vt™"ss% [schellaert, een KMO reeds lang vooruit op zijn &£uis gesticht in 1850 iJilainstraat 47 cflcdst tel. T013 91 Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 7 1946: SCHELLAERT verhuist vanuit de Nieuwstraat naar de nieuw opgerichte gebouwen in de Vilainstraat. Jean-Marie Mathias komt in de zaak om sa men met zijn schoonvader het bedrijf verder uit te bouwen. Vanaf de 50-er jaren steeg de vraag naar verf bij het publiek. Meer aandacht voor het onder houd van de woning. Anderzijds begonnen de grote bedrijven als Levis steeds maar een groter deel van de markt in te nemen. De enige juiste beslissing drong zich op de fabrikatie van verf werd gestopt. 1960 SCHELLAERT stapt over naar de distributie. Men hoopt, als groothandel van verf en glas aan de eisen van een groeiend aantal klanten te kunnen vol doen. Gauw blijkt dit een goede gok te zijn geweest I De Golden Sixties met een ware revolutie in de plastiekverfLa tex, Pop-Art, Flower Power en andere, iedereen wilde zijn huis begon te luwen kreeg het be hang een steeds groter worden de belangstelling voor de bin nenhuisinrichting. Vooral vanuit het buitenland slaagden de behangselpapier fabrikanten er in de markt te ver overen. Mooie kijkboeken, vol met artistieke decor-foto's doen de potentiële kopers wegdromen in romantische «would be» interi eurs. Weer weet de Firma SCHELLAERT gepast op dit modeverschijnsel in te spelen en breidt zijn regionaal klantennet gevoelig uit door het IMPORT- BEHANG. 1974De nieuwe generatie treedt aanYves, zoon van Jean-Marie Mathias, zal voor taan instaan voor de verkoop en het technisch advies aan de klanten. Service en deskundige begeleiding van het kliënteel worden de voornaamste troeven. Het is ook in deze peri ode dat een nieuw produkt in het gamma wordt opgenomen DE VLOERBEKLEDING. SCHELLAERT, een familiebedrijf dat nu gedurende enkele generaties, door een juiste besluitvorming groeide volgens de evolutie van de tijd. Van een bandel in glas- en verfingrediënten is de Firma SCHELLAERT uitgegroeid tot een distributie-groothandel, waar hoofdzakelijk gespeci aliseerde schilderbedrijven, vaklui uit de bouw, onderhoudsdiensten uit de industrie en de openbare sektor terecht kunnen. SCHELlflERT SCHEUAERT AAL Sf 15 werknemers, velen reeds vereremerkt om hun trouwe dienst. De families Schellaert en Mathias, moderne leiders van een dyna misch bedrijf. Glas is inderdaad steeds een van de basisprodukten van het bedrijf geweest. Ook hier dekt het gamma de moderne behoef ten van de markt. Dubbel glas, veiligheidsglas, plexi... Maar eerst een stukje geschie denis Een lang familieverhaal waarin glas en verf centraal staan. Rond 1850 begon ene Van Der Heyden in de Gentsestraat te Aalst, een handel in vodden, ijzer en glas. In 1919 werd de zaak, intussen Van Der Heyden-Van Der Schueren, overgebracht naar de Nieuwbeekstraat 56, waar naast glas ook nog «ver ven» werden verkocht. In die tijd stelde de schilder zijn verven nog zelf samen. Dus verkocht de firma toen hoofdzakelijk de ba sisbestanddelen als olie en poe der. 1934 Charles Schellaert wordt vennoot van Van Der Schueren. De volgende decennia zal hij zijn stempel op het bedrijf weten te drukken. De firma Van Der Schueren- Schellaert start onder het merk «DE 2 ANKERS» de fabrikage van gereedgemaakte verf. Voor taan zal de schilder verlost zijn van heel wat voorbereidend werk. 1936 De firmanaam verandert definitief, door een volledige overname van het bedrijf. Het wordt SCHELLAERT. fff* Een detail van de opslagplaats omtoveren in de meeste diverse en uiteenlopende kleuren Toen deze helse kleurenrage 1981 Jacques, jongste zoon van Jean-Marie komt het effek- tief vervoegen. Door zijn eind werk als licentiaat in de Toege paste Ekonomische Weten schappen is hij reeds vertrouwd met problematiek eigen aan de sektor. 1983 Januari - ook hier de computer I In een mum van tijd is nu een overzicht mogelijk in verband met aankoop - en verkooppoli- tiek en klantenbestand. Als up-to-date distributieappa raat kan de Firma SCHEL LAERT een groot assortiment aanbieden van produkten met een hoogstaande kwaliteit Verf van LEVIS, HERBOL, en DU PONT de Nemours, Vinyl vloerbekleding, vast tapijt, lino leum, SOMMER, LOUIS DE POORTERE en CABRITA. Importbehang uit Zwitserland, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk en natuurlijk... GLAS I Glas is inderdaad steeds een van de basisprodukten van het bedrijf geweest. Ook hier dekt het gamma de moderne be hoeften van de markt, dubbel glas, veiligheidsglas, plexi,... De Firma SCHELLAERT wordt thans gerund door Jean-Marie Mathias, samen met zijn zonen Yves en Jacques. Van de 15 werknemers zijn er reeds meerdere vereremerkt voor hun jaren trouwe dienst. SCHELLAERT wil een goed ge- struktureerd familiebedrijf blij ven. Een goede service en kwali teit en de soepelheid van een kleinschalig bedrijf. Publi-reportage

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 7