Hel iiioolsle succes vun den dai» is den Nieuwen (Jaiiiiou f >lv\ 1800 kir. 58,000 0'. rrw-- lIMf Jr.'pF- 'SB Sb- w) il IIwhN m) (iarage Fit: o IFcekman en O' 'leb-loon 253 E 6 S-M L O VERWERI) DE REGENBOOG PERDAENS PROVÉ LDUARD VAN DEN BOSSCHE Heiiaull Centrale Vercuarming Ad. W adtlelaer en Zoon ALLO ALLO! Vraagt orize prijzen 5 KAMIEL PEVENAGE-COENS 0 c m Trams Ninove-Brussel en Hal v ""§0"' M Qnrir cö'rzzi 5 ÏS v-<\ bf':" l)K MIIW i Pit UZI- N van (It rii 6(> Te koop lit is VAN M-:ilil!Ol\VI-:.N 10, Shed, NLNOYE Tel. 84 tick I riS('h(k h'SLjLnir^ Groote Üfiarkt, MSo\K, nevens hel Stadhuis. Flturman Gsbroeders Elaktriscbe Y&riicbticgen «sr* drijfarach ïarroakgp vso v^rbrar Motor? u Alle soorten van Matrassen. 2 ld -) WOLHAM>EL in 't groot en in 't klein. Pnntast ha Renault Corsets Buikbanden Borsthouders Maillots I driven a m «Ion prijs san SI Hervormer) van mans- en vrouwenhoeden MOLEN tot driedubbel j Molo.'cn, llMsannG, u Men gelast zich ook net het plaatsen en herstellen van -1 896-1 930 3) Beverslraal, *2<NINOYK, T<'!. k2i» nevens de apotheek De Kuyver. VOOR UWE lectrieke pompen, badkamers, aile Lood en Zinkwerken werid U ii) volle vertrouwen tot Burgdam, 36-39, NINOVE UJ CL Q Liur&gc Théo iik CKMAA Geeraardsbergschestraat, 24, Mipove. I Vertrek uit N'inove Om ure 5,30, 6,0o. 6,30 7,00 7,30 8.00 Dan alle uren tot 15,0) u. van 15,00, 10,00, 17,00 17,30,18,00,10,00: 20,00, 21,00 23,00. 's Zondags all* 1|2 uren van 7 tot 21 u. Vertrek uit Brussel Om u. 6,00, 6,45, 7,15, 8,15, 9,15, Dan alle uren tot 16,15, dan 16,If 16,45, 17,15 17,45, IS,15 18,45, 10,15 20,15. 21,15, 22,15, Op Zon- en feestdagen alle halve uren van 7,15 tot 20,15 t dan 21,15 u. 22,15 tot 24,15 u. Alle Zond.JLC. tater trein, vertre' .n Brussel (Ninoofsche Poort) otn 24,15 Vertrek uit Mnove Ninove 5,50 8,30 11,15 1 1,20 IS3o Denderw. 6,03 8,45 U,3t> 14,35 18,45 Leerbeek 7,08 9,30 12,18 1515, 10,25 Halle 7,43 10,15 Dinsd. 16,10 Op Zon- en feestdagen bijgev egde tinins Ninove 13,45 16,20 21,00 Denderw. 13,59 16,35 21,12 Leerbeek 14,46 18,25 12,45 Hal 15,22 18,00 Vertrek uit Halle Halle 6.10 S,35 11,30 16,30: Leerbeek 4,35 6,45 9,50 12,50 17,25: Denderw. 5,08 7.48 10,25 13,30 18,60 Ninove 5,90 8,00 10,33 13,45 18.15 Op Zon- en feestdagen bijgevoegd Hal 13.30 18,40 Leerbeek 14.42 19,50ja j? i Denderwindeke 15.16 20,14 Ninove 15.30 30,30 T «ril fl AiI os c Slt'i'k ;JC'liOl';' 11 v2*)0ü kil. o Verkoop in 12 en 18 maanden. o Stipte geheimhouding. o Vraagt prijzen en proefritten aan den eenigen verdeeler j i'rrp LAN I It -_.v: v; ll 3-i j .Nijverheidswagen 500 k. fr.211,001' Chasis 1 ton 32,751» Voiture inwendige leiding 50,900 Familievoituie plaatsen 4-1 000 Chasis 6 cylinders 37,500 Voiture inwendige leiding 47,§00 Familievoiture 7 plaatsen 52,500 Goeden KAMION voor twee- paarden, aan voordeeligen prijs.: Zich te bevragen bij PardacnsI V/ |\|k\ i, voerman, Brusselstraat, Ninove. IlSSl'ISlI ddl, d4-, 1 MS i,. v ooi alle benoodigheden va zooais gebruik (malen, pi ren, breken). Telelocn 288. U zonder-- verzorging voor I3al- en Ceremonie kleederen Km chen en Verwen van alle slach van Meubileering Specialiteit van Kuischen der Wol, Sargen. Stores en Gordijnen. Stoppen van alle Stoffen en Zijden Kuischen, u wen en Bewaring van Pelzen gedurende den Zomertijd Algemeene Ontsmetting Men wasclit en strijkt alle linnen. kuisch in 48 uren. STOPPEN, PERSEN Rouw in 12 uren Agent voo! Ninove en omliggende van het huis BRUGGE i Elektrische 1cllcii, 'SYhf I I in een woord, alles wat den r bdi- t. Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Gafnierder Daar vindt men een overgroote keus van Gordijnen Stores op maat en gemaakt, Stoorgoed in alie breeden, Gewone Kant, Brugsche Kant. Franjen in alle kleuren, Cretonner,, Satinettcn, Sargiën, Bedspreien, Tafel-. Vloer- en Traptapijten, Toil-cirée. Linoleum, Balatum, Matten, Carpetten, Matrasgoed, Engelsche en Kin derbedden, enz. enz. Op aanvraag begeeft rnen zich ten huize rnet stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores, Gor dijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. Het grootste succ-s van den laatsten A L TO SA ION an Br.is- sti was de nieuwe zes cylinders 15 H. P. aan den prijs van 43,UÜÜ frs. die de ongel oielijkt snelheid be reikt van tin k 11jiper uur met ten verb:uik van 15 liters es sence per lOU Kim. Alvorens een nieuwen auto te koopen, vraagt een proefrit grai is en zo dei de minste veibimtnis, aan den rechtstreckscue hoofd agent Telefoon 255 NINOVE. -o- Overgroote keus van Corsets voor vrouwen en kinderen, orKtliouders soutien-gorgey Alle soorten var BUIKBANDEN voor vrouwen en mannen. Porie Jarretelles, enz. enz. Üp aanvraag worden ai onze aitikelen op maat gemaakt Spoedige bediening. Onmogelijke Concurerntie. L v - s i r Uéfrv'*- 7!t - 2'.v,v^'-lï7S biSOOK tiöt S6J9<I

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 6