DUIVEN HOEKJE Francis Smet een dynamische man in een dynamische firma B.C. Alloo-Blomberg coming bowlingwereld ploeg in Nieuwe Gazet van Aalst 20 mei 1983 - 15 Redaktie Hugo De Wolf, tel. 77.81.60 LAND VAN AALST - GR00T AALST Vlucht uit Dourdon 632 oude snelheid 1e duif 1564 m. 6. R. Dejonckheere, Aalst; 10. Dom. De Vulder, Gijzegem; 12. C. Van Nuf fel, Aalst; 36. L. Van Nieuwenberghe, Aalst; 38. O. De Bruyn, Aalst. 501 jaarlingen snelheid 1e duif 1525 m. 5 9. H. De Wolf, Aalst; 11L. Van Nieuwenberghe, Aalst; 12. R. De Wilde, aalst; 19. G. De Wit, Gijzegem. LAND VAN AALST DE TOEKOMST Vlucht uit Noyon 157 oude snelheid 1e duif 1564 m. I.Cam. Cardon; 2. Fl. Steenhout; 3. L. Jansegers, Mespelare; 4. J. Schelfhout; 5. Edm. Steenhout, 6. D. Pauwels, Moorsel; 7. H. Nijs, Lede; 8. E. Bosteels-De Buck; 9. G. De Maeseneer, Moorsel; 10. Van Impe, Erpe. 227 jaarlingen snelheid 1e duif 1547 m. 1J. Schelfhout,; 2. Bruyland en zn., Lede; 3. G. De Maeseneer, Moorsel; 4. A. De Schrijver, Gijzegem; 5. B. Willems, Moorsel; 6. Goessens-Vij- verman, Lede; 7. R. De Wilde, Aalst; 8. J. Pauwels, Moorsel; 9. H. Nijs, Lede; 10. Bosteels-De Buck. 6. V.D. Broeck; 7 9. Callebaut. 10. Hey- Inkorving in De Toekomst op de Oude Gentbaan. (JC) EERLIJK EN VRIJ - AALST Vlucht uit Quiévrain 38 oude snelheid 1e duif 1457m. 1. Podevijn; 2. Roelant R.; 3. Droes- saert, Nieuwerkerken; 4. Dierickx; 5. Janssens; 6. Moens; 7. Vinck B.; 8. De Troch; 9. De Leeuw; 10. De Man. 161 jaarlingen snelheid 1e duif 1474 m. 1V.D. Brempt; 2. De Leeuw; 3. Pol- leyn; 4. Cardon, Nieuwerkerken; 5. Wauters; 6. V.D. Eede; 7. V. Bie- sen; 8. Schockaert; 9. Vinck; 10. Van Uchen. 150 jonge snelheid 1e duif 1378 m. 1-Heireman; 2 3. V.D. Steen; 4. Verstraeten Viviane; 5 6.,Verley- sen; 7. De Troyer; 8. Bastiaen; 9. Heireman; 10. Van Gucht. EERLIJK EN VRIJ - AALST Vlucht uit Noyon 83 oude snelheid 1e duif 1532 m. 1Arijs; 2. V. Impe; 3. De Vadder J. en M., Haaltert; 4. Schelfhout; 5. V. Gijsegem; 6. V.D. Steen, Moorsel; 7. Ledegen; 8. Hoessem; 9 10. Valkenborg-D'Hondt. 128 jaarlingen snelheid 1e duif 1536 m. 1De Wit, Herdersem; 2. V. Impe; 3. V.D. Steen A. dochter, Herder sem; 4. Valkenborg-D'Hondt; 5. V.D. Steen, Herdersem; 6. Vinck; 7. Van Cauter-Plas; 8. Van Cautër-Plas; 9. Arijs J.; 10. Van Keymeulen. DE SNELLE DUIF - EREMB0DEGEM Vlucht uit Quiévrain 102 oude snelheid 1e duif 1478 m. 1Aerts en zn., Aalst; 2. Schockaert, Aalst; 3. Heyvaert, Aalst; 4. Steile- man, Aalst; 5. Ottoy, Aalst; 6. Pee- ters; 7. DeSmet; 8. Van Sinay, Aalst; 9. Ottoy en zoon, Aalst; 10. Van Espelgem. 102 jaarlingen snelheid 1e duif 1390 m. 1Coetsiers, 2. Van Espelgem; 3. D'Haese, Aalst; 4. Van Espelgem; 5. Hereman, Aalst; 6. De Bondt, Aalst; 7. Steileman, Aalst; 8. Van Goethem, Aalst; 9. Bruylandt, Aalst; 10. De Boeck, Aalst. 114 jonge snelheid 1e duif 1329 m. 1 2. Heyvaert, Aalst; 3. Bruylandt, Aalst; 4. Heireman, Aalst; 5. Calle baut, Aalst; 8. Heyvaert; vaert. DOOR EENDRACHT GROOT - EREMBODEGEM Vlucht uit Noyon 101 oude snelheid 1e duif 1548 m. 1Cami, Aalst; 2. De Kerpel, Moorsel; 3. V. Eeckhout; 4. V.D. Spiegel; 5. Verhoeven- DOOR EENDRACHT GROOT - EREMBODEGEM Vlucht uit Quiévrain 90 oude snelheid 1e duif 1549 m. 1 2. Arijs, Aalst; 3. Jansen, Aalst; 4. De Coninck, Aalst; 5. De Beer; 6. De Bom; 7. Aerts en zn., Aalst; 8. De Wit; 9. Eeckhout. 10. De Coninck. 94 jaarlingen snelheid 1e duif 1377 m. 1Arijs, Aalst; 2. Janssens, Aalst; 3. De Schrijver, Aalst; 4. Van Geit, 5 6. De Beer R.; 7 .Van Nuffel; 8. De Coninck, Aalst; 9. De Bom; 10. Borms, Aalst. 28 jonge snelheid 1e duif 1158 m. 1De Witte, Aalst; 2. Van Hemelrijck; 3. De Witte; 4. Ballius, 5. V.D. Steen. DE NIEUWE BOND - GIJZEGEM Vlucht uit Quiévrain 246 oude snelheid V duif 1489 m. 1Seys A., Oudegem; 2. Smet K., Herdersem; 3. Janssens M.; 4'. V.D. Kruisen P.; 5. De Landsheer J., Her dersem; 6. Hendricx, Denderbelle; 7. Aelbrecht P., Denderbelle; 8. Van Vossele, Denderbelle; 9. Smet K., 10. Aelbrecht P. 81 jaarlingen snelheid 1e duif 1455 m. 1Govaert, 2. De Schrijver A.; '3. De Visser, Mespelare; 4. Aelbrecht P., Denderbelle; 5. Bourgeois F., Wieze. 6. Everaert J., Herdersem; 7 8. De Troch A.; 9. Jacob; 10. De Visser. 69 jonge snelheid 1e duif 1413 m. 1. Uyttersprot M., Mespelare; 2. De Proft, Oudegem; 3 4 5 6. Uyt tersprot, 7. Ringoot, Dendermonde;. 8. Pieters, Dendermonde; 9. Wou ters, Denderbelle; 10. Uyttersprot. DE JONGE LIEFHEBBER - HERDERSEM Vlucht uit Quiévrain 65 jonge snelheid 1e duif 1257 m. 1 +2. Van Boven, Wieze; 3. Stas- sijns, Lebbeke; 4. Roelant, Wieze; 5. Van Nuffel en zoon, Herdersem. 88 jaarlingen snelheid 1e duif 1464 m. 1. Van Nufel en co., 2. Everaert; 3. Pieters, St.-Gillis; 4. Everaert; 5. De Smet, Denderbelle. 87 oude snelheid 1e duif 1515 m. 1Van Den Steen; 2. Callebaut, Moor sel; 3. Bosteels, 4. Van der Straeten, Moorsel; 5. Tombeur. DE VRIENDENKRING - MOORSEL Vlucht uit Quiévrain 98 oude snelheid 1e duif 1478 m. I.Cooreman, 2. Vercauteren; 3. De Smet, Wieze; 4. Van Cauwenbergh, 5. Moortgat, Wieze. 115 jaarlingen snelheid 1e duif 1498 m. 1. Uyttersprot, Lebbeke; 2. Zanders; 3. Louies; 4. Cooreman; 5. Vercau- ter. RAP ZIJN WINT - BAARDEGEM Vlucht uit Quiévrain 143 oude snelheid 1e duif 1563 m. 1Gust Van Ransbeek, Buggenhout; 2. O. Vd. Meers, Moorsel; 3. Fr. De Mol, Meldert; 4. Fr. De Coocker; 5. Xaraf. Coppens; 6. P. Doorns; 7. Fr. VD. Straeten, Moorsel; 8. Gust Van Ransbeek, Buggenhout; 9. Jan Aelbrecht, Buggenhout; 10. Fr. VD Meers. 144 jaarlingen snelheid 1e duif 1476 m. 1Fr. VD Straeten, Moorsel; 2. Fr. Hofman;3. G. Vd Broeck, Meldert; 4. A. Van Lembergen; 5. Fr. Van Mal- der, Meldert; 6. G. Coppens; 7. M. Vd. Winkel; 8. Fr. Van Maldert; 9. M. Joostens; 10. L. Aelbrecht, Opwijk. 44 jonge snelheid 1e duif 1355 m. 1. J. De Wolf, Moorsel; 2. G. Uytter sprot, Moorsel; 3. J. De Wolf, Moor sel; 4 5. De Smet en zoon, Meldert. BC. Alloo-Blomberg werd gesticht in juni van vorig jaar. Zij schreven onmiddellijk in bij de Belgische Bowlingbond en slaagden er in om in hun eerste seizoen door te stoten naar derde nationale. Het team werd hoofd zakelijk gevoimd door ex-spelers van BC. Aalst, die niet akkoord gingen met het gevolgde beleid, en op eigen houtje wilden gaan bestaan. Enkele geroutineerde spelers als Willy Oe Ridder, die overkwam van Gold Star Donk, Roger Cardon van Club 13, één van de vooraanstaande Belgische klubs en Luc Van Renterghem van Zilverspar, samen met de overgestapte kern van BC. Aalst, zouden het nieuwe team vormen. Speler Bruno Rossi was zowat de touw- trekker in deze wijziging. Dat zijn nieuw beleid niet op losse schroeven gebouwd was, bewees hij ondertussen als voorzit ter. Onmiddellijk ging hij op zoek naar de sponsors, die de nodige gelden bij elkaar moesten brengen, om het seizoen in kompetitie mogelijk te maken. In de om geving van zijn restaurant aan het Kei zerlijk Plein vond hij onmiddellijk steun bij Willy Alloo, gekend Aalsters politieker, gekend Aalsters glazenwasser en uitba ter van taverne «'t Kastanjehof» aan dit zelfde Keizerlijk Plein. Dan kwam Blom berg, een naam als een klok in de wereld van sanitair, sauna e.d.m. La Ferrarèse was de derde, en tot slot niet de minste van al, de zeer gekende kledingzaak Arzoni. die aan het gevormde team BC. Alloo-Blomberg de nodige kledij bezorg de. Niet enkel de wedstrijdkledij, doch ook het uitgangsuniform. Een kostuum dat mag gezien worden, en die op zich zelf reeds een publiciteit is voor Arzoni. Deze vier sponsors, samen met zijn ei gen restaurant Di Roma, zouden voor de nodige gelden zorgen om de klub in kom- petitieverband leefbaar te houden. De overeenkomst klonk een zeer sterk team vormen, om onmiddellijk kampioen te spelen. Dank zij de reeds verworven kwaliteit van de ex-BC. Aalst-spelers en de komst van de drie genoemde hoger- geklasseerde spelers is BC. Alloo-Blom berg zeer goed in zijn opdracht geslaagd. Het werd een seizoen met veel hoogte punten. BC. Alloo-Blomberg slaagde er in nooit geziene cijfers voor vierde natio nale te laten optekenen. Er werd slechts éénmaal verloren. Over de tot nog toe gespeelde wedstrijden haalde men in klubverband het duizeling wekkend gemiddelde van 174. Om even te vergelijken, gingen wij neuzen bij de kampioen in tweede nationale, BC. Tre- melo. Alhoewel deze klub omstandig is voor zijn reeks, haalden zij slechts 172 gemiddeld. Mogen wij daaruit besluiten dat BC. Alloo-Blomberg eerste klasse waardig is Daarover spraken wij even met voorzitter Bruno Rossi. Daar ook sponsor Willy Alloo aanwezig was bij het gesprek, waagt hij zich als italiaan niet in het frans, doch wel in onze eigen moe dertaal, het vlaams. «In diverse tornooien en vooral in de Beker van België bewe- zen wij het grootste deel van de eerste klassers waard te zijn. Daaruit afleiden dat wij een steile opgang gaan maken, die ons bij 's lands beste bowlingers zou brengen, is misschien wel wat overdre ven. Onze bedoeling is, in steile vlucht naar tweede nationale, en daar een paar jaar te blijven Tweede nationale behoort zeer goed tot onze mogelijkheden op alle fronten. De verplaatsingen zijn streekge bonden en dus niet zo ver weg als in eerste, waar zowel Limburgse, Antwerp se, Brabantse als Waalse klubs onderge bracht zijn. In tweede zijn die eerder per streek onderverdeeld. Aangezien alle spelers ook nog hun werkzaamheden hebben, kunnen wij op vrijdagavond overal om 21 uur aanwezig zijn. Ook fi nancieel kunnen wij dat aan, al is nieuwe steun steeds welkom» Voornaamste uitslagen De voornaamste is natuurlijk het behalen van titel in vierde nationale E. Het be reiken van de 1/8 finales van de Belgi sche Beker waar BC. Alloo-Blomberg het negende hoogste totaal liet neerzetten op de 16 overgeblevenen. Er werd ook deelgenomen aan verschillende tor nooien. De uitslagen, die daar het meest in het oog springen, de overwinning van voorzitter Bruno Rossi in het individueel internationaal tornooi in Zonhoven. Vier de in de Grote Prijs Fuji-Film ingericht te Aalst. Daar kwalificeerde kapitein Roger Cardon zich als de beste voor de finale ronde. Uiteindelijk werd Willy De Ridder achtste in het individueel klassement, waarmee hij zich als beste van BC. Alloo- Blomberg rangschikte. Zeer goede mentaliteit De titel is zeker niet het werk van een paar individualisten. Het is een resultaat behaald door de ganse ploeg. Wel zijn er een paar sterkeren. Die moeten er zijn. De rest heeft er zich aan opgetrokken om een resultaat te bereiken, die zij voor heen nooit bereikten. Dit alles samen heeft de weg naar een glorierijke titel ge- effend. Daarbij hoort ook de zeer goede mentaliteit, die heerst bij BC. Alloo- Blomberg. Niet alleen de spelers, doch ook de echtgenoten dragen daar veel toe bij, en niet te vergeten natuurlijk de spon sors. Een bewijs was dat Willy Alloo iedereen trakteerde op een champagne- Roland Van Vaerenbergh, kommissa- ris van de kampioenenploeg. (OJ) avond ter gelegenheid van het behalen van de titel. DE TOEKOMST BC. Alloo-Blomberg heeft een sterk team gevormd voor de titel te behalen in vierde nationale. Zoals de zaken nu lig gen. blijft iedereen. Meteen een stevige optie voor een nieuwe titel in derde natio nale en dan... tweede nationale, het uit eindelijke doel van BC. Alloo-Blomberg. Wij geven hen alvast afspraak volgend seizoen in derde nationale Armand Van Hauwermeiren bekend. Want zowel op han delsbeurzen als op opendeur dagen heeft hij steeds sukses. Vanwaar dan die suksesfor- mule Bruno Rossi, stichter, verantwoorde nd (OJ) Cardon, kapitein en sekretaris jo-Blomberg (OJ) f«jtinor2»*«?Mreef SI 8.500 AALST 0S5/ZI BB 70 Voor een paar weken brachten we een uitgebreide reportage van auto-rallyrijder Francis Smet. Uit dit verslag bleek reeds hoe dynamisch een man als hij is. Trouwens dinsdagavond leidde hij de perskonfe- rentie i.v.m. de 12-uren van Aalst. Doch niet alleen in deze bekende Aalstenaar een fervente auto-fan, ook in zijn dagelijkse taak is hij één en al dynamisme. Hij blijft dan ook niet rustig thuis zitten wachten op zijn kliënteel. Hij zoekt ze zelf op, thuis, op handelsbeurzen, na geleverde referenties, enz... Zijn firma in ramen-renovatie, venster-isolatie, zonnewering, voor- zetrolluiken, vouwdeuren, rolgordij nen, draperij, zonneblinden, vliegra- men en deuren is nationaal FRANCIS SMET weet steeds de beste verhouding te vinden tussen kwaliteit en prijs FRANCIS SMET biedt een per- fekte dienst na verkoop I FRANCIS SMET geeft een eksakte leveringsdatum FRANCIS SMET heeft uitzon derlijk lage prijzen En alsof deze suksesformule niet genoeg is Bij'een plaat sing door FRANCIS SMET gaat alles zonder kappen of breken, daarom hebben ook de huismoedérs hem graag Nuttig om te weten is ook dat FRANCIS SMET niet alleen te bereiken is in zijn, door zijn klanten bekend huis aan de Immerzeeldreef 31 maar ook een zeer groot atelier heeft aan de Brusselsesteenweg te Erembodegem. En gezien de steeds toenemende bloei van zijn bedrijf wordt reeds uitge keken naar uitbreiding. Tijdens de open-deur-dagen in de zaal Madeion en tijdens de TOPDAG kan FRANCIS SMET dan ook op heel wat belang stelling rekenen, (publi-reportage)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 15