A.Carlier-Vanpachterbeke JlL CHkA llOLhl LA PA IX Oud huis Theoph. Van Fetegem BI IÉ M 1 m Garage DL LA DLNOIU, Gailly - Keymeulen Maurice Vander Poorten Bieenteelers, Julien Van Petegem-De Samblancx A. DE BRAUWER-DE M0NT DE SCHEPPER5 Gezusters JulesSuenaerf-De pryck Dokter J. Langhendries Edm.Dedeynstraat,43 Ninove Tfc KOOP Lavendelstraal, 30, NINOVE ALBcRT JACOBS opvolgers JOZEF en HESE V AN PKTEGEM Bui'chtstraal, 8-10, Ninove, Specialiteit van Ceremoniekleederen. Burchtdam, 31 NINOVh. Fel. 270 GROOTE KEl'S VAN linoleum en balatum Camions en Voituren Chevrolet, Pontiac,Buck en Camion C M. C HUIS 41, Burchtdam, NINOVE KOLEN - COKES - BRANDHOUT Hans, Jonge lieden en Kinderen. Gemaakte Werkmansartikelen Electrieke Verlichtingen en plaatsen van Motoren Magazijn var Lusters, Naehtafél- en Pianolampen Nijveraars en Landbouwers Spoedige bediening Verzorgd werk MATIGE PRIJZEN. Moderne inrichting. Electrieke-Drijfkracnt Jacht- Eaan-& Werkschoenen Engelsche Bedden en Kinderbedden, Wol, Flocon en Windbaar, Toile-Cirée voor tafels en zetels, Burchtdam, 30, Ninove, MATRASSEN. RESSORTS. ZETELS plaatsen van Stores, en Gordijnen, f. Landbouwers neemt aandacht^! Huis DRLWÉ-JEUE, Ninove. dreefstraat, 4-1, ninove: Burchtdam, 119, Ninove. HUIS Burchtstraat, II, Ninove. Tel. 305 Algemeen depot der Motoren fl f F f Het best gekende Merk. l>«*nt i8te Raadplegingen Dinsdag van 8 tot 12 uur, Donderdag van 8 tot 12 u. en van 2 tol 7 uu. Zaterdag van 2 tot 7 uur. Automatieke PIANO in goeden staat cn schoon muziek. Zich te bevragen ten bureele van het blad. (rechtover de Cinema Central) Groote keus in modellen en kleuren van Allerlaatste Nieuwigheden voor MANS, VROUWEN, KINDEK. Specialiteit van welke ook op maat gemaakt worden Men aanvaardt alle reparatien welke met zorg vermaakt worden- Verzekeringsmaatschap - pij met ongeveer 200.(100.000 Belgische Belgische franken kapitaal en waar borgen en eerste rang referentien. Sluit alle verzekeringen tegen werkongevallen, van nijveraars handelaars en landbouwers—Auto moto - velo Persoonlijke verze keringen paarden en karren Meiden en knechten en alle huis boden Jacht Onderwijzers cn onderwijsgestichten Brandver zekeringen Glasbraak Hagel en alle andere verzekeringen van Burgerlijke verantwoordelijkheid en Ge ineen iecht. Aan de bestnoo» pe premien en de breedste voor waarden. Snelle regeling er rampen. Kostelooze en breedste ïnlichan- gen. Nazichten uitleg over be staande polissen gratis. Eischt bij uwen agent een polis van La Paix,, of zooniet wendt u rechtstreeks tot haren opzichter voor Vlaanderen Hoek Pamel-Emiel De Molstraa* NINOVE. Tel.4Ub Gediplomeerde Snijders-Kleermakers is bekend voor zijne fijne snede, sterk en verzorgd werk, heeft altijd ,n magazijn een groote keus van Matste Meuwighede Enge.sche stoffen, fijne Kamwol, Cheviot, enz. Rouw ei\ dergelijke gevallen in 24 uren. BIJ en zich ook gelast met het opmaken van Algemeene verkooper voor Ninove en omstreken van Reparatien vap alle merken vaq Auto s. DEP AN AGES: Alle inlichtingen zijn kosteloos te verkrijgen. Voor net kweeken uwer viggens en mettens,* ,voor het J ve'ten uwer kalveren, gebruikt Eischt het Merk HET LIGGENDE KALF Ten einde u alle gemak te verschaffen tot het aankoopen van al uwe benoodighe- den zoonis Waswafels, Maskers. Sluiers, Ontsegeimessen en Vorken, Bieborstels, enz., in een woord alles v at een bieman noodig heeft, heb ik bij mij een depot van het Huis Mees van Heien- thals ingericht. Zuivere gewaarborgde Honing. Ik hoopmet uwe orders vereerd te wor de welke ik met Alle zorg zal uitvoeien. ftené Luysfcetfman Schrijver van den bond De Denderbie Kceipoortstraat, 10, NINOVE DEPOT VAN FIJNE SIGAREN TABAK VAN APPELTERRE EN POLLAEP.E OPVOLGER VAN Tb. Van Petegem-De Jongbe Rookt de fijne Sigaren FLOR DE GOMEZ Telefoon 173 o Groot- en Kleinhandel in Vraagt on/.e 1|2 vettï Uolen Uitstekende kwaliteit en onze BESTE ANT H RACI ETEN Altijd beschikbaar, lijn g<*liapt lnjiinilioiit gereed voor het aansteken van vuren en kachels. OVERGROOTE KEUS IN VOOR Demi-saison, Gabardine, Trench-coat, Impermeable, Matamak, Pelenns, enz, enz. o In onze magazijnen altijd voorhanden Allerhande Stoffen, Zijden, Witgoed, Doop- aitikelen, Sargieën, Foururen,Gilets, Kousen, Plastrons, Cols, Manchetten, Echarpen. Beo dat 10.fr. bedraagt. Gediplomeerd Technisch Electriciep Alle ondernemingep var) Overgroote keus in Glazen en porceleinep Abat-Jours Strijkijzers en allerhande Elecktriesciie Verwarmingtoestellen. AteliersConstructionsElectriques de Charleroi It.ViImiV Vermindert uwen handarbeid en bemint uw profijt, Voor uwe drijfkracht gebruikt de MOTOR A C <r Lj i 11 rr.l Cl "7 Kalflacliua DEPOSE O O Gemaaku Kostuums O

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 4