Aulobusdicnsl De Denderstreek Gerage Th, Beeckman C l)i;i{ AlTOS j Prosper Simon PECOPD FQNDERiES BRUXELLOiSES erdeeler Frans VAN VOLXEM Van Volxem Phonograafj te koopj AGENTSCHAP voor lief kanton MNoVK Voor al uwe ZADEN Blikslagerij - l'onipinakerij chassis r. 800 kHo Vr. ^^"000 I Koel poortstra at, 17, Ninove Weggevoerdenstraat, 16, Tel. I 16 SPREcKIViAChiEN (iebroeders Vander Straeten, Terlinden, Denderhautem. M. Uurtabel vai^af 19 October Ninove, Denderhautem. Iddergem, Denderleeuw, Welle, Aalst. VVeekdienst i 1 Zondagdierist 1931 Aalst. Welle, Denderleeuw. Iddergem, Denderhautem, Ninove Weekd Spreekdraad Nipove 429 Zondagdienst Den ZATERDAG ter gelegenheid der markt te Aalst Vertrek uit Aalst AUTOBUSDIENST NI naar Welle om 11 uur Vertrek uit Aalst naar Ninove om 12 uur. NO VE-DEN DER LEEUW Een Automobiel voor niets. Dit aanbod hangt geensziens van den uitslag van een wedstrijd af. Waar da kansen uiterst gering en bij gevolg bijna begoochelend zijn. Schrijft ons om alle aanvullende inlich- iingen te bekomen. Want Gij kunt de geiukkige bezitter worden. Van een NIEUWE FORD die volgens Uwe noodwendigheden zal z'in Het sierlijke, moderne en gemak kelijke rijtuig dat U zelf zult gekozer, hebben, of de kamion die aan uwen dienst voor het vervoer van 5( 0 kg. 1500 kg. 0f 0 k:- of 3000 kg. zal beantwoorden. Vele personen hebben zeer dikwijls eere werkelijke noodwendigheid aan een automobiel. Zij stell-n er siechts den aankoop van uit voor tijdelijke private redenen. Hoe meer spoed gij er zult bij zetten om ons uwe naam en woonst te laten kennen met aanduidiging van het ge- wenschte model, hoe meer gij uwe per soonlijke kansen zult vergrooten. officieelen verdeeler expert-werktuigkurjdige. Sbeenuieg naar» Aalst, 26 NINOVE. Tel. 116 Den DINoDAG, ter gelegenheid der markt, vertrek uit Ninove raar Denderhautem om 10 uur en om '0.40 uur Bnusselsclje Steenweg, 4, MEERBEKE bLUt.i*iLiH vuur aiid Uctó tüJKHEDEN lilc.mtt .tuilen cd Bkemkcrfjes Specialiteit van Trouui-Bouquebs Palmen en ..loeiende Potplanten, Geraniums en alle Bloempcrkplanten Rozelaars BI en:bollen. wendt U in volie vertrouwen GROL.NSLL - BLOEMEN en VELDZADEN, BEETZAAD. KLAVERZAAD, GRASZAAD, It; de beste arieteite;i EJooge kiemkracht. Or ze Fiiessche PLANT AARDAPPELEN tn veiedtlde ZAAIGRANEN MODEL 1928, 10 H.P (WHI CHASIS F. N. IJ CV innw 1u. 4/5FL^ATSEN4 REMMEN BINNENSTUUR, 4 DEUREN gelast zich van heden al met alle 5 wiel met band 5(),000 ch.l\Tn™vEN F, 59,000 Zinkwerken, BlikwerAer, plaatseri var\ Pompen. 1 raagt catalogus aan voormeld adres. 3n verders alles wat de stiel be treft. Alsook wisselstukken Ford, Dépannage, Vullen van Batteries in 24 uren. Otogène F. N. onmiddelijk beschikbaar Verzorgt werk, spoedige bedie ning, matige p-ijzen. Na ze aüen onderzocht te hebben tshet een vuihaard Ê?E€0&Ddor dien ge zult koopen Het merk (LFB) is het goedkoopte te koop, merk De stem vau den Meester met 23 platen, zoogoed als nieuw, aan den prijs van 600 f, Lich te bevragen ten bureele. -*■- t( Ue Stem des Meesters» i^lu!)£i1i_accaj°", zoo goed als nieuw, met'vscheidene platen. Lich te bevragen ten bureele van het blad. Ninove Stadhuis Statiestraat Café Kleinen Ezel Denderhautem, Bareel Denderhautem Dorp Kioos'er Café Fr. De Winter ddergem Hoogstr.Café V.Vaerenbergh Stroo Kapelleken Denderleeuw Hoek Veldstraat Statie. Café Wijr.ant Kemelbrug, Sportwereld Welle Café de 5 wegen Steenweg.Café G.D'Haeseleer Café Den Hert Erembodegem, Café De Grot Aalst, Geeraardsbergschestr O.DeVuyst Mark; Statie 7.30 16.10 1 7,32 12.05 16 15 1 7,33 12,07 16.17 7.37 12 09 16 23 5.45 7.39 12.11 16.25 5.46 7,41 12.16 16.26 5.47 7.46 12.18 16,28 5..71 7,47 12.20 16,32 16.34 I .7.54 7.49 12.23 5-5» 7.52 12.26 16,39 j 6.00 7,57 12.29 16,42 6.09 8,00 12.33 16 46 6.13 8.02 12.85 16,50 6.17 8.04 12-37 16,56 6.20 8 08 12.41 16.58 6.24 8,12 12.47 17,04 6.28 8,18 12.52 17,09 6.32 8 21 12.56 17.13 6.35 j 8,25 j 12.58 17.15 1 8,10 8.12 8.13 8,17 8.19 8.21 8.26 8.27 8.29 8.32 8.37 8.40 8.42 8.44 8. (6 8,7)2 8.58 9.01 9,05 13,00 13.02 3.03 13.07 13.10 13-11 13.16 13 17 13.19 1322 13 27 13.30 13.32 13 34 13.191 13.42 13.48 13 51 13.55 17.30 17.82 17.33 17.37 17.39 17.41 17.46 17.47 17.49 17 52 17.57 18 00 18.02 18 04 18.06 18.12 18.18 18.21 18.25 Aalst Statie Markt Geeraardsbergschestr. O.DeVuyst Erembodegem Café De Grot Welle, Café Den Hert Steenweg C. G.D'Haeseleer Café de 5 Wegen Dtv-derleeuw Kemelbrug Sportwereld Statie Café WyDant Hoek Veldstraat Iddergem Stroo Kapelleken Hoogstr. Café V. Vaerenbergh Denderhautem Kat Klooster £)orp Bareel Ninove. Café Kleinen Ezel Statiestraat Stadhuis 7,00 7,02 7,05 7,07 7,11 7,13 .7.15 7.19 ,7.22 /,24 7.82 734 7,40 7.45 7.40 7 48 7.52 7,54 7,56 i 10,10 50,12 40,15 10,17 10.22 10.23 10,25 10,29 10,32 10,31 10,42 10.44 10.50 10.55 10.76 10.58 11 02 11,04 11,08 enst 15.00 17.30 10.10 15,00 20.00 15.02 17.34 tO. 12 15.02 20.02 15.05 17 89 HU 5 15.05 20.05 1.7.07 17.43 10.17 15.07 20 07 17.12 17 43 10.22 15.12 20.12 17.13 17,50 10.23 17 13 20.13 14.15 17.54 10,25 15.15 20.15 15.19 17.58 10.2<y 15.19 20.19 15.22 18 CO 10.q2 15.22 20.22 15.24 18.04 10.34 15.24 20.21 20.32 15.32 18 10 IO.42 15.32 17.34 «8,|2 10.44 15.34 20.33 17,40 18.14 10..70 15.40 20.40 15.44 18,19 10 54 15.44 20.44 1.7.47 1-V21 10.55 15.45 20.47 15.47 18 22 10.57 15.47 20.47 15.50 18.24 11.00 15.50 20.50 20.52 15.52 18.26 11.02 15.52 15.55 18,28 11.08 15.55 20.55 Denderhautem. Dorp Iddergem Denderleeuw 4.55 5 00 .7.02 5.07 5,10 5,15 Denderhautem, Dries Dorp Ninove, Stadhuis 7,00 Ninove, Stadhuis 1i .4.') Denderleeuw 7.04 7,15 Denderhauzem. Dorp Dries Iddergem Denderleeuw TELEFOON Nr. Ü53. Iddergem Denderleeuw ver/) kt r< n de o'ste pi re; st. fr. F O It I) F O R I) F 0 K I) F O R I)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 5