gesteld 000 Prijs per kii. levend gew. fr. 0,00 a 0,00. BRUGGE, 22 Dec. Ter veemarkt van heden telde men 312 hoornbeesten, waaronder 39 stiers van 150 a 490 fr. verkocht 35 77 ossen van 150 a 660 Ir. 70 80 veile koeien van 265 a 525 fr. 29 melkkoeien van 188 a 580 Ir. 27 187 veerzen van 185 a 451 Ir. 126 KORTRUK, 22 Dec. Ter veemarkt werden te koop gesteld koeien veerzen, Verkocht koeien veerzen. 168 I stieren, 146 I ossen, totaal 396. 22 136 stieren 49 117 ossen, 16 totaal 318. De veemarkt was levendig; men besta- tigde eenen opslag van 10 tot 15 fr. per hoofd men had te koop gesteld uit Vuorne-Ambacl t 00 uil Rolland 00. ANTWERPEN. Prijzen van het vee, op de markt maandag lest gehou den': Beesten verkocht. Besteedde prij ten op voet. 98 ossen, 0,76 tot 0,96 120 koeien, 0,00 0,09 52 veerzen, 0,70 0,90 23 slieren, 0,62 0,82 25 kalveren C,P0 Tf» AALST NAAR NINOVE, GEERaARÜSBERGKN LESSEN EN ATtl. ATH, [.ESSEN, GEEHARDSBEKGEN, NINOVE NAAR AALST. AALST Erembodegem Denderleeuw Okogcm NINOVE Appelterre Santbergen Idcgera Schendelbeke GEERAKDSBERGKN 5,44 6,51 Akkers (Acres) LESSEN Papignies Reb ix ATH inde 'szon week dags. 5.3*2 7,13 7,50 11,47 2.31 6,3) 6.39 9,01 5,38 7,19 11,53 2,37 6,4.'» 6.45 9,07 5,59 7,25 8,06 12.01 2,44 5,f.5 7,05 7,05 9,26 6.0e 8.12 12,08 2,50 6,01 7.22 7.12 9,33 6,12 8. IB 12,14 2,58 6,07 7,42 7,18 9,39 6,17 12,19 6,12 9.44 6,23 8,26 12,25 3,056,18 8.00 7,27 9,50 6,29 8,31 12,31 3,10 0,*23 8 11 7.32 9,56 6,34 8,36 12,36 3,15 0,28 8.22 7.37 10,01 8,48 12,49 3,24 6,38 8,32 7,44 10,10 5.52 7,00 8,56 12,57 3,32 6,46 10,19 6,00 7,05 9,02 1.02 3,38 6,52 10,23 6,0C 7,12 9.08 1,09 5,14 6,58 10,31 6.12 7,18 9.14 1,15 3,50 7,04 10,37 6,20 7,26 9.22 1.25 3,58 7,12 10,45 ATH 4,54 6,28 10.17 1,01 3,47 7,45 9,04 Rebaix 5,02 6.36 10.25 1.09 3,35 7,53 9,12 Papignies 5.08 6,42 10,31 1.16 4.01 7,59 9,18 LESSEN 5,13 6.51 10,38 1.21 4.12 8,08 9,25 Akkers (Acres) 5,20 6 56 10.45 1.29 4.17 8,13 9.30 GEERARDSBERGËN 5.28 7.09 10.52 1.40 4,31 8,52 9,30 Schendelbeke 7,18 11,01 1 48 4.38 8,40 9,48 Idegem Is 7,?3 11.06 1.53 1,45 8,45 9,55 Santbergen 7,28 11.11 1.5'J 1,48 8.50 9,58 Appelterre NINOVE 7.34 11.17 2,05 4.54 8.56 10,04 5.18 7,40 11.25 2.11 5,00 9,02 10,10 Okegcm 5,26 7,45 11.29 2.17 5,06 9,08 10,16 Denderleeuw 5,51 8.03 11.58 2.38 5.26 9,26 10,25 Erembodegem 6,02 8,10 11.44 2.45 5,35 9,53 AALST 6,11 8.15 11.50 2.50 5,38 9.58 19,35 AALST NAAR HERZELE, NEDERBRAk KL EN RONSSE 4.27 7,42 11,51 5,1*2 4,39 7 54 12,02 5.54 4,47 8,02 12,10 O.o2 4,52 12,15 6.06 4,58 8,09 12.19 0,10 5.04 8,17 12,37 6,17 5,12 8.27 12,36 6,30 5,21 8,35 13,41 0,."8 5,35 8,39 12,48 0.42 5.29 8,43 12.51 6.15 5,38 8,52 12,57 6,51 5,44 8,59 1,01 6,58 Bosch van Vloersbcrg 5 49 9,04 1,09 7,03 Ellezelles 6,00 9,15 1.17 7,11 RONSSE 6,11 9,36 1,38 7,23 BRUSSEL NAAR SOTTEGEM, AUDKNAARDK EN KORTR1JK. AALST Erpe-Meire Burst Terhagen Herzele Lceuwergem Soltcgcin Slijpstraat Rooscbcke Michelbeke Nedcrbrakel Opbrakel RONSSE,NEDERBRAKEL,SOTTEGEM, NAAR AALST 6,34 11,43 3,53 7,44 6,46 11.55 3,51 7,56 6 57 13.03 4,01 8,06 7,0'2 12,08 4,05 8,10 - 12.15 4.12 8,17 8,08 8,13 8,20 8,24 8,29 8.36 8,42 8,48 8.52 AALST NAAR DENDERMONDE, ZBLE EN LOKEREN. AALST 4.29 6.13 8.24 10 46 2 52 5.45 6.54 flYs" Hnlslade" 4,35 0.20 8.51 10 54 2 58 5 52 7,02 9,51 üvseeem 4.40 6,26 8 37 11.01 3.04 5 58 7,09 10,02 Audegem 4,47 6.32 8.43 11.10 3.10 6.04 7,18 10.15 DENDERMONDE4.55 6.43 8.52 11.29 3.16 6.12 7,36 10.25 Grembergen 5,04 6 52 9.00 11.57 5.24 0.20 7.45 Zele 5,15 7.01 9.12 11.50 3.33 6.30 7.54 LOKEREN 5.28 7.10 9.23 12.04 3.43 0.45 8,04 All* da'traiaan, Sahalva da» m 6,4.) 8.52 aionda. oorraiponJaatau l< monde mat da traiaon van Waa.mun.ter, Hammees St-Nikolaae LOKEREN, ZELE EN DENDERMONDE NAAR AALST. LOK EREN 6,15 8.07 10,29 1,32 4.24 7 36 8.46 Zelc 0,25 8,19 10,14 1,43 4 37 7.49 8.57 Grembergen 6.55 8,30 10,57 1.52 4,48 8.00 9.06 DENDERMONDE 4,13 6,47 9,25 11,19 2,06 5,03 8 10 9.14 Audegem 6,53 9,33 11,25 2,12 5,16 8.16 9.20 Grsegem 7,00 9,42 11,31 2,19 5.25 8.22 9.26 HÖfstade 7.05 9.47 11,37 2.21 5.50 8.28 9.32 AALST 4,59 7,11 9,52 11,43 2,29 5.37 8.34 9.38 BRUSSF.L(Noord) 4.52 8.14 12.04 5.16 6.51 7,50 Denderleeuw 5.48 8.43 1*2.41 5 36 7.C38.17 Haeltert 5.54 8.49 1*2.47 6.02 7.09 Eede 5.59 x.54 12.52 6.07 Borst 6.06 9.02 1.00 0.16 Herzele 6,11 9.07 1.03 6.21 Sotlegem Roo borst 6.25 9.18 1.14 6 31 7.56 8.40 6.33 9.26 1.22 6 39 Muuckzwalm 6.37 9,30 l.*26 6.43 St- Denys-Boekei 6.42 9.33 1.31 6 48 Welden 6,46 9.59 1,35 6 52 Eename 6 50 9.43 1.39 6.36 AUDENAARDE 7 02 9 51 1.53 7 01 7.399,02 Pelegem 7.08 9 57 1.59 7.09 Elsegcm 7.12 10.01 7.17 Ansegcm 7.17 10.06 2.05 7.-25 KORTRIJK 7.45 10.35 2.35 7.(7 8.209,33 RONSSE Ellezelles Bosch van Vloersberg 5 Opbrakel "2 Ncderbrakcl Michelbeke Roosebtkc Slijpstraat Sot tegen Leeuwei gem Herzele Tcrhagf n Burst Erpe-Miire AALST 7,17 12,21 4.20 8,*25 7,21 12,-24 4,26 8.31 7,25 12,28 4,31 8,38 5.31 7,42 12.39 4,49 9,02 5,40 7,48 12,45 4.53 9,08 5.18 7,56 12,53 5,03 9,16 5.32 12,57 5,07 9,20 3 57 8,03 1,01 5,12 9,24 6.06 8,12 1,10 5.20 9,32 6,17 8.23 1.21 5,31 9,42 KORTiiUK NAAR AUDENAARDE, SOTTEGEM EN BRUSSEL. C.17 9.20 10.40 12.16 ".30 6.17 11.07 3.59 6.47 6J51 11.15 4.03 6 56 9.54 11.20 12.50 4.13 7.03 KOKTRIjK Elsegcm" 6.49 Petegoni 6 54 AUDENAARDE 7.01 Eename 7.07 Welden 7.11 St- Den\s-Boekei 7.16 Muuckzv. al Roobors! Dnrst Eede Haeltert Denderleeuw BRUSSEL 11.25 11,29 11.34 11,38 11.42 7.34 10.16 11.51 7.42 11.5» 7.48 12.04 7.53 7.59 12.13 8.0# 10.39 12.20 1.57 5.19 8.08 8.32 11.03 1.11 2.09 5.32 8.41 4.19 7.08 4.23 7.12 4.28 7.17 4.32 7.21 4.36 7.25 1,14 4 54 7.34 5.00 7.42 5.00 7 48 5,12 7.54 5.17 8.05 AALST NAAR BOOM, ANTWERPEN ZUlb., ANTWERPEN (ZUID) BOOM NAAR AALST AALST 4,25 9,05 2.55 6-92 ANTWERPEN 5.13 9.45 5.52 6,45 Moorsel 4,37 9,17 3.07 6,15 Hoboken 5.2i 9.54 4.01 6 55 Baerdcgem 4,43 9,23 3.13 6.18 Hoboken Kapelleslr. 5.28 9,58 10.07 4.05 6.59 Opwyck 4,50 9.32 3.22 6.20 Hemixem 3.37 1.14 7.11 Bosch kant 3,03 9,39 3,29 6.52 Nicl 5.45 10.13 4,20 7.18 Steenhuffel 5,10 9,46 3.36 6.38 Boom 5.55 10 22 4.29 7.33 ..onderzee! 5,20 9,57 3.47 6.45 Willebroek 6.04 10.31 1.38 7.42 Thissell 5,29 10.06 3.56 034 Thissell 6.1*2 10.39 4.46 7.5C Willebroek 5.37 10,14 4.04 7.02 [.onderzeel 6.21 10.53 4.55 7.5£ Doom 5.54 10,21 4.13 7.11 Steenhuffel 6.28 11.00 5.02 8.0€ Niel #.03 10,52 4.21 7.19 Boscbkaut 6.36 11.08 5.09 8.14 Kemixeu. 6,10 10,58 4.27 7.25 Opwyck 6.43 11.15 3,15 8 11 Hoboken Kapelleslr. 6 21 10.47 4.36 7.34 liaerdegem 6.51 11.23 5.22 8*29 Hoboken 6,26 10,51 4.40 7.38 Moorsel 6.57 11.20 5.28 8.55 ANTWERPEN 6,55 10,59 4.48 7,46 AALST 7.07 11.39 3.36 8.45 GENT(ZUID NAAR DENDERMONDE. DENDERMONDE NAAR GENT (ZUID.) GEWONE TREINEN. GENT Ledeborg Meirelbeke Melle Qualrechl Wetteren Schellebelle Wichelen Schoonaerde Audegem DENDERMONDE 5.44 8.27 10,03 1 53 4,08 7 02 10,89 1.59 4.14 7.08 5.32 10,14 2.04 4.19 7.12 5.58 8 39 10,11 2.11 4.26 7.IS 6.04 8.4» 10,18 2.18 4.33 7.24 6.11 8 51 10,36 2.26 4,41 7.31 6.17 8.57 10,45 2.33 4.48 7.37 6 23 9.03 10.50 2.40 4,55 7.43 6.29 9 09 10,57 2.47 5,02 7.49 6.36 9.16 11,06 2.56 3,11 7.56 6 41 9,21 11.12 5,02 5.17 8 Cl DENDERMONDE Audegem Schoonaerde Wichelen Schellebelle Weiteren Quatrecht Melle Meirelbeke Ledeberg GENT 4.45 6.50 11.24 2A 3 5.05 8.17 4,51 6.56 11,31 2.20 5.11 8,21 4.58 7.03 11.40 2.29 5.18 8.50 5.05 7.09 11.47 2.56 5.24 1 5.11 7.15 11.54 2.43 5.30 8.40 5,17 7.21 12.01 2.50 5.56 8.48 5,24 7.28 12.09 2 58 5.45 8.55 5,30 7.54 12,16 5.05 5.49 9 00 5,36 7.41) 12,25 3.12 5.55 5,41 7,44 12,28 3.17 5,59 5.46 7 49 12.33 3,22 6.04 9 09 Al onze vervaardigde Kunslvetted bevatten 1° Hllkntof onder vorm vnn Nitraat en Ammoniak Het Phosphor/uur Superphosphaat. 3° De watervrijePotaMium Oplosbare Zouten. (Ter uitsluiting der organisRlie Stikstof waarvan door ontbinding een derde in den dampkring verloren gaat, alsorA geen lusscherikoinsi der Phosplioorzuren in onop- osbare verbindingen, zooals die der IJzerslakkerder basische Phosphaten, enz.) GRONDSTOFFEN aan den Cours van den dag, zooals Superphos- phaten, Sulfaat d'ammoniak, Nitraat van Soda, Nitraat van Potassium Chloorzuur-potassium, Sulfaat-potassiuniPlaaster, Kainit, lJzerslak- ken, IJ tersulfaat, enz. Zuivere klauwen Aluin, (98/99 p. °/0 zuiver), zijnde het middel tegen de anrdnppelplnag en het zwart (masser) der tarwe. Salonvuren en andere G-PaXLLaiT, SALG31T3 SIT S2P.P.21T, Poeder, Lood en alle Jachtartikels. 1° Eeue schoone Pachthoeve met uit- gemuurden Hof, groot 70 aren 50 centi aren, wel geschikt voor eenen hovenier. 2° Eeue Woonst daarnevens, ook met uitgemuurden Hof, groot 25 aren, diens tig voor een bediende aan den ijzerenweg of anderen, Aan de Pachthoeve zal er land aange legd worden volgens begeerte. Zich to bevragen hij den eigenaar den heer Charles De Vis, Molen straat, Aalst. MAGAZIJM VAIN rechtover het Postkantoor, Hopmarkl, 1© AALST. Te bekomen aan geringe prijzen, alle soorten van: Stoelen, Zetels Kerk- stoelen, Kassen, Tafels, LavabosBea- den, Ressorts, Matrassen in wolle en zeegrasWiegen, KoffersStoelkus- sens. Tafeltapijten en Borstels. Aankomst van nieuwe Stoelbiezen. W' Mallego. Nieuwe stelsels van gebreveteerde Kunstanden en gebitten opgemaakt op goud of caoutchouc, de natuur allerbest namakende en de spijzen volkomenlijk malende. Deze tanden worden geplaatst zonder de stuk ken wortelen uit le trekken. Mrp n e 11%) rp |7i Gebreveteerde en Gediplomeerde J. ïlLdllI 1 Tandmeester Abert Liénartstraat (nabij de Statie) Aalst. Raadpleging alle Woens- en Zaterdagen van- 8 tot 12 are. Zonnestraat, 15, Aalst. EN KLEINE COFFRETTEN. Verwiuèling en Reparatiên. van gelast men zich met alle slach van boek- en sleendrukwerken zooals: boekwerken, atficlien, omzendbrieven, facturen, mandaten wissels, trouwbrieven. doodbrieven- en beeldekens, adres- en visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de boek- en steendrukkersstiel betreft. Groote en schoone kues van doodbeeldekens Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematlgdOM11 JtriJzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4