i Kans gemist Hermes laat steek vallen ukses voor Feniks Lokeren lubac speelt zich veilig Loods Visje voor Chris Rottiers en Sabine D'Hollander tLLEEN AAN DE LEIDING iELUKSFEE OP BEZOEK Kans op behoud blijft De Voorpost - 29.2.1980 - 31 Zaterdag eindigde het Fe niks-drieluik (een Taptoe voorstelling, een zwe- montmoeting en het We steuropees rolstoelbas- kettornooi '80) met de or ganisatie van de eerste ronde in het Westeuro pees rolstoelbaskettor- nooi '80. Het liep, zoals kon ver wacht worden, allemaal op wieltjes en de opgeko men supporters en/of nieuwsgierigen, kregen een hartige brok rolstoel basketbal te zien. Ook dit jaar waren de bel- gische ploegen toonaan gevend. In niet geringe mate droeg Feniks bij tot deze overmacht, met een spannende eerste wed strijd (tegen Hengelo) en een meer dan overtui gende tweede wedstrijd (tegen Redeoss), die bei de gewonnen werden door de Lokeraars. De ander Belgische ploeg, MEC Charleroi, bleek eveneens weinig moeite te hebben met resp. Langevangen en Ooievaars. Een puik tornooi dat, dat wie korf voor de thuisploeg. Van Riet (21) volgt de moet toch gezegd wor- icht van de bal. (Moerzeke-Vlierzele 108-84). (vh) den, ondekbaar ZOU zijn geweest zonder de me- overwinning, dewerking van BBC Loke ren. Bijna alle tafeloffici- ëlen kwamen uit de BBC- rangen. Langenhagen - Antilope II 47-42 Langenhagen speelde te gen de Nederlanders ze ker geen makkelijke wed strijd en moest zelfs alle moeite doen om bij de rest de achterstand te be perken. Antiloppe II rekende vooral op zo'n 4, Wan- derschoot. Die speelde een zeer goede eerste helft, waarin hij met me rendeel van de punten voor zijn rekening nam. Ruststand: 18-26. Na de rust was het Lan genhagen dat beter speelde. Toch waren er verlengingen nodig om een winnaar aan te dui den. Dat dat Langenha gen is geworden lag in de lijn der verwachtingen. Hamburg - Köln I 42-48 Een eerder rustige partij waarin Köln I pas in de veertiende minuut dvan de tweede helft voor het eerst op afstand kon ko men. Toch een verdiende ^le Beveren - Haantjes 85-79 1jn rampzalige start van de taktische verdediging Ie (6-21) bracht de van Dole dan de oplos- □duisploeg wel degelijk sing. Een driehoek en )n het wankelen want twee legde Vergucht het ^nes - Vergucht scoor- zwijgen op maar Jones In uit alle posities, bleef een gevaar in de eoach Stoop bracht rust lucht. Na 13 minuten i de ploeg, maar de stond nog steeds 64-74 ihtervolging moest nog op het scorebord, maar órden ingezet op 20-37 toen Zonnekijn Ameri- et De Burggraeve. Het kaan Jones aan banden ^"jkte de eerste helft toch kon leggen kwam er 5 c,»deeltelijk, want half- minuten voor tijd toch tw%g had de thuisploeg beterschap. Bij een 70- *!ch nog hoop 34-46. Na 76 had Dole dan nog heel appelsientjes bracht wat lef over om met een full-court-press een 15-0 te plaatsen want de bal geraakte nooit meer uit het Haantjes kamp. Deyaert in de tweede helft en De Burggraeve waren onhoudbaar en Zonnekijn toonde zich weer een meester verde diger. Met een globaal afwerkingsgemiddelde van 67% tijdens de twee de helft ging de haver naar het beste paard. Konkurrent Laarne ver loor aan huis tegen Hemaco zodat Dole nu met twee punten voorop de leiding heeft in het klassement. De uit gangspositie is nu te mooi om nog steken te laten vallen. Punten: Dole: Meire 4- 10, De Burggraeve 16-15, Deyaert 4-12, Zonnekijn 4-8, Van Puymbroeck 4-4, Smet 2-2 Haantjes: Jones 16-18, Vergucht 16-5, Van Vos- sel 6-0, De Vriendt 4-6, D'Hayer 4-2, De Roeck 0-2 WEGA Ooievaars - Köln II 67-29 Köln II is waarlijk het zwakke broertje (of zusje) in dit tornooi. Het is een ploeg die hoofdzakelijk bestaat uit dames. Dat zegt eigenlijk niets. Voor hen is het meedoen belangrijker dan het winnen. Reeds in de eerste helft nam Ooievaar via Nelisse en Van Vliet, afstand. Na de rust (31-18) maakte Ooievaars definitief kom af met Köln II. Feniks - Hengelo 45-34 De eerste helft kregen we een ware nek aan nek race te zien waaarbij elkë ploeg om beurt de lei ding nam. Hengelo kon in de der tiende minuut wel uitlo pen bij een zwakke perio de van de Lokeraars, maar Feniks hernam zich en kon de rust nog in gaan met één punt voor sprong. Iedereen verwachtte dan ook een spannende twee de helft. Dat was ook zo tot de vijfde minuut. Dan begon Feniks aan tiental dolle minuten, waarin Hengelo letterlijk afgeslacht zou worden. Dit onder impuls van Pa trick Mees en Rudi Van Boxelaer. MEC - Langenhagen 57- 24 Zoals verwacht won Mee Charleroi erg gemakkelijk deze wedstrijd. Langen hagen lukte in de eerste helft slechts vier doelen. Vlier ze le verloor op het terrein van Bavo Moerzeke. (108-84). (vh) Men spreekt soms van een one-man show, dit was een éénploegshow. Köln I - Redeoss 44-14 Nog nooit zaten we Re deoss zo slecht spelen als tegen Köln I. Het kwam er gewoon niet bij te pas. Köln I liet zich ook be ïnvloeden door het spel peil van Delft, en brak evenmin veel potten. Ruststand: 16-4. Na de rust hernam Köln zich en maakte definitief gedaan met Redeoss. Antilope II - Köln II 46-31 Een matte bedoening, waarbij het van in het begin duidelijk was dat Antilope II deze wedstrijd zou winnen. Hengelo - Hamburg 45-37 Zonder Aalders zou Hen gelo er waarschijnlijk niets van terecht hebben gebracht. Doch die was er wel en hij scoorde met een grote regelmaat. Een wedstrijd die lang duurde door de fouten- last. Hengelo kon in de tweede helft zijn verwor ven voorsprong behou den, en behaalde zo een verdiende overwinning. MEC - Ooievaars 51-42 MEC Charleroi, één van de toonaangevende ploe gen in de nationale com petitie, stevende al vlug af op een: akkelijke over winning. In het begin haalde Casamassa zijn hart op, daarna waren het Stolfi en Cordier die de toon aangaven. Na de rust (35-6) kwam Hamburg terug, maar Mee speelde toen met z'n reserveploeg. Redeoss - Feniks 11-61 Nadat coach G. De Mol van Feniks de eerste wedstrijd van Redeoss gezien had, was het voor hem duidelijk hoe Feniks het Delfse porselein zou breken. Hij gaf zijn spelers op dracht op gedurende de ganse wedstrijd te pres sen over het ganse veld. Al vlug bleek het een meer dan juiste beslis sing te zijn. Onder impuls van een schitterende Pa trick Mees, schotelde Fe niks zijn supporters een warme wedstrijd voor. Redeoss kon nooit een gevat antwoord vinden op de «full press» van de Lokaars. Ruststand: 5-38. In de tweede helft kregen de reservespelers (net zoals reeds in de eerste helft) ruime speelgele- genheid. Feniks was werkelijk te sterk voor Delft. Alle Lokerse spelers ver dienen een pluim voor hun puike prestaties in deze eerste ronde van het WET '80. Elk jaar op nieuw zien we een sterk gemotiveerde Lokerse ploeg aantreden in dit W.E.T. '80. Een 10 op 10 voor Feniks Lokeren Klassement na de eerste ronde 1. Feniks Lokeren 4 2. Mee Charleroi 3. Köln I 4. Ooievaars 5. Antilopell 6. Hengelo 7. Langenhagen 8. Hamburg 9. Köln II 10. Redeoss Delft tenhoorn Bazel - St. Niklase 90-92 an evenwichtige eerste jlft bracht de eerste .ilnuten geen van beide Ijloegen op de voor bond. Van 17-17 evolu- irde de stand naar •35 moment waarop de uisploeg dan toch de >l moest lossen. Wil- rt en Martin Sauvlller rachten de Klaaskens laar een 41-48 ruststand m ook de tijdens de <eede helft bracht de uisploeg geen ernstige weerstand naar voor. St. Niklase ging normaal naar een gemakkelijke zege 60-75 (10e min.) en wanneer De Poortere na een 8 op 9 een schitte rend wederoptreden had gedaan, maar met fouten naar de bank moest was toch nog alles koek en ei voor de Klaaskens. Na 15 minuten brak echter de veer en kwam er suspens in de wedstrijd. Zenuw achtig verloor SNBC Wil- laert met fouten en via 76-88 bracht Bazel een reeks punten aan die voor sensatie zorgden. Bazel zette de ploegen gelijk 88—88 na 18 minu ten en toen bij een 92-90 stand de bezoekers met vrij worpen naar de ver lengingen wilden gaan 92-91 en 92-92 kwam de aap uit de mouw. Er werd een fout gekonsta- teerd aan de officiële tafel waarbij Bazel twee punten teveel werden toegekend. De score werd dus omgezet in 90-92 eindcijfers en van verlengingen was er geen sprake meer. Geluk voor de Klaaskens, ont goocheling bij de thuis ploeg. Punten: Bazel: Smet 18 p, Toté 16, Van Ren- terghem 8, Willems 10, Pieters 36, Bolsens 2 SNBC: Sauviller G. 10, Vanderlinden 2, Sauviller Martin 24, Wlllaert 25, De Groeve 3, D'Hondt 4, Govaert 6, De Poortere 16 WEGA BBC Lokeren - Melle: 85-87 Meerleer 24 p., Dhaen 8 P-» Van de SiJPl René 11 BBC Lokeren heeft wel de- Lokeren dat zich bij de rust P-. Verdurmcn 8 p., Denul P ^an den Eeckhoudt 7 gelijk de kans gemist om de al op rozen waande. 7 p., Gerlo 14 p. P-' Van de" Berghe 8 p., aansluiting met de kop- Punten: Lokeren: Vion 6 Melle: Denijs 31 p., Baert Braeckman 5 p. groep te bewerkstelligen, p., Cornelis 18 p.. De 13 p.. Van de Sijpt Yvan 12 (wega) Een nOChtanS gOed Spelend Melle moest in de eerste helft de wet van de thuis- ij ploeg ondergaan. Via De Meerleer en Corne- lis bleek Lokeren naar een eP'TIl gemakkelijke overwinning xX mLy*. mm 'WÊÊÊÊ&Ë te stevenen 45-31, maar de flHSr tweede helft van Melle V bleek beslissend. Een rou- U tinerijke René Van der 'H Sijpt stuwde Denijs en - ÏBÉÉiSf, broer Ivan in de loopgra- ven en in een vinnig wed- strijdslot brachten de be- -BBPSsM zoekers de winnende korf op het bord. Het thuisra- derwerk draaide enkele mi- nuten vierkant maar tegen de groenzwarte ploeg uit Melle kan dit faiikant uit- m Ivallen. Dit ondervond ook Feniks Lokeren organizeerde een schiftingsronde in het kader van het Westeuro pees kampioenschap rolstoelbasket, (dm) Vrouwenbasketbal lytobac Rupelmondc - Grembergen: 60-56 :n fel gehandicapte thuis- ook teweer stelden Rubac feljloeg is er toch in geslaagd kon een nipte 28-26 op het zo broodnodige over- bord drukken. Dat Grem- le finning te behalen in de bergen wellicht het slecht- Layerpuntenwedstrijd tegen ste seizoen sedert jaren id.fct nochtans gereputeerde speelt bleek duidelijk in de „tf rembergen. De eerste tweede helft. Een taktisch :lft was de thuisploeg en- Rubac behaalde een krap- gevaarlijk langs het duo pe overwinning tegen een lysbaert-Verschooren ploeg die meer talent in de blfl hoe de bezoekers zich rangen telde maar die ho peloos met het samenspel knoeit. Grembergen kon de tweemansploeg Rubac dus niet aan banden leggen en verzeilt naar de voor laatste plaats. Bavo Moer zeke van zijn kant klopte Vlierzele zodat Grember gen alle hens aan dek zal moeten roepen om de de gradatie te ontlopen. Punten: Rubac: Thuys- baert 23 p., Verschooren 23 p., Poppe 4 p.. Van Haegenbergh 8 p., Verbe- ke 2 p. Grembergen: Seghers 10 p., Straetman 14 p., Mijs 8 p.De Clercq 1 p.Cuypers 6 p., Goossens 13 p.. Van Cauwenberghe 4 p. (wega) Robac Grembergen - Hansbeke 52-38 De ploeg van voorzitter Rene Claes heeft door de thuiszege een kleine kans behouden om de plaats in eerste provinciaal vei lig te stellen. In de aanvangsminuten vonden geen van de twee D.Z.O. ZET ZEGEREEKS VOORT TE ZELZATE vijftallen de goede draai en aan de 8e minuut met 8-9 op het bord was er nog niets gezegd, maar dan kwam Robac plots goed los en onder impuls van Serraris, goed ge steund door Nadine Heir- wegh, Karin Nelis en An Vermeire plaatste de thuisploeg een 20-0 en met 28-9 aan de 17e mi nuut was de wedstrijd gespeeld. Aan de rust waren de bezoekers te ruggekomen tot 32-17. In de tweede helft ging het niet meer zo vlot met de afwerking bij Grem bergen en de bezoekers kwamen aan de 13e mi nuut terug tot 43-33, maar Serraris en Van der Kelen konden de terug keer goed opvangen. Punten: Serraris 14-8, Nelis 6-1, Ost 0-2, Ver meire 4-2, Nadine Heir- wegh 8-3, De Bock 0-0, Van der Kelen 0-4. BENO m lertien clubs namen zon- lag deel aan de zwemwed- ;gl Irijd ingericht door de Zel- 1 ïatse Zwemvereniging in lc e Eurohal, het plaatselijk in' pembad. Naast clubs uit ■okeren, Gent, Eeklo, wa ll ïn ook minder gekende lubs van de partij als de :r' 'ruinvis uit Sas van Gent, -0 lc Dolfijnen uit Zomergem n de Zwemvereniging 17 Vet teren. in ).Z O, dat moest optre- len zonder haar ster Sabi- .TS ic Pauwels, die zich wenste c sparen voor de eerstvol gende wedstrijden op na tionaal vlak, bracht het er als naar gewoonte uitste kend van af. Wim Bruneel (68) toonde zich de baas tijdens alle benjamienwedstrijden. Hij behaalde goud op de 400 m Vrije Slag (5.16.4), de 100 m schoolslag (1.30.7) en de 100 m Vrije Slag (1.09.9). Zijn leeftijdsgenoot Chris Rottiers klasseerde zich tweede in de 400 m en in de 100 m Vrije Slag. Tijdens deze laatste wedstrijd zwom hij onder de limiet voor het Loods Visje (1.11.9) een onderschei ding verleend door de Vlaamse Zwemliga aan A- zwemmers. Met deze uit slagen overklasten deze beide zwemmers werkelijk hun leeftijdsgenoten. Sabine D'Hollander eendje 1970 zwom goud op de 100 m schoolslag in 1.41.9 wat haar ook een Loods Visje opleverde. Veerle Parijs die het zware jaar van de eerstejaarsben- jamien doorbijt, noteerde een tijdsverbetering van zomaar 5 sec., wat haar beslist een riem onder het hart zal steken. Terwijl Myriam Samijn (66) be wees, met een overwinning in de 100 m. rug, dat het nog te vroeg is voor haar het zwemmen reeds volle dig stop te zetten. De miniemen jongens kre gen minder kansen. Zij moesten zich meten met de twee jaar oudere kadetten en al waren er geen medail les aan vast, toch plaatsten Michel Beeckman (1.03.5) en Chris Saerens (1.08.8) zich respekticvclijk eerste en tweede in hun kate- gorie. Bij de kadetten behaalde Daniël Beeckman in de 100 m rug een fraaie tweede plaats (1.14.3). Erik Van Goethem kon zich nog niet bij de medailles rekenen, maar de uitzonderlijke tijd die hij verwezenlijkte (1.4.3) is een teken aan de wand dat deze zwemmer nu door de crisisperiode heen is. De overwinning in de 4 x 100 meter wisselslag bij de miniemen, gezwommen door twee benjamiens en twee miniemen, zette tot slot de kroon op het succes van deze ploeg. M.L.D.L. Hermes - Osiris: 84-87 Gestart met Verdonck in de ploeg beet Hermes moe dig van zich af. Zowel Ril- laert-Van den Berghe wa ren niet in optimale kondi- tie en zodoende moest de thuisploeg toezien hoe een moedig Osiris moedig bij bleef. 16-16, 24-24 en 34-34 tussenstanden bewijzen voldoende dat Hermes en kel in Oelbrandt-Dejardin doeltreffende krachten vond om de gestalte van Putteman-Van Keer op te vangen. Toch kwam de rust met een licht thuisvoordeel 42-39. Na de hervatting zet te Osiris een 48-41 achter stand om in 48-49 en van dan af bleef de wedstrijd spannend. Geen van beide ploegen gaf een krimp toe 67-68, 72-70, en 76-76. Put- teman speelde echter een beste partij en waar Dujar- din wegens het uitvallen van Oelbrandt alleen stond kon de bezoekende ploeg een eerste afstand nemen 76-82 (18° min.). Hermes counterde wel nog tot 82-82 maar door overhaasting zette Osiris de kroon op her werk en won verdiend te gen een Hermes dat noc! in de heroptredend; Moorthamer noch in De Keyzcr-Rillaerts een matchwinnaar vond. Punten: Hermes: Oel brandt 10-6, Van Hoey- weghen 8-4, Van den Ber ghe 0-0, Verdonck 8-0, Moorthamer 2-6, Rillaerts 0-2, Dujardin 12-22. Osiris: Van Keer 6-4, D'Herdt 6-2, Ceuppens 8- 16, Schorreel 7-9. Puttc- man 12-15, Heyvaert 0-2. (wega)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 31