Papierenzakken Drukkerij, Papier-Boekhandel van P. Vanden Abeele Uitverkoop Brievenbus Liederenboek a OXCmOHOKQXD PORTRETTEN Despauteerstraat, 23, Ninove en de zijnen het onderhoud te verdienen. En in afwachting «lat een band£vnn broederlijkheid al de volkeren van den aardbodem zal samensnoeren,en die zoo gezegde nationale liederen van onze twistzieke volkjes zullen vervangen zijn door die eeuwi*dreunende orgeltonen van onze zee- en boschvlakten, die in Oost en West hetzelfde lied van vrede zingen zullen wij voor de bevolking van ons jong en heropbloeiend Vlaanderen tempels bouwen gewijd aan de schoon heid, de goedheid en het mysterieuze van het leven, of zullen wij ons vergaderen in onze boschen of vlakten, waar zij die geroepen zijn ons voor te lichten, ons de schoonheid en de almacht van den Schep per zullen weten te verkonden. En dan zal de brandende zonne ons volk geen vijand meer wezen, de arbeid geen vloek en het leven geen verdoeme nis. Dan zal ook ons volk den nachtegaal hooren zingen, wij zullen ook de beekjes boore.n murmelen en de winden door de takken suizen. CLAUDIUS SEVERUS 'TKint Een uwer gedichten ver schijnt. Doch, in 't vervolg zal het on mogelijk zijn uwe inzendingen op te nemen, indien sii ons. benevens uw pseudoniem, uw werkelijken naam niet opgeeft. Miel,Aalst. - Een uwer gedichten n.l. Maanacht is bijgehouden en ver schijnt in een volgend nummer de andere komen minder geschikt voor. V.D.H. Aalst. Uw ingezonden stuk kan niet worden opgenomen daar het mangelt aan degelijke bewijsgronden Oefening en verzorging louteren wel licht uw sm.iaken brengen u. in de toe komst, op de rechte baan. Vlaamscli aan. 12 centiemen Niemand late deze gelegenheid voor bijgaan en schaffe zich dit boekje aan het bevat een 40tal uitgezochte VI.volks liederen. Besteilen ten bureel? m De Nieuwe Tijd. voor Eenzei vigheidsbewijs en andere, ROUWGEOENKENISSEN MET PORTRET geheel afgewerkt, vanaf 12 fr. de ICO. - Met grooier hoeveel heid merkelijke afslag. bij P. Vanden Abeele, Despauteerstraat. 23, Ninove. S080®T«0T0©:1 van eene grooto hoeveelheid bij P. Vanrien Abeele te Ninove. Drukk. P. Vanden Abeele, Ninove. Gazetten Alle soorten papier Boekwerken Papierenzak k en Handelsclrukwerk VI. Boekhandel enz,, enz. Schoolbe tiooften

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Nieuwe tijd | 1917 | | pagina 4