Aeropolitic dancing Hartsproblemen weet Raad) (Voil Emma Flaters' Technology Horoilscoop Mag ik deze Daens van u Geboorte - aankondiging ijtaaand iCC 16 - Nieuwe Gazet van Aalst 20 mei 1983 Met maandelijkse bijdragen van Chap, E.T., V.d.B., D.B., Queen Elisabeth, Huile Frites M, J.R. en Willy OO. Het kon niet uitblijven. Na het aerobic dansen, het aerobic joggen en het aerobic vrijen is er nu ook een speciale kursus gestart voor politici. Naar verluidt zou deze alternatieve trimtechniek elke dag een vol ge meentehuis trekken, ja zelfs Toon Blommaert zou er aanwezig gesigna leerd zijn Het gaat erom, om op swingende muziek de typische politieke lichaamsbewegin gen te trainen. Vanzelfsprekend wordt er enorm veel met de ellebogen gewerkt en daarin zagen we instructrice Annie Die- rick subliem bezig op de tonen van «Na na na na, hey. hey, hey» en «Piet Heym, zijn naam is klein». Bij de oefeningen ter versoepeling van de lange-arm-spieren merkten we dat Jan Caudron even zijn matje oprolde en de dansvloer verliet, maar boze tongen (geoefend door nie mand minder dan Madame Anita) bewe ren dat hij stiekem thuis traint in deze discipline. De mannschaft van het Vlaams Blok voerden de lange-armbe- weging op een nogal berucht groetende wijze uit. Bij het plaatje van «De dikke nek can can» ontwikkelden alle aanwezigen hun toepasselijke lichaamsdeel natuurlijk. Plots werd de vloer vol bankbiljetten ge strooid, waarna Etienne Bogaert mocht uitblinken met zijn graaigrage handjes. Hij werd echter gedeklasseerd, 't is een beroeps Het trainen van de lange vingers werd voor volgende week gepland. Voor de V.U.-sportievelingen zou dan ook trou wens een speciale opleiding plaatsvin den in het eedafleggen. Baïta Dolores staat dan eveneens aangegeven als le rares in het «een vuist maKen». We kon den het vermoeden niet onderdrukken dat zij als DJ een rode draad doorheen de gymlessen leidde, met als turnhits «De rode duivels gaan naar Spanje» en «Ze ven anjers, zeven rozen». En die politiekers hebben hun partijkleu- rige beenverwarmers niet voor niets aan geschaft, hoorWant de demonstraties in «een beentje lichten» zou geen van allen willen missen. Ook het «voet bij stuk houden», het «koppeken uitwerken» en het «onder de voet lopen» zijn erg popu lair. Om nog maar van het oefenen in het het «met de voeten treden», het «mouw vegen». het «stroop om de mond sme ren». het «bij de neus nemen» en het «een hak zetten» te zwijgen En dan vergeten we nog de bewegingen ter versoepeling van de zakkenvulspie- ren. en deze voor het uitpersen, en/of afpersen. In een hoekje zagen we D'Haeseleer en Van den Eede druk bezig met de hielen te lichten. Willy Alloo oefende ook apart in het vingertellen en het tandenknarsen. (Liedje«State of independance» van Donna Summer). Samen trainen CVP en PVV hard in het «twee handen op één buik leggen» Dit terwijl De Pauw zelf schitterende in een solodemonstratie in het «naar de hand zetten». Hij had er wel een handje van weg om het publiek op de hand te krijgen... Wat de opositie dan weer inspireerde tot een nummertje «op de achterpoten staan», natuurlijk. Ja, we mogen zeker zijn dat Aalst weer over fitte beleidsmensen zal beschikken (of omgekeerd En wat onze verslag gever bij het aeropolitic dancing kwam oefenen, zal je wel al duidelijk zijn op de pik trappen... Liefste Emma, Hierbij wil ik uw krant danken voor de aandacht die zij regelmatig aan mijn naam besteedt. Normalerwijze zou ik dit schrijven reeds veel eerder moeten ge richt hebben, maar ingevolge mijn lage dunk over het peil van uw blad heb ik mijn erkentelijkheid steeds uitgesteld. Nu ik echter begin te beseffen dat uw krant wel degelijk gelezen wordt, kan ik er wel niet meer omheen dat u nog steeds be staat U zult het mij derhalve niet kwalijk nemen dat ik u een beetje laattijdig schreef. Maar u begrijpt natuurlijk wel al dat mijn brief in de eerste plaats andere bedoe lingen heeft dan deze onzin-clichés. Daar ik totnogtoe weinig sukses had in de Aalsterse discotheken, zou ik immers langs deze weg een oproep willen doen tot jonge meisjes van 18 tot 35 jaar, om een soort begeleidingsdansgroep op te richten voor mijn politieke (en eventueel informele) optredens. Ik denk hierbij aan iets in de aard van «de Kamillekes». De meisjes zouden een exclusieve pauwen- verenkleding krijgen, plus een speciale opleiding door mezelf. Deze zou plaats vinden tijdens de spreekuren op mijn ka binet woensdagavond van 18.30 u. tot donderdagmorgen 10 u. De meisjes die voldoen aan de eisen, ontvangen een lid- kaart, waarvoor ik hen 300 fr. per avond begeleiding voor betaal. Gepensioneer den onder de 35 krijgen evenwel slechts 150 fr. voor bewezen diensten. Ik reken erop dat ik de eerstvolgende dagen veel aanvragen zal ontvangen. Samen zijn we sterk... Uw zeer genegen Rob Fiervogel V0IL EMMA «De Cantinnières al eens geprobeerd Of de Gilles Of het VNJ En wat dacht je van het G0C Na de toeloop naar «Flanders' Technology» te Gent, kon Aalst ook niet achter blijven, en weldra volgt dan ook een immense tentoonstelling van de techni sche hoogstandjes in het Aalsterse. Dé blikvangers zullen alleszins de doeltreffende uitrusting van de brand weer én de mikroskoop om deze zicht baar te maken zijn Onvermijdelijk zul len ook de liftinstallaties voor anders validen in het Belfort (raadszaal), de akoestiekvoorziemngen-voor-het-klas- sieke-pijporgel in de St -Annakerk, en de verkeerssignalisatie van de Zes hoek in het zonnetje gezet worden. Om nog te zwijgen van de rekencom- puter (fakturen) van de RTT, de radar van de verkeerstoren op De Kluizen en de fijngevoelige alarminstallaties van de Aalsterse juwelierszaken Aan een speciale stand zal het publiek ingewijd worden in de efficiëntie van de Denderzuiveringsinstallaties en met te vergeten de geurfilters van Amylum. Niemand minder dan Willy Alloo zal er de computer voorstellen die een «stem» kan nabootsen, en tussen deze technologische spitsuitvindingen mocht natuurlijk de krultang van sche pen De Maght niet ontbreken Om toch ook met een «laser»-show te kunnen uitpakken vanop het Belfort, worden alle lezers van de NGvA ver zocht om er zelf hun show te komen opvoeren. Inpikkend op het visueel sukses van de Gentse affiche (de gou den handdruk van de robot aan de arbeider werd een anoniem blij vend politikus aangezocht om een even in het oog springende promotie- prent te maken thema (typisch Aal- sters «twee lange armen die in mekaar geslagen zijn» Natuurlijk wordt voor de expositie ruimte onmiddellijk aan het Kultureel Centrum in de Molenstraat gedacht Als titel van het hele projekt waarrond gerust nu al reklame mag worden gemaakt, propageert men dan ook logischerwijze «Flaters technology»... De Steenborms H ilariteit zal uw humeur bepalen. De gezondheid zal er wel bij varen als u regelmatig naar uw kabinet gaat. En als het regent, zal het geen goed weer zijn. De Waterman (ook de Sprot)Wees geen burger over troebel water vader Probeer het eerst te zuiveren. Daartoe mag je wel geen kumuleerschool lopen.En voorzie de collega's watermannen van de brandweer eens van wat doeltreffender slangen (van CVP-plastiek want anders gaat hier alles naar de botten. (Geef er de kommandant trouwens maar eens een paar van...) Do MOSSOI Maak van Vlaanderen een sterke Raad van State Ga bii een anarchistische beweging, probeer zoveel mogelijk beleidsvergaderingen té ver storen. en kom veel in de gazetten. Gezondheid u wordt getroffen door geelzucht. Do Ram(ong) Vooruit met de geitGeen bokken schieten, hoorVat de stier bij de horens, en doe Keizer Kamiel een proces aan wegens smaad aan een burgemeester, ofwel wegens het promoten van karnaval als een klantwinning voor zijn zaak het vele glas voor de fietsbanden kan toch geen toeval meer zijn De Stierick Vind je niet dat «hij mans» genoeg is om zijn zaakjes zelf te regelen Jaan, seg(ers) Maar kom, daarmee zijn jullie weer van de partij. Maar van welke De VNJeeling :W ees lief voor sexegenootjes. maar overdrijf daarin zeker met Eis ook dat Zeeuws-Vlaanderen een Aalsters gewest moet worden En sla geen gastarbeiders neer vooraleer je hun nationaliteit zeker weet. voorde statistieken... De Koe(drol) Deze week zal uw inzet voor de Aalsterse ontwikkelingshulp ook hopelijk eindelijk tot in uw eigen partij vruchten afwerpen, want daar is ontwikkeling hard nodig. Wat trouwens met de ontwikkelingshulp voor gastarbeiders, in de vorm van de Aalsterse gastarbeiderswerking De Weegsgalle 1 Overweeg eens om het kasteel Terlinden op te kopen als fietsstalling achter uw èóciale woning. En zet als voorman van het «avondrood» de jonge rode rozenknoppen het sein op rood om open te bloeien. Geef ze desnoods een quasi-titel «Dolores causa», maar niet verder, hé Ö6 (Vlaamse) Leeuw iLaatu niet temmen Al lijkt uw Aalsterse huispartij zowat levende reklame te zijn geworden voor haar idealen federalisme tot in de V.U.- kern toe, van separatisme gesproken Volks-unie of -verdeeldheid De Maagd (periode nu gemiddeld tot 14 jaar)Er is wat aan de weg te timmeren voor u. Op liefdesvlak riskeert u een blauwtje te lopen bij een Cantin- nière of iemand van publieke werken De BogaertSChudder Schudt met te krachtig meer aan de Aalsterse ci troenbomen. want ze zijn veruit uitgeperst. Bespaar ons wat besparingen, en laat Madame Anita gewoon haar raadplegingstarief verhogen om de stadskas te spijzen. De Pauw :W ees deze week voorzichtiger in het briefschrijven want tenslotte sloeg het briefport ook weer op. Probeer in een dancing wat meer jonge mensen op te pikken, ontwikkel uw gigolocapaciteiten En maak eens wat abonnementen voor onze krant, jong Tijdens de Topdag, exotische amazoneshow in de Kattestraat met apen. slan gen. kakatoes. papegaaien, enz Welk beest rechts te zien is. konden we met achterhalen. (JC) Vijf jaren lang bewaarde Geert Van Bockstaele hei stilzwijgen over onbe kende priester-Daens-dokumenten. Waarom toch deze geheimhouding Uw gazet in een interview met deze histori- kus, die in kringen van het St.-Maarten- instituut oneerbiedig met «den Bol» wordt aangesproken. NGvA Waarom Wacht ie u op het verschijnen van Hitlers dagboeken omdat daar aanknopingspunten mee be stonden in het verborgen werk van Adolf Daens Of zijn die Duitse literatuur werkjes ook door u ontdekt GVB: «Welnee, ik ben gewoon een lief hebber van moderne muziek, en ik vond het een ideale gelegenheid om van de nieuwe rage rond David Bowie gebruik te maken om ook mijn werk «Let's Daens» te lanceren. NGvAWil u daarmee zeggen dat u Daens minder bekend acht dan die extra vagante charmezanger GVB: «Inderdaad. De jeugd van segen- woordig weet nog nauwelijks wat Daens voor Aalst betekend heeft, en zonder die promotiestunt in het kielzog van de sin gle «Let's dance», zou mijn werk nooit in de bekendheid zijn geraakt. Ik zal nog meer zeggen; er zijn zelfs leerlingen die me komen vragen of de voornaam van priester Daens «Aerobic» was. In feite is dus ook dat modetrimmen een stimulans geweest voor de hedendaagse «Daens-be- weging». NGvAMaar wat heeft u bezield om precies op David Bowie te wachten GVB: «Wel, in de tijd dat ik de docu menten ontdekte, was een liedje van de Cats zeer populair«Save the last Daens for me». Het was voor mij een teken om de manuscripten daadwerkelijk te bewa ren, en mijn geplande «Daens-kursus nog wat uit te stellen». NGvA«Jamaar, was hij dan ook nog familie van de kuskes-Daens Werpen de documenten daar geen lichtje op «Daar moet ik me nog even vijf jaar op bezinnen, dat weet ik niet. Wel is het dui delijk dat deze beroemde Aalsterse figuur ijverde voor en met het volk. Je kan hem eigenlijk wel het type van een volks-Daens noemen. Vandaar dat hij vroeger in de jeugdbewegingen zo'n suk ses had... Het bracht hem dan ook dik wijls in de café's, waar het gewone volk samen kwam, aan de toog, aan de tap. Tja, een beetje een tap-Daens, hé...». NGvA Wat is dan in feite de voor naam van priester Daens Reagan Disco Rein Ontsprongen GVB: «Nee, Fons natuurlijk, want waarvan dacht je dat het Daensfonds was afgeleid NGvA «En welke verrassende opgravin gen heb je nog voor ons in petto, voor binnen vijf jaar GVB: «Ach, ik zit er wat verveeld mee. Kijk, ik heb de bewijzen gevonden dat Christus eigenlijk een vrouw was. Maar daar kan ik nu toch niet mee af komen of het stelt bepaalde uitspraken van priester Daens in zo'n belachelijk daglicht, jong €0Zf Zonder woorden. de daden zeggen genoeg (JC) IET DE HANDJES 2 DRAAiéw..- 1ET OG VINGERTJES JUhéRAA'É*--! DAAR K.R'j& IH .STERKE ELLE BOOO-JES f VAN KlOPPERRE'

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 16