PEUGEOT m m COMAR SPORT groot - kleinhandel SERGANT SPORT Asse Ter Heide, TK. Meldert en Grembergen op hun paasbest Kamillekes aan rust reeds 0-4 voor STANDPUNT Redaktie Renaat Gits Specialisatie de beste Europese Fiets Fietsen Peugeot Bromfietsen Moorselbaan 107-113 9300 AALST Tel. 053/21 18 65 pgg 11| f Sk. Aalst in de hoek Zakenkantoor FRANS DAELEMAN-DE WOLF Kasteelstraat 6 NIEUWERKERKEN 77 10 00 Alle soorten verzekeringen Pers. hyp. leningen. s Kasbons Spaarverrichtingen enz. I Gratis inlichtingen. STEEDS TOT UW DIENST H.B.C. Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 11 Ondanks het barslechte weer is het jaarlijkse Paastornooi van T.K. Meldert een succes geworden. Zaterdag en zondag vonden de schiftingswedstrijden plaats. Op Paasmaandag werd dan gespeeld voor de ereplaatsen. Bij de miniemen moest het plaatselijk elftal van T.K. in de finale nipt de dui men leggen voor de toch wel sterkere ploeg van Asse-ter-Heide1-0. Dat verlies maakten de knapen van T.K. Meldert dan weer goed door over tuigend de finale te winnen van Een dracht Aalst: 6-0. Een eerreddend doelpunt zat er voor de toch wel balvaardige wit-zwarten nochtans in, maar een mooi getrapte vrijschop strandde op de dwarsligger. De scholieren van T.K. Meldert misten op het nippertje de finale. Het zou nochtans mooi geweest zijn voor de organisatoren om hun drie ploegen de finale te zien spelen. Uiteindelijk dien den ze nog vrede te nemen met een vierde plaats, want wegens diverse redenen konden ze slechts met 9 spe lers aantreden. Herdersem won de wedstrijd moeizaam met 6-5, na een goed verweer van T.K.-uitblinker Guy De Smet en de zijnen. In de finale nam Eendracht Meldert het op tegen S.K. Grembergen. Alhoe wel goed gestart moesten de geel- blauwen langzaam maar zeker de wedstrijd uit handen geven. De Een- drachtdoelman verhinderde tot twee maal toe een gemaakt doelpunt, maar de derde keer werd hij op een hoek schop toch verslagen. Na de rust stuikte de Meldertploeg in elkaar en werd het nog 5-0. Een té zwaar von nis (P. Bruyland) (3® eh 4® pl.) T.K. Meldert - E. Aalst 5-0 (final Scholieren za. T.K. Meldert - V.C. Asse-ter-Heide Na de ruime overwinning op S. Moorse! bezit Gijzegem een grote kans op pro motie naar derde provinciale (S. Moorse! 2 - Gijzegem 9). De uitslagen Miniemen: za. V.J. Baardegem - V.C. Asse-ter- Heide 0-7 (1-3) S.K. Herdersem - T.K. Meldert 0-4 (3-5) ma S.K. Herdersem - V.J. Baardegem 2-1 (3® en 4® pl.) V.C. Asse-ter-Heide - T.K. Meldert 1 -0 (finale) Knapen za. T.K. Meldert - S.V. Voorde E. Aalst - E.M.I. Essene ma. S.V. Voorde - E.M.I. Essene 2-2 (4-3) 5-0 (3-3) 2-2 (3-2) 2-0(5-1) - S.K. Grembergen - S.K. Herdersem 3-0 (3-4) E. Meldert - V.J. Baardegem 7-1 (4-5) zo. V.J. Baardegem - S.K. Grembergen 1-12 (5-1) V.C. Asse-ter-Heide - E. Meldert 0-3 (3-4) S.K. Herdersem - T.K. Meldert 3-7 (4-3) ma. V.J. Baardegem - VC Asse-ter-Heide 1-6 (5® en 6® pl.) T.K. Meldert - S.K. Herdersem 5-6 3® en 4® pl. S.K. Grembergen - E. Meldert 5-0 (finale) Koolstraat 159 Schoolstraat 54 9300 Aalst 053/21 25 56 Handbal Voetbal Tennis Ski Een sportzaak met ERVARING. Te verkrijgen bij VrouwenvoetbalC. Namêche - Kamillekes Aalst 0-5 Kamillekes Aalst, met Danièle Ghisquière op rechtsback en Marina Van Belle op de bank, nam tegen het Waalse Namêche een erg snelle start. S, De gevaarlijke spits Ann Eeckhout op weg naar het doel. Er werden onmiddellijk enkele hoek schoppen afgedwongen en in de vijfde minuut trof Ann Eeckhout raak. Enkele minuten later ging ze op de solotoer en scoorde een tweede maal. Ann was terug in grote doen en uit een erg scherpe hoek maakte ze dan ook haar onvervalste hattrick rond. Renée Delannoy die duidelijk nog kompetitieritme miste bereidde het vierde doelpunt prachtig voor en terug was het Ann Eeckhout die scoorde. Aan de rust werd Renée Delannoy ver vangen door Hilde De Neve die het ook behoorlijk deed. Na de kampwisseling bleven de Aal- sterse meisjes de toon aangeven en het was dankzij voortreffelijk werk van de Waalse portierster dat er geen dub bele cijfers op het bord kwamen. Greta Van Hauwermeiren maakte met een vrijschop de forfaitcijfers rond. Kamillekes komen nu na de neder laag van Remouchamps mee aan de leiding in tweede nationale. Gosselies heeft evenwel een yvedstrijd minder gespeeld. Het belooft een spannende eindstrijd te worden. Volgende week staat Gosselies-RemoL«hamps op het programma en over veertien dagen krijgen Kamillekes Remouchamps op bezoek. (JVL) komt het onreglementaire feit aan de dag. Volgens Van Mossevelde dienen minstens nog twee andere ploegen, eveneens actief binnen het kader van KBVB, dit bedrag aan de stad af te dragen. Wat niet gebeurt Tijdens deze raadszitting wou Van Mosse velde geen namen kwijt maar de in de vertrouwen geciteerde voorbeelden geven aanleiding tot een zekere veron derstelling. De link tussen sport en politiek is vlug gelegd als men weet dat de echtge noot van een huidig lid van het sche penkollege, destijds trainer was bij één van die twee klubs die de jaar lijkse stadsbijdrage niet storten. Dat er echter grote (financiële) veran- dëringen op til zijn, en niet alleen op sportgebied, kan men zo met de elle bogen aanvoelen. De stedelijke subsi dies aan voetbalteams binnen de schoot van de KBVB zou vervallen. Daarentegen zou er meer aandacht aan materiële hulp geschonken wor den. Het plaatsen van publiciteitsbor- den, verven van lokalen en kleedka mers, herstellen van bepaalde zaken... Het is slechts een kleine greep uit de grote grabbelton van de diverse werkzaamheden. Binnen afzienbare tijd publiceert deze sportredactie een uitgebreid interview met de Schepen van Sport en Vrije Tijd, Gilbert Bourlon. Hierbij zal hij zijn zes jaar durend beleid verdedigen; ook al dienen er soms onpopulaire maatregelen getroffen te worden. Eerst en vooral moet echter de huidige mistoestand weggewerkt. Het-gaat niet op dat er één vereniging geslacht offerd wordt om een zekere vorm van manipulatie achter de schermen weg te moffelen. Zowel de bestuursleden, spelers als supporters hebben recht op een eerlijk beleid en zeker in een tijd waarin elk dubbeltje een daalder waard is. Renaat GITS De Miniemen van W. Moorse! leverden in de afgelopen kompetitie een uitzonderlijke prestatie. Op 20 wedstrijden werd achtten maal gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. Dat men over een schotvaardige aanval beschikte bewezen de 114 gescoorde doelpunten. De tegentreffers werden tot 13 beperkt. Op de jongste gemeenteraadszitting van maandag 21 maart interpelleerde V.U.-raadslid Willy Van Mossevelde het pas geïnstalleerde schepenkollege over de onduidelijkheid aangaande de verhuringsmodaliteiten van sportter reinen. Alhoewel de sportieve verbon denheid van Van Mossevelde groten deels met SK. Aalst verweven is, pro beerde hij toch een objektief stand punt in te nemen. Waaruit dan duide lijk naar voor kwam dat voornoemde klub op financieel gebied een beetje in de hoek gedrumd wordt. De stad Aalst kocht een aantal jaren geleden van deze vereniging twee per celen aan die jaarlijks slechts vooreen symbolische frank verhuurd werden. Vanaf 1980 kwam daar echter veran dering in. Onder het beleid van oud schepen van financiën, Gaston Van Den Eede, werd deze huurprijs opge trokken tot 500 fr. Nog altijd geen som om over naar huis te schrijven ware het niet dat de oranje-groenen een alleenstaand geval zijn. En hier Algemene bouwonderneming VOOR U IN "TRADITIONELE STIJL" WOONKLAAR of enkel RUWBOUW Geraardsbergsestraat 9300 AALST Tel. 053/70 26 02 236 77 00 62 (Rond Punt) p.v.b.a. KIJKWONINGEN TE BEZICHTIGEN GVatis studie van ontwerp of plan. 83/102 VASTE PRIJS - SERVICE - KWALITEIT BOH VOOR GRATIS DOKUMENTATIE Naam Adres: Bezit grond gelegen te

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 11