•Centrale Vercuarming Ad. WachleUier en Zoon /V DE LAATSTE ME UW IE HE II) I l EDUARD VAN DEN BOSSCHE n JulesSuenaerf-De Pryck A.C.E.C AC-EC. DE SCHEPPER Gezusters Gemaakt Edmofld De MeuleBisester-Kestens 20, Slrcnwcg Aalst, Ninove. ALFRED PAUWELS-BRANCKAERT Si Y Citron I r u i jf it Eleclrieke Verlichtingen en plaatsen van Motoren I I VOOR UWE Elictrieke pompen, badkamers, alle Lood en Zinkwerken Burfdam, 36-39, NINOVE J» 0 Z •&C .Ai Gemaakte WerE mansartikelen 40,000 Landbouwers neemt aandacht 4, Uangniiunlstrant (aan de Hiënnarkt) JVINOVF. LINGERIE - STOFFEN HOft'ME Huis DRUWÉ-JEJJF Ni novo. leverstraat, 20, NINOVE, T 1 Alle soorten van Matrassen. HUIS S? Magazijn var Lusters. Nacbtafél- en Pianolampen Algemeen depot der Motoren WOLHANDEL in t groot on in 't klein. Mjrcraars en Landbouwers MATIGK PRIJZEN. HUIS Rurclildam, 19, Ninove. IN ST. NIL LA AS Mans, Jonge lie.it n en Kinderen. Het oudste en bestgekende buis MATRASSEN. RESSORTS EN ZETELS is AalsterschestetnutLG a4, Ninove, bij Tli. APt'LL'tANS Trams Hinove-Brussel en Hai Eenige Nieuwe Prijzen Torp» do D plaatsen Inwendige leiding Inwendige leiding Chassis, 8(10 kgr. Chassis, 2000 kgr. Chassis. 5000 kgr. hassis, 4000 kgr. Fr. 01,750 32,200 33,750 23,250 34.200 37.525 fi-ool.' Markt, 7, NINOVE Oud huis Weduwe Van Laer, (rechtover het Stadhuis). wer\d U, ii\ volle vertrouwen tot 0)L A -3S:3v Vraagt onze prijzen. ff O kt H' TI ad Dn Voor het kweeken uwer viggens en mettens, voor het voltooi uwer kalveren, gebruikt Ini 9j8D331u o >s I lid Biecht het Merk M1T LIGGENDE KALF Vrouwenhemde Nacht hen den Cache-Corsels Coiubinaisons Broeken, Ktndcrklecdjes en Hoeden Cols, Manchetten, Cravatten Bretel les, Jarre tel les, Zakdoeken enz. Fantaisieartikels, Corsets, Handschoenen Mans- vrouw- en kinderkousen Gilets, Vareuzen, Golfs, Polos, Kinderkostumen, Broeken en Cache-Corsets in jersey en noinidl Sport- Zijde en Katoene Kousen Chalen, enz. enz Overgroote keus van Fourruren Confectie voor Damen Bijzonderheid vap Kinderartikelen -1 896—1 930 m l 3 a tl:* h i. 2(j Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Gat»ni efder nevens de apotheek De Kuyver. Daar vindt men een overgroote keus van Gordijnen Stores op maat en gemaakt, Stoorgoed in alle breeden, Gewone Kant, Brugsche Kant, Franjen in alle kleuren, Cretonnen, Satinetten, Sargiën, Bedspreien, Tafel-, Vloer- en Traptapijten, Toil-cirée, Linoleum, Palatum, Matten, Carpetten, Matrasgoed, Engelsche en Kin derbedden, enz. enz. Ld -> Ld 1 (E Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores, Gor dijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. •U ■*0 H J 1 jl: 4' i -!i Gediplomeerd Technisch Electriciep l'.nrcltlyli'Miil, Mnov.». Tel. 50") Alle ondernemingep vap T: t *i~. M: 'i li.;' 'v-.-.vwV- '7" Overgroote keus in Glazen en porceleinep Aba t-Jours Strijkijzers cn alhrhat.de Blecktrieschu vcrv4armingtoestelIen. At. ÜusConstructiorsElectriques de Charleroi Vermindert uwen handarbeid en bemint uw profijt, Voor uwe drijfkracht gebruikt de MOTOR Het best gekende Merk. SpneilL-e bediening. Verzorgd werk «fé SM mm OVERGROOTE KEUS IN /s. *r r^'J ._£V- - V J --r %k?-y - - -- t. I VOOR - o- Demi-saison, Gabardine, Trench-coat, Impermeable, Matarnak, Pelerins, enz, enz. In orze msgazijnen altijd voorhanden Allerhande Stoffen, Zijden, Witgoed, Doop- aitikelen, Sargieè'n, Foururen,Gilets, Kousen, Plastrons, Cols, Manchetten, Echarpen Ben aanmoédigings premie op iederen aankoop dat 10 fr. bedraagt. voor het opmaken en herstellen van bijgenaamd Edmond Matras) rechtover 't Bisschoppelijk College) en waar men altijd kan vinden een overgroote keus van Malrassep, Engelsche en Kinderbedden, Tafel-, Vloer- en Trartapijten, Toile Cirée, Linoleum, Matten, Carpetten, Matrasgoed enz. erz. Bijzondere groote keus ip BALATUM aan prijzen buiten alle concurrentie. Men begeeft zich ip aanvraag ten huize voor het vernieuwen van Matrassen en Ressorts, en het plaatsen van Gordijnen, Stores en Draperijen. Zeg mij eens mijn beste Jan vaar ko pt ^ij „we schoenen dan Altijd zoo schoon, sterk en net Zonder ooit e-n stuk op gezc-t j k) Ga bij APPELMANS in de Burehtstraat aar altijd volk in en uit gaat Hr is te vinden alle soorten luxe en fijn Gij kunt er koopen aan winsten zoo klein Dat .edereen er koopt voor groot en klein De reparatie wordt flink bewerkt Zonder datgti het op uw rekening bemerkt Zoudus, Huismoeders, let op uwen intrest En vergeet niet het adres in de Burchtstraat, 26, rechtover de Katholieke Keizer. 2 deuren i deuren met verlengde Chassis van meter met 4 wielen langs achter. Op alle modellen fi remmen en rloudaille sehokbreners. Betaling op 12 maanden, Stipte geheimhouding. Voor alle inlichtingen, proefritten, enz. zicht te wenden tot den Vertrek uit Ninove Om ure 5,30, 6,00, 6,30 7,00 7,30 8.00 Dan alle uren tot 15,0) u. van 1®,00, 10,00, 17,00 17,30,18,00,19,00 20,00, 21,00 23,00. 's Zondags alk p2 uren van 7 tot 21 u. Vertrek uit Brussel 9.15B&»r?K„6A,,V^ ee"igen °ffiCieelen FÜRÓ Vefdee,tr voor'Tn^eVnomiiggende; 16.45, 17,15 17,45, 38,15 18,45, 19,15 20,15. 21.15, 22,15, j Op Zon- en feestdagen a'ie halve uren van 7,15 tot 20,15 u. dan 2i,15u. 22,15 Expert «Werktuigkundige tot 24,15 u. Alle Zrr:d u. T eater-trein, vertrei- in ErussH v inoofsche Poort) om 24,15 u Vertrek uit Ninove j Ninove 5,50 8,30 11,15 14,20 18,30 Denderw, 6.03 8,45 11,30 14,35 18,45 Leerbeek 7,08 9,30 12,18 lol 5, 19,25 Ua'le 7,43 10,15 Dinsd. 16,10 Op Zon- er feestdagen bijgevopgde trams Ninove 13,45 16,20 21,00 Denderw. 13,59 16,35 21,12 Leerbeek 14,43 18,25 12,45 Hal 15,22 18,00 Vertrek uit Halle Halle 6.10 S,35 11,140 16,30 Leerbeek 4,35 6,45 9,50 12,50 17,25 Denderw. 5 08 7,48 10,25 13,30 18,00 N'nove fi.VO 8.00 10.38 13,45 18,15 1 Op Zon- en feestdagen bijgevoegd Hal 13.30 18,40 Leerbeek 14,42 19,50 Denderwindeke 15.16 20,14 Ninove 15,80 30,30 Algemeen Depothouder van het Mineraal Jwater erft* r j Bornwater w M Citron-Orangeade. 1 zijn, tieen versta hande veruit winnet Diei delen t het nit dienstt gens t met ee ben wt dat kr; vaardi^ aanzitr volgeni den k plicht Met i dat, zoi leden i jaar is nuttig z Diens geveele; sen op t Diens keiendei Mi» Kalflaclina OfrJSE luis Aug. MimHT-Mocrcmuns *6i;U* I vrf! ■- sarrt L 'oi ti, Foedson, Lincoln •ft kosfuums O V WI. VlimggVilIUC, VAN VOLXEM O II

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 4