BIJVOEGSEL AAN van Zondag U Februari 1932 Jean Beeckman-Sferckx IMaals, Smid, Mcerbeke CamionsKarren WielenAssen en Ressorts, Oud buis Henri Van Maldergem ii\ DE LAATSTE NIEUWIGHEID BOUWMATERIALEN OMER EtCKHOUT-DE GAUQUIER VICT. VAN DER BIEST-DE COSTER STEENKAPPERIJ BOOMSCH GOED FR. l)E ROECK-NUTTINCK MM BESTELT TEM EW& Koloniale Waren Fijne Specerijen Storen, Gordijnen, Draperijën, Witgoed, Kanten, Broderieën Petrus DE VLEMINCK-DE MÖNT NINOVE VasSe en voortieelige Prijzen. NINOVE Os grootste keus en bestkoopste der stad. «KOOT i5' ^T^vr- '5' KLEIN CLEMENT VAN MALDERGEM-CASSIMAN Merceriën, Breigoederen, Handschoenen, Cols, Cravatten, Zeepen, enz., enz. Benoodigdheden voor Kleermakers en Leurders. 4, Langemuntstraat (aan de Eiermarkt) Nl\NOVE. LINGERIE - STOFFEN BOM NE TT ERIE ONDERNEMING VAN SCHILDER EN GLASWERK QttO StlltS ©ÜSTAAF BI QAUQUIEIt PANTOFFELS SCHOENEN GALOCHEN GRAFMONUMENTEN MODERNE SCHOUWEN 6roote keus in FAIENCE, CERAMIEKE- en CIMENTVLOEREN ETERNIT ÈMAILLE en ELO de moderne goedkoope muurbekleedingen OUD GEKEND HUIS \<>or de beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Voordeelige Prijzen. PEVENAGE Gezusters, Edm. De Deynstraat. 6, NINOVE. Hoek der Graanmarkt en Despauteerstraat, flinove Koop en verhoop van alle slag van Hij tuigen zooals 1, Beverstraat, Hoek der Groenselmarkt, Overgroote keus van Fourruren Confectie voor Damen Bijzonderheid var\ Kinderartikelen. Alle slag van behangpapier, verwen, vernissen, en*, aan alle prijzen buiten concurentie. Hout ep Marmerscl\Hciering Specialiteit ir\ kinderschoentjes. NINOVE, Despauteerstraat, 19, NINOVE. Eenig depot voor de omstreken van de van La Louvièreen van de alomgekenCERA BOST EGELS Hydrofuges voor 't droogmaken der kelders ETERNIT, POTTELh en STERREBERGSCHE PANNEN Overgroote keus vap Behangpapier in alle prijzen. Te verkrijgen alle soortep Glas, Yerfwarep encadreerhout ei\ kaders voor portretten, enz. Hij gelast zich bijzonder voor Hout- en Murmerschildrring. Vrouwenhemden - Nachthemden Cache-Corsets Combinaisons Broeken, Kinderkleedjes en Hoeden Cols, Manchetten, Cravatten Bretelles,Jarreteiles,Zakdoeken enz. Fantaisieartikels, Corsets, Handschoenen Mans- vrouw- en kinderkousen Gilets, Vareuzen, Golfs, Polos, Kinderkostumen, Broeken en Cache-Corsets in jersey en normal Sport- Zijde en Katoene Kousen Chalen, enz. enz. OPVOLGER BEVERSTRAAT, 25, NINOVE ■5; ©i Postcheckrekening 3566 Telefoon nr 5 IN T GROOT. IN 'T KL1IN Specialiteit van alle slacht WINTER- en ZOMERPANTOFFELS. Genageld en genaaid, met leder en crèpezolen. In leder, feuter, velours, canavas, kameelhaar, zeildoek, enz. Sandalen, Espadrillen, Zelfkantige, Tennissen, Bains de nier, Krourairs. Huis van vertrouwen. Prijzen buiten alle coneurentif Zakskens kalk Doorniksche ka.k Portland ciment Artificiel d'Harmignies Dals - Grès buizen, Muuideksels, VeldhuizenAl e benoodigheden voor plekkers, enz. Prijzen geplaatwt ot ongeplaatst Wasehbakken, W. O. en Lavabo'» in grès Prijzen per stuk of per m2 geplaatst. Buizen in Eternit in alle maten vervangt de ijzeren en zinken buizen en vergt geen onderhoud Wij leveren Alle soorten Stores, Qordijaen en Draperijën en lit aan de voordeeligste prijzen. Door de groote keus en eerste hoedanigheid onzer artikelen welke wij op aanvraag ten huize, volgens de nieuwste stelsels, plaatsen willen wij ieders vertrouwen winnen. HUIS VAN VERTROUWEN DC DENDERKLOK Huis Aug. Minncr-Moeremans - ■■'"■'■W—iMIIj u. WBM

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 3