yisharic? Okapi-beloften, met Minnebo-Van Den Broeck- Elias, de verwachte eindlaureaat Zondag start pisteseizoen ZONNETENTEN p.v.b.a. BOCQUÉ- LENSSENS Dagelijks aanvoer van verse vis, kreeften, mosselen, zeevruchten. Bereide schotels I TRAITEUR PROVENCE Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 13 Verbeten duel onder de korf waarbij Van Den Broeck als winnaar te voorschijn komt. BasketbalTornooi BBC. The Tower Aalst GERAARDSBERGSESTEENWEG 131-133 9440 EREMBODEGEM-TERJODEN Tel. ALTIJD BETER VOOR DEZELFDE PRIJS Opmeting aan huis en bestek gratis. TUINMEUBELEN Een bezoek aan onze toonzalen overwaard 053/21 25 04. Dendermondse Steenweg 3 (Zeshoek) Aalst Tel. 053/78 60 48 Sint Jansstraat 5 (Houtmarkt) 9300 AALST Tel. 053/21 49 36 Deelnemende ploegen BBC. The Tower Aalst (1» prov.) BBC. Okapi Home-In beloften (2' nat.) BBC. Osiris Denderleeuw reserven (3« nat.) BBC. Tissac Gentbrugge (4E nat.) BBC. Asse (1e prov. Brabant) BBC. Vlierzele (2e prov.) Uitslagen Schiftingen Okapi-beloften - The Tower 93-53 Osiris reserven - Asse 92-93 Tissac - Asse 74-84 The Tower - Vlierzele 79-86 Okapi-beloften - Vlierzele 105-84 Osiris - Tissac 87-111 5e en 6e plaats The Tower - Osiris 73-105 3e en 4' plaats Vlierzele - Tissac 87-83 1e en 2e plaats: Okapi-beloften - Asse 80-70 BBC. The Tower had de zaak zeer goed bekeken, na het minderwaardig tornooi van vorig jaar, waarin zijzelf winnaar werden. Men haalde namen op de affiche als Okapi, Osiris, Vlier zele, Asse, Tissac. Daarbij kwam dan nog dqt er sprake kon zijn van 'een gastspelerstornooi, want éénieder kwam opdagen met de nodige verster king. Niet alle aangekondigde «vedet ten» waren van de partij, doch wan neer men Kamiel Dierickx, Herman Van den Broeck, Minnebo, Elias, Her man Van Keer, Celle Van de Keere, Edwin Schorreel, Marc Van der Hae- gen, Walter Van Cromphout e.a. krijgt, is de publiek belangstelling ver zekerd te Aalst. Ondanks het vroege uur van de schif tingen was de Cesar Haeltermanstraat reeds goed gevuld bij onze aankomst. Okapi-beloften tegen het organise rend The Tower was de eerste wed strijd. Onmiddellijk echter een teleur stelling. The Tower moest de diensten missen van Danny D'Herdt, Yves Van Langenhove en Urbain Lenoir, alsook de aangekondigde V.D. Keere en Van Cromphout. Okapi daarentegen stelde naast de aangekondigde Minnebo ook nog de herstellende Elias op, maar anderzijds ontbrak Schellinck. Op het zicht een gemakkelijke karwei dus voor Okapi. Niettemin kon The Tower langs Patrick De Smedt tot op 7' lei den 8-10. Een voortreffelijke Mare Minnebo bracht de ploegen gelijk en toen de Okapi's met een press uitpak ten, verloor The Tower het hoofd. Aan de rust noteerden we dan ook een alleszeggende 41-24 stand. Langs Ludwig Van der Borght en Dirk De Schaepdryver kon The Tower in de tweede helft gelijke tred houden, doch eens dat Okapi zijn beide basisspelers Minnebo en Elias in het veld bracht verbreedde de kloof tot 93-53 aan het eindsignaal. The Tower moest onmid dellijk weer in het veld, doch beschikte nu over zijn versterkingen Celle Van de Keeré en Walter Van Cromphout. Tegen Vlierzele werd het een zeer spannende partij met Celle Van de Keere als uitblinker. Aan de rust kon Vlierzele nipt 39-42 leiden. In de tweede helft bleef het verschil op het bord en naar het einde toe kon Van der Maelen zelfs tot 79-86 verbreden. The Tower dus zeker van in de finale te spelen voor de laatste plaatsen, gezien hun twee verliesmatchen. Op het andere HRITO-terrein was onder tussen een zeer spannende Osiris- Asse en Asse-Tissac gespeeld. Osiris, dat aantrad met Temmerman, Lagring en De Geest moest aan de rust eerste provincialer Asse laten voorgaan met 47-57. Doch via een press kwam Osi ris langszij 62-61 na 6'. Liep zelfs 74- 65 uit, doch ook Asse gaf zich niet gewonnen en slaagde er in na 12' definitief het kommanda te verwerven. 92-93 winst voor Asse was een eerste verrassing van het tornooi. Tissac, met Kamiel Dierickx, was de volgende tegenstander van Asse, dat nu ook naast Edwin Schorreel, He'rman Van Keer inbracht. Het werd een duel tus sen twee dikke veertigers, Kamiel Die rickx en Herman Van Keer. De centi meters van Herman Van Keer haalden het op de routine van Kamiel Dierickx en na een 40-49 ruststand kon Tissac wel nog langszij komen, doch moest zich uiteindelijk bij een 74-84 neder laag neerleggen. In de vroege namid dag dan speelden de Okapi-beloften een fysisch aangeslagen Vlierzele van het kastje naar de muur. Herman Van den Broeck had de plaats van Min nebo ingenomen, en tegen diens reboundkracht was Vlierzele kennelijk niet opgewassen. Reeds bij de rust was de winnaar gekend (60-42). Langs Chris Phlips haalde Okapi de centuryscore en een uiteindelijke 105- 84 zege. Osiris-Tissac betekende de volledige afgang van Osiris, bij wie De Geest de veie aanwezige kenners nooit kon overtuigen. De samenvoe ging reserven-eerste ploeg leidde zelfs naar meningsverschillen, zodat Jan Van den Bulcke, toch één van de uitblinkers van de Osiris-reserven voortijdig naar de kleedkamers ging. Reeds aan de rust leidde Tissac langs een raakmikkende Kamiel Dierickx met 39-63. De gewezen internationaal raakte in de tweede helft gekwetst, wat de Gentenaars niet verhinderde de kloof verder uit te diepen. Toen hij na verzorging weer op het veld kwam hielp hij mee aan een ruime 87-111 zege van Tissac. In de finaleronden kon Osiris zijn bla zoen even opfrissen via een 73-105 De beide finalisten van het geslaagde paastomooi van The Towers. Staande de Okapi beloften met Van Den Broeck (7) en Elias (6). Gehurkt BBC Asse met o.a. Van Keer (links) zege voor de 5® plaats tegen organisa tor The Tower, na een alleszeggende 30-54 ruststand. De wedstrijd tussen Vlierzele en Tissac was wel de span nendste van alle gespeelde wedstrij den. Na een gelijkopgaand begin (1 7- 17) na 9' kon Tissac even het laken naar zijn kant halen 33-37 na 17' en 41-45 aan de rust. Beide ploegen gaven elkaar geen vin toe en uiteinde lijk haalde tweede provinciale Vlierzele een verdienstelijke derde plaats met een 87-83 zege tegen de Gentse vierde klasser. De grote finale was zo'n beetje een individuele wedstrijd van Van den Broeck/Van Keer en Okapi/Schorreel. «Kleine» Schorreel, vorig seizoen bedankt voor zijn dien sten en nu spelend voor BBC. Olfit in liefhebbersverbond, bewees dat hij te vroeg afgeschreven werd. Hij over tuigde vele toeschouwers van zijn zeer hoge kwaliteiten en naast Asse, Vlierzele liet ook Tissac een oogje val len op de kleine Aalsterse balgooche laar. Herman Van Keer, soms weieens de leermeester van Van den Broeck genoemd kon aanvankelijk weinig ver richten tegen de goede defensie van zijn oponent, zodat Okapi in de initiale minuten leidde met 6-0. Schorreel bracht Asse terug, doch toen Phlips en later ook Thijs op hoge toeren gin gen draaien geraakte Asse halfweg de eerste helft toch 21-10 achterop. Lud wig Lievens, die steeds gepast in de bucket opdook kon voor 35-18 zor gen. Een kloof die Asse langs Aalste- naars Van Keer-Schorreel kunnen behouden tot de rust 43-26. In de beginfaze van de tweede helft scheen het rampzalig te worden voor Asse, toen Lievens met een nieuwe 3 op 3 voor 52-32 zorgde. Doch het duel Van Keer/Van den Broeck voltooide zich stilaan in het voordeel van de «ouwe taaie». Van den Broeck stapelde de fouten op, en toen hij 5' vóór slot bij een 74-58 stand definitief naar de kleedkamers mocht, kwam Asse langs een meer dan behoorlijke Boeyckens en een raak hakende Van Keer tot 78- 70 terug in de slotminuut. Verder geraakte de Brabantse eerste provin cialer niet meer. Alleszins een onver wachte tweede plaats voor Asse, ach ter het ongenaakbare Okapi, dat wel wat woorden in zijn richting kreeg, gezien de versterkingen van hun eerste ploeg. Al bij al een geslaagd tornooi, dat hopelijk navolging kent. Een bewijs dat Aalstenaars nog te lokken zijn met lijk vooraanstaand tornooi zijn beslag grote namen. Alleen spijtig dat derge- moet krijgen op één dag. (A.V.H.) Atletiek Ondanks het eerder koude lenteweer start zondag a.s. het nieuwe at- letiekseizoen. Vanaf dan worden de zomeractiviteiten voorgoed op gang geschoten. Bij Eendracht Aalst kijkt men hoopvol uit naar de komende competities. Alhoewel de staat van het atletiekterrein zeer be trekkelijk is, hoopt men dat verschillende meisjes en jongens hun plaats bij de na tionale elite zullen kunnen opeisen. Bij de jongsten wordt het vooral uitkijken naar Sandra De Nijs, Veronique De Pier re en Sabine Van Der Hoeven. Deze mi niemen moeten zeker in staat worden geacht ook de piste mooie prestaties te lukken. Dezelfde verwachtingen gelden zeker voor Gunther Lanckman. Na zijn vele overwinningen in het veldlopen zal Gunther ook op de baan zeker zijn man netje staan. Pascal Poelman is een certi tude. Hij kan zijn snelheid nog bijscha ven. Ingeborg De Decker en Ann De Luyck kunnen misschien doorbreken bij de scholieren, zal dit jaar bij de «groten» moeten bevestigen. Hetzelfde geldt voor Anne en Els Van Holsbeeck, al staan de studies, vooral bij de oudste van dit duo, nogal eens in de weg voor betere pres taties. Na het heengaan van Annemarie Van Nuffel ontstond een leemte bij de senio res. Het blijft zeer de vraag of Inge Eemans en Linda Troyekens iets in de plaats zullen kunnen brengen. Voor ka- det Bart Meganck vrezen wij dit jaar wei nig tegenstand. Mogelijks kan hij na het veldlopen ook op de piste een nationale titel versieren. Erik Tackaert, wel een jaartje jonger, is de tweede belangrijkste Aalsterse troef bij de kadetten. Scholier Dirk Ledegen werd onlangs nog indoorkampioen in het polsstokspringen. Van hem worden ook in openlucht mooie resultaten verwacht, en misschien doet ook hij een gooi naar de titel. Luc Van Schoor kwam vorig jaar reeds tot in de finale van 400 meter horden voor scholieren. Ook hij kan mogelijks dit jaar bevestigen. De belangrijkste troeven bij de juniores zijn Geert De Moor, Geert Verdoodt (hal ve fond) en Guy Van Boxstael (hoog- Herman Parmentier. voor de lange afstanden nog steeas de beste Aalstenaar. springen). Bij de seniores wordt het uit kijken naar de sprinters Yvan De Block, Gunther Everaert en Danny Roelandt. Roland Baeyens en Pierre Callebaut worden momenteel geplaagd door kwet suren en ziekte, maar kunnen zeker4aten opmerken bij de 5000 meter wedstrijden. Voor de wegwedstrijden - halve en vol ledige marathons - blijft Herman Par mentier nummer één bij Eendracht. Jean-Paul Fransaert en AleY Buyle zul len voor de nodige concurrentie zorgen. Zondag, vanaf 14.30 u., kan U kennis maken met de Aalsterse atleten. Een oefeninterclub met Racing Gent, ZOVA, AC Lebbeke en Eendracht Aalst is een unieke gelegenheid om reeds vroeg in het seizoen de waarden te vergelijken. PVB

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 13