Met de hakken over de sloot Weinig aantrekkelijk De besten wonnen Eendracht Meldert is Kampioen Gouden puntjes Betere tweede helft Excelsior regelrecht naar de titel Voetbal Sekretaris Eendracht St.-Gillis neemt ontslag Festijn bij SK Terjoden 26 - 29.2.1980 - De Voorpost l Burst - Eendracht Meldert 3-4 Burst kon voor deze wed strijd weer een beroep doen op Luc De Langhe, die op de allereerste kompetitiedag een voet- breuk opliep en pas nu weer fit is. Diezelfde De Langhe toonde zich al er vroeg: na amper vier mi nuten kanjerde hij naar doel, maar zijn knal keil de nipt naast. Drie minu ten later dacht iedereen dat het gebeurd was: Eloot scoorde voor Burst, maar ref De Bruyn annu leerde die treffer terecht. Een loeier van De Tandt werd moeizaam gestopt door de bezoekende doelman. Burst liet zich dus niet intimideren door de kop lopers en kwam na een kwartier op voorsprong: Van der Steen kopt de bal tegen de dwarslat en Van Herreweghe rondde de rebound met een goaltje af. Speler-trainer Herman Muylaert bleef zijn «troe pen» in de aanval sturen. Meldert inkasseerde ei zo na een tweede voltreffer langs De Tandt. Sensatie kwam er op de 23ste mi nuut: Muylaert redde in extremis met een kop stoot, maar ref De Bruyn oordeelde dat de bal de doellijn had overschre den: 1-1. Nog bleef Vurst de leiders het leven zuur maken en aan het half uur bouwde Muylaert een nieuwe en mooie aanval op die door Van Herreweghe met een krachtig schot werd be sloten. De Eendracht doelman was evenwel-bij de pinken. Vijf minuten later riep Meldert opnieuw zijn en gelbewaarder te hulp toen de bal opnieuw ra kelings naast de staak ging. Bijna onmiddellijk daarna eisten de Een- drachtfans luidkeels een strafschop wegens hand- spel, maar de scheids rechter ging daar niet op in. Eén minuut voor de pauze had Burst het ge luk op zijn kant toen Muy laert opnieuw zijn versla gen doelman moest bij springen. Ditmaal kreeg Meldert geen doelpunt... Onmiddellijk na de pauze namen de leiders voor sprong: bij een vrijschop van Danny Picqueur bleef doelman Hervé Goossens op zijn lijn staan, zodat Meldert de gelegenheid kreeg moei teloos te scoren. Het werd nadien 1-3, maar een kwartier voor afflui ten gebeurde het: De Tandt had Burst al eerder tot 2-3 teruggebracht, en nu was het de beurt aan «lange» Hugo Van Herre weghe om er wat aan te doen: hij maakte er 3-3 van. Wanneer diezelfde Van Herreweghe nadien opnieuw losbrak, liet een verdediger zich voor de bal vallen en hindere op zettelijk de aanvaller. Ref De Bruyn had er een- hoekschop voor over. Eén minuutje voor het einde werd het net geen 4-3 stand omdat een schot een duimbreed naast ging. Ten slotte sleepten de bezoekers zelfs nog de zege uit het vuur: een vande bank ge- haamde wisselspeler trok Burst het laken over de kop. In Burst vond men het resultaat een aanflui ting van de logika: één punt had Olympia alles zins verdiend. De neder laag wordt een beetje op de rug van... scheidsrech ter De Bruyn geschoven, omdat die enkele beslis singen trof die in het na deel van de thuisploeg speelden. Het tweede doelpunt werd fel aange vochten en het derde werd geboren uit een hoekschop die er niet eens een was. Intussen is Eendracht Meldert kampioen: geel- blauw kan terugblikken op een reeks van 39 mat chen zonder nederlaag. In 24 wedstrijden inkas seerde Eendracht slechts 10 goaltjes, en in Burst is men wat fier dat tegen deze staalsterke defensie Het zoveelste, doch ook weer slechtgerichte schot gaat naast het Meerse drie maal werd gescoord. (Terjoden-Mere 0-0). (per) Moorsel - St.-Gillis 2-1 De wedstrijd tussen Wils kracht Moorsel en Een dracht St.-Gillis is beslist niet uitgegroeid tot een partij om over naar huis te schrijven. Dat is al thans de mening van Moorselsecretaris Willy De Meyst. «Het is een wedstrijd geworden zon der hoogtepunten die uit eindelijk voor ons op een overwinning is uitge draaid. Een verdiende ze ge zou ik durven stellen vermits we ook de beste kansen creeërden. Dat was al na twaalf minuten het geval toen een schot van Van Driessche beslist een beter lot had ver diend dan zomaar tegen deklat te pletter te slaan. Op het halfuur kwamen we zelfs op achterstand. Een doelpunt dat tot stand kwam na een slechts wegzetten in onze defensie. In de tweede helft hebben we dan te gen het tij opgeroeid. Op een doorsteekpas kon Van Driessche de gelijk maker op het bord prik ken. Vanaf dat ogenblik zijn we ook beter gaan voetballen. Dat resulteer de uiteindelijk in een tweede doelpunt langs Francois De Man, mijn in ziens meer dan verdiend. Ook nadien bleven we meester van de situatie en had Van Driessche op een bepaald ogénblik niet te lang getreuzeld dan hadden we zelfs met oog een kwartier voor de boeg een veiliger voor sprong gerealiseerd. In de laatste minuten heb ben de bezoekers wel nog getracht de achter stand in een puntende- ling om te buigen, maar daar zijn ze niet in gelukt, alhoewel dit ei zo na was gebeurd. Dat had mijn in ziens onrechtvaardig ge weest, maar in voetbal is Kijk op Derde Provinciale Eendracht Meidert is kampioen. Geeibiauw kwam in Burst slechts met de hakken over de sloot, maar hoe dan ook waren de twee punten binnen schot. Volgend seizoen dus geen derby met de buren van Thor Kokerij, die nog alleen de tweede plaats kunnen veroveren. Het gebeurde nog nooit in deze kompetitie dat de kampioenen drie doelpunten tijdens één en dezelfde wedstrijd slikten. In Burst was dat wél het geval. De thuisploeg bofte allesbehalve met de leiding van scheidsrechter De Bruyn die, waarschijnlijk ongewild, de uitslag zou be ïnvloed hebben door enkele foute beslissingen. Thor Meldert heeft zich voorlopig vastgean- kerd op de tweede plaats na een zege tegen het felbedreigde Erpe. De eindstand stond reeds voor de pauze op het bord na goaltjes van Spitaels en Van Hemelrijck. Nadien kreeg Thor de beste kansen, maar een afgetekender score werd het niet. Eendracht Sint-Gillis liep in Moorsel tegen een counter: Wilskracht moest nochtans lang tegen een 0-1 achterstand optornen, maar een uitste kende tweede helft deed de balans in het voor deel van de paarsjes overhellen. Vlierzele pakte in Meerbeke de twee punten met twee doelpunten van opportunist Meuleman. Tegen Voorde trok Wieze zich op aan een strafschop van Jan Vermeir. Toen Maes er, na een kwartier spelen in de tweede time, nog een goaltje bijdeedwas het bekeken. Wieze is flink op weg naar een fraaie ereplaats na een uitste kend seizoen, waarschijnlijk het beste dat de brouwers ooit meemaakten. Hofstade kan zich onmogelijk nog redden. Het betekent niet dat blauwwit zich te Schellebelle als een lam naar de slachtbank liet leiden: Wilskracht deed meer dan zich verdedigen en scoorde zelfs twee keer langs Geeroms en Van den Bremt. Dat werd vanzelfsprekend niet in dank afgenomen en nog voor de rust kwamen de paarsjes langszij via Patrick Verheuen en Braem. Hofstade bleef tot in de allerlaatste minuten overeind en het was op de valreep dat De Kegel en Braem een geforceerde score op het bord zetten. Die overwinning heeft Schellebelle een eind op de goede weg geholpen. SOS zit zowaar in het spoor van Voorde en Burst die nog slechts één punt voorsprong behouden op de Potjesmark- ters. Intussen mag niet verondersteld dat Erpe een vogel voor de kat is: Oranje heeft vooralsnog slechts 23 matchen gespeeld, Schellebelle en Voorde reeds 25. Burst, eveneens met twee bonusmatchen in de spaarpot, kan aan één overwinning genoeg hebben om zich van de andere bedreigden los te rukken. Het is nu afwachten wat Schellebelle er in Meerbeke van terecht brengt, hoe de uitslag van de ontmoeting Kerksken-Erpe eruit ziet en wat Voorde in Terjoden uitspookt... Kampioen Eendracht Meldert voetbalt zondag tegen... Thor Meldert. Het is slechts een presti- gestrijd en een verrassing is niet uitgesloten. Uit de hand lopen zal het niet: als scheidsrechter heeft de «bond» een van de beste refs uit de provincie aangewezen. Met Hugo Arnou zijn er geen problemen. Eendracht zal vanzelfsprekend het onderste uit de kan halen om het seizoen zonder één nederlaag af te ronden. Zit dat er wel in nu de schaapjes op het droge zijn en winnen geen «must» meer is? (mvh) alles mogelijk». Inmiddels denkt men in Moorsel reeds aan de volgende kompetitie. Secretaris De Meyst hier over. «We hebben nu niets meer te winnen of te ver liezen. Met 26 punten op ons actief is het verblijf in de reeks" nu wel verze kerd. De resterende wed strijden zijn eigenlijk al leen nog formaliteiten. Dit wil niet zeggen dat we voortaan ongemotiveerd op het veld zullen ver schijnen. In dat opzicht mogen we zeker onze supporters niet ontgoo- ach chelen. Volgend jaar ,die len we trachten nog ba dei te doen. We beschik^' over een jonge ploeg, lemaal eigen kweek de toekomst vormt. T< is het aantrekken van noi ge versterking noodza w lijk. Twee nieuwe spel *>o zullen worden aangewipt ven. Dat is een zaak Ge nu al zo goed al v\tne staat. Wie dat zal zijn rek een vraag die we nu \va% niet kunnen beantwo den. Daarvoor is het tri wens nog ettelijke wek tevroeg» aldus de h. Meyst tot besluit. E.D Bazel - SK Grambergen 2-3 S.K. Grembergen slaat gensters de laatste we ken. Het won zijn derde uitwedstrijd na mekaar en dit na een voortreffe lijke prestatie. Al na tien minuten maakte het langs Johan Baert een dreigende vuist. Dat was toen voornoemde acteur eerst de paal en nadien de dwarsligger op zijn weg vond. Kort daarop was deze voetballer be trokken in een foutief duel waarbij de scheids rechter met een elfmeter- trap sanctioneerde. Luc Tassent belastte zich met de taak die hij feilloos uitvoerde. Amper tien minuten later verhoogde Phillipe Hoogewijs. Dat was na een vrijschop waarbij de lokale portier zich deerlijk misrekende maar waardoor Grem bergen meteen zich een gunstige uitgangspositie had gecreeërd. In het laatste kwartier kwamen de lokalen meer in de wedstrijd. Het was in die periode dat Lambrechts de stand wist te milde ren. Onmiddellijk na de rust werd het 2-2, toen de lokalen het ovenwicht af dwongen. Die veldmeer- derheid duurde hooguit een kwartier. Nadien was het weer Grembergen dat het initiatief voor zich ging opeisen. Toch diende het tot een minuut voor inrukken te wachten om zijn over wicht in een overwinning om te zetten. Die voltref fer kwam tot stand na een doorbraak van Jan Van Damme die de bal naar Leo Van Cauwen- berghe doorspeelde. «De zoon van Mon» aarzelde geen ogenblik om met succes af te drukken. Voorzitter Burghgraeve was na afloop een tevre den clubleider. «Eén onzer beste wedstrijden van het seizoen. Ik kan eigenlijk niemand noe men die uit de toon viel. Het is nu onze derde uit wedstrijd die we met suc ces afsluiten. Dat is ei genlijk een beetje buiten verwachting. Het wordt tijd dat we een dergelijk prestatie eens voor eigen publiek ten beste gaven». Zondag moet "S.K. naar Melle. Weer een uitwed strijd. Het kan niet beter doen dan de prestaties van de vorige weken her halen. E.D.M. Zondagmiddag werd voorzitter Leonard Bae- tens in kennis gesteld van het feit de clubsekre- taris Jozef Saerens er wenste mede te kappen. Volgens de h. Jozef Sae rens laat zijn gezond heidstoestand het niet langer toe het sekreta- riaat van de St.-Gillise derde provincialer op zich te nemen en liever dan de zaken maar half te kunnen bijhouden ver koos hij ontslag te ne men. Het ontslag zou vol- zoen zou geschieden, gens ingewijden reeds Bij Eendracht St.-Gillis is vroeger zijn in het voor- men evenwel niet ge- uitzicht gesteld, maar woon met de handen in toch kwam het nu verras- de schoot te gaan zitten, send. Men had immers verwacht dat zulks eerst op het einde van het sei- ^.V. Kruibeke - Heusden 1-0 «De allerlaatste kans op redding is vandaag tegen Heusden de punten pak ken, zei trainer Goossens nog eens tot al wie het kon horen voor deze vierpuntenwed strijd. Op deze opdracht tot een goed einde te brengen kwam Mon in hoogsteigen persoon nog eens van bij de aan vang tussen de lijnen en overlaadde zijn jongens met welgekomen richt lijnen. De bezoekers waren er alleszins niet gerust in, want met hun stugge mandekking en quasi af braakvoetbal maakten ze de thuiploeg alleen maar nerveus. De luttele doel kansen voor rust vielen toch alle voor het doel van de gasten. Vermel denswaard was de trek- bal van Van Van Vaeren- bergh die bijna succesvol werd verlengd door Van Polfliet, en de kopbal van Van Moer tegen de deklat. Diezelfde Van Moer had kort na rust meer geluk wanneer hij een voorzet van Van Hoeylandt even eens met het hoofd bin nenduwde (52ste min. 1- 0). Deze achterstand dwong de Gentenaars tot een massaal tegenoffen sief, dat echter weinig prangende momenten voor keeper Bolssens bracht. De voorlinie van Heus den is immers niets voor niets even onproductief als de Kruibeekse schut ters, die ook deze keer meerdere wenkende mo gelijkheden de lucht in schoten. Zo behaalde Kruibeke zijn eerste thuisoverwin ning sinds november 1979, en deze komt werk elijk net op tijd met het oog op redding. Door de ze puntjes wipt Jong Vlaanderen immers net over Heusden in het klas sement. Wieze - Voorde 2-0 De bezoekers hadden in de eerste helft met onkans af te rekenen bij het besluiten, zoniet wa ren zij bij de rust reeds tot een 0-2 voorsprong kun nen uitlopen. Het was in tegendeel Wieze, dat aan de 30', na een zware overtreding op Staf Van Goethem, die in deze faze tot tweemaal toe gehaakt werd, doch de eerste keer balbezit behield, via een strafschop van Vermeir met 1-0 aan de leiding stond. In de tweede pe riode keerden de brou wers de rollen om en gin gen kordaat hun kans, doch vooralsnog bleef de Voorde-verdediging overeind. Aan de 60' nam Maes een voorzet in één tijd op de slof en schoot onhoudhaar binnen (2-0), meteen ook de eind stand. Mede door de ne derlaag van Sint-Gillis Dendermonde zijn Wieze en Vlierzele op een ge deelte derde plaats geko men, naast de Dender- mondenaars. De strijd voor de dichtste ere plaats zal in deze reeks zeker nog spannend wor den, achter het onge naakbare Eendracht Mel dert, dat door zijn over winning op Burst, de kampioenstitel binnen schot heeft. Na de geslaagde palings feesten van november vorig jaar biedt S.K. Ter joden zijn leden, vrien den en sympathisanten een nieuwe kans om hun buikje rond te smullen. Op zaterdag 1 en zondag 2 maart 1980 kan men hiervoor terecht, in de feestzaal van hun sport terrein aan de Damstraat in Erembodegem-Terjo- den, op zaterdag van 17 tot 21 u., op zondag van 11.30 u. tot 14 u. en van 17.30 u. tot 21 u. Op het menu staat ofwel ge braad met roomsaus en champignons met kroket ten, ofwel gebraad met kaassaus en hesp met kroketten. Deze uitste kend bereide malen zijn te verkrijgen tegen de so ciale prijs van 200 fr. Voor bestellingen kun nen gebeuren langs de sekretaris Frans Ledegen, Dennenboomlaan 25, Erembodegem-Terjoden Kijk op Derde Provinciale D /au Pas in de tweede helft brak Excelsior te Stekent voorgoed los. De thuisploeg drong tijdens dt eerste periode meer dan op haar beurt aan, maar scoren was er niet bij. De Klaaskes zetten nadien hun steile ambities met steengoed voet bal en twee doelpunten kracht bij. Intussen hield Meulestede het been stijf: DE Gentenaars behaalden in De Klinge een knappe 0-1 zege, wat volstond om niet meer terrein prijs tegeven. Het enige doelpunt kwam er reeds na zeven minuten. Meulestede won kansrijk, wanl De Caluwé, voor rusten, en Reyns, na de koffie j, pauze, troffen het doelhout. Hoogeinde kwam berooid uit de wedstrijd tegen runner-up W Merelbeke. Het werd 1-5, score die gerust een aanfluiting van de logika mag genoemd. Andrt Beek tikte de aansluitingstreffer tegen het nel nadat de Stroppen een 0-2 voorsprong hadden gerealizeerd. Na de rust hing de gelijkmakei minutenlang in de lucht. Maar het verkeerde bij het ingaan van het laatste kwartier scoorde Merelbeke drie keer binnen de drie minuten. Die afstraffing had de moedige rode lantaarn niet verdiend. Melsele won nipt tegen Melle. Eindelijk hingen in Kruibeke ook nog eens de vlaggen aan de mast. Die zege was van zeer groot belang, omdat ze behaald werd tegen Heusden, een andere kandidaat voor de degradatie. Een uui lang bleef het wachten naar het verlossende doelpunt van Van Moer. Heusden poogde een vuit te maken, doch de Gentenaars bewezen hoe onmondig ze vooraan zijn. Jong Vlaanderen is dus niet veroordeeld... Kallo drawde tegen Sint-Amandsberg en nie mand vond graten in dit resultaat. Verrassender kan de overwinning van Grember gen genoemd: groenwit klopte Bazel «in eigen nest». Een strafschop van Luc Tassent en een field-goal van Hoogewijs tilden Grembergen naar een 0-2 voorsprong. Bazel sloeg evenwel terug langs Lambrechts die eerst een vrijschop zegevierend afrondde en nadien een strafschop omzette. Twee minuten voor affluiten besliste een rake kopbal van Van Cauwenberghe over het resultaat. Sinaai - Waasmunster rondde in een draw uit De bezoekers trokken met een 0-2 voorsprong naar de kleedkamer, maar in de tweede speel- helft brachten Meul en Van der Veken Sinaai langszij. Excelsior gaat met een riante voorsprong van zeven punten de laatste vijf wedstrijden in. Eigenlijk mogen de groenzwarten nog één keer meer spelen dan de direkte rivalen. Vier punten volstaan om matematisch zeker te zijn van de promovering naar «Tweede». Intussen staat een zeer zware dobber op het programma: zondag reist Excelsior naar... W Merelbeke. Er verliezen zou geen ramp zijn, er een draw afdwingen een goede zaak, en de Gentenaars de strop om dé hals doen het kampioenschap voortijdig afslui ten. Voorzichtigheidshalve tippen we op een draw... Meulestede komt naar Bazel en kan daar averij oplopen. Onderaan de rangschikking? Komt Sinaai met de zege naar huis? Best mogelijk want Heusden is een ontstellend zwakke ploeg. Kruibeke neemt het thuis op tegen Stekene en misschien valt er een appel(tje) van de boom. Wie weet.. (mvh) Mt

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 26