fk Uytter-sprot, een april-vis VIDEO FILMS nieuwe Kasteel Ter Linden wordt verkocht AUTORIJSCHOOL AALSTERSE DIEPVRIES CENTRALE laagste huur99 fr. elk genre grootste keusmeer dan 2.000 films elk systeem Beta, 2000, VHS. AALST \Mexico-toto Nieuwe tennisklub op AUTOSALON '83 de andere kant... Erembödegemse Heuvel 9-10 16-17 april DE ZUINIGSTE SUZUKI Garage ROND PUNT DE BISSCHOP i 053-21 90 01 :ller Gazet van Qalst Onafhankelijk weekblad voor Groot-Aalst Een uitgave van v.z.w. Aalsterse informatie 1 Groothandel ROOMIJS en DIEPVRIESPRODUKTEN Nestor de Tièrestraat 42 Aalst s 053/21 43 35 Open 9-12 en 14-17 u. zaterdag 9-12 u. 83/02 Freds Videoclub Molendries 21Aalst s 053/78 77 35 Wekelijks op maandag, aanvang lessenreeks wegkode voor het bekomen van rijbewijs auto of brommer. Verzorgde opleiding, alle kategorieën (A, B, D, F), ook met automatische leswagen. Inlichtingen en inschrijvingen: H. TALLOEN, Parklaan 93, AALST - S 21 21 90 Lees blz. 4 Lees blz. 14 Lees blz. 8 en 9 1 2e jaargang nr 14 8 april 1983 25 fr. Zouden de mannen van de brandweer er iets mee te maken hebben? (OJ) Tja, ook in Aalst werd er duchtig op los verzonden en verzonnen. Dacht u aan verhuizen en kreeg u een" hartaanval bij het lezen van ons artikel daarover Wees gerust, u zal niet achter het belastingsnet vissen, want het was een beetje uit de duim gezogen (wat niet van de belastingsverhoging kan gezegd worden). Ging u in op de advertentie voor afwassers bij het O.C.M.W. Gelooft u nog steeds dat Ivic (AprivicJoegoslavisch voor april- vis) den Eendracht naar eerste zal lei den Zond men u ook om de solsleu tel van de kamer voor volksvertegen woordigers in de Akademie Gaf uw lief u de bons op de vorige vrijdag Niet geloven, jong, één april Idem voor de benoeming die u op Goede Vrijdag kreeg.. Traditioneel concentreerden de opval lendste grollen zich op de Grote Markt. Park blijft stadsbezit De slechte financiële toestand van de stadskas noopt het nieuw stads bestuur tot enkele drastische maatregelen. Naast het verhogen van de belastingen wil men ook met alle mogelijke middelen de uitgaven ver lagen. Om deze doelstelling te realiseren besliste het schepenkollege geen privé-gebouwen meer in te huren voor de stadsadministratie. De per soneelsdienst verliet aldus reeds een herenhuis, dat gehuurd werd op de Capucijnenlaan, terwijl de dienst financiën binnenkort zal verhuizen van de Hopmarkt naar het gerestaureerd herenhuis van Langenhove in de Kapellestraat. Een andere mogelijkheid tot het saneren van de stadsfinanciën bestaat in het van de hand doen van een deel van het stadspatrimonium dat rechtstreeks geen enkel nut heeft voor de stad of waarvan de uitbatingskosten hoger zijn dan de in komsten. Zo besliste de jongste ge meenteraad tot het inruilen van de Fiber Fleet aan het OCMW met gronden nabij de Zandberg en Affligemdreef. De volgende stap schijnt de verkoop van het Kasteel Terlinden te zijn. Dit kasteel met bijhorend park werd een tiental jaren geleden stadseigendom, maar sinds het vorig stadsbestuur effektief in het bezit kwam van het gebouw, werd dit niet of nauwelijks gebruikt. Slechts sporadisch werd er een kultureie manisfestatie of een vergadering georganiseerd, maar het was reeds lang overduidelijk dat het nut van het gebouw niet opwoog tegen de enorme exploitatiekosten voor vb. verwarming, verlichting, enz. Hierbij komt nog dat men zopas bere kende dat de stad Aalst minimum 10 mil joen zou dienen uit te geven om het kas teel in een goede staat te brengen. Lees door blz. 4 Brusselbaan 122 AALST 77 72 80 rust uw ganse keuken uit "0* Komt u binnen tafcwf" in onze jl 1 gezellige keuken wereld Koop nooit een keuken... zonder een «BECKERMANN» gezien te hebben. Toonzaal en studiebureel GENTSESTRAAT 35, AALST Wind vermijdt grotere ramp Is het onmacht Onwil Volharden in de boosheid In eik geval wat vrijdagavond op het Wijngaardveld gebeurde loopt de spuigaten uit. Toen de meubelfabriek Verbraekei op de Gentsesteenweg volledig uit brandde, stond de Aalsterse brandweer machteioos. Watertekort zei men. Burgemeester D'Haeseleer leidde toen zelf de biussingswerken omdat de toenmalige kommandant niet ter plekke was. Toen reeds verdienden onze spuitgasten een blaam om hun onkunde. Spijtig genoeg moesten ze vorige vrijdag terug zich verschuilen achter het argument «watertekort». Vrijdag 1 april rond 17 uur brak brand uit in de stijlmeubelenfabriek Roma, gele gen Wijngaardveld 22 te Aalst. Een hevi ge knal en een uitslaande brand zou de totale fabriek verwoesten. Korte tijd na dien verscheen de brandweer ter plaat se. Lansen werden uitgeworpen en al spoedig bleek dat de infrastruktuur van dit industrieterrein ontoereikend was. De waterpunten (hydranten) lagen vrij ver verwijderd van de fabriek. Machteloos moest men toezien hoe het gebouw op een paar minuten tijd volledig in lichte laaie stond. Hulpvaardige handen ver trokken nog een personenwagen en een vrachtwagen maar het was dan ook alles wat men kon redden. Lees door blz. 2 De rookpluim zag men zelfs vanuit Wetteren vtfAM 11 VB I AF ItLLffBEM. HZt ZUf *l Eén april is zo'n datum waarop je niet veilig naar huis kan gaan, want je moeder zou wel eens aprilvisjes kunnen gebakken hebben. Wanneer het gebeuren dan nog op Goede Vrijdag valt, is de vissenverwarring kompleet, en mag je rekenen op een vinnige vangst. Bent U ook weer beetgenomen (tig.mevrouw En bekruipt U Ook de zin om die grapjas eens uit te maken voor rotte aprilvis

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 1