IjIik'o SCHKYVER 20, Steenweg Aalst, Ninove. 1301 \Y >1 A TUK IA l,K ,A Em. CASSIMAN-VAN LANDUTT OOK ALLK INLICHTINKLN zich te wenden lot de NINOVF CCIETE BLLGE RADIO-ELECTRIQUE F en ifi" JSiemrc Pnpzcn 1. Torpedo nln:iS"!i i r. r»!,7 2. Inwendige leiding 5"2/.(KI 3. inwendige leiding 4. Chassis, 800 kgr. 25/2H( 5. Chassis, 2000 kgr. 5I.20( 6. Chassis. 5000 kgr. 57.;>2ri 7. hassis, 4000 kgr. 40,OOP Nieuwe Üntvangstpest n 3. B. FC. reeks C2, Gegolfde en platte Platen ^chalicn 2 deuren 4 deuren met verlengde Chassis van I nieter met 4 wielen langs achter. Op alle modellen G remmen en Houdaille schokbre ers. o Betaling op 12 maanden, Stipte geheimhouding. Voor alle inlichtingen, proefritten, enz. zicht te wenden tot der eenigen officieelen FORD verdeeltr voor Ninove en omliggende lampen clue! s 1 mp :e laidspr :;r gepolierd 'i?d in mooi eiken i met verschil i i prijs Toestellen hersteld aan te schallen vraagt KOSTELOOS Katalogues, en demonstratie, bij U ten huize, vai) de dan zult U overtuigd zijn dat de beste natuu lijkste ep zuiverste weergave var) I ll/jcli- Sp»'«JlK <»ii Zniig- alleen door de Expert-Werktuigkundige GROOT KLEIN ONDERNEMER Langemuntstraat, ÏO, Ninove Ï0T SUPEkONDOLINA 632 A-4 en C-4 Toestel met lampen meer gelijkrichters lamp Electrodynamische luidspreker Lux-Meubel in notelaar gepolierd, met Phono toesteller) verkregen wordt; zij worden alleer) er) voor Br-lgie vervaardigd. Alle stukken zijn steeds voorhanden in ons maeazijn i'ri jsveriuiiicieiniig- voor openbaar onderwijs tn voortverkoopers. voor hangars en schuren. voor dakbedekkingen Ciment, Kalk, Pannen, Steen, Buizen, Latten, Faience, Rhijnzand, Gravier Zand per wagon of per kar. VOORDEEL1GE PRIJZEN. Plaatsen inbegrepen .Met 4 Cylinders MON'AQU \THK Conduite Luxe Faux cabriolet nnduite Commerciële MarchanJe Fourgon nette PRIMAQUATRE Torpedo luxe Con iuite luxe F". u> ca riolet Cor duiie Commerciale Tort édo Commercial M ct' ande Fo rgonnette V1VAQUATRE Torpédo luxe Cond. L' xe 5 places Conduite uxe 7 places ie:line Luxe Conduite commerciale March .ride Fourgon: ette 1 orpédo commercial Met 6 Cylinders MONASTELLA Conduite 4 portes Roadater 29.950 -.8,700 VTVASTELLA 29,000 j Conduite 5 places 2S,<)00 Conduite 7 places 28,700 1 Eer line 4 portes Berline 2 portes Berline décapotable 2 portes ^,-o°0 Cou Roadster 32,900 33 300 Met 8 Cylinders :{2// nervastella j2.yoo o. Conouiteö places Conduite 7 places Berline 4 portes 37,500 B O 39.950 Berline décapotable 40.' 00 Couj 39,950 Roadster ÜmS! REINASTELLA 39 950 i 7 «uristnt 34.800 I Chassis tourisme Conduite 7 places Beriirie 5 plares 4 portes 38,650 Grand Sport 44 5'X) Chassis grand sport 44,500 Berline 5 places 4 portes 43,500 Berline sport 5 places 2 portes Cabriolet Roadster O VAN VOLXEM Gjir.'igcGccckniaii&C0

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 8