Nationale Juniorenkampion- schappen G. Everaert (E.Aalst) tweemaal op het schavotje c L0KREEN in grote stijl tegen onvoldoend ingespeeld AALST Luidt KAV Dendermonde nieuw tijdperk in KAV Dendermonde hervat de training! MARC VAN LIERDE WINT Uitstekende resultaten op fisecspelen ATLETIEK Nieuwelingen Marc Van Gijsegem' Erik De Wilde en Daniel Janssens samen goed voor vier palmen VOETBAL Eendracht Aalst-Lokeren 0-6 Atletiek 17 Danny Buyle (Overmere)uitstekende prestaties op de Fisecspelen in Oostenrijk. Tijdens do nationale atletlekkampioenschappen die plaats hadden óp de Heizei bobben een paar Aolstorse atleten zich in de kijker gehesen. Zo werd Gunther Everaert tweemaal derde. Z« over de >00 nieter waarin hij een tijd liet optekenen van 10"8 als over de 1 200 meter waprvoor zijn tijd 22"3 bedroog. I Ook Regine Van .Nuffel, zus van Anne Marie, kwam op het podium met een mooie derde plaats over de 400 meter, die te dank zij een zeer sterk wedstrijdeinde verwierf. Bart van l.ijsebeth verbeterde zijn "nüik rckord in het kogel- r'- ml. Over de 800 r "T:n«! vet de Aalsterse deelnemers (och minder goed, Jos Coppens en Johan De Schrijver werden met respek- tievelijk een derde en een vijf de plaats geschift. En dit was ook het geval met Danny Kinoo en met Wim Brack over de 400 meter. Deze bleven immers ook boven hun persoonlijk re- kord. Tensjotte liepen een paar Aal sterse atleten in de kijker tij dens de interland met Grieken land en Spanje die te Athene plaats had. Danny en Renno Roelahdt hielpen er het Bel gischrekord oYet\<3c .4 x 100 meter scherper stellen. Vooral Renno Roelandt kreeg een vrij goede pers Hij werd trouwens zo over de 100 als over dc 200 meter tweede. J.V.H. DENDERMONDS GEZIN MICHIELS BLINKT UIT Het Dendernionds atletiekgezin Michiels war zaterdag te Krui- Qjeke aan de start. Bij de jongens geboren 68 haalde Bart een tweede plaats (600 r Bij de jongens geboren 63-64 was bet Leo Michiels die een 4e pluats baalde. De veteranen gingen vun' stort voor een 10 km wedstrijd (vanuf 35 j.) bier was liet vader Karei Michiels die voor een uitstekende 10e ploot» zorgde. Hij .was in deze wedstrijd vergezeld van de Denderlond voorzitter Adolf Jleuninfk die «ndunkp zijn' leeftijd nog steeds vele jongere atleten weel achter zirh te la- len. Te Kruibeke eindigde bij op de 20»t plaats. Dat atletiek een sport is voor liet gar egezin beeft Karei Michiels c dan nog een» geloond. Wc w< sen <le »portieve Karei nog veel sukses toe. In het eerste half uur bestond er evenwicht tussen E- Aalst en Lokeren, hier een doelschot van Salvador, die weinige ogenblikken later het veld moest verlaten, wegens kwetsuur. Al waren onze nieuwelingen ook tijdens het weekeinde van 22 en 23 juli erg bedrijvig, veel prijzen binnen de eerste tien konden niet worden genoteerd. De beste man bleek MARC VAN LIERDE die mikte twee keer erg hoog. Te Liedekerke maakte hij het zegegebaar en te Ninove werd het de das om- gestrikt door de jonge Australiër Robert Buckley. DIRK HEIRWEG finishte te Opwijk als nr. drie en te Lie dekerke stak er voor RUDI VAN IMPE een derde prijs in. Ook RONNY METTEPENNIN- GEN liet zich opmerken hij was in Liedekerke vierde. KRIS VAN DEN NEUCKER kwam met een zesde prijs uit het Waalse Currières naar huis en GUY DE VREESE finishte te Zaffelare als nr. zes. WAOD - VWB Wielertoeristen ETIENNE GRYSOLLE EN JOZEF VAN DE VELDE OP HET SCHAVOTJE Het gaat goed met wielertoerist ETIENNE GRYSOLLE hij won te Laarnc en was zowel in Buggenhout als in het Eïïfiburg- se Rotem-Dilsen derde. Veteraan JOZEF VAN DE VELDE bleek te Zellik de beste van alle „oudjes". Hij was in Erpe derde. WAOD-man JEAN VAN DRIES- SCHE deed het fantastisch 2e in Asper en Laarnc, achtste te Zele, negende te Otegem en 17e in Sint Margriete. ROBERT VAN OOSTENDE (WAOD) was in Gent derde. RAF NOBELS zegde het met een zesde plaats te Asper en een 13de te Otegem. Ouwe taaie STAF DE MEERSMAN finishte te Ganshoren als nummer acht en wielertoerist OSCAR VER- MAEREN was negende te Dein- ze. Voor GUST DE TROETSEL werd het te Sint Margriete een tiende prijs, JOSE PEELMAN was 12de in Sint Margriete en 14de te Zele. Voor GASTON VAN DEN HOECKE werd het" een elfde prijs te Schriek en in Gent arriveerde MARCEL SER- LIPPENS als twaalfde. JOS CAETHOVEN werd twaalfde Van MARC VAN GIJSEGEM kan bezwaarlijk gezegd dat hij een „geboren winnaar" is de Merenaar is sterk, schuwt de lastige kar weien niet, staat onderweg zijn mannetje, doch hij „flitst" niet zoals de topspurters. Het heeft hem niet belet de titel van „Ster der Juniores" mee te graaien omdat regelmaat in die proef belang rijker was dan zich waar maken als knalsprinter. Wielrennen - junioren Plots heeft diezelfde Van Gij- scgeni blijkbaar zichzelf ont dekt zowel in Strijpcn als te Erondegem maakte Mare het zegegebaar. Bovenop was hij in Wetteren, waar de Brabander Penxten de streekrenners bij de neus nam, nog eens tweede. ERIK DE WILDE nioest dan toch geen drie weken bij de pakken gaan zitten zoals werd gevreesd na die val tijdens 'n oefentrip te Waasmunster. De Wichelenaar zegevierde zelfs Lierde. Voorts kwam Erik uit dut gebeurde in Sint-Martens- Erondegem met een vierde en uit Strijpcn met een vijfde prijs huistoc. Voor DANIEL JANSSENS lij ken de „goede dagen" aange broken hij versloeg te RuJder- voorde zijn konkurrenten en in „zijn" Buggenhout, waar hij goed in het oog werd gehouden finishte Daniël als nr. twee. Ook HANS D'HAESE was weer op de afspraak, al won hij niet in de wedstrijden die tot en met de nationale feestdag ge- organizeerd werden. Te Strijpen stak er voor hem een tweede prijs in en in Erondegem was hij zesde.' BENNY STEVENINCK toonde zich onvermoeibaar derde te St.-Martens-Lierde, vijfde in Si- naai, zevende te Ternat en Eron degem en tiende te Strijpen 'n lange lijst dus. Jammer dat daar geef! zege tussenzit. JEAN DE BONDT liet zich ook nu weer niet in de hoek duwen derde en zevende te Opwijk, vijfde in Grimbergen waren zijn resul taten. LUC LEMMENS was 4e in La Hestre en 10e te Aalter. Zijn tweelingbroer, DANIEL LEMMENS graaide drie prijzen mee zesde in La Hestre, 8ste weer goed van LIEVEN COO- te Beerzel en 14e te Aaljr. Toch MAN de jonge belofte ui; SchellebeUe arriveerde te Mas- senien als nummer vijf, was 7«* in Wetteren en 10e te Eronde gem. Voor ROMAIN VAN BE VER werd hel een zevende prijs te Massemen en DANIEL SCHUDDINCK was in Sin; Martens-Lierde achtste en te Liedekerke twaalfde. Nog andere junioren finishten op behoorlijke plaatsen WER NER VAN DER FRAENEI negende in Maarkc-Kcrkem, BRUNO BAILL1US, negende te Strijpen en tiende in Massemen; GUY BLOEM, 11de te Strijpen en ook eens 15de in Strijpen^ EDDY VAN BUNDER, 11de te Buggenhout, DANIEL SCHOL- LAERT, 14de te Massemen en 10de in Strijpen. wellicht aanwijzingen aan de hand doen voor een aanpassing van z'n opstelling. Het enorme verschil dat in de produktiviteit tussen de twee Oostvlaamse ploegen tot uiting is gekomen, moet toegeschreven worden aan het feit dat de Waaslanders al flink zijn ingespeeld, professioneel voetballen en ten slotte een klasse sterker zijn. De Eendrachters speelden bovendien nog zonder Vlaeminck (ge wond), Marievoet en Ferrera en konden maar gedurende een halfuur beschikken over Salvador, die na een verrekking werd uitgeschakeld. In de periode waarin Aalst in zake opzet van de acties kon wedijveren met Lokeren, wer den gestyleerde bewegingen op- gebouwd en kon men zelfs via een schitterend beginnende Amolis, een actieve Van Roy en een attente Sergeant de verdediging van Lokeren be dreigen. Salvador slaagde er eenmaal in, de aandacht van Maurits De Schrijver te ontlo pen en schoot de bal toen even boven de dwarslat. Toen begon het «uur» Lokeren te slaan met het openingsdoel punt -waarbij Verheyen een vrijschopbal met een banaan schot naast de Aalsterse muur j in de verste hoek plaatste. De goed begonnen achterhoede van de thuisploeg werd vanaf dat ogenblik geregeld overspeeld door het sluitende samenspel - van de tegenpartij en het was J dank zij een verdienstelijke Van Geertsom dat de score ten- 1 slotte nog beperkt bleef tot 0-6. Het is duidelijk dat Aalst nog lang niet voldoende ingespeeld is en b.v. met een Ferrera meer penetratiekracht zou bezitten, om het mogelijk aandeel niet te vergeten dat een Luc Marievoet daarin zou kunnen leveren. De uitslag zal Gaston Van der Eist Lokeren beschikt over een kern waarvan de waarde, als het ver toon van zaterdag te Aalst als normatief kan beschouwd worden, in de competitie van eerste klasse sterk op de voor grond zal komen. De flits waar mee Lubanski het derde doel punt scoorde, was een staaltje van voetbal op wereldbekerni veau en kan Lokeren de zeker heid verschaffen dat de Pool nog altijd de topaanvaller is. Hanssens speelde in zijn rol van linkerverdediger uitstekend en Verheyen was weer de motor in de ploeg. Ten slotte blijft het een opvallend verschijnsel dat Maurits De Schrijver in Lokerens verdediging van natio naal formaat is en bij e overwicht van z'n ploeg zeer gemakkelijk meegaat om mid denveld en aanval te steunen. Tegen zo'n Lokeren is het voor een niet ingespeeld Aalst lang geen oneer te verliezen. Een van de weinige doelkansen van E. Aalst tijdens de tweede helft van de wedstrijd tegen Loke ren, was het werk van Van Roy. 1 e Op dinsdag 18 juli was er hernieuwde voetbalaktiviteit op het an KAVD-B-terrein in Grembergen, Bevorderingsklub KAVD had de er' I traningen in het vooruitzicht van de komende kompetitie ingezet- Enkele vertrouwd klinkende namen ais Verstraeten en Naegels waren er niet meer bij. Wel een ganse schare jeugdig geweld dat het in de komende kampagne zal moeten doen voor paars blauw. Twee opvallende feiten in de voorbije «dode» periode waar in vooral heel wat denkwerk werd verricht door de klubver- antwoordelijken die duidelijk de konsekwenties van een herha ling van vorig seizoen als ne- j fast voor de leefbaarheid van een bloeiende vereniging be- I schouwden. NIEUWE TRAINER Na het ontslag van de vorige oefenmeester Jaak Van den Berghe, wiens taak tot een- I ieders tevredenheid tijdelijk door jeugdtrainer Kamiel Van der Meersch werd overgenomen, was het duidelijk zaak een man aan te trekken die qua stiel kennis en persoonlijkheid ge noeg van wanten wist om een jeugdige groep tot een stijlvolle kem om te bouwen. Men is pas tot een voorstad van de hoofdstad moeten reizen om er een man op te snorren die trouwens voor de voetballief hebbers uit onze streek geen absolute onbekende is. De kwa liteiten van oefenmeester Mer- tens, die enkele seizoenen SK Lebbeke onder zijn hoede had, j staan onomstotelijk vast. Zijn j zin voor realiteit en professio- I nele aanpak noopten zijn aan- 1 wezigheid reeds op ALLE wed strijden van het juniorestornooi dat KAV Dendermonde tijdens de seizoenwisseling organiseer de Zijn heldere kijk deed toen al de bedenking rijzen dat in de h. Mertens een man was gevonden die het jeugdig talent naar prestaties moet kunnen voeren. De eerste training werd er al duchtig de pees opgelegd door een kwasi voltallige kern die in tegenstelling tot andere begin- trainingen die we ai zagen., nu al onmiddellijk met het leder werd gekonfronteerd. De trai ning was er niet minder zwaar am. integendeel al is de opbouw van het oefenschema door de Brusselse bankdirekteur derma te gestruktureerd dat de presta ties zonder overdaad worden nagestreefd. JONG Het heengaan van kapitein en bolwerk Alain Verstraeten werd zowel voor de paars-blauwe be stuursmensen al9 de aanhangers een moeilijk te verteren zaak. Het was echter een feit dat Verstraeten de kwaliteiten ten overvloede bezat om ook in hogere afdelingen een rol van betekenis te spelen. Het is dui delijk dat een dergelijk aanbod net op tijd kwam voor Alain die nu een schitterende voetbal carrière kan opbouwen. Voor KAV Dendermonde werd het een strop van belang, een pion als Verstraeten vervangt men inderdaad niet op één-twee-drie Nochtans zal men het moeten doen. Deze uitgaande transfert was trouwens de enige met klank want voor de rest werd alleen wat jong «talent» in gevoerd die nu de kans krijgen wat te bewijzen. Geen «jong talent» meer maar een man waarvan men weet wat hij waard is. Mark Burssens die Jaren geleden samen met Bovie en klubmakker René De Man naar 4e nationaler Racing Gent emigreerde, en nu een jaar na De Man weer de Grembergsc voetbalmat zal betreden. Hij komt in elk geval het midvoor- probleem oplossen want aan doelpunten zit men aan de Do strcekjongeren hebben op de Fisecspelen voor beste resultaten gezorgd. Dany Buyle (Overmere) veroverde cr zelfs enkele me dailles. Aan deze spelen werd deelgenomen door Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, Ierland, Maltu, Libanon en het organiseren de land Oostenrijk. Met de Polsstok haalde Guido Schelfthout Aalst! 3.10 m. Met do kogel haalde hij 14.61 in. wat hem op de 2e plaats bracht. Dany Buyle sprong 6.53 m ver en Eric Wellekens liet voor zijn 400 m 50.39 aflezen. Groots was de 400 m horden van Dany Buyle 56.68 en met een een nieuw europees Fisec- record. Do 110 m hordon bracht William Van Do Porre met 17.56 op de eerste plaats. Ver plaats voor de 4 x 400 ploeg waarin Eric Wellekens van de partij was.. De 4 x 100 m. bracht een overwinning op (43.32) en meteen mocht Dany Buyle nog eens op het podium. Marc Van der Hoeven liet 9.06.45 aflezen op dc 3000 m. In de B catego rie was er Peter Van der Sti- chelen die met 14.47 de 2e plaats haalde op de 100 m hor- dendermonding inderdaad al en kele seizoenen verlegen. De ernst waarmee Burssens al op de trainingsbaden trapte wijst er wel op dat Mark van dit seizoen ook het zijne wil maken. Nieuwsgierigheid alom naar de buitenlandse transfert die KAVD' bestuursélite tijdens de laatste dagen van de overgangsperiode konden benutten. Het betreft hier de 23-jarige Spanjaard Fre- derico Tejedo die vroeger on dermeer bij de jeugd van CF Barcelona voetbalde doch toen naar België kwam en nu kansen krijgt om bij paars-blauw een draaischijf op het middenveld te zijn. Deze transfert hing inder daad lange tijd aan een Spaans draadje doch onlangs heef', de Spaanse wereldklub gemeld geen bezwaar te hebben tegen de overgang van haar vroegere voetballer. Optimisme tenover dus bij KAVD dat nog naarstig blijft trainen om op 30 juli voor de eerste maal op het veld te komen tegen tweede provincia- ler FC Baasrode. De wedstrijd heeft plaats te Baasrode met aftrap te 17 uur. De doublures worden ook al aan het werk gezet op zaterdag 29 juli te 16 uur op en tegen derde pro- vincialer Eendracht St.-Gillis- Gebekerd wordt er ook, eerste partij op zes augustus op het veld van ofwel FC Brakel ofwel Diksmuide. Deze twee klub» maken zondag a.s. uit wie de Dendermondse bevorderingsklub mag ontmoeten. Geraakt paars blauw over deze provinciale sloot, wordt er daarna' enkele malen thuis geprogrammeerd waarbij de kans er dik in zit dat er hetzij midweek, hetzij op zaterdagavond wordt ge speeld. Niet zo slecht gezien van sekretaris Guy Legat en zijn crew die duidelijk opteren voor de zomeravondtemperaturen tenminste als de weermaker zich aan de normaal geldende normen houdt. Op donderdag 10 augustus speelt KAVD nogmaals een oe fenpartij, nu op het veld van de derde provinciale-kampioen Denderhoutem Voor het kampioenschap start men thuis tegen Patturages en is het ook niet denkbeeldig dat de twee eerste thuiswedstrijden ook op zaterdagavond worden gespeeld. De twee Waalse klubs moeten uiteraard nog hun akkoord geven. Wij houden U in elk geval op de hoogte, (mvw) Dinsdag j.l. 18 juli heeft dq nieuwe KAVD-trainer Mertens zijn paars-blauwe troepen op het oefenveld geroepen. Het ging er al onmiddelllijk hard aan toe omdat de sterk ver jongde kern onmiddellijk door knappe uitslagen de moreel op peil wil brengen. toals reeds gemeld staat een eerste oefenwdstrijd gepland legen FC Baasrode en stapt men de week nadien op ver plaatsing naar Denderhoutem. (mvw) de 6e internationale Bundes- katnpfspiele eveneens te Linz. Guido Sclu-lthoiit vestigde daar een nieuw persoonlijk rekord met de discus 39.67 m. Eric Wellekens liep er een 800 ni. in 2.00.61. Dany Buyle was 3c op de 400 m horden met eerf1' tijd van 57.72 terwijl ook het verspringen hem een betere prestatie opleverde met 6.85 ni. De 4 x 100 m finale mot Dan> Buyle on Erie Wellekens werd in 43.79 afgehaspeld. De beste tijd voor Buyle op do 100 m. Van Do Porro haalde nog 1.85 in het hoog en Polor Van dor Stichelen kreeg 16.32 voor zijn

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1978 | | pagina 17