Flitsen uit Bornem ERIC GIJSELf NCR 13 55 4 op 5000 m M. VAN DE VELDE NAAR BRABO DENDERBELLE Drie nieuwe klubrekords bij K.A.C.E. Aalst VIERDE INTERNATIONALE DOORTOCHT 3 VAN DENDERMONDE z op zondag 30 juni 1974 I te 14,30 u. in de Brusselse forten MOTOl cross Felix Verhoeven, Gilbert De Rijcke en Mare Van Langenhove in Imba cross FIRMA P. SCH0LLAERT ATLETIEK A.C. Uitbergen Brigitte De Palmenaer Heroverd klubrekord 1500 m Bedrijvigheid herneemt HANDBAL J.P. Martens: speler-trainer bij Opwijk De Potter (K.V. Kortrijk) tekende voor Eendracht Aalst Adec sport S.K. Aalst: nog transfers Kaatsklub Herleving- Houtmarkt VOLLEY REEKSINDELINGEN I974-7S Een zicht op de perstribune te BomemTheo Mathy (RTB), Fred De Bruyne (BRT) en Mare Heymans (De Voorpost) en vooraan Walter Godefrood die niet op de fiets mocht. Waarom weet iedereen intussen ml. (C) lat Ie Bosveldvrienden uit Baasrode waren te Bornem om Eddy Peelman en te moedigen. In de derde ronde werd hun favoriet evenwel door !b- en val uitgeschakeld. (C) ob lef Olympos organiseert in de Brusselse Forten haar vierde zwemfeest grote afstand in, onder de regelementen van de II K.B.Z.R.B. De wedstrijd is open voor alle zwemmers(sters) van bui tenlandse bonden aangesloten bij de FINA en alle zwem mers en zwemsters aangesloten bij de KBZRB. Er zijn 15 wedstrijden ;er 14.30 u. 1000 m. vrije slag miniemen meisjes ïn. 14.40 u. 1000 m. vrije slag miniemen jongens ien 14.50 u. 1000 m. vrije slag kadetten meisjes aat 15.00 u. 1000 m. vrije slag kadetten jongens BC 15.10 u. 1000 m. streek kadetten meisjes om 15.20 u. 1000 m. streek kadetten jongens de 15.30 u. 2000 m. vrij 9lag dames de- 15.35 u. 2000 m. streek dames ds- 15.40 u. 1000 m. streek veteranen dames 15.55 u. 2000 m. vrije slag heren 16.10 u. 2000 m. streek heren 16.25 u. 1000 m. streek heren veteranen ks- 16.40 u. 1000 m. vrije slag heren veteranen iet 16.55 u. 1000 m. streek, voorbehouden aan openbare be ige sturen. aar 17.10 u. 1000 m. vrije slag, voorbehouden aan openbare besturen. en: Het vertrek zal gegeven worden vooraan in de Brusselse ,BC Forten de kant van de Burg. Portmanslaan, waar eveneens ivo de aankomst is. De start wordt in het water gegeven, ter. De toegang is gratis. ht >ut,"" me, In de grote prijs van Engeland IMBA te Riddich in Enge- - land waren het onze Belgische piloten die met de prijzen y heengingen. Felix Verhoeven die de drie reeksen op zijn naam schreef was meteen individueel eindoverwinnaar, doch dankzij een tweede plaats voor Gilbert De Rijcke en een vierde plaats voor Marc Van Langenhove was het Belgische sukses met een volledig. België won ook de landenklassering. Voor Van Gijseghem werd het jongste weekeinde een dubbelslag. Te Lotenhulle waren een reeksoverwinning en een tweede plaats voldoende om de bloemen mee te ne- m®n- Te Michelbeke kende hij echter geen tegenstand en schreef de beide reeksen op zijn naam. Hier was de grote pechvogel Willy De Witte die in de drie reeksen bij de inters zijn machine over de eindstreep moest duwen. g groot- en kleinhandel in bieren Invoerder Gerol, Steiner, Flora Verastenstraat 2-4 AALST Tel. 053-222.15 In de foop va vorige week wer den door de Aalsterse atleten drie nieuwe kulbrekords geves tigd. Bij de dames liet A.M. Van Nuffel 25" noteren over de 200 m, .terwijl Herman Parmentler tijdens de meeting op de Heysel vorige dinsdag het klubrekord over de 5000 m scherper stelde met een tijd van 14'05"8. De Parmerrtler haalde vorige vrijdag tijdens de avondmeeting te Aalst ook het klubrekord over de 3000 m neer. in 8'21 "6. Zaterdag won E. Aalst CA) voor de derde opeenvolgende maal dwars door Erembodegem. terwijl de B ploeg rich tweede klasseerde. Va de winnende plolg maakten deel uitpupillen Van der Stichelen en Van Herzele miniemen De Saedeleer, Vijver man. Van Ni'euwenhove, Lacaayse: kadetten Setbode. Venmeir en De Schrijverscholieren De Vree en Cornells. In de avond meeting van dinsdag haalden de Aalsterse atleten vol gende rezultaten DAMES 200 m 1ste reeks 2. AM Van Nuffel 25" HEREN 100 m 1ste reeks 3. J.P. De Visscher 11"5 2de reeks 2. J. Van Steen 11 "6 3de reeks 2. D. Roelandt 11" HEREN 100 m - 4de reeks 2. L. Klinkenborg 12"2 1500 m HEREN 3de reeks 3. E. Coppens 4,17"6 11. R. Bayens 4'44" 12. H. Van Haut 4*47 "3 13. R. Van kerekhoven 4'54"5 4de reeks 8. A. Paelmans 3'58"1 12. J. Callebout 5m83 16. J. Van Steen 5m39 20. W. Raes 4m65 VER HEREN 2. De visscher 6m75 KOGEL HEREN 10. W. Lelong 8m17 12. L. De Vuyst 7m44 13. A. De Bruyne 5m26 3000 m HEREN 1ste reeks 2. H. Parmentier 8'21"6 10. P. Callebout 8"55' 2de reeks 10. E. Kiekens 9'25" 3de reeks 5. F. Buggenhout 9'26" 8. J. Marcelis 9'41"4 9. D. Coppens 9'45"4 10. W. De Rijde 10*01" 11. Scheffout 10*08" J.V.H. Waar vanaf volgende week een volle atletiekaktivlteit te ver wachten is moeten we ons deze week beperken ot twee mee tings, maar dan ook van biezonder hoog gehalte. Op de heysel stond vooral de 5000 m. in het middelpunt van de belangstelling. Eric Gijselinck had er sedert lang zijn zinnen op gezet en het zou enkel van de tegenstand afhangen welke tijd op papier kon komen. Hijzelf wist zich inderdaad in een opperbeste konditie verkeren. De tegenstand was er niet, we! de hulp van niemand mider dan Miel Puttemans, wereldrekordhouder op die afstand die een tijd van zowat 13'50" loopt met de spreekwoordelijke vingers in de neus. Lang heeft Brigitte er niet op gewacht om het vorige week door Myriam gevestigde klubrekord 1500 m terug op haar naam te brengen. Vorige vrijdag liepen beiden te Aalst een wedstrijd die eigentijk niet 'in hun programma voorzien was. Ze trokken naar het Osbroeksta- dion met de bedoeling er deel te nemen .aan de 200 m. et laat vertrokken en de meeting een half uur vroeger begonnen dan gewoonlijk, waren ze echter te laat. De deelneemsters aan de eerste reeks zaten reeds in de start»lokken. Dan maar de 1500 m, zo werd beslist. Met Bemadette Van Roy onder de deelneemsters zat er misschien een goede tijd fn. Aanvankelijk kregen wij vier aan de leiding Van Roy, Brigitte, Myriam. en Vervaeoke. Aan de 100 m was Vervaecke reeds gelost wat verder moest ook Myriam ©r af. Brigitte slaag de er nog een poosje in te vol gen maar moest tenslotte ook be geven. Van Roy won in 4'31"3, Brigitte was tweede In 4'35"1 (een nieuw klubrekord) en My riam derde In 4 '41 "2. Met de felle wind zeker zeer goede tijden. In ideale omstandigheden zal dit klubrekord deze zomer zeker nog gevoelig verbeterd worden. Dins dagavond liepen dezelfde atletes een 400 m op de HeizeiBrigitte deed er 58'7 over, Myriam 60" 1. Voor beiden hun beste persoon lijke prestatie. VDV Miel zag zijn opdracht dan ook als voltooid één ronde voor het emde toen hij zijn klubmaat Eddy van Mullem de vrije baan gaf. Maar Gijselinck was nog sneller en awoert bleef ditmaat uit om dat enerzijds ook Van Mullem in een zetel aan de meet was ge bracht, andreszijds elke speciale motivatie ontbrak. Maar de tijd van 13'55"4 zegt mer over de mogelijkheden in de nabije toe komst. Het iis nu enkel wachten op de beslissing of het blijft bij 5.000-10.000 m of eerder zal evo lueren naar de superlange af stand. lees marathon. Luc Gijse linck zat uiteraard in de zwakste serie maar eindigde daar verdien stelijk tweede in een degelijke 15'29"4. Tijdens dezelfde avond meeting deed Anne-Marie de Waele haar wederoptreden na een sukserijke examenperiode. Atletiek heeft dan ook gedurende niet minder dan vijf weken op het tweede vlak gestaan en pas wan neer deze lijnen zullen versche nen zijn zal bekend zijn of de geruchten bewaarheid werden als of zij voor het eerst in haar loopbaan internationale A zou worden voor het hoogspringen. In het verspmgen was het verlies tegenover de voor-examen-periode gering (5m07 naar 5m01). Één dag later voegde ze er nog eenzelfde bedenking aan toe in het kogel stoten (9m00 tegenover de vroe gere 9m50). Het is voor een krachtnummer wei logisch en de open vraag Is nu wat het verlies in het hoogspringen zal zijn. Feit is dat haar serie van 1m65, 1m65. 1m67 en 1m67 tijdens de laatste vier kompetities wel de séiektie verechtvaardigde. Te Aalst werden biezonder inte ressante gegevens genoteerd. Francime van Assche deed na de rustperiode 'rond de geboorte van haar eerste kind een eerste op treden op 200 m zodat de geluke 25'6 als goed mogen aangeschre ven worden. Marleen Oosterlinck stond er wat beteuterd bij te kijken dat zij als piepjonge ju- niore het weer eens alleen moest klaren Haar soloren werd be loond met 26"2 maar het is dui delijk dat ze eens wat meer te genstand nodig heeft om in de 25"-groep te treden. Bij de jongens loopt de Leeuw zijn 100 m relatief trager dan zijn 200 m want hij werd afge drukt op 11 "7. And ré Raes deed eens aan een atletiekwedstrijd en haalde een zeer goede 10"8. Jam mer dat die kerel niet wat meer aandacht kan scheken aan zijn atletiekbedrijvigheid. Stef Scho- ckaert en Guy Clement waren best tevreden met hun 11 "1 en 11 "2. Luc Gijselinck kwam in zijn 1500 m-serie tot 4'18"5 terwijl zijn broer Eric in het spoor van niemand minder dan Gaston Roe- lants 3'53"3 liet aftikken. In het verspringen kwam Guy Clement in finale met 6m12. Hij heett blijkbaar van zijn veelzijdigheid nog niet verloren. JMV Nu de examens achter de rug liggen herneemt de atletiek be drijvigheid volledig. Nadat E. Aalst op woensdag 26 juni opnieuw voor goed van wal stak worden op dinsdag 2 juli in het Osbroek- stadion opnieuw voel jongeren (ook meisjes) verwacht. De mee ting begint om 18 uur voor de pupillen en om 18 u. 30 voor de andere kategoriën. Volgende proe ven werden voorzienheren scholieren 100, 800 m en bink- stap kadetten100 en 800 m en diskus miniemen 800 m en pupillen hoogspringen. Dames scholieren 100. 800 m en diskus: kadetten100, 800 m en ver springen miniemen 80 m en pu pillen 600 m. J.V.H. Brabo Denderbelle toonde zich eens te meer opvallend oppor tuun op de transfermarkt. Het Brabo bestuur is erin geslaagd oud-internationaal M. Van De Velde definitief als speler aan te nemen. Het Avanti bestuur liet ook de veelbelovende M. Heyn- drickx definitief aan Denderbelle over, terwijl R. De Smedt voor één jaar de Brabo rangen versterkt. Met deze transfers moet Brabo Denderbelle nu in staat zijn een toonaangevende rol te spelen in tweede nationale. Het geiivesteerde bedrag (dat echt niet aan de lage kant is) zal beslist zijn vruchten afwerpen. Avanti Lebbeke heeft voor één seizoen beslag kunnen leggen op de klasrijke P. Wattiez. Bruinsma en nog een junior kwamen eveneens van Elsene over voor één seizoen. Hier mede is de transferbedrijvig- heid bij Avanti nog niet ten einde, J. Van Haneghem. een 1,98 mm. lange Nederlandse ju niors-internationaal, werd be reid gevonden de Avanti ran gen te komen 'aanvullen. Deze tranfer Is echter oog niet defi nitief. Avanti dat met dit spe- lerspoentieel beslist een gooi naar de titel gaat doen wor stelt echter nog steeds met 'n keepersprobleem. Nincovic en M. Merens werden aangezocht doch Mechelen en zeker Ajal lijken niet van plan deze over gangen toe te staan. Ook de onderhandelingen met Sasja over M. Janssens liepen spaak en F. Ksouri werd nog niet naar Int. Herstal of Mont s/Mar- chlenne getransfereerd. On danks de definitieve samen stelling van de Avanti kern dus nog niet vaststaat, wordt het oefenprogramma reeds uitge- dokerd. Naast de deelname aan het tornooi van Brabo Dender belle worden verschillende in ternationale ontmoetingen voor zien. Avanti wil niets aan het toeval overlaten Bij HBC Ajax gaat men van hot standpunt uit dat er nie mand „transferabel" 1s. Men Wil volgend seizoen een gooi naar de titel doen met het zelfde spelerspotentieel dat dit jaar eerder ongelukkig uit 1ste degradeerde. Voor de opvol ging van E. Van Aerschot werd Fr. Meeus aangezocht. De on derhandelingen lijken vlot te verlopen temeer daar de heer Meeus reeds eerder te Leb beke werkzaam was, zowel bij het vroegere Eiita als 'bij Avan ti. Een ander opvallende in spanning die HBC Ajax wil le veren is het helpen in stand houden van SK Grembergen dat sedert een paar seizoenen de indruk van een zwalpend schip geeft. Indien het huidige GSK Bestuur (zeer beperict) wil zou Ajax hier een mouw aan passen en een zeer nau we samenwerking tussen bei de clubs zou tot stand komen. Zonder echter te spreken van een fusie. SK Grembergen zou in dit geval zijn thuiswedstrij den en trairtingen kunnen doen plaatsvinden in de Grembergse sporthal. Te volgen Bij de Aalsterse handbalclubs is er minder nieuws. E.V. Aalst dat in zeer goede verstandhou ding leeft met Avanti, nam wel R. Koppens voor een seizoen over met optie maar het ge sprek tussen Rosis en Een dracht over Fr. De Gendt wil maar niet op gang komen. On danks beide clubs tegenover deze „transaotie" niet negatief staan. Het Provinciaal Comité Oost- Vlaanderen duide volgende kan didaten aan voor de twee plaat sen in het nieuw te vormen Nationaal Bestuur. In vólgorde N. De Jongh (Avanti), M. De Jode (Sparta), L. Buys (Ajax) en R. Buys (Rosis). De heer Van Der Spiegel, voorzitter van E.V. Aalst, die zelf geen kandi daat was, vindt het wel jam mer dat er nergens een regle ment bestaat dat zegt dat een kandidaat voor de hoogste funkties in onze handbalwereld bv. minstens 5 jaar moet deel uitmaken van een clubbestuur. Aldus zegt de heer R. Van 'Der Spiegel zou men kunnen vermijden dat neofieten, welis waar met de beste bedoelingen bezield, zich zelf en oök de handbalsport een slechte dienst bewijzen. Lang geen slecht idee vinden Wij- De mogelijkheid bestaat dat vanaf volgend seizoen een jeugdkomité betwist wordt door uitsluitend Oostvlaamse ploe gen. Indien men dit kon ver wezenlijken zou men een enor me stap vooruit doen voor de toekomst van de handbalsport in onze streek. Heuvinck, moesten zij tijdens de laatste wedstrfjdseconden de overwinning aan het huidi gs GSK laten. De Saeger en •Eeckhoudt bleken bij de oud GSK-ers nog over de beste fysiek te beschikken terwijl H. Paul de „gewichtigste man" op het terrein toch wat aan snel heid blijkt 'ingeboet te hebben. B(j het huidige GSK was „Jim my" onhoudbaar. Oud-GSK re kent op een revanche. Einduit slag Oud-GSK-Huidïg GSK 9-10. EVA E. Aalst liet zijn voortreffe lijke achterspeler J P. Martens - die trouwens de wens had te kennen gegeven naar een andere fclub over te gaan - naar Opwijk vertrekken. 'Mar tens zal bij zijn nieuwe klub als speler-trainer fungeren Verder heeft Eendracht, Baele aan Bavegem overgedaan en Van Lierde aan R. Haaltert J.V.H. Het was een geheim van Jan Kiaas dat 'Eendracht een voor treffelijke voorspeler en doel puntenmaker nodig had. Men meent nu met de aanwerving van de 23-jarige student De Potter, die te Oudenaarde woont maar vorig seizoen voor K V. Kortrijk speelde de idea le aanvaller op de kop getikt te hebben. De Potter die stu deert aan de Gentse universi teit werd voor de duur van drie jaar aangeworven. Ver der nam Eendracht een optie op de beloftevolle Eeckbout een jongere die heel wat in zijn voetbalmars schijnt te hebben en te Wichelen werd weggehaald. Er worden nog onderhandel'ingeng evoerd met Beerschot om de overgang van een middenveldspeler te be komen. J.V.H. Vorige week 'Donderdag werd te Baasrode het nieuw bestuur van VC Adec geïnstalleerd. Erevoorzitter en feestleider Mr. Albert De Clerck, Voor zitter Mr. Frans Meersman. SeoretarisMr. Hugo De Clerck. PenningmeesterMr. William Uyttersprot, Public-re. lations Mr. Gilbert De Pauw, Leden hh. Leopold De Vroe en Remi De Smet, afgev. he ren Mr. Ward Pieters, af gev. damesMej. Anita Van Keer. GDP Tot op de laatste dag van de transferperiode - dinsdagna middag om 12 uur was het af gelopen is S.K. Aalst be drijvig geweest. Toen werden P. Van Hove {'Wi'Ubroek), Bam- bust (Erondegem vorig seizoen Meerbeke), en Walter Van den Bossche (Herdersem vomg izoen E; Aalst) nog getrans fereerd. Anderdeels werden Van den Bogaert en August De Coster afgestaan aan Op wijk. J.V.H. Houtmarkt KAATSKAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN. 1Schiftingen maandag 8 juli te 15 uur Wieze, Pont-a-Gelles en Servais. dinsdag 9 juli te 15,- u.: Chapelle a Wattmes, Bra ine en Tollembeek. woensdag 10 juli. te 15 u. Gilly, Nivelles en Jurbise. 2. GROTE FINALE 13 juli vanaf 15 u. De oud GSK-ers die „in groten ■getaleopgekomen waren om hun opvolgers te bekampen hebben moeten ondervinden dat de wil er wel nog is maar dat ■bij de meesten de benen niet meeer mee willen. Waren de oud GSK-ers tijdens de eerste helft duidelijk sterker dan hun jongere opvolgers (russtand 6- 4), tijdens het tweede wed strijdgedeelte zag men duide lijk de man met de hamer op dagen. Ondanks de voortreffe lijke prestatie van het doel wachtersduo E. Van Damme-B. Heren late prov. Rodenbach Le- deberg. St.-Amandus Gavere. Kuhl- mann Zelzate, Juvenes Zele. Eg- mont Zottegem, Margos Gent, Sport St.-Jan Hemel vee rdegem. Sugro Destelbergen. Gentse Gent, Spectrum Moerbeke. Gevoc Ge- raardsbengen. Hades Temse. Tweede prov. A Kagoeroes Aalst. Atom Denderhoutem, COC Ronse, Ajax Aaigem, Vokajap Appelterre. Winnik Denderwrndeke. Griffoe nen Steenhuize, VDK Lovendegem, VC St.-Laureins. Argos Waar schoot .Vovoc Vosselare, Kuros Zulte. Tweede prov. B Sifrano St - Niklaas, Adec S. Baasrode. Gil- voc Denderrnonde, Berlare, Kevers St.-Niklaas. Oltisj Bazel. Nivok Nieuwerkerke. Sport Denderrnon de. Okee Wachtebeke, Baudeloo Stekene (ex-Hygiena Bazel). Je- vok Mariakerke. White Star Ma- riakerke Kolles). Derde prov. A Unie Herzele. Vovka Oudenaarde. Navok Naza reth, Aspra Asper, Olympia Heur- me, Satonnus Michebeke. Leeuwe rik Lede, Bergougnan Evergem, Nachtvlinders Ursel, Jevo Slei- dinge, VC Evergem. VC Woodel- gem. Derde prov. B Springbokken Zele., Cactus De Klinge, Vravo- ron. Vrasene. VK Denderrnonde, VC Wichelen. Pardaf Kruibeke. Volley Wetteren. Kuklos Aalst. VC Elversele. Vivo Oostakker (ex- Kollos), Nova Smash St.-Amands- berg. Col ba Gent. Dames 1ste prov. Egmont Zotte gem, Meteors Erwetegem, JW Wetteren, Baripo Watervliet, Lo- geen Gent, Sigivok St.-GilHs-W., Gazellen Grotenberge, Inco Beve- ran, Gilvoc Denderrnonde. Kabaz Bazel. Vovka Oudenaarde, Exclu- siv Ronse. De reeksindeling voor de vierde provinciale afdelingen Heren en de tweede afdeling Dames kan pas gebeuren na 1 juli. datum waarop de aansluiting van nieuwe ktubs definitief wordt afgesloten. GDP

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1974 | | pagina 17