De Molenwiekers uit Wichelen F N lieuw interseholen jiampioenschap RC Lebbeke rouwt Belgisch kampioen Avanti Femina geen Europese beker MEUBELEN ST.-JOZEF TAFELTENNIS ^Wielerweek te Zele-Hansevelde iportvrienden uit Schetlebelle edden grote prijs lurgemeester Calmart VOETBAL Beker kompetitie "klubs der Denderstreek" Duivensport te Grembergen •- - -» HANDBAL Handbal-tornooi HC 'Ros Beiaard Aalst Sportief met kop en schouders 'RECHTZETTING FIRMA P. SCHOLLAERT r impuls van de Dender- jndse tafeltennisclub Herle- ïg kwam twee jaar geleden t Dendermonds rnterscholen- jeltenniskampioenschap tot and. In deze twee voorbije tgaven ging de Dendermond- abdijschool telkens met 't guwenaandeel inzake titels I als toemaatje met de in- ^fsdholenrangschikking aan de ■lal Het is zeker niet verwon- "rl'ijk als men weet dat in ■genoemde school bij de anning bet éksent over kijk op de sportbeoefe- ■w wordt gelegd. De Rijks holen. RITO. VTI, Piet Ver- ;ir en H. Maagdcollege moe- n nochtans in staat zijn de lerschappij van de Abdij- hooi in het gedrang te bren- m wanneer ook zij rriassaal n deze zeer interessante mpioenschappen gaan deel- imen. i h. C. Vermeulen, promotor n deze kampioenschappen iis imenteel een hieuw pro- imma aan het uitwerken van kampioenschap diie ook de ..essoholen aan bod zal la- n komen. Dit 'kampioenschap I worden gehouden onmiddel- Jc na de verlofperiode hetzij dus in de maand «eptember 1974. Begin september zal met elke school kontakt worden opge nomen en vooraf züHen de kan didaat deelnemers en deel neemsters iin de mogelijkheid worden gesteld onder de lei- iding van bevoegde trainers zich op het kampioenschap voor te bereiden. Teneinde 'alles zo Vlot moge lijk te laten verlopen verzoekt de Herlevingleidjng alvast de- verantwoordelijken voor de sportbeoefening in de verschil lende scholen zich kenbaar te willen maken aan het Herle- vingsékretariaat, Weggevoer denstraat 48, 9330 Dendermon- de Tel. 229.64 en 21.29.64 van af 19 juli 74. Zij zullen dan in het bezit worden gesteld van de nodige onderrichtingen en reglementering van het kampioenschap. Kontakten wor den tevens opgenomen met BLOSO en andere instellingen om ook voor een prabhtijge prijizentafel te kunnen zorgen. O.a. geniet dit kampioenschap reeds de medewerking van het Dendermonds agentschap van ASLK en ook nog andere ln- stefiingen zuilen volgen. Ier Hansevelde mag wel genoemd worden als de wielerweek >Ai bij uitstek. Niettegenstaande het maar een paar honderd «f inwoners telt pakt het ieder jaar ter gelegenheid van Kapellekermis uit met een wielerprogramma dat vele ste- aa den of gemeenten hen zeker niet kan nadoen. Een werk lustig en van aanpakken wetend comité, met als voor naamste pionnen Alfred Raemdonck, Petrus Van Avermaet, j A. en M. D'Hollander, Cl. Moens, H. De Boeck, G. Van Damme en A. Van Avermaet zorgen maandag, 15 juli voor een wielerdriedaagse, die begint met een vierde Beroeps- rennerskoers, waaraan 45.000 fr. prijzen palm en premies j| verbonden zijn. De afstand bedraagt 145 km. en er wor den 12 ronden gereden over Hansevelde, Huivelde, Half weg, Dendermondsebaan, Zandberg, Markt, De Deckerstr. Lokerenbaan, Durmebaan, Durmen Hamme St.-Anna, Zogge en Hansevelde. Het vertrek is om 14 uur bij M. Van Lijs- betten. Zal Eddy Peelman er in gelukken om er een hat- trick van te maken. In 1971 won Staf Van Roosbroeck en J de twee volgende jaren werd het telkens de snelle spurter uit Baasrode, Eddy Peelman, al deed hij het vorig jaar met een solo-nummer. Het wielrennen zit de Hanseveldenaren niet alleen op organisatorisch gebied in het bloed, maar ook de beoefe naars komen uit deze wijk. Op dinsdag 16 juli nodigt Aimé Van Avermaet de liefhebbers BWB uit om voor zijn deur te komen kampen voor de palm. Aimé, die de laatste we- i ken de goede kadans te pakken heeft, hoopt zijn stunt van vorig jaar te herhalen en de palm in eigen kring te houden, j Er zijn 10.000 fr. en het vertrek voor 13 lokale ronden of 110 km wordt gegeven te 15 u. Op woensdag 17 juli is het dan de beurt aan het plaatselijk junioresduo Dirk Heirweg-Noël Moens om met de juniores te rijden om de eer van hun wijk. Deze kategorie vertrekt om 15.30 u. en moet 9 maal de plaatselijke omloop afleggen voor 6.000 fr. prijzen. it jaar kregen we normaal de negende uitgave van de grote "ijs Burgemeester Dokter Gaimart, ware het niet dat deze >rig jaar door een zet van Sport en Ontspanning werd afgelast i dat eveneens de fondsen van de steunende neringdoeners irdwenen. Dit jaar kreeg het politieke speekspel zij vervolg in wedstrijden die normaal met Schellebelle 'Potjesmarkt moes in worden georganizeerd. Wegens de weigering van voor- >emde klub om de wedstrijden toch te laten doorgaan werd DE ((fORTVRrENDEN jn het leven geroepen die Zorgde voor een ïlossing. Na de verreden wedstrijden moghten de bestuurs- Jden van deze klub de gelukwensen ontvangen vanwege de af gevaardigden van de BW'B die voordien hadden gezegd dat de ub voor een onmogelijke opgave stond en dat een unieke pres- jtie was geleverd. Nu heeft men opnieuw de hoofden bij elkaar jgSstoken en is men erin geslaagd te zorgen voor een nieuwe ^tgave van de „Grote Prijs Dokter Gaimart". Deze grote prijs Jordt verreden op zondag 21 juli in de wijk Bruinbeke en is *bn wedstrijd voor internationale liefhebbers BWB over een ^ïstand van 100 km. of 10 ronden. Inschrijvingen hebben plaats Jj Maurice Rasschaert, vanaf 15 uur, waar om 16 uur de start Bx>rdt gegeven. De aankomst is voorzien in de Bruirtbekestraat de prijsdeling in café De Bonte Os bij José Buidin. Aan deze 3|!edstrijd zijn voor 10.000 fr. prijzen verbonden en talrijke pre ses voor de overwinnaar een palm geschonken door 'het hui;s !Ren Haeze en een beker geschonken door het weekblad De porpost. e(reprijzen Schepen Om er De Taeye, Dokter Stenbook-Femor it Wetteren. Gustaaf De Paepe, Edmond Uyttendaële en de café p Den Hoek en Den Bonte Os. Het nieuws viel te Lebbeke als een bom. Frans Tilley, 30 jaar, was overleden. Frans Tilley, geboren op 7 februari 1944, te Lebbeke, sloot zich als jonge knaap aan bij R.C. Lebbeke op 13 februari 1956. Hij doorworstelde alle elftallen. Drie jaar terug verhuisde hij naar Zellik. Meteen vroeg hij zijn overgang naar deze kub, wat hem werd toegestaan. Frans Tilley, vader van één kind, overleed te Brussel, na een ongeval. zijn Donderdagavond had, onder 'n. ruime belangstelling, in het klilbhuis van SK Aalst de trék- 'king plaats voor de sohiftings- wedstrijden die op 4, 11, 18 en 25 augustus (telkens om 16 u. In het kader van de „'Beker van de Denderstreék" zullen betwist worden. Voor dit tor nooi was er vlamwege de kli/bs een grote belangstelling ver mits liefst zestig ploegen wer den ingesohreven. Het programma van de eerste speeldag Reeks 1 Steenhuize-Sp. Gbergen SK G'bergen-R. Ophasselt Deftinge-E. Moerbeke Bonanza-D. Viane VK G'bergen-Overboelare Reeks 2 Heldergem-FC Mere SK Aaigem-Borsbeke R. Bam'brugge-O. Burst FC Herzele-SL Hli'l'legem Grotenberge-SV Zottegem Reeks 3 O. Meerbeke-FC K'ericsken VK Pollare-P. Okegem SVH Outer-SK Welle FC Denderl.-V. Denderhoutem Winnik-S. Denderleeuw Reeks 4 Ede Haalt.-E. Nkerken W. Moorsel-SK Herdersem SK-Eremb.-Doggen SK AalsttR. Haaltent Edi|lvelde-FC Wreze Reeks 5 O. Erondegem-W. Grjzegem Schoonaarde-O. Erpe W. Hofstade-J. Lede Serskamp-Berlare Overmere-R. Wetteren Reeks 6 Opstal-Sp Buggenlbout SK Leb'beke-SK Gremlb. St. Gillis D-FC 'E Sp Appels-R. BoonWijk SK Oudegem-Zandst. Appels Uitslag Extra Sportieve Verenigde Vrienden, St.-Gillis Verbroedering, Grembergen Rituitslag van 30 juni 1) Carross. Meert 12 p. Van Uytvanghe A.-De Braban der Cl. 2) Likeuren 't Zwaantje 10 p. Moortgat P.-Verheüst E. 3) Trait. Peelman-Wissels 9 p. De Baoker en Zoon-Van en Bossche O. 4) Wolfens Kleding 9 p. Van Coppenolle A.-Verleyen gebrs. 5) Sympathisanten 9 p. Van Laere H.-Van Driessche M. Klassement oude 1) 'Beenh. V. Bogaert-Geerinck 122 p. Geerinok Oh.-Nobells J. 2) Roelsie kleding 121 p. Spanoghe A.-<Roels G. 3) Verbroedring-Truyensvriend. 111 p. Verstraeten S.-Ost K 4) Salon Louis 110 p. Poppe B.-Muyzewinkel W. 5) Patisserie Willems 110 p. Van Heek J.-Vernimmen C. 6) Velo's Ros Beiaard 105 p Heyvaert R.rMechant-Van den Driessche 7) Carrosserie Meert 104 p. Van Uytvanghe A.-De Braban der Ol. 8) Wolfens Kleding 98 p. Van Coppenolle A.-Verleyen gebrs. 9) Vieux Temps 97 p. Peeters A.-Jordens C 10) 'Duivenvoeders De Block 95 p. Van De Vekens L.-Cornelis G. Op 14 april 1974 werd op Ini tiatief van de 65-jarige Con stant Verspeet wielerclub DE MOLENWIEKERS opgerjoht. Vrij Vlug werd eerst een be stuur opgericht dat bestaat uit Victor Bogaert, voorzitteron dervoorzitter Frans Collierse cretaris Hector Baeck schat bewaarder Ide Vervondel be stuursleden Atbert De Bock, Eddy De Bock en Mare De Bock. Het doel van de club Is in de eerste pl'aats te zorgen voor een gezonde lichamelijke ont spanning en dit te combineren aan het ontdekken van de pit toreske plaatsjes in Vlaande ren. De tochten zullen geleidelijk worden opgedreven zodat men binnen afzienbare tijd elke week of ten minste om de twee weken er eens uit kan. Indien de mogelijkheid bestalalt zal ook het aantal kilometers worden opgedreven zodat het wel eens tot techten van een ganse dag zou kunnen komen. Volgens voorzitter Victor Bo gaert komt het er vooral op aan om de jeugd warm te ma ken voor gezonde ontspanning. Om lid te worden van de klub zijn er geen speciale voor waarden. Enkel wordt er een lidgeld van 20 fr. per maand gevraagd. Tot op heden is de financiële toestand van de club nog niet zo schitterend. Men staat echter nog in zijn begin- schoenen maar dat verandert wel, zodat de klub binnen af zienbare tijd ook over een eigen sportkleding zou kunnen beschikken. Het petje is er reeds maar voor de rest is het wachten. JK De Molenwiekers uit Wichelen Avanti Femina Lebbeke, het voorbije seizoen tot Belgisch kam pioen gekroond, zal niet deelnemen aan de Europese beker voor Landskampioen. Mevr. Buelens de dynamische voorzitster van de landskampioenen, heeft na rijp beraad beslist niet in te schrijven voor deze prestigieuse kompetitie. Wij kunnen de redenering van het bestuur van de Belgische kampioenen begrijpen. Inderdaad, een deelname aan de Europese Beker der landskampioenen be tekent voor een beperkt budget een klein fortuin. Neem daarbij nog dat het Belgische dameshandbal slechts gedurende de laatste twee jaar iets of wat allure heeft gekregen en dat het logisch is dat het spelpeil nog niet die hoogte heeft bereikt dat een treffen tegen Europese topploegen wettigt. Het zou geen publiciteit bete kenen voor het Belgische da meshandbal moest 'hun verte genwoordiger „ingeblikt" wor den met ruime cijfers tegen een of andere ploeg van ihet Oostblok. Niettemin drijft „het handbal" van Avanti Femina reeds op een degelijk peil en de basisspeelsters zijn nog jong zodat een normale evolu tie het allerbeste laat verho pen voor de toekomst. Een toekomst waar sterk aan ge werkt wordt door Avanti Femi na. Onmiddellijke toekomst. Nu het definitief lis dat er niet ingeschreven wordt voor de Europese beker der Landskam pioenen wil Mevr. Buelens haar meisjes tijdens „het dode seb zoen" toch niet werkloos laten. Tijdens de derde week van augustus wordt een stage van een week voorzien te Knokke- Héist voor het basis team. Stage die onmiddellijk vruchten kan afwerpen daar de Beker van België reeds in september betwist wordt. Na twee opeen volgende seizoenen overwin naar te zijn geworden in deze kompetitie zou het ons niets verbazen dat ook voor de derde maal deze trofee binnenge palmd werdt. Maar Avanti Fe mina ziet verder. De Belgische kampioen is de enige ploeg in ons land die over een jeugd ploeg beschikt en obk deze jeugdploeg wordt tijdens het verlof op stage gestuurd. Deze SPORT VOOR MINDER-VALIDEN TE DENDERMONDE Geruime tijd reeds heeft het arr. Olympisch komitee Dender- monde het plan opgevat een aktie „Sport" te doen loskomen voor en bij de minder-validen. Een ganse reeks kontakten weren gelegd ook met Bloso. Besloten werd alvast met twee disciplines van start te gaan nl. met zwemmen en tafeltennis. Deze twee sporten kunnen in het Dendermondse op brede schaal door de minder-validen worden beoefend gezien de directie van de Inter communale zwemkom Olympos alvast bereid werd gevonden aan de aktie mede te werken en zijn inrichting ook op een dergelijke werking heeft afgestemd. Er zullen in de nabije toekomst im mers nog bepaalde toestellen worden aangebracht in Olympos die van nut zullen zijn bij de beoefening van de zwemsport door de minder-validen. Hiernaast komt dan de tafel tennissport. Het Olympisch ko mitee kreeg promp de mede werking toegezegd van de Den dermondse tafeltennisclub Her leving, die naast zijn materiaal ook nog opleiders wil ter be schikking stellen, die dan ploeg zullen vormen met de monitors voor minder-validen van Bloso. Met de aktie zou alvast rVa de vel rof periode worden ge start. Het ligt voor de hand dat de demonstratie die door de Belgische elite 'bij de min der-validen, werd gegeven ter gelegenheid van de Pinkster- 'braderij, alvast de leiders van diverse verenigingen voor min der-validen heeft aangezet hun leden tot aktie aan te zetten. Zo is het reeds zéker dat heol wat belangstelling bestaat voor het zwemmen en de ta- feltennissport. Het komt er nu opaan van alles netjes te co- ordineren en In goede banen te Het arr. Olympisch komitee in samenwerking met Olympos en Herleving kunnen zulks vast waarmaken en leiden tot een intense sportbeoefening door de minder-vaiiden uit het arr. Dendermonde. Begin september hoopt men alvast m^t de aktie te kunnen starten. Na de ver lofperiode zal trouwens een bij eenkomst plaats vinden met de verschillende verenigingen voor minder-validen, terwijl natuur lijk ook de individuelen niet zullen worden vergeten. Mét het oog op de aküé die men vanaf september wenst op gang te brengen wordt al vast gevraagd dat alle belang stellenden zich zouden bekend maken op het sekretariaat van het arr. Olympisch komitee Dendermonde, Weggevoerden straat 48. 9330 Dendermonde Gevraagd wordt om alvast naam, voornaam, volledig adres leeftijd en dicipline die men wenst te beoefenen mede te delen. stage gaat door te flonse van 12 tot 17 augustus. Met deze jeugdploeg diie in België uiter aard weinig speelgelegenheid heeft werd een paar weken ge leden deelgenomen aan een tornooi te Utrecht. De uitsla gen kunnen hoopvol genoemd worden. Tweemaal werd er ge wonnen. éénmaal gelijkge speeld en eenmaal verforen. U ziet dat de onmiddellijke toe komst van Avanti Femina ver zekerd is. Korte Historiek Toen einde 1969 onder impuls van F. Ksouri overgegaan werd tot de oprichting van een da- mesploeg 'in de schoot van Avanti Zal wel niemand gedacht hébben dat een paar jaar later deze damesploeg, dank zij de inspanningen van Mevr. Bue lens, reeds tot de besten van België zou behoren. De oudste en nog steeds aktieve dames- handbalclub, Uilenspiegel, (op gericht in 1960) bleek tijdens die jaren oppermachtig te zijn. De Avanti-meisjes doorliepen de normale leerschool die uiteraard gepaard ging met ve le en afgetekende nederlagen. Het bleek echter vlug dat er „klasse" in het ploegje stak en toen het eerste kompetitie jaar op 'nationaal vlak plaats greep had Avanti voor de 1ste maal de smaak van de over winning te pakken. Op 6 fe bruari werd de eerste maal de overwinningsvlag gehesen. Te gen E.V. Aalst werd gewon nen met 5-8 Cijfers. Maar dat Avanti toch nog zeer licht uit viel ondervonden zij 'n maand later toen zij door Uilenspiegel overklast werden met 21-2 cij fers! Avanti bleef echter naars tig verder werken en een sei zoen later eindigden zij 2de na Uilenspiegel in de kompeti tie en veroverden tot eenieders verrassing de eerste Beker vah België. Uilenspiegel werd ver slagen en de Lebbeekse meijs- jes gingen als 'beloning twee wedstrijden spelen In Tunesië Het naarstig werk van trainer J. Koppens had vruchten afge worpen. Dit eerste succes op nationaal vlak 'betekende de start tot een moove periode voor Avanti. periode die be slist nog niet ten éinde is. Tijdens het séizoen 1972-1973 werd opnieuw de Beker van België veroverd. Deze maal te- FREDDY VERLEYEN STATIE HAALTERT gen het sterke Aalst Sportief. Wij herinneren ons deze finale als de beste wedstrijd tussen twee Belgische damesclubs die wij ooit bijwoonden. In de kom petitie zelf werd 'lichtjes ont goocheld. Avanti eindigde op de vierde plaats na een sei zoen waarin niet minder dan drie trainers de ploeg leidden New-comers Ambiorix Femina werd onverwacht Belgisch kampioen. Seizoen 1973-1974 Het seizoen 1973-1974 werd dan het succesjaar. Avanti Fe mina was de nieuwe naam van de damesclub die nu volledig zelfstandig ging opereren. Op nieuw met J. Keppens als trai ner was de taak er zeker niiet gemakkelijker op geworden. De kompetite werd In twee reek sen betwist In reéks A de Vlaamse clubs en in reeks B de Luikse clubs. Na een harde strijd tegen Aalst Soprtief be haalde Avanti uiteindelijk de titel in reeks A zodat zij de halve finale dienden te betwis ten tegen de .tweede van reéks B Herstal. Het werd een gemakkelijke overwinning voor de Lebbeekse meisjes. Aalst Sportief was ook doorgedron gen tot de finale en n'a een spannende wedstrijd won Avan ti deze „Vlaamse finale" met 11-16 cijfers en werd voor de eerste maal sinds het ont staan kampioen van België. Mevr. Buelens werd bekroond door haar toegewijde speel sters voor haar onverdroten inspanningen. Avanti Femina is dus duidelijk op weg om In België de da mesclub nr. 1 te 'blijven ge durende vele jaren. Het finan ciële a spekt van de zaak schept wel problemen maar met een dynamisch bestuur met mevr. G. Buelens, voor zitster, E. Dauwe, secretaris, R. De Ridder, penningmeester en R. Buelens zal ook hier wel een mouw «kunnen aangepast worden. Ten andere, de speel sters zelf laten zich ook niet trékken maar leveren ook ge waardeerde Inspanningen voor het welzijn van hun olub. Even voorstellen. Avanti Femina Kampioen van België Veerle Verhofstadt, 19 jaar, studente Lich. Opv., Belg. in ternationaal Dany Buslot, 20 jaar, zonder beroep Carina Moonen, 19 jaar. haar- kapster, Belg. internationaal Magda .Van Den Borre, 20 jaar, bediende, Belg. 'internationaal, kapltéin Sonja Muylaert, 19 jaar, studen te 'kinesit., Belg 'internationaal Sonja Van den Broeck, 20 'jaar, zonder beroep Lut. Hauwelaert, 19 jaar, stud. Ergo therap., keepster, Belg. in ternationaal. Erelijst seizoen 1971-1972 winnaar Beker van België seizoen 1972-1973 winnaar Beker van België seizoen 1973-1974 Kampioen van België Het jaarlijks handbaltornooi van HC Ros Beiaard is een sportieve en waarschijnlijk ook financiële tegenvaller geworden. Het ge brek aan belangstelling is te verklaren door de konkurrentie van de finae van het wereldkampioenschap voetbal op TV, de spor tieve tegenvaller lag in het feit dat zo maar eventjens drie ploe gen ontbraken. Wij stelden ons de vraag welke schuld hier bij de organisatoren te zoeken is. Zij hadden zes ploegen aangekon digd waarvan er slechts vijf op reglementaire wijze hadden in geschreven, hier zat men dus wel fout. Maar de twee andere ploegen die in laatste instantie hun toegezegde deelneming „afbelden" treft hier wel een grote blaam. Kampioen Avanti en Evere versohenen gewoon met en onthoofden hierdoor de orga nisatie. Deze slechte gewoon te blijkt bij onze damesclubs schering en inslag te zijn ge worden aangezien een paar weken geleden Aalst Sportief met dezélfde onhoffelijkheid kennis maakte. Als wij ons niet vergissen bestaat er wel er gens een reglement dat voor deze zaken een boete voor ziet, maar hierdoor laten de weinig sporteve clubs zich niet afschrikken. Het wordt dus hoog tijid dat men naar een systeem gaat dat zulke gebeur tenissen uitschakelt. Een in schrijvingsgeld eisen dat Dij afwezigheid niet terugbetaald wordt 'Ijkt ons reeds een hele stap. De bevoegde instanties zullen wellicht betere ideeën hebben maar als men werke lijk ziet dat zulke betreurens waardige feiten zich niet tot in 'het oneindige blijven herha len dient men dringend de noodzakéljke stappen te doen. Het tornooi zelf bracht wein.g opzienbarends. Aalst Sportief verpletterde zijn tegenstrevers en bleek duidelijk een klasse te sterk. H.C. Ros Beiaard speelde ons inziens ontgoo chelend en van het jonge H. B.C. Lebbeke Kon men moei lijk meer verwachten. De vlug in elkaar „geflanste" tussen- wedstrrjd voor heren, verneder de eens te meer de handbal sport. EVA I In „kort Sport" van 5-7-74 J werd vermeld onder het 'ka-1 5 pittel „Felicitaties" als een J speler van Panters Baasro-1| de. Hierbij moéten we ech- I ter opmerken dat Freddy h I reeds twee jaren bij Vlin- fc ders Buggenhout speelt. In k teder geval nog 'n gemeend 2 proficiat aan Freddy. groot- en kleinhandel In bieren Invoerder Gerol, Steiner, Flora Verastenstraat 2-4 AALST Tel. 053-222.15

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1974 | | pagina 15