Jean Beeckman-Sferckx Plaals. Smid, Meerbeke Camions, Korren en YoUuren WielenAssen en liessorts Oud huis Henri Van Maldergem NINOVE IN DE LAATSTE OMER ELCKHOUT-DE GAUQUIER BOUWMATERIALEN NINOVE VICT. VAN DER BIEST-DE COSTER STEENKAPPERIJ BOOMSCH GOED FR. DE ROECk-N UTTINCK MM BESTELT TE1 Koloniale Waren Fijne Specerijen Storen, Gordijnen, Draperijën, Witgoed, Kanten, Broderieën Petrus DE VLEMIfttDE MONT CLEMENT VAN MALDERGEM-CASSIMAN Me mriën, Bmgowloren, Handschoenen, Cols, llf, n Cravalten, Zeepen, enz., enz. JJ33 Benoodigdheden voor Kleermakers en Leurders. Vaste en voordeeiige Prijzen. LINGERIE - STOFFEN BONJSE TT ERIE ONDERNEMING VAN SCHILDER EN GLASWERK OUD HUIS GUSTAAF DB GAUOUtiR PANTOFFELS! SCHOENEN GALOCHEN De grootste keus en bestkoopste der stad. GR A FM ON' I'M E N TE N MODERNE SC HOU WEN Groote keus in FAIENCE, CERAMIEKE- en CIMENTVLOEREN (JUOOT i5> ^nTnove1' KLEIN ETERNIT ÉMAILLE en ELO de moderne goedkoope muurbekleedingen P EVEN AGE Gezusters Hoek dep Graanmarkt en Despauteerstraat, pinove Koop en verhoop van alle slap van Rijtuigen zooals 1, Beverstraat, Hoek der Groenselmarkt, 4, Langeniunlstraat (aan de Eiermarkt) JVTNOVE. Alle slag van behangpapier, verwen, vernissen, enz. aan alle piijzen buiten concurentie. Hout ep Marmersch^dering Overgroote keus van Fourruren Confectie voor Damen Bijzonderheid var\ Kinderartikelen. Sandalen, Espadrillen, Zelfkantige, Tennissen, Bains de mer, Kroumirs. Specialiteit ir\ kindersehoentjes. NINOVE, Despauteerstraat, 19, NINOVE. Eenig depot voor de omstreken van de LAITIEBS'EEEMEM van La Louvière en van de alomgokende CERABOSTEGELS Hydrofuges voor 't droogmaken der kelders. ETERNIT, POTTEL* en STERREBERGSCHE PANNEN OUD GEKEND HUIS \<ior. (Ir beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Voordeeiige Prijzen Edm. De Deynstraat, 6, NINOVE. HUIS VAN VERTROUWEN Overgroote keus var\ Behangpapier in alle prijzen. Te verkrijgen alle soortep Glas, Verfwarerr encadreerhout er\ kaders voor portretten, enz. Hij gelast zich bijzonder voor Hout- en Marmerschiidering. Vrouwenhemden - Nachthemden Cache-Corsets Combinaisons Broeken, Kinderkleedjes en Hoeden Cols, Manchetten, Cravatten Bretelles,Jarretelles,Zakdoeken enz. Fantaisieartikels, Corsets, Handschoenen Mans- vrouw- en kinderkousen Gilets, Vareuzen, Golfs, Polos, Kinderkostumen, Broeken en Cache-Corsets in jersey en normal Sport- Zijde en Katoene Kousen Chalen, enz. enz. OPVOLGER BEVERSTRAAT, 25, NINOVE Postcheckrekening 3566 Telefoon nr 5 IN 'T GROOT. IN 'T KLEIN Specialiteit van alle slacht WINTER- en ZOMERPANTOFFELS. Genageld en genaaid, met leder en crèpezolen. In leder, leuter, velours, canavas, kameelhaar, zeildoek, enz. Huis van vertrouwen. Prijzen buiten alle concurentie Zakskens kalk Doorniksche kaAk Portland ciment Artificiel d'Harmignies Dals Grès buizen, Muurdeksels, Veldhuizen AÜe benoodigheden voor plekkers, enz. Prijzen geplaatst ot ongeplaatst Wasehbakken, W. O en Lavabo's in grès Prijzen per stuk of per m2 geplaatst. JE5ui:*eii in AGteruit in alle maten vervangt dc ijzeren en zinken buizen en vergt geen onderhoud Wij leveren Alle soorten Stores, Gordijnen en Draperijën en lit aan de voordeeligste prijzen. Door de groote keus en eerste hoedanigheid onzer artikelen welke wij op aanvraag ten huize, volgens de nieuwste stelsels, plaatsen willen wij ieders vertrouwen winnen. DE Huis Aug. Miimci'-Moei'emans

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 3