Den Olsjterschen TIEGER 3EUNGBEK BEfiiCÜT. JOORGANK N° 0,50 FR. PER NIMEROE. I)en 15 Oktoeber 1929. verschoijnt alle monjen iene kier Bestier en opstel Deiremonsche Stieweg, 66, Teleïon 953. ,2 Die hem wildj aboneiren kan 6 Ir. zennen fji op postcheck van Leon Boel, n° 232000. Hl Annoncen werren onveerd. Aal d ertiekels moeten ondertiekend J4 werren, t bestier es ni rcsponsoabel verft» d'ingezonnen vortjes.' o d'Abonnementen werren per post ver- M zonnen. De nimmeroes van dees joor kroijge ze grates'ver niet. ffja —O DEN OLSJTERSCHEN TIEGER doet absoliet on gien politiek. T'es ehn ga zet opgesteldj deir lenige voorteSlikkers, die ver doel hemmen van ons mensjen ne kier te doen lachen. Lachen es gezond, en de gezondhet goo boeven allesWo veir moet da na just in 't olsjters geschreiven zijn vroeg Marienes, Wel, Marines joon, de woolen hemmen ooik heer gazet in 't wolsj, in Brissel, zender brisselsche gazet ten, in Gentj zender gentjsche, in Steenok- kerzeil, enz. wooröm zolle me wajer ons olsjtersch blooiken ni meigen hemmen Moor... weir hemmen besloeten... en be sluiten nog Ten iesten Dad ongelierde mensjen Den Olsjterschen Tieger ni en meige leizen in de moederlekke tooi. Ten twieden.Dad aal die gienen olsjs- teneer en es,te minsjten een hall vat Tieger moe binnen hemmen veir alier dat ten deis gazet in zen hannen kroijgt. Ten derde. -Dadde, as ge den algank hetj van voileghed te drinken, dees gazet ni ehn meigd beizegen ver anne mond al te koissen, want den Tieger zol grollen en zol annen neis aiboijten,..,. enwa zen der ni responsoabel veir, Het Bestier, In dees gazet zal verschoijnen Aal wa wonderboor en krejeis es... de weirkzoom- heiden van Thomas Krol, die met den Tie ger alles kaan oitsteiken dat ten wiltj. Ter zeilen olsjtersche romans in stoon, olsjtersche liekes, roijmdichten in 't olsjters ver haavelekken en begralenisliesten, rood ver jonge maskes die on gien lieï kennen geroaken, sadooten brievenzaate vertelj- sels, proijskampen... enzuvoesj, alia, van alles, van alles GROOITE PROIJSKAMP Ver oon diene proijskamp kennen diel te neimen moei iest weiten woor dat er alle- mool TIEGER gedronken werdt. Hieronder ienige adressen woor dagge moetj heir gazet kooipen Bauwens Gust. calé, Drie Sleutelsstraat, 82. iCallebaut Fréderic, Botermelkstraat, 2, In 't Spieken Commerman Edward, Varkensmarkt, 20, Duivenbond. Cornand Joseph, calé, Varkensmarkt, n. Callebaut Domien, calé, Langestraat. De Sterk Henri, Grooten Bolleweg, 23, In 't kaatsspel De Smet Valéry, Hoveniersstraat, 32, In St. Martinus De Waegeneer Gustaal, Moorselbaan, 7, In de Welkom De Bakker Petrus, Zeebergbrug 3, In den nieuwen Tram De Smet Frans, calé, Korte St. Janstraat. De Neve Charles, calé, Korte St.Janstraat. De Cock Mathilde, Baudewynkaai, 1, Calé Albert De Bruyn Georges, calé, Baudewynkaai, 7. Ghyssens Joseph, Moorselbaan, 143, Sporthuis D Haeseleer Benoit, Binnenstraat, 30, In 't Bakspel MedarsPol., calé, hoek der Geldholstraat en Ouden-Dendermondschestw. Meert Valéry, calé, Breedestraat, 25. Nichels Dominique, Groote Markt, 6, REGLEMENT rintjeg ofl antwoer-J In den Tiger Polleyn Edward, Moorselbaan, 110, In de Vrede Roelandt Leon, Breedestraat, 42, In het Voetbalplein Roelandt Val. calé, Grooten Bolleweg, 34. Strickx Hortense, calé, Statieplein 7. Scheerlinck Frans, calé, Bierstraat, 10. Schollaert Albert, calé, Kerrebroeckstr. 1. Weduwe Thys, Gentschestraat, 159, In de Stad Gent TombeurFr. Moorselbaan, «In 'tBolspel» Vinck Judocus, calé, Denderm.stw. 200. Van der Schueren L. Denderm.stw. 198. Weduwe Van den Brempt, calé, Kerre- broeckstraat, 162. Van Kerkhove Théodore, Zeebergbrug, 1, In het vervoer Weduwe Van Lierde, calé, Zeebergbrug, 2. Schollaert G., St. Job, In St. Job Van den Broeck Gustaal, Bierstraat, 8, bij Gustaal Vergheylen-Sonck, café, Tragel. Van Mol Frans, calé, Kerrebroeckstr. 18. Verdoodt Pol. calé, Oude Gentschebaan. Weduwe Wauters, calé, Hoogstraat, 43. Yzewvn Allons, Langestraat, 112, In Holland enzuvoesj, enzuvoesj. De proijskamp bestoot oit twintje dertig vroagen. Die de schaaste den geiven zelle winnen. M In ieder gazet stoo nen bon, denne boni uitknippen en meh ehn spelle on 't ant- woerd vast steiken. D'ieste serie za teige nievejoor gedoon zen. In ons derde gazet zêe kennen leizen woor dat d'antwoerden moeten nor toe ge zonnen werren en woroit dat de proijzen bestoon. Eeste vroag As ge s' mondjoags .op Stotj meh ne zwoore kop, jier in t'hoor en ne mond gelek as ehn teerpitjen.wad es de beste remeide ver seflest verom op anne cheï de lil te zen Twi'ede Ne gemodereirden boisben'k die twintjeg Tiegerkes binnen heit... höel dikkes zal den dienen moeten ïlossen op enl ier toijd Derde Hoe veil lleskes van Super- Tieger zoi dormei kennen villen., 't schoim algereiked Vierde. Wie kaan der de schoenslje beschroijvink geiven van da maaneken die op debanjnekes stoot vanEllebee sigaaren? Veir dagge de voijfde vroag leist moei ehn EL LEB EE sigaar omsteiken. Voijfde vroag Wad est er beiter as nen Tieger Zesde vroag As g'oon de braaroij De Blieck vertrekt... hoeveel Tiegerkes kêe drinken veir dagge on 't keirkhoi zet 1 As ge te voet gotj. 2 As ge ge Ireigen ol gevoerd werd Zeiveste vroag Ne proijs apoort ver den dienen die den besten ïamiljenbooim kaan tiekenen van die voil familje die hier in stoot. Ge meigt alle personnojes nen noam geiven, moor Jef bleif Jef. Achste vroag Wie heit 't rekord van 't langst ba Staal te bleiven Hoe veil ieren heiten dor-gebleven, hoe veil Tiegers hei ten gezoepen, hoe lank heiten dóór gesloa- pen, hoe dikkes heiten dor gesp..iekeld, en wad heiten ten nog allemool gedoon BOOS nen Tieger..., en ne goeie zêe 'k en hem bogot giene slqchten

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Den Olsjterschen Tieger | 1929 | | pagina 1