Den Oilsjtersen Tieger, deel II fle Viezen D^ooim. pagina 6, AALSTERSE GIDS nr. 95 Deze maand beleeft Ellebee, voBchrijver en uitgever van "Den Oilsjtersen Tieger" (1930) een merkwaardige droom, waarin hij Dirk Martens ontmoet die hem aanmaant het Aalsters dialect te promoten. Hieronder het relaasjrnaar eerst nog diteen lezer, Jan Wéry uit de Korte Zoutstraat, stuurde ons volgende informatie over den Tieger van 't balkonnetje van 't gelijknamig café op de Grote Markt (nu Maxim's). We drukken gans de brief af, omdat we 't zelf niet beter kunnen uitleggen. Onderzoek ter plaatse wees uit dat het beeld uit het café verdwenen is zo'n zes jaar geleden, toen de Maxim's al meer dan vier jaar bestondwaarmee de hoop om het beest opnieuw tussen de tralies te krijgen, wel erg ijdel geworden is "Uw artikel over "Den Olsjterschen Tieger", het ik met belangstelling gelezen. Uw vraag over de verblijf plaats van het tijgerbeeld op de Gro te Markt kan gemakkelijk opgelost worden, het beeld bevindt zich op de zolder van de "Maxim's", dus is de tijger in zijn "hok" of verblijfplaats gebleven. Tijdens de laatste veranderingen in het café en met het invoeren van de nieuwe naam hebben 3 of 4 potige kerels het beeld naar boven gedra gen en het schijnt dat dit absoluut niet gemakkelijk was. Daarom betwijfel ik dat het een zuiver gipsen beeld is. Het is gemaakt door mijn grootvader Jean Wéry, die vele beelden in klei heeft gemaakt. Ik denk dat de kern van de tijger alles zins uit deze materie bestaat. Natuurlijk in de loop van de tijd zal het beeld hier en daar bijgewerkt zijn met gips, en hoeveel lagen verf zul len er op uitgesmeerd zijn In elk geval ik heb in mijn ouderlijk huis het ontwerp en de tekening gezien. Dan scheen het een een echte tijger. Nu leek hij meer op een kruising van een Afrikaanse leeuw met met een Bengaalse tijger, om dan nog maar te zwijgen over zijn kleuren. Zelfs waren er mensen, die de tijger voor een Vlaamse leeuw hielden. AmaaiIk zou hem mij toch anders voorstellen. In elk geval, er bestaat een Vlaamse Leeuw en een Waalse haan, waarom dan ook geen "Olsjterschen Tieger". Volgens mij moet men hem "stropen, t.t.z. zijn verschillende en verscheidene verfla gen verwijderen, nazien waar er een teveel aan bijgewerkte gips is en hem in eer herstellen, als één van de symbolen van Aalst, let op, ik spreek niet, omdat het een werk is van mijn grootvader, maar omdat het werk behoort tot de beschiedenis van het "ienig Olsjt" waarop wij als Aalste- naars het recht (en de plicht) hebben Aalst en alles wat in Aalst reilt en zeilt te bekritisieren (en tussen haakjes vooral ook lief te hebben)."

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Den Olsjterschen Tieger | 1929 | | pagina 5