't KAPOENTJE Wv DELENS /NTIEK inspfaok i: 1 OPTIEK Genootschap der gevestigde machten haalt slag thuis Juwelensalon Jos Bikkems NIEUWST RA AT 60 AALST Vrienden Ondereen Gijzegem Rond Punt J93 9300 AALST NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW Dendermondsesteenweg 1D (Zeshoek) Aalst Machtsstrijd binnen SP duurt voort VAN LIERDE Johan Molenstraat 68 AA Vernieuwd beroepsonderwijs 6 Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 Alle reparaties in eigen atelier. Van uw oud goud vervaardigen wij nieuwe juweTen naar uw eigen keuze. Wij werken ook op bestelling, liefst op afspraak 053/70 08 88 Geboortegeschenken Babykleding «Dominique», ondergoed «Caddy» Verzorgingsprodukten Speelgoed puzzels gezelschapsspelen Klantenkaart zegels BGJG zegels Valois. De tweestrijd binnen de Aalsterse SP tussen wat men enerzijds de geves tigde machten zou kunnen noemen, waartoe personaliteitein behoren als Mare Galle, Aloïs Van den Bossche, Edgard Hooghuys en Herman De Gheest en anderzijds de «vernieu- wérs» binnen de partij met figuren zoals Gracienne Van Nieuwenborgh, Dolores BaTta, Patrick De Smet en Guido Moens duurt onverminderd voort. Daar waar deze laatsten duidelijk een overwinning behaalden bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen met de verkiezing van een aantal jongeren zoals Mevr. Baïta en Mr. De Smet haalde de eerste groep gedeeltelijk haar slag thuis doofdat Guido Moens niet verkozen werd als OCMW-raads- lid. Hiertoe dienden dan wel allerlei manipulaties gebruikt te worden, die achteraf grotendeels door de hoogste partijinstanties te Brussel afgekeurd werden. Dit beroep op hogere partijorganen blijkt door sommigen nog altijd niet verteerd te zijn, ondanks allerlei oproepen tot verzoening en wapenstil stand binnen de Aalsterse SP. Een nieuwe ronde van de machtsstrijd, die dikwijls ten onrechte als een gene- ratiekonflikt afgedaan wordt, had plapts op donderdag 24 maart jl. toen de algemene vergadering een nieuw partijbestuur voor Aalst-Centrum diende te verkiezen. Meer dan 200 stemgerechtigde leden waren aanwe zig en snel werd duidelijk dat de twee machtsblokken diametraal tegenover elkaar stonden, met ongeveer even veel stemmen. Het waren tenslotte de «niet-strekkingsgebondenen» die de balans in de ene of de andere richting deden overhellen. Alles bij elkaar kan gesteld worden dat de «clan» Galle, zij het nipt, haar slag thuishaalde. Zo werd uittredend voor zitter Baïta Dolores helemaal niet meer herkozen, wat een duidelijk nederlaag voor deze jonge politica is. Ook Guido Moens werd niet rechtstreeks verko zen en kwam slechts via koöptatie in het bestuur. Een kwart der bestuurs leden moet 'immers tot de jongeren beneden de 35 jaar behoren, zoals er eveneens een kwart procent vrouwen dient te zijn. Als men de lijst van de verkozenen overloopt blijkt het toch geen volledig likwidatie te zijn van de linkse vleugel. Gemeenteraadsleden als Patrick De Smet, Gracienne Van Nieuwenborgh en Jan De Bruecker, OCMW-raadslid Emilienne De Smedt en andere bekende «linkse» figuren werden wel als partijbestuurslid verkozen, zij het bij sommigen met slechts enkele stemmen meer dan het vereiste aan tal. De strekking Galle zelf behaalde wel een markante overwinning met de ver kiezing van de Minister zelf, die echter als negende uit de bus kwam. De rechtstreekse of onrechtstreekse invloed van zijn «kabinet» liet zich anderzijds wel voelen met de verkie zing van zijn sekretaresse Nanette Van de Meerssche, zijn chauffeur Paul Dierick, en de vrouw van een andere chauffeur, Jeanine Roelandt, die trouwens meteen als ondervoorzit ter aangeduid werd. Ook ex-kabinets- medewerker Roger D'Hondt, die via een omweg toch nog gemeenteraads lid wordt, werd eveneens als partijbe stuurslid herkozen,.zij het eveneens met de hakken over de sloot. Nog belangrijker voor Mare Galle is blijkbaar het feit dat in de plaats van Baïta Dolores ditmaal een neutrale figuur als Paul Van de Meersche als nieuwe voorzitter van de onderafde ling Aalst verkozen werd. (MP) VERKOOP RESTAURATIE RESTAURATIEATELIER Valerius de Saedeleerstraat 38 9300 AALST Tel. 053/70 02 31 - 70 18 75 Naamloze brieven en brieven waar privépersonen worden in beledigd kunnen niet opgenomen worden. De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lezersbrieven en behoudt zich het recht brieven in te korten Bij de socialistische bond der gepensioneerden uit Gijzegem onstond ongeveer een jaar terug de handwerkgroep Vrienden ondereenZe tellen reeds 22 leden. De groep richtte in het Paasweekeind in café Duivenlokaalte Gijzegem een tentoonstelling in, waar o.a. geknoopte tapijten, haakwerk, naaldwerk, lacé, macramé, breiwerk en dergelijke te zien waren. Om de 14 dagen komen de leden bijeen en per maand komt er een monitrice nieuwe technieken aanleren. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de voorzitter Maurice Hendrickx, Stationsstraat 81 te Gijzegem. (JC) 83/147 Zeg Heli je dat gezien bij de Nieuwe Gazet van Aalst zeer geachte heren, In aansluiting met uw artikel «RMS op De Arend experimenteert met ver nieuwd beroepsonderwijs», zijn wij zo vrij U te doen opmerken dat HRITO Aalst als eerste rijksschool betrokken werd bij deze experimenten. Hoewel het experiment «algemene vakken als geïntegreerd geheel» pas loopt van het begin van het nieuwe schooljaar, werden de toebereidselen ertoe reeds getroffen van half mei af. Bij dit experi ment zijn al de leerlingen betrokken van het vierde jaar Vernieuwd Beroepssecundair Ónderwijs, d.w.z. niet minder dan vijf klassen met een totaal van 61 leerlingen. Tot welke resultaten dit experiment reeds geleid heeft, zullen wij graag toelichten op onze persconferentie met het oog op onze opendeurdag van 7 mei om ze nadien te tonen op onze openschool dag. Hier weze reeds vermeld dat het begeleidend team van zeer enthou siaste en vindingrijke leerkrachten en de deelnemende leerlingen uiterst tevreden zijn over de gang van zaken. De Directeur. P. Van den Wijngaerde Ja ik heb dat gezien Het was een mooie stoet. Ik zal jullie verklappen wie ik ben KURT DE MEUTER - 10 jaar. En waar zou ik wonen Ra... ra... ra... aan de verborgen kamera. Mijn dorp begint met de letter LMijn moeke staat er niet meer bij. Alleen de mouw van haar witte mantel. Kurt. Een deel van de geexposeerde werken van de Vrienden ondereen» uit Gijzegem. socialistische handwerkgroep (JC)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 6