JEUGDSPORT Jeugdcross rekent op een lenteweertje BART DE KEYZER: BRONS Nipt Bezoekers verkeken kans Goede eerste helft Bezoekers de baas Leiders bedwongen TIENDE JEUGD TORNOOI VAN EENDRACHT ST. GILLIS Juniores SK Lokeren nu reed zeker in finaletoernooi Kalender Jeugdbasket Reis naar Amerika als inzet Doeltjeskermis Knapen van Excelsior een voorbeeld 32 - 29.2.1980 - De Voorpost Knapen De organisatoren van de Jeugdcross in Buggenhout kijken dagelijks bezorgd naar het wolkendek. Zij hopen op een stralend len teweertje op zondag 2 maart. 's Namiddags heeft immers voor de derde maal hun jeugdcross plaats op de Ko nijnenberg, midden in Bug- genhout-Bos. Het succes van de vorige uitgaven heeft weerklank gevonden in de regio. Kris Van Dam me en Pol Bas mochten reeds inschrijvingen note ren uit o.m. Zele en Hamme. Er zijn prijzen in natura en bekers te winnen. Wie denkt dat alleen de jongeren welkom zijn op de Konijnenberg, heeft het mis voor. Ook veteranen en dames van 25 jaar en ouder kunnen aantreden. Misschien is dit op zich reeds een reden om een kijkje te komen nemen. Reeksen De meisjes jonger dan 12 jaar (geboren in 1968 en later) treden aan voor 700 m te 13.30 u. Tien minuten later is het de beurt voor de jongens (jonger dan elf jaar) gevolg door de jon gens tussen 12 en 13 jaar te 13.50 u. Te 14 u komen de meisjes van 13 14 jaar aan de startlijn om de 700 m te lopen. De meisjes tussen 15 en 17 jaar dienen 1400 m te lopen en komen aan hun trekken vanaf 14.10 u. Hun leef tijdsgenoten, maar dan van het andere geslacht, zijn te 14.20 u aan de beurt. De meisjes tussen 18 en 25 jaar lopen 2100 meter van af 14.40 u. De dames gebo ren in 1954 en vroeger die nen slechts 700 meter af te leggen, zij starten te 15 u. Het mannelijke geslacht ronden het geheel af met vier reeksen van respektie- velijk 2.880 m. (jongens 16 tot 17 jaar) 3.500 m. (jon gens van 18 tot 25 jaar), 2.800 m. (heren tussen 25 en 35 jaar) en 2.100 m. (voor de veteranen ouder dan 35 jaar). Deze laatste reeks zal gelopen worden te 16.30 uur. Het bestuur van de Bug- genhoutse BGJG staat in voor een vlotte organisatie. L.V.D. Schellebelle 1 - Berlare 0 Een zeer zenuwachtige wedstrijd waarin de loka len wel lichtjes de boven hand kregen in een ver toon dat absoluut moest gewonnen worden door de puiten. Die zijn daarin evenwel niet geslaagd zodat de kloof tussen de leiders uit Schellebelle en de jon gens uit Berlare meerde re punten bedraagt en men zich stilaan reken schap gaat geven, dat de titel zo goed als verloren is. Al willen we er toch onmiddellijk aan toevoe gen dat men hooit het hoofd mag laten hangen en ook de kopploeg nog steken kan laten vallen. Een actie van Schellebel le bracht na vier minuten gevaar, toen De Pauw op daagde maar doelman De Roeck in extremis redde. Enkele minuten later moesten de bezoekers zich andermaal in paniek terugtrekken wanneer De Vrieze zich misrekende, de bal week af op de ge vallen Chris Gistelinck, waardoor doelman De Roeck totaal verrast moest toezien hoe het le der in zijn netten ver dween. Berlare gooide nu alles in de aanval, wat resulteer de in enkele venijnige aanvallen, doch die mi sten telkens de goede af werking. Wanneer op de 29e mi nuut Temmerman een gevaarlijke uitval lanceer de moest de lokale por tier al zijn kunde tonen om de effektbal onscha delijk te maken. Temmerman toonde zich ongetwijfeld de gevaar lijkste man uit die ontmoeting, maar kon nu eenmaal niet de goede richting vinden al zaaide hij herhaaldelijk paniek in de defensie van Schelle belle. Met de 1-0 stand bleven de haardjes overeind en behaalden aldus een zeer kostbare zege op een moedig spelend Berlare dat vooral in het tweede gedeelte heer en is geworden, maar voor de ideale afwe heeft kunnen zorgen De jongens van B( hebben met gel1 hoofd het veld rr verlaten, maar een e tendeling zou beslis 6( betere weergave zij115 worden van het veri ri S.K. Berlare speelde r De Roeck Kurt, De \'e Franky, Van der 0, rsche Luc, Van derJt Geert, Gistelinck De Potter Nico, V< Gino, Dhaese Alain, merman Stefaan, V< teren Luc, (Mollijn De Roeck Pascal. Miniemen Sparta Buggenhout A 2 - Wieze 1 Aanvankelijk beheersten de lokalen de wedstrijd die zeker spannend was om volgen. Na 18 minuten geraakte Sparta Buggenhout op voorsprong. Een hoek schop prachtig gegeven door Eric De Donder werd in één tijd door Van Belle overgenomen en in een doelpunt omgezet, 1- 0 voor Sparta. Aangemoedigd door dit succes bleven de lokalen druk uitoefenen op de be zoekende defensie, die zich vijf minuten voor rust een tweede maal diende gewonnen te ge ven toen andermaal Van Belle na een persoonlijk nummertje de goede richting vond. Enkele open kansen wer den verknoeid. Na de rust kwam Wieze meer en meer in de wedstrijd. Al hoewel Sparta nog enke le malen opdaagde, bleef het in gebreke bij de af werking. Na een slechte interce ptie van de lokale doel wachter en een mislukt wegtrappen werd het 2-1. De thuisploeg, aangesla gen door dit doelpunt, kon geen enkele behoor lijke aanval meer opbou wen zodat de lokale aan hang een zucht van ver luchting slaakte bij het eindsignaal. Gezien een goede eerste helft verdiende Sparta de zege. Buggenhout speelde met: Stallaert Philip, Gunther Lemmens, Raf Mertens, Johan De Smet, Andy De Schrijver, Ivan De Sitter, Eric Van Belle, Geert Luypaert, Hartwin Moyson, Van Boxelaer Alex en De Donder Geert. Ook de voorbije Belgische kampioenschappen veldlo pen heren zijn niet zonder verrassingen verlopen. Een rekordaantal toeschouwers zag een aangenaam sport vertoon op de Waregemhy- podroom. BART DE KEYZER is dan de enige streekatleet die het podium heeft kunnen bestijgen. Bij de scholieren B wist hij DANNY BRUNEEL van Oostende achter zich te houden en alzo die laatste podiumplaats naar zich toe te trekken. Trouwens, de Hammenaar heeft een niet opvallend, maar regelmatig seizoen gekend en dat is dan een mooie verheffing van dat jaar. In de scholie ren 4 hadden wij ook een medaille verwacht met PA TRICK DE MEULENAE- RE, maar ook hierbij kwa men de zenuwen een rol spelen en de St.-Niklaze- naar moest, geplaagd met krampen, slechts met een 17de plaats tevreden zijn. Bij de juniores was ook een andere Hammenaar de eer ste streekatleet. WIM WILLAERT bevestigde zijn konditie met een knap pe 8ste plaats en dat bete kent dat hij als reserve is aangewezen bij de junio- reslandenveldloop. Deze maal was DIRK VER- VAET vlugger dan broer ALEX VERVAET. Eerst genoemde kon als 20ste eindigen en broer ALEX eindigde op de 24ste plaats. PATRICK GRILLAERT toch weerom een voorna me rol betekende. De Hamse Antwerpman ein digde 5de en het moet wel zijn dat die laatste trip naar Porto Rico zwaar aan de konditie geknaagd heeft. Wij hebben FRANK reeds beter in zijn sas gezien, of was het moreel zwakker ge worden omdat het zijn «laatste» kampioenschap was? Een-slechte start was ook zeker niet gepland voor WILLY LAUREYS die fel terug kwam tot een 20ste plaats, maar dan op zijn adem getrapt bleek en gas moest terugnemi 0] dat uiteindelijk hij 29ste eindigde. RAF VAET bleek wel te\ te zijn met een 52ste Komende zondag r LEBBEKE een konfpi tie zowel bij de damt J bij de heren en ook i 3 zullen verrassingen n blijven. Zoiets spreek altijd tot de verbe i van de veldloopkijke Miniemen Berlare 2 - SC Lokeren 1 Knapen Rapid Lebbeke 1 - Sparta Buggenhout 3 Prov. Juniores In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en kregen dan ook wisselende kansen. In de dertiende minuut geraakten de bezoekers op voorsprong via Chris Van Haneghem die mooi voor doel stuurde. De Ra- pid-doelman kreeg de bal niet onder controle en de goed gevolgde Johan De Vlegelaere zette om in een doelpunt (0-1). Nog geen twéé minuten later kwam evenwel de counter. Laurent Francois stopte de bal met de hand en een logische pe nalty volgde. 1-1. Korte tijd daarna kwam Sparta opnieuw aan een doelpunt langs Chris Van Haneghem (1-2 rust stand). In het tweede gedeelte kwamen de lokalen er minder bij te pas en slaagden er niet gevaar te scheppen. Eggermont kon een aanspelen van Van Haneghem benutten om de eindscore op 1-3 te brengen. Sparta speelde met Ver- cauteren, Verschueren, Van den Eede, Volders, Laurent, Collier, Mertens, Suyckens, Van Den Bergh, De Vlegelaer, Van Haneghem, Volders R., Eggermont, Willockx. 3e min Stef Corbout 1-0 14e min. Kurt De Vuyst 2- 0. 40e min. Chris De Vries 2- 1. Beide teams namen elk één helft voor hun reke ning met dien verstande dat de lokalen tweemaal raak troffen en de bezoe kers er amper éénmaal in slaagden de goede rich ting te vinden. Berlare ging onmiddellijk over tot de aanval. Na drie minuten al kon Stef Corbout de stand openen. De lokalen liepen zelfs nog voor het kwartier uit tot 2-0 via De Vuyst, wat natuurlijk de taak van de bezoekers niet vergemak kelijkte. Het is pas na de rust dat Sporting meer aanval lend is gaan spelen en de miniemen uit Berlare schijnbaar hun beste poeder hadden opge bruikt. Lokeren bleef maar beuken op de de fensie die plooide op de 40e min. wanneeL'ej Vries de goede rif vond. Aangemoedigd do succes bleven de kleurigen maar doo doch Berlare bleef stand de baas. Berlare speelde me rig Goossens, Wi Meester, Gunther laert, Franky Jt: Buyle Wim, Marc B Chris Tackaert, Phili .J] Geert, Kurt De Vuys J faan Corbout, Guy te, Chris Valck. uy >k Ook tijdens de komende Paasdagen zal de voetballende jeugd aan zijn trekken komen bij Eendracht St. Gillis. Sind tien jaar pakken Leonard Baetens en zijn medewer kers jaarlijks uit met een tornooi voorbehouden in de deelname van de grootste landsclubs zoals Anderlecht, dat trouwens ook nu weer van de partij is. Het internatio naal tintje meestal gebracht door Engelse clubs is even wel uit het tornooi verdwenen, maar zulks wordt rijkelijk vergoed door de inschakeling van bekende landelijke clubs. Voor de jubileumuitgave werd, wat de miniemen betreft een beroep gedaan op FC Lutterzele, K.A.V. Dender- monde, RSC Anderlecht en natuurlijk de eigen minie- menploeg. Bij de kadetten zullen naast de plaatselijke ploeg ook Eendracht Aalst K.A.V. Dendermonde en de Entente Dender en Schelde aantreden. Het tornooi heeft plaats op zaterdag 5 en maandag 7 april 1980 met volgend programma: 5 april: Miniemen te 13.30 uur KAV Dendermonde - FC Lutter zele te 14.45 uur Eendracht St. Gillis - RSC Anderlecht Kadetten: te 16 uur: Eendracht St. Gillis - Eendracht Aalst te 17.15 uur KAVD - Entente Dender en Schelde 7 april: Miniemen: te 13.30 uur Troosting te 16 uur: finale Kadetten: te 14.45 uur Troosting te 17.15 uur: finale. CV. KAV Dendermonde - Oudenaarde 2-2 De KAVD-juniores kregen thuisploeg al snel jubelen, hoog bezoek met leider De eerste aanval was met- KASV Oudenaarde dat al een ook raak. Garry De in de aanvangsminuten van Kinder vertrok op rechts en deze partij op voorsprong besloot zijn lange ren met kwam. De thuisploeg rea- een geplaatst grondsche- geerde, doch raakte te veel rend schot in de linkerbe- verstrikt in de goed geslo- nedenhoek. Oudenaarde ten defensie van de geel- reageerde verwoed zodat zwarten. Halfweg de eerste de Dendermonde verdedi- speelhelft kwam Dender- ging het erg lastig kreeg monde dan toch op gelijke doch tot zeven minuten hoogte toen Collewaert een voor het einde aan de druk laag inzenden mooi ver- kon weerstaan. Toen lengde. Op het einde van maakte Oudenaarde het de eerste speelhelft kreeg verdiende gelijkstellende de thuisploeg nog de beste doelpunt en kreeg daar- kansen doch rusten kwam door wat het verdiende, met 1-1. Het wedstrijdeinde wijzig- Na de pauze mocht de de niets meer aan die billij ke stand, (gdp) Voor de allereerste maal in de geschiedenis van het voetbal twisselingsorganisatie die wordt een open West-Europees kampioenschap voor ju- op die wijze bruggen wil niores georganiseerd. De inrichting wordt gedragen door werpen buiten de grenzen de stichting Euro-Sportring en geniet de hoge bescher- werkers in Europses en sedert kort ook Verenigde Staten en en bijdraagt tot wederzijds da. Eenmaal per jaar' ming van de Belgische voetbalbond. Vaste deelnemers aan begrip en verstandhouding, een tijdschrift uitgi ar^ 'g<4 Scholieren Buggenhout 12 - Wichelen 1 Zoals de uitslag laat ver- bezoekers totaal, moeden, was er weinig De doelpunten werden sprake van spanning. De gescoord door De Mul lokalen waren heer en (zes maal), Roosemond meester in het vertoon. (drie maal). Van den Be- Het werd een voortdu- rghe, Van Kerckhove en rende belegering voor Aga elk één keer. het doel van de bezoe- Buggenhout acteerde kers. Buggenhout had bij met Delbaen, De Voge- de rust al een veilige 4-0 laer, Van Cauter, Van voorsprong weten op te Kerckhoven, Van Aver- bouwen. maet, Moens, Aga, Van Ook na de pauze ging het den Berghe, Daeleman, doelpuntenrecital verder. Roosemond F., De De- Sparta overspeelde de cker, Dierickx L., De Mul. de eindronde zyn reeds de verschillende landskampioe- Euro-Sportring is boven- dat een oplage van 1: nen. Voor ons land betekent dit dat de juniores van dien daar wanneer vereni- eksemplaren heeft. Sporting Lokeren in Eindhoven van de partij zijn. Sterke gingen op zoek gaan naar wat betreft de dee tegenstander zijn alvast de Stuttgarter Kickers, Millwall buitenlandse sportclubs om aan door Euro-Spt (de Engelse kampioenen), Olympique Marseille, Vejle uit deel te nemen aan toer- ingerichte toernooit Dendermerkan, NEC Nijmegen, Rapid Wien, Grasshop- nooien. Een soort bemid- wedstrijden is er e< pers uit Zwitserland, Viking Stavanger uit Noorwegen en deling dus, die zich dan stendige groei merkb Sevilla uit Spanje. Namen met klank dus en meteen voor weer niet beperkt tot het Lokeren geen gemakkelijke taak om onze kleuren hoog te louter zoeken van houden. clubs, maar ook betrekking heeft op het zoeken naar logies, het uitstippelen van een in teressante reisweg en het on beschikt over een algemeen sekreta- riaat dat in Nederland is De B ploeg van Excelsior St. Niklaas mag wat de trainingen betreft als een voorbeeld genomen wor den. Ofschoon de jon gens iedere week het onderspit moeten del ven, staan ze toch telkens paraat om met man en macht de trainingen te volgen. Onze zegsman wist te vertellen dat ze tegen Lo keren, in de laatste uitga ve, een zeer goede partij hadden gespeeld maar zoals steeds niet opge wassen waren tegen de betere tegenstander. Met Albertijn en Chri- stiaens als uitblinkers doen ze wat ze kunnen, maar echt, beter gaat niet. Met deze 10 reeds genoem- VV Gruho, CVV Rotter- de ploegen is het toernooi dam (allen uit Nederland), evenwel nog niet volzet. Er Vigor IF en Kirke Sörby uit "5r®ssan werden nog 14 eliminatie- Dendemarken en uit Enge- e '"f" Van ®U"S VO r" toernooien ingericht en de land Viking Sports en Star p3ar winnaars van deze voorron- United. Uit Frankrijk ten- ur°" P° ,nn8 des mogen ook al naar slotte nog Grigny US. Eindhoven. En ook in die De winnaar van deze poule naai t"aj elinimatietoernooien zitten mag eveneens deelnemen dien rekenen om de mede- nog kwade klanten. Om ze aan het eindtoernooi. Deze maar te noemen: FC Bar- eindronde wordt gespeeld ™rkl"g van om en bl) dc eelona. Feyenoord. FC op 8 en 9 augustus De 200 sekrela"sse" ™de- Kaiserlautern. Vfb Stutt- deelnemende ploegen wor- gart, Paris St. Germain, den ondergebracht in 3 Servette Genève, Chelsea, voorfinaletoernooien van Eindhoven, en uit eigen elk 8 teams. Op 10 augus- kontreien: FC Antwerp, tus komen dan de drie win- Racing Mechelen en Club naars van de reeksen, plus Mechelen. een vierde aan te duiden Preselektie in Mechelen ploeg tegen elkaar uit in de Voor ons land mag het be- Finaleronde, stuur van Racing Mechelen Deze finales worden ge- de eer opeisen een voor- Spee|d jn het stadion van ronde te organizeren. Aan yy Eindhoven, deze wedstrijden, die ge- vvinnaars van de finale speeld worden tijdens de krijgen een prachtige reis Paasdagen 5 en 6 april, ne- naar de Verenigde Staten men heel wat ploegen uit en Canada aangeboden, binnen- en buitenland deel. He, leam dat ab hoogsle In de eerste plaats de orga- eindigt onder de 14 niet- nizerende ploeg. Racing geplaatste teams en geen Club Mechelen die volgen- eindwinnaar is, wordt een de elftallen uitnodigde: FC zevendaagse toernee in Mechelen, FC Antwerp, 1931 aangeboden. Het Bayer Leverkusen (West- ioont dus de moeite om aan Duitsland), Noad Tilburg dergelijk toernooi deel te (Nederland) en Ncumuns- nemen, ter (West-Duitsland). Euro Euro-Sportring is nog veel Sportnng duidde voor het meer, Mechelse toernooi ook nog Euro-Sportring is nog veel een flink aantal buitenland- meer dan organizator van se ploegen aan: TV Nellin- dit eerste open West-Euro gen, TSV Norf, TSV Lohr pees kampioenschap voor am^ Main, Tus Ennepetal, juniores. Het is evenmin 1960 (het stichtin 1.500 deelnemers 1978 40.000 deeln Uit deze cijfers blijft Dg, duidelijk dat er een b Jn te bestaat aan een )ar zatie als Euro-Sportr >p, Wie over deze stit^ meer informatie wei vernemen kan stee< recht bij Hans van I Sportpleinstraat 32 te 'g Dendermonde (tel. 21.22.57 of 052-21.85 F.C. Landen sheim, (allen een toeristische onderne- ming, wel een niet-kom- Duitsland), VV Barneveld, merciéle Europese sportui- Meisjes scholieren 13.30 u.: DBC Aalst - Lokeren Kadetten A 15 u.: DBC Aalst - White Star Kadetten B 15 u.: Vlierzele Pfaff Beveren Miniemen A 16.30 u.: DBC Aalst - White Star Miniemen B 10 u.: Panters Baasrode - Eikenlo 10 u.: Amical - Lokeren Jongens Scholieren C 14 u.: Erpe Mere - P Velzeke 14 u.: Hemaco - The Tower 14 u.: Okapi - Juventus Kadetten C 15.30 u.: Hemaco - The Tower 15.30 u.: Okapi - Juventus 14 u.: Panters Baasrode - Osiris Miniemen C 15.30 u.: Erpe Mere - Hemaco B 11 u.: Okapi - Osiris 15.30 u.: Panters Baasrode - Hemaco A

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 32