Burgerlijke stand De Muurkrant n Gouden Bruiloft Geneeskundige zondagdienst Wachtdienst der apoteken Kursus bouwploeg- bazen Marktprijzen der stad Aalst Geduldige bevolking Plakkaat op varkensmarkt age- de jgen ïl in 1st. VAN 17 TOT EN MET 23 JUNI ORTEN Potestia, Tulpstr. 16 Aalst imain Van Hauwe, Park De 36 Aalst Sofie Thybaei t, Markt 21 Aalst Piet loos, Parochiestr. 63 Idder- Stefan Van Santen, Ter- str. 42 Denderhoutem Luc Steenbakkerijstr. 5 Brussel athalie De Cooman, Bruis- 12 Sint Levens Houtem dy Vinck, Koxs'.r. 27 Moorsel han Impens, Termurenlaan 39 todegem Ann Van Den Steenweg 52 Burst Marc imeerssche. Kalkesti. 31 Op- Alain Geerts, Nieuwe wijk ide Anmck Asselman, str. 24 Welle Martine ieau, Grote Kapellestr. 55 Chris Van Den Steen, 1 Lebbeke - - Koen Osse- Schauselhoek 1 Ttmse Guldemont. Segershof 36 gem Sigrid Wellekens, )lstr. 54 Aalst Nathalie iman, Driesstr. 19 Heldergem eter De Mil, A. Van de Mae- 24 Erembodegem Lieve jppe. Teerlings'.r. 15 Dender- Geertrui Van de Velde, g Albertlaan 18 Lede Luc rsprot, Kleinestg, 27 Erpe De Leeuw. Zurendries ID oerkerken Anja Verhoeyen, ïbaan 10 Haaltert Guntnei linck. Korte Zoutstr. 56 Aalst liane Langbeen, Hcogstr. 80 ade Jeanine Van Sande, nstr. 17 Mere Marmx De Ier, Edixveldes r, 121 Nieu- irken Nancy Uyttersprot, selbaan 667 Aalst Sandra Nuffel, Egemstr. 38 Bam- Ariane Heyrnans, Fa- itr. 47 Liedekerke Geert ion, Overimpestr. 63 Lede De Kerpel, Kwades eenstr. lieuwerkerken Els Verhas- Guldenstr. 24 Liedekerke ISimoens, Dorpplein 76 Sint pns Houtem Katrien Van Lyt, De Visscherestr. 32 Aalst ^eter Stevens 5e Zijweg 11 kerke Gracienne Sterck, )e Windtstr. 65 Aalst Luc tfeld, Bredestr. 184 Aalst Kiekens, Bredestr. 186'Aalst ireta De Landsheer, Ten Berg i^lst Sabine Goeman, Op- ;estg. 13 Moorsel Stefan Eeckhoorn, Kruisabeel 7A e Bruno De Mulder, Vijf- 18 Denderleeuw Danny jelinck, Geraardsbergsestr. Aals' Filip Van Den Eeck- Vijfhu'zen 49 Erpe Frank is, Boileweg 69 Aalst Irik Van Damme. Leuvestr. 81 ibodegem Katrijn De Knib- Hof ter Wilgenstr 11 Erern- gem Els De Smet. Keiberg ide Jurgen Meert. Brussel- 158 P'embodenem W;m aer', Ed. Van Esbroeckstr. 4 erzeel Els Gonthier, Mo- 73 Aalst. ■is C O P P E N S istor de Tièrestraat, 15 1st Tel. 212.53 Alleenverdeler der «Koelstra» kinderwagens Alles voor de baby igels Bond Grote Gezinnen gels Valois RLIJDENS itoon Deplancke, zb 7,0 jaar, van Gabriella Vincent. Capu- nlaan 13 Aalst, tul De Backer, zb 71 jaar, van Clementina Verhaegen, lelsestg. 193 Lede. aria Beeckman, zb 68 jaar, van Ernest Van den Steen, Jobstr. 141 Aalst, ans Simoens, seingever. 47 echt van Rachel Vanleuven, op Aalst 92 Welle, ak Billemon, chauffeur 27 jaar van Rita Faut, Broekstr. 7 ardsbergen. nciscus De Winne, landbou wer 76 jaar, echt van Marie De Prez, Zijpstr. 88 Hofstade. Leo De Cock, landbouwer 60 jaar, echt van Maria Baert, Beek- str. 84 Aalst. Pierre De Nul, nijveraar 47 jaar, echt van Simonne Verleysen, Berg weg 40 Hofstade. Jozef Bessems, nijveraar, 79 jaar, echt van Germaine Van Vlas- selaer, Binnensfr. 37 Aalst. Jozef De Schryver. zb 80 jaar, wedr van Maria De Cooman, wedr van Celestina Van der Haegen, wedr van Philomena Braeckman, Brilstr. 134 Haaltert. Alfons De Vos, zb 62 jaar, echt van Bertha De Backer, Van Lier- destr. 13B Denderleeuw. Magdalena 'De Gheest, zb 88 jaar, wede van Oscar Tibbaut, Keizerlijke Plaats 31 Aalst. Franciscus Van Der Heyden, zb 83 jaar, wedr van Ida De Meyer, Oudenaardsestg. 40 Erpe. Isidore Claus, zb 72 jaar, echt van Maria Uyttersprot, Regentie- str. 162 Welle. Erna De Pauw, textielwerkster 16 jaar, ongehuwd, Molenstr. 46 Haaltert. Maria Moens. zb 87 jaar, onge huwd, Herenbergdreef 8 Moorsel. Achiel Moerman, zb 81 jaar, echt van Catharina Cloosen, Sol- leveldstr. 144 Sint Lambrechts- Woluwe. Daniel Van den Abiel, bediende 59 jaar. echt van Yvonne Calle- baut, Slotstr. 32 Aalst. Augustina Van der Burght, zb 87 jaar, wede van Albert Permen- 'ier. Leuvestr. 93A Erembodegem. Elvira Callebaut. zb 67 jaar, wede van Jaak Matthieu, Rapen- str. 25 Aalst. Maria Wauters, zb 74 jaar, wede van Gustaaf Walgraef, wede van Gustaaf Pe'it. Jan Bijlstr. 2 Aalst. Mar a De Mol. zb 70 iaar. erhte van Philogaen Monsieur, Witte Wi genlaan 22 Denderleeuw HUWELIJKEN Jozef De Cuyper, paswerker, Zijpstr. 50C Hofstade. met Moni que Podevyn, naais'er, Botermelk- str. 78 Aalst. Cesar D'Herdt, hovenier, Post- hoornstr. 57 Aalst, met Maria Arents, refec'oriste, Gasthuisstr. 40 Aalst. J-n Van Neck, psychotechnicus, Kerkstr. 20 Aalst, met Danielle Paalstermans. lerares, Peter Be- noi'str 27 Aalst. Freddy Van Dun. behanger. Ca- putsteenstr. 7 Mechelen, met An- nelie Van Evck, dienstbode. Zon- nestr. 93 Aalst. Wiily Van Lysebeth. voedings bewerker Kru sweq 4 Hekelgem, me' Godel eve Walgraef. textiel werkster, Park De Blieck 2 Aalst. Marc Van de Putte, bediende, Korte Zoutstr. 29 Aalst, met Cat herine Vermeersch, tekenaarster Asserendries 17 Aalst. Hubert Verlé, slager, Ninovestg. 167 Erembodegem, met Annie Vel- deman, stikster, Jasmijnstr, 15 Aalst. Leon Van de Voorde, bediende. De Naeyerstr. 20 Hofstade, met Linda De Smet. bediende. Sint Apoloniastr. 6 Aalst. De echtelingen Theodoor Wate- rinckx en Bernardina Schockaert zullen op woensdag 16 juli e.k. hun gouden bruiloft vieren. De h. Waterinckx werd geboren te Aalst op 30 mei 1894 en zijn echtgenc.te op 14 april 1894 even eens te Aalst. Zij huwden te Aalst op 16 juli 1919 en kregen 1 kind en 1 kleinkind. De jubilarissen zijri woonachtig Gentsestraat 90. STAD AALST Zal de dienst verzekeren voor dringende gevallen, zo de huisdokter afwezig is zaterdag 28 juni vanaf 13u30, zondag 29 juni woensdagnamiddag 2 juli en na 20 u. tot en met vrijdag 4 juli Dr. L. SCHOCKAERT, Houtmarkt 2 Aalst Tel. 242.88 VERLOF Van 14 tot en met 30 juni Dr. J. Boulonne, De Visscherestraat 19 van 29 juni tot en met 13 juli Dr. H. Waigraeve, Gentsestg. 26 van 1 tot en met 21 juli Dr. M. De Troyer, Korte Zoutstraat 13 Dr. J. Van Neck, Moorselbaan 498 Dr. L. De Bondt, Moorselbaan 53 Dr. M. Schelfhout, Zonnestraat 13 Dr. A. Gabriels, S. van der Guchtlaan Dr. P. Vanderbeke, Leopoldlaan 193 Dr. W. De Graeve, Zavelbaan 27 van 3 tot en met 21 juli van 4 tot en met 22 juli van 6 tot en met 21 juli van 6 tot en met 22 juli van 6 tot en met 27 juli van 13 tot en met 21 juli van 13 tot en met 27 juli Dr. M. De Witte, Sint Jobstraat 43 van 13 tot en met 31 juli Dr. F. Delaruelle, Dirk Martensstraat 33 van 20 juli tot en met 3 augustus Dr. W. De Vidts, Vrijheidstraat 4 Dr. A. Du Four, Koolstraat 10 Dr. L. Schockaert, Houtmarkt 2 van 20 juli tot en met 10 augustus Dr. J. De Loof, Karei van de Woestijnestraat Dr. H. Vermeir, H. Lefevrestraat 1 STAD AALST De apoteken der stad zijn gedurende de week open van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 19u00 zaterdag 28 juni vanaf 13u30, zondag 29 juni en nachtdienst gans de week Apot. DE VLEESCHAUWER, Boterstraat 6 Aalst Tel. 242.52 VERLOF van 14 tot en met 30 juni Apot. De Valkeneer, Katteotraat 21 van 23 juni tot en met 6 juli Apot. Van den Berghe, Raffelgemstr. van 29 juni tot en met 13 juli Apot. De Bisschop, Gentsestraat 20 Apot. Renneboog, Nieuwstraat 9 van 30 juni tot en met 7 juli Apot. Wery, Korte Zoutstraat 28 van 30 juni tot en met 14 juli Apot. Muylaert, Geraardsbergsestr. van 6 tot en met 13 juli Apot. Van Ongevalle, Esplandeplein 20 van 6 tot en met 21 juli Apot. Lambrecht, H. Hartlaan 10 Apot. Scheirlinckx, Naarstigheidstraat 57 Apot. Van Holsbeeck, Binnenstraat 2 van 6 tot en met 22 juli Apot. Haeck, Meuleschettestraat 91 van 13 tot en met 27 juli Apot. Van Neck, Kerkstraat 20 van 13 juli tot en met 3 oogst Apot. De Vos, Sint Kamielstraat 30 van 21 tot en met 25 juli Apot. Herdewijn, Pontstraat 72 De 5e sessie 1e lustrum «bouw- ploegbazen» ingericht door het ge westelijk bureau voor arbeidsvoo;- ziening, is dit jaar geëindigd op 21 juni jl. Dertien stagiairs hebben regelmatig de lessen gevolgd en het getuigschrift behaald. Het is traditie geworden dat bij gelegenheid van de uitreiking van de getuigschriften aan de laurea ten een korte plechtigheid wordt op touw gezet. Tijdens deze p'ech- tigheid zal het woord gevoerd wor den door burgemeester Blanckaert de h. P. Meganck, voorzitter van de Syndikale Kamer der Verenigde Aannemers, een afgevaardigde van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf en eert afgevaardigde van de R.V.A Deze plechtigheid heeft plaats heden zaterdag 28 joni te 15 uur in de raadszaal van het stadhuis. Aardappelen oude 4-5; nieuwe 5-9; ajuin 8-14; kleine ajuin 3-6; prei 4-7; groene seider 3-5; witte selder 3-9; wortelen 12-16; bloem kolen 7-14; rode kolen 813; witte kolen 8-10; savooien 2,50-6; asper ges 28-40; soeptomaten 8-14; ser retomaten 18-28; paddestoelen 40- 70; prinsessen 30-40; snijbonen 32- 40; erwten 14-26; spinazie 8-12; andijvie 5-7; kropsla 2-4; laurier 4-6; tuinkers 25-40; dragon 6-8; peterselie 60 80; kervel 15-25; au gurken 10-25; tijm 6-8; meloenen 15-35; witte radijs 3-4; rode radijs 3-4; komkommer 5-10; rabarber 4-6; hoeveboter 96-100; melkerij- boter 100; eieren 2-2,50; braad kippen 25-28; soepkippen 20-24; konijnen 32-35; jonge duiven 45- 50; oude duiven 30-35; barbarienen 24-26; ganzen 24-26; eenden 25- 28; kalkoenen 35; rundvlees zonder beenderen 160-180; rundvlees met beenderen 75-90; varkensvlees 110-125 fr. Waarom de jongens van de Dienst Bevolking ten Aalsterse stadhuize nog niet zijn over gegaan tot een zitstaking, zich intussen vermeiend met de lek- tuur bv. van Mao's Rode Boek je, is ons een raadsel van het Aalsters karakter, waarvan som migen beweren dat het revolte rend is. Want geef toe, waarde lezer, dat het met dat kantoor ofte bureau van die Aalsterse stadhuisdienst niet dat is, voor wie kennis heeft van moderne huisvesting ten behopve van de administratie. Wij gean niet zo ver als die mijnheer die er onlangs inge volge de beperkte ruimte voor het zeer geduldige publiek de deur letterlijk, dus pijnlijk, op zijn neus kreeg en «verdomme, wat is dat hier voor een krocht!» riep tot de politieplanton, die deed alsof hij het niet hoorde. Als men bedenkt dat het samen met het sekretariaat van het feestkomitee, zowat een kantoor is waar iedereen binnenvalt die zijn weg niet weet in de doolhof van het stadhuis, moet men wel erkennen dat het onthaal op het stadhuis veel weg heeft van dat van het bekende Bommerskon- ten. Da jongens d<e de Aalsterse oppositionele politiek bedrijven wrijven zich begrijpelijkerwijze in de handen, indachtig het be schikbare elektorale fotomate riaal dat dit kantoor van de Dienst Bevolking biedt. En zij hebben, als je het ons vraagt, geen ongelijk. Op een vroege morgen is daar aan de populaire Varkensmarkt een fotograaf verschenen die een «Weg met... die» - plakkaat ten behoeve van wie weet wou ver eeuwigen. Het schijnt dat men daar op het Aalsters stadhuis niet erg mee ingenomen was, met dat plak kaat, bedoelen wij natuurlijk, en vanzelfsprekend ook met die foto. De burgemeester zou dan in zijn wiek geschoten zijn en heeft, zoals dat hoort, dat revo lutionaire plakkaat stande pede doen verdwijnen door de Aal sterse politie. Dat we er niet meer inlichtingen kunnen over verstrekken is ook onze fout niet, want over die affaire zwijgt iedereen als ver moord.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1969 | | pagina 13