Hel groolsle succes van den dag is den 1800 kir. 38,000 li'. CITROEN 1 Nmove' Brusselslraal, 54, NINOVE. Telefoon 253 i e ar» 11 q Elektrische Inslalalie> I S EDUARD VAN DEN BOSSCHE E ALLO! ALLO! VERWERIJ DE REGENBOOG PERDAENS PROVE Centrale Veruiarming Ad. WachlelaerZoon KAMIEL PEVENAGE-COENS z Trams Ninove-Brussel en Hal i>:: Mirwi: phijzkn Te koop HUIS VAN VERTROUWEN fö, Dreef, NINOVE Tel. 48 Fleurman Gebroeders Elaktriscfee Y&rÜchtiDgen sd drijfkracht Yerrcakeo van verbraodc Motoren. JO 0 1 n r Beverstraat, 20, NINOVE, Tel. 26 Alle soorten van Matrassen. 0c WOLIIANDEL in 't groot en in 't klein. Primasteila Renault Garage Tliéo BEI CKMAN Groote Markt, NINOVE, nevens het Stadhuis. VOOR UWE Eiectrieke pompen, badkamers, alle Lood en Zinkwerken Burgdam. 36-39, NINOVE Corsets Buikbanden Borsthouders Maillots te a in (Ion prijs an van G4 en C6 Motoren, Dynamo's, Luchters, Elektrische Lellen, Telef on. Tvl Men gelast zich ook met het plaatsen en herstellen van d 896-4 930 Gat»nlet«det« nevens de apotheek De Ruyver. Ui n Ld 1 Hervormer) vap mans- ep vrouwenhoeden wepd U, ip volle vertrouwep tot Vraagt op ze prijzen. Geeraardsbergschestraat, 24, Nipove. i Vertrek uit Ninove Om ure 5,30, 0,00, 0,30 7,00 7,30 8.00 Dan alle uren tot 15 van 15,00, 10,00, 17,00 17,:: O0,10,00 20 00, O1 23,00. 'f undag8 alle Ij..1 uren van tot 21 u. Vertrek uit Brussel Om u. 6,00, 6,45, 7,15, 8,15,; 9,15, Dan alle uren tot 16,15, dan 16,11 §t(M'K gPIlOL'g 0111 iÓlMF KÜJ. 16,45, 17,15 17,45, 18,15 18,45, 19,15 20,15. 21 15, 22,15, Op Zon- en feestdagen alle halve urer van 7,15 tot 20,15 u. dan 21,15 u. 22,15: tot 24.15 u. Alle Zond.- ei T f ater trein, vertre in Brussel (Ninoolsche Poort) om 24,15'', Vertrek uit Ninove Ninove 5,50 8,30 11,15 14,20 13,30 Denderw. 6.03 8,45 11,30 14,35 13,45 Leerbeek 7,03 9,30 12,18 1515, 19,25 Halle 7,43 10, löDinsd. 16,10 o— Op Zon-en feestdagen bijgevoegde trams Verkoop in 12 en 18 maanden.^: Ninove Denderw. Leerbeek Hal 13,45 16,20 13,59 16,35 14,43 18,25 15,22 18,00 Vertrek uit Halle 21,00 21,12 12,45 Stipte geheimhouding. 17,25 18,06 18.15; Halle 6.10 8,35 11,30 16,30 Leerbeek 4,35 6,45 9,50 12,50 Denderw. 5,08 7,48 10,25 13,30 Ninove 5,20 8,00 10.38 13,45 Op Zon- en feestdagen bijgevoegd Hal 13.30 18,40 Leerbeek 14.42 19,50 Denderwindeke 15.16 20,14 Ninove 15.30 30.30 Vraagt prijzen en aan den eenigen proefritten verdeeler Nijverheidswagen 500 k. fr.29,000 Chasis I ton 32,700 Voiture inwendige leiding 39,900 Famiüevoitute plaatsen 41 000 Chasis 6 cylinders 37,500 Voiture inwendige leiding 47,500 Familievoiture 7 plaatsen 5i,500 Goeden KAMION voor twee paarden, aan voordeeligen prijs. voerman, Brussel straat, Agent voor Ninove en omliggende van het huis BRUQQE MOLEN tot driedubbel gebruik (malen, plette ren, breken). vroor alle benoodigheden van zooals in een woord, alles wat den stiel betflt. alsook het t- Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Daar vindt men een overgroote keus van Gordijnen. Stores op maat en gemaakt. Stoorgoed in alle breeden, Gewone Kant, Brugsche Kant, Franjen in alle kleuren, Cretonnep, Satinetten, Sargiën, Bedspreiën, Tafel-, Vloer- en Traptapijten, Toil-cirée, Linoleum, Balatum, Matten, Carpetten, Matrasgoed, Engelsche en Kin derliedden, enz. enz. Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores, Gor dijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. Het grootste succes van den laatsten AUTOSALON van Brus sel was de nieuwe zes cylinders 15 H. P. aan den prijs van 43,000 frs. die de ongeloofelijke snelheid be» reikt van 113 kim. per uur met een verbruik van 15 liters es sence per 100 sim. Alvorens een nieuwen auto te koopen, vraagt een proefrit gratis en zonder de minste verbinienis, aan den rechtstreekscne hoofd agent Telefoon 255 NINOVE. Telefoon 288. dijzonderc verzorging voor Bal- en Ceremonie kleederen Kuibchen en Verwen van alle slach van Meubileering Specialiteit van Kuischen der VV'ol, Sargen. Stores en Gordijnen. Stoppen van alle Stofïen en Zijden Kuischen, Verwen en Bewaring van Pelzen gedurende den Zomertijd Algemeene Ontsmetting Men wasebt en strijkt alle linnen. kuiRch in 48 uren. STOPPEN, PERSEN Rouw ia 12 uren j —O— Overgroote keus van Corsets voor vrouwen en kinderen. FSorstliouders soutien-gorge^ Alle sooiten an BUIKBANDEN voor vrouwen en mannen. Porto Jarretelles, enz. enz. Op aanvraag worden al onze aitikelen op maat gemaakt Spoedige bediening. Onmogelijke Concuremtie. Mouwen Camion CITHOEN -O -O Garage Theo Broekman en G° o Benaull I f

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 6