BI VOEGSEL AAN van Zondag 21 Februari 1932 Jean Beeckman-Sferckx Plaats, Smid, Meerbeke Camions, Karren en Yoiiuren Wielen, Assen en /lessorIs, Oud huis Henri Van Mald-rgein HOT CLEMENT VAN maloergem-cassiman /V LAATSTE M EL WWil EU) Huis Aug. illinner-lHoeremans BOUWMATERIALEN WEDUWE YAN BELLE EN ZONEN OM ER EECKHOUT-DE GAUQUIER STEEN KAPPERIJ BOOMSCH GOED VICT VAN DER BIEST-DE COSTER FR DE R O EC k- N UTTIN C K Koloniale Waren - Fijne Specerijen MEM BESTELT Storen, Gordijnen, Draperijën, Witgoed, Kanten, Broderieën Petrus DE YLEMINCLDE MUNT iNINOVE Vaste en vooraeelige Prijzen LINGERIE STOFFEN BONNETTERIE ONDERNEMING VAN SCHILDER EN GLASWERK OUD BlUtS 6USTAAF Dl QAUQUtiR GRAFMONUMENTEN MODERNE SCHOUWEN Groote keus in FAIENCE, CERAMIEKE- en CIMENTVLOEREN PANTOFFELS! SCHOENEN! GALOCHEN De grootste keus en bestkoopste der stad. ninove KLEIN ETERNIT ÉMAILLE en ELO de moderne goeakoope muurbekleedingen PL I LJ\AGE Gezusters Hoek der Graanmarkt en Despauteerstraat, Jiinove Koop en verkoop van alle dap van llijluipen zooals 1, Beverstraat, Hoek der Groenselmarkt, Meicwiën, Breigoederen, Handschoenen, Cols, riT> .-|rr Era vatten, Zeepen, enz., enz. UJjALrdiJ Renoodigd heden voor Kleermakers en Leurders 4, Langentuiilstrual (aan de Eiermarkt) A'INOVE. Overgroote keus van Fourruren Confectie voor Damen Bijzonderheid var) Kinderartikelen. Alle slag van behangpapier, verwen, vernissen, enz. Hout er) Marmerschildering Eenig depot voor de omstreken van de LAITIERSTEES EA van La Louvière en van de alomgekende CE RA ROST EG ELS Specialiteit ir) kinderschoentjes. NINOVE, Despauteerstraat, 19, NINOVE. OEI) (iEKEXI) HL IS N Mir (ir beste specialiteit van gebrande Kt'FFIES. Yoordeelige Prijzen. Hydrofuges voor 't droogmaken der kelders. ETERNIT, POTTEL- en STERREBERGSCHE PANNEN Edm. De Deynstraat, 6, NINOVE. Overgroote keus vap Behangpapier in alle prijzen. Te verkrijgen alle soorter) Glas, Verfwarer) encadreerhout er) kaders voor portretten, enz. Hij gelast zich bijzonder voor Hout- en Marmerschildrring. Vrouwenhemden - Nachthemden Cache-Corsets Combinaisons Broeken, Kinderkleedjes en Hoeden Cols, Manchetten," Cravatten Bretel les, jarretel les, Zakdoeken enz. Fantaisieartikels, Corsets, Handschoenen Mans- vrouw- en kinderkousen Gilets, Vareuzen, Golfs, Polos, Kinderkostumen, Broeken en Cache-Corsets in jersey en normal Spert- Zijde en Katoene Kousen Chalen, enz. enz. Postcheckrekening 3566 N INOVE OPVOLGER BEVERSTRAAT, 25, NINOVE aan alle pi ijzen buiten concurentie. Telefoon nr 5 Zakskens kalk Doorniksche ka.k Portland ciment Aitificiel d'Harmignies Dals - Grès buizen, Muurdeksels, Veldhuizen - Abe benoodigheden voor plekkers, enz. F»rifzeii geplaatst oi ongeplaatst WasK^hbakken. W. O ei. Eavabo^ in j^rès IN 'T GROOT. in ,t klein Specialiteit van alle slacht WINTER- en ZOMERPANTOFFELS. Genageld en genaaid, met leder en crèpezolen. In leder, feuter, velours, canavas, kameelhaar, zeildoek, enz. .sandalen, Espadrtllen, Zelfkantige, Tennissen, Bains de raer, Kroumirs. Huis van vertrouwen. Prijzen buiten alle eoncupentie nuitlT Lavendelstraat, 15, Prijzen per stuk of per nr geplaatst. Buiwn in »"e maten vervang, de ijzeren en zinken buizen en vergt geen onderhoud Wij leveren Alle soorten Stores, Gordijnen en Draperijën en lit aan de voordeeligste prijzen. Door de groote keus en eerste hoedanigheid onzer artikelen welke wij op aanvraag ten huize, volgens de nieuwste stelsels plaatsen willen wij ieders vertrouwen winnen. HUIS VAN VERTROUWEN DE DENDERKLOK

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 3