lürl /Ifoeubelen Staler De nieuwe Mazda 626FWD Kom kijken wat Mazda u aanbiedt voor234.990F* mazoa Leon Boel en de eenzaamheid der levensvormen Garage Oendry symbol of quality DE LEEUW KUNSTPARADIJS 053/21 24 31 VERCAUTEREN-DESMET De grootmeester van het Engelse interieur Molenstraat 26, AALST 053/21 04 19 .yfWmm,. Zeven eenakters door Toneelatelier Leeuwerik Lede te Aalst p.v.b.a. Denderstraal 60, 9300 AALST 8 - Nieuwe Gazet van Aalst - 20 mei 1983 Vorig weekend bracht het toneelatelier Lede 7 eenakters in de Akademie voor Schone Kunsten te Aalst In een regie van Lien Smolders bracht men «De Appelsvan Tsjechow, Achteraf bekeken» van Saunders. Duifjevan Tsjechow. Jenny in de boomgaard» van Thomas. Na de pauze voerde men HuwelijksaanzoekHet offer van de beul» en Dokter Boucher» op. Jeugdhuis Leeuwerik gaat met deze teaterproduktie op toernee. (OJ) AVA^VnVWV' 'q 5 /A\\\\VVWA\\\% "imTrmmillI'rvrno Gentsestraat 155, Aalst Tel. 053/21 19 21 Mechelsestraat 52, Vilvoorde Tel. 02/251 81 66 DOORLOPENDE TENTOONSTELLING van schilderijen, etsen, litto R. Bekaert, N. Verheyden. J. Verulpen, M. Mellebauf, Bévort, Brouwer... e.a. Alle inlijstingen op maat; ook aluminium. Momenteel loopt er in de Belfortkrypte een tentoonstelling van Leon Boel, gebo ren Aalstenaar, thans woonachtig in Erembodegem aan de Hogeweg, nummer 56. Tel. 053/77 02 21. De kunstenaar Leon Boel die op 9 mei II. precies 32 jaar werd, heeft in de reeds voorbije korte artistieke loopbaan reeds heel wat gepresteerd. Op amper 10 jaar tijd is hij geëvolueerd van glazuurschildering op metaal en keramiek, over een zeer korte maar hevige surrealistische periode naar de recentelijke indringende kreaties van de «monoprint». Deze jonge kunstenaar wist zich van nog heel wat onderscheidingen zou in den beginne op het voorplan te wer- begiftigd worden. ken. Waarderingen voor zijn eerste werken bleven niet uit en zo wordt hij reeds in 1973 geselekteerd voor de Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst In datzelfde jaar ontvangt hij een eer volle vermelding in de Bob Courtens- prijs. In 1974 (hij is dan pas 23 jaar) mag hij de zo begeerde Valerius De Saede- leerprijs ontvangen. De stad Ronse lauwert hem in 1974 en 1977 In 1980 werd zijn werk geselekteerd voor de Prijs van de stad Lokeren. Het zou mij niet verwonderen dat de intrinsieke pikturale kracht van deze kunstenaar in de komende jaren met Monoprintseigen cosmos De aandachtige toeschouwer onder gaat reeds vlug de sfeer die uitstraalt van zijn werk enerzijds in de belendende zaal de haast demonische dramatiek en tijd loosheid van zijn vroeger surreële en magisch-realistische werken. De latere ornamentiek van de cosmos en de oer-elementen der natuur (ruimte, vruchtbaarheid, leven en dood) zijn hier reeds aanwezig ondanks het feit dat de gedefor meerde vrouwenlichamen soms als pijnlijke metaforen deze desolate wereld met hun erotiek schijnen open te snijden. in de grote zaal hangt uitsluitend recent werk (1982-1983). Het zijn «monoprints» of bijgewerkte monoty pes. De aanloop die Leon Boel in zijn vroe ger werk nam, met name de thematiek van het ontstaan, terug naar de oer vorm van het leven, zijnde «de kiem» en de elementen van water, vuur en land, vormen nu geheel zijn «cosmos». Zoals Mechnig zijn eigen «nomands- land» bouwde, zo schijnt Leon Boel met zijn huidig werk eveneens een «eigen cosmos» gevonden te hebben. Embryonale konstanten Een duidelijke konstante is merkbaar in deze boeiende monoprintsener zijds de kleurtonaliteit die gaat van zandbruin, over oud-rose naar grijs blauw en zwart. Anderzijds komen de themata van vroeger terug, zij het nu meer geredu ceerd tot hun eerste embryonale vor men De kiemkracht van het leven duikt regelmatig op, zij het in het ontladings- effekt van een onweer (zoals bij «Onweer boven de Hejean») of in de eeuwige dramatiek van een vulkaa nuitbarsting (bij de Ontstuimige Etna). De eenvoudige vormgeving waarbij cirkels en ovaien refereren naar de cel en het ei zijn eveneens symbolen van dit zoeken naar het eerste en altijd- zijnde begin. De symboliek van de vrouw als vruchtbaarheidsdraagster heeft Leon Boel in zijn vroegere olieverfschilde rijen geprononceerd. In zijn huidige monoprints is deze symboliek nog wel aanwezig, zij het gereduceerd en tot fragmenten her leid. De pyramide als symbool en getui genis van het eeuwig leven en de ver persoonlijking van de universele god heid. schraagt een groot gedeelte van de filosofie van deze kunstenaar. De figuratie van woestijnen, as, stenen, lava, vulkanen en luchten die de toeschouwer opnemen en meevoe- Baanbrekend. werd misschien het best getypeerd door Prof. Vincke toen deze reeds in 1974 over Leon Boel schreef «De idee van de nietigheid van de mens werd in dit geval doorgetrokken tot de eenzaamheid van alle levensvor men tegenover de oneindigheid». Leon Boel heeft zich met zijn recent- werk, in één ruk, tussen onze grote kunstenaars weten te plaatsen. Een bezoek van de tentoonstelling meer dan overwaard De tentoonstelling in de Belfortkrypte loopt nog tot 30 mei 1983 en is geo pend van 15 tot 19 uur, behalve op dinsdag. Norbert DE WINNE ren naar een «nirwana», zijn in wezen steeds aanwezig. Deze begaafde kunstenaar, Leon Boel, als een cosmische impressionist betittelen lijkt mij niet overdreven. Werken als «De komeet van Haley», «Het broeikasteffekt», «onder de Andromedanevel» spreken boekde len. Naast deze uitschieters wil ik zeker het indringende werk vernoemen dat als titel draagt «Frederic Brown's graf. Dit is een kunstwerk waar wij zuinig dienen op te zijn De ganse filosofie van het oeuvre van Leon Boel, gaande van het schep pingsmysterie der natuur tot de kulmi- natie van de ongrijpbare kosmos, Voor die prijs krijgt u de wagen die in Japan werd uitgeroepen tot auto van het jaar, de Mazda 626 FWD. Het is een vooraandrijving met een dwarsliggende motor van Uw Mazda dealer 1600 of 2000 cc, 4/5 versnellingen handschakeling of automatic. Hij is grandioos uitgerust. Zijn klasse kunt u pas goed waarderen als u hem bij mij komt ontdekken.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 8