Aulol>H8(lioHs( )c DeiuJerslrcM Garage Tb. Beeckman G i)i:il AUTOS Prosper Simon i üri-- erdeeler Frans VAN VOLXEM 0 li 1) Van Volx^m t [Veer al uwe ZADEN chassis !0;'HVP 27.000 N. 1. cv .,(i 000 Koeipoortstraat, 17, Ninove Phonograaf te koop Al' voor lu i kanion M.NOVK Bltksiagbrij - Ponijtmnkorij K' 7 7 9 Het merk (TPS) is het goedkoopste der best e VVeggovoenloiistraal, 10, Tol.lKï 4 Uebroeders Vander Straeten. Terlinden, Denderhautem. Uurtabel vapaf J 9 October 1931 Ninove. Denderhautem. Idderg-em, Denderleeuw, Welle, Aalst. preekdraad Nipove 429 Weekt! lenst Zondacdienst i lAi Aalst. Welie, Denderleeuw Idd'-r»? n, Denderhautem, Ninove We-kd 7.00 10.lt: Den ZATERDAG ter gelegenheid <ler markt te Aalst Vertrek uit Aalst naar Welle om 11 uur - Vertrek uit Aalst naar Ninove om 12 uur. AU TO BUSDIENST NINOVE-DEN DERLEEUW Den DINSDAG, ter gelegenheid der markt, vertrek uit Ninove raar Dendcthautem om 10 uur en om 10.40 uur. Een Automobiel voor niets. x s ?<:i H r* expert-werktui kundige Sfceenuüeq naan Aaïsfc 26 NINOVE. Tel 116 Bnusselscbe Sbeencueg, 4, MEERBEKE 0 L LbLlt.Lh V v-v, k LrtlL I i-cb LLi Jhhl 1 ie n.t 11L;;t i tn tb en k« iljts Sftcii.-littit \ar> TfCüui-ÊcuciUfcts. t Talmen tn lotiei de Pr tplar tt r-, C erar iums er alle bit t mpt 11- planten. I<f ztlaeis bktn bellen ver.dt L in vt lie vei trouw er tot ot s huus. CK 1 hU L bl 01 A 1 N er. I LLZA Dt N. bt nZAAL). KLAV J kZ.A/v I). GUW5ZAAD. 'Ir cc 1 t&te taritteite; Hot-ge ku n. kracht. Or ye Fiitsscie PLANTAARD IT'Ei E e r v e red tide Z. .A IG E A N E V verst en n de gj-t otstc cphrt tt. êsêbS BINNENSTUUR,^4 DEUREN »ch van heden af met alle 5 wiel met band 5(1,00(1 ciAi'f RTctb 59,090 Zipk werkei(, Blikwer-ep plaatsep vap Pompen. raagt catalogus aan voormeid adres. sn verders alles wat ie stiel be- Alsook wisselstukken Ford, Dépannage, 're^* Vullen van Batteries in 21 uren. i Veizoigt werk, spoedige bedie nas te? G i-71 Otogène F. N. onmiddelijk beschikbaar ning, matige p-ijzen, Na ze ellen ondc rzcch-r het een vulhacrd R£€C g I 5 ft -H dien ge zuit kocpen 2726 De Stem des Meesters» Meubei in accajeu, zoo goed als nieuw, met verscheidene platen. Zich te bevragen ten bureele \an het blad. i i; f. 5 Ninove Stadhuis Statiestraat Café Kleinen F.ttel Denderhautem, Bareel Denderhautem Dorp Klooster af- p'r. Da Wint' r ddergem I I'JOgstr.Café V. Vaerenbergh Stroo Kapelle'iei Denderleeuw Hoek Veldstraat a Statie. Caté Wijnant Kemelbrtig, Sportwereld Welle Café de f, wegen a Steenweg Café G.D'Haeseleer Café Den Hert Krembodegem, Café De Grot Aalst, Geeraardsbcrgschestr O.DeVuyst a Markt Statie 7.30 16.10 8,10 18,00 17.30 7,32 12.05 10 15 8.12 13.02 17.32 12,07 10.17 8,13 3.03 17.33 7.8," 12 00 10 23 8.17 13.07 17.37 5.15 7.39 1:2.11 10,25 8,19 13.10 17.39 5.4'! 7,41 12.10 10.20 «.21 13 11 17.41 5.47 7 4i'. 1 2.I8 IC O'S 8,26 '3.ió 17.40 •>..'1 7,-17 12.2". 10,32 8,27 13 17 17.47 5.54 I 7.49 12.23 16.34 8 29 13.19 17.49 5.59 7,52 12.20 10,39 8.32 13 22 17 52 O.O 1 7,57 12.29 10.42 8.37 13 27 17.57 6.09 8.<X4 12.38 10 40 S.40 13.80 18 00 6.13 8,02 12.35 10.50 8.42 13.32 18.02 G 17 8.(11 1 --37 16.56 8,44 13 34 18 04 6.20 8.03 12.41 16 „58 8 10 13.30 18.06 fi.24 8,12 12.47 17.01 8.52 13.42 18.12 0.28 1 8,18 12.52 j 17.09 8.58 13.48 18.18 6.32 8 21 12.56 17.13 9.01 13 51 18.21 6.85 8,25 12.58 17.15 9,05 13.55 i 18.25 Aalst Statie Markt a Geeraardsbergschestr. O.DeVuyst 7*05 Lrembodegem Café De Grot Welle, Café Den Hert Steenweg C G.D'Haeseleer C; fé dv 5 Wegen De-derleeuw Kemelbrtig Rportwer,-'. 1 i> Statie. Café Wynant Hoek Veldstraat Iddergem Stroo Kapelleken Hoogstr. Café V. Vaerer.bergh 7 Denderhautem Kat y .jfi Klooster y..j 5 Dorp 7*40 Bareel 7 4.;$ Ninove. Café Kleinen Ezel 7,02 Statiestraat 7,54 Stadhuis 7)55 7.0 1 .111 7.11 7,1 7.15 7,1 II 7.22 7,21 30.1 10,15 10.17 10 ->g 10,::.; 10 2*. 10,20 10.82 10 81 10 12 1(1.14 10.50 10.55 10.57 10. ÓS 11 02 11.04 11,08 IS' 5.00 5.02 .05 5.07 5.12 5.18 1.15 5.19 5.72 5.21 5.32 >.81 5,10 5.44 5.45 5 47 5.50 5.52 5.55 Zot; 17.80lo.io 17 ai10.i2 17 89 j 10.15 17 48 l(i.l7 17 18 t f> 0 17 5(i1 17 5! 7.5" i )8 ,",(1 is 04 ]8 IC y- 18 14 18 19 18.21 18 22 18.2! 18.26 18,28 15 Ou 15.02 15.05 15.07 15.12 15 i 1( 10.84 IO.42 10.44 10.50 10 54 10.55 10.57 11 00 11.02 11 .OS 15.; 9 !2 i: 15.21 15.82 15.7.1 15.40 15.44 15.45 15.47 15.50 15.52 15.55 rt' 20 20 20, 20 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. .00 02 ,05 07 1.' 18 15 19 l'l 2 I 82 40 14 45 47 50 52 55 DenderhautemDorp Iddergem Denderleeuw 4 55 5 00 5,02 5,07 5,10 5.15 Denderhautem. Dries Dorp Ninove, Stadhuis 7,00 7.04 7,15 Ninove. Stadhuis Denderhautem. Dorp Dries Iddergem Denderleeuw 17,45 17,55 18,00 Denderleeuw Iddergem Denderleeuw Dit aanbod hangt gee> sziens van den uitslag van een wedstrijd af. Waar de karse- uiterst ge'i'g en bij gevolg bijna h" '>nrhe! d iin. Sc' rijft O' s om alle aa- vul'- nd- ;n''ck- nger> te I r'-nmer V\ant f>ij ku-t de 1 ?ge bez t'ei v..-orden. Van '-en olg'" R ren n S li ke.ijkc riitui r' bh - voor 0 0 k 00 dg p» 7 i o 'V g m -k 7. ]r 't gekozen rvoe v 5 0 1500 k fll'ID't g zul bean'wo'ir'en. V ie -1 'iconen h»hen z*rr dikwijls v k ij e o' d gh* id a an een t' oh el. Zij st'-ll n er s'ech's d- n aankoop van cit voor 'vd'-li; e p i a'e redpn«»p_ II t- meer s oed ij er zu't bij zetten om ons uwe naam en woonst te laten kennen met aanduidigmg van het ge- wensclite model, boe meer gij uwe per soonlijke karsen ?u!t ve.-grooter. officie len verdeeler TELEFOON Nr. 253. o'*» A ..f**.. '♦TZè .v. .V A-.. GljX* »-v (-«e - - 11- an F o r i> «iaui.1 - m i tinei ■(•iimikiv.-*' i o a o

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 5