Herleving omzeilt Gentse klip sgtssF Kieldrecht zet Drive A knock-out 26e Internationaal MelSele B doet Herlevingtornooi schitterend sukses goudfill OOQSt 38 29.2.1980 - De Voorpost Nieuw rekord... Tweede provinciale Zondag 24 februari 1980 gingen juist vóór de die de reeks kadetten ren het vader en zoon de opdracht was _l_x '!_J Ikl.S I..II. ...MM MM.. ntnkorH MM I MM /m PP O I I IM IM l/Om I 11H 1 n Hf is voor de tafeitennis- sport en inzonder voor de Dendermondse club Herleving een triomfdag geworden. 450 inschrijvingen moch ten worden opgetekend wat een nieuw rekord betekende. Het was dan ook een drukte van jewelste in de sporthal te St. Gillis waar 20 tafels stonden opgesteld. Op individueel vlak tra den de heren aan in negen en de dames in zeven reeksen. Verheu gend was de ruime pu blieke belangstelling en de grote inbreng van de jeugd. De prachtige schikking, nooit voorheen gezien in het Dendermondse, werkte het entoesiasme zag Gino Dely aanvanke- flink in de hand- en de glunderende Herlevin- gers mochten dan ook heel wat gelukwensen in ontvangst nemen o. van de nationale voorzitter Louis Van Gelder, die zelf ook achter de tafels verscheen. Senator Octaaf Van den Broeck kwam de Herlevingers geluk wensen met, ter wijl de schepenen P. Melsele B heeft door zijn laatstgenoemde zaten er zonder Roger Tecqmem K11 overwinning bij Maldegem zelfs twee fraaie performa- en Bob Boudou wist h l9e a een gouden zaak gedaan, ties aan vast. Hugo Ver- niet te klaren tegen Pat O] yiyv" jwiw. mi- - - CC11 üuuutii mar* ^v.uuau. uvp -- eindstrijd begon. Met zonder moeite won, zou Richard en Leo Vercau- volg vervuld. In de reeks De pacem_jongens voelden straeten sloot het Melseelse Tivoli Hamme nmm r^AmiM alp min. .i_ li:n.iriitïo mpt tiupp 7Popn Rh T anpp.nhnve boe De wisselbeker Jeugd- werd door Wolvertem in de wacht gesleept. Tweede van links Carina Bogaerts die bij de dames iedereen verbaasde. Gunter Corryn als win naar van de D reeks kregen we de zoveelste bevestiging van het St. Niklaas talent. Nooit voorheen zagen we zoveel juniors opdagen. Ondanks de uiterst ster ke streekbezettlng ging de overwinning in deze reeks aan onze neus voorbij. Dragonetti van Small Street wipte zon der verpinken de winnaar van de D-reeks, terwijl de andere St. Niklase kans hebber Johan De Niel het moest afleggen tegen teren van Drive, Dany B-open verliep het uit- Van de Veire L. van ZjCh achteraf ook in de Vermeulen van Herleving eindelijk anders dan ver- Sleidinge. Deze werd reeksen dames C en de en Marc Dressen van wacht. Carl Van Camp dan op zijn beurt aan de hoofdreeks B-open we- Panthéon die zich voor werd gewipt door zijn kant gezet door Gino ten waar te maken. Bij de de halve finales melden, vroegere clubgenoot Leo Dely van Drive. De uit- dames C bood Marina Hierin wonnen Leo Ver- Vercauteren, die als C6 eindelijk Gentse finale struylaert uit Kieldrecht cauteren en Mare Dres- wel zijn beste persforma- fe|Ste tegenstand en sen het van hun tie van het seizoen lukte, lijk in winstpositie maar werd dan ook eervol respectieve tegenstan- Leo geraakte evenwel de Small Streeter hield tweede. De andere ders Richard en Dany opnieuw niet voorbij best zijn zenuwen onder streekspeelsters als Lin- Vermeulen. In de finale Dressen, die voor zijn kontrole en dit leverde da Cordemans, Linda en stond de Panthéon-spe- clubgenoot Sinclair Van hem de zege op (22-20, Gerda Van Langenhove Ier toch een trapje hoger, Gelder de weg naar de 21-19). en Myriam Macharis waardoor hij dan ook finale opende. De Pan- losten reeds vroeger de verdiend beslag legde op théon kopman had hier- Wolvertemse jeugd r0|... Ook bij de dames de zege. Dany Vermeu- voor zelf afgerekend met meldt zich niet geklasseerden ging len werd derde en Ri- Johan De Niel, Martin Bij de jongeren minie- de zege aan de neus van chard Vercauteren vier- Van Drive en Regie De men en kadetten kwam onze vertegenwoor- de. Laatstgenoemde had Neve, die in het voorbij Wolvertem zo overtui- digsters voorbij. Sabine vooraf Walter De Cock gaan zijn clubgenoot De gend op de proppen dat Colman werkte zich wel gewipt, terwijl Leo Ver- Cock voor een verdongen U C rcH-CIll-JUIIgtllO IUI.1UI.II ig zich blijkbaar nog niet zo rijtje met twee zegen. Bij Langenhove bood de stei B veilig tussen de kopgroep Pacem was enkel De Wilde ste weerstand maar I ioe en de bedreigden. Waar- zichzelf. HK Hamme A Bruyne, Ring en Lin schijnlijk speelde dit gevoel verloor voor eigen volk van Van Langenhove geraa g hen deerlijk parten want St. Niklaas dat nochtans ten niet verder dan toen Raf Verstraeten en ook tot ploegwijzigingen winstpuntje. Bij de bezc he zijn maats er hard tegen werd genoodzaakt. De 5-11 kers waren De Keyzer aangingen verloren ze het nederlaag van Verschelden De Schoesitter opnieuw noorden. Raf Verstraeten. en co plaatst hen thans op besten. (5-10) Leclercq en ook de Mei- twee punten achterstand Elckerlyc An dat naar SI seelse invaller Eddy Fie- ten opzichte van Melsele B. dinge A moest kreeg e rens lieten zich niet pra- Het wordt bijgevolg een weekje respijt, men. Het werd voor ieder zeer zware opdracht om het van hen drie op vier. Voor nog te redden. Herleving B Verhelst en A. Hermans vrij snel elke twijfel werd in de finale maar tegen cauteren de rekening feit wist te plaatsen de stad vertegenwoor digden. Norbert De Batselier, kabinetschef bij de minister van het Vlaams Gewest, was aanwezig om de prachti ge trofeéen in de naam van minister Galleen zijn persoonlijke naam te overhandigen. De strijd zelf werd op gang ge bracht door de heren in weggenomen wie de wis- Martine Jacobs van selbeker «Jeugd» zou Panthéon bleek ze niet veroveren. Van den opgewassen. Hier waren Berghe klopte bij de het Anne-Mie De Paepe miniemen zijn clubge- van Elckerlyc en Mach- noot Dirk Van den Hee- teld Bruggen die op de de. Koen De Coninck verdere ereplaatsen ein- werd derde en enkel Luc digden. In reeksen da- maakte van o.a. Gunter Uiteindelijk stond men Van Puymbroeck (Kiel- dan voor de finale Schel- drecht) en Amelinckx faut-Van Gelder. Onder- (St. Niklaas). Dany Ver- tussen had men aan de meulen had zich via scheidsrechterstafel uit- overwinningen op Van gemaakt dat de zege in Doorselaer (Wetteren), de reeks B-open tevens Fleurinck (Elckerlyc), bepalend zou zijn voor n. beker aan veteraan Hubert Kabinetschef Norbert De Batselier overhandigt - Van Langenhove. Van Tienen van Madeion mes B en B-open werd Luc De Bosschere (St. de toekenning van de wist zich in de eindstrijd uitgekeken naar de te mengen. Bij de kadet- tweestrijd Mavis Van ten drongen de Wetterse Gelder (Panthéon) en de reeksen D en niet-ge- jeugdspelers Ronny De Krista De Boes (St. Ni klasseerden. In laatstge- Groote en Eric Bauwens klaas). Tot een duel zou ver door. Bauwens be- het nooit komen daar de reikte zelfs de finale Brusselse B2 eruit ging waarin hij de duimen in de wedstrijd tegen diende te leggen voor Gerda Van Langenhove Patrick Van den Troost van Herleving, die vooraf van Wolvertem, en hier van Linda Cordemans was het Van Hemelrijck (St. Niklaas) had gewon- die ook nog verder nen. Het heet dat Mavis puntjes voor de wissel- Van Gelder zich had beker aanbracht. gekwetst en niet kon Bij de vrouwelijke jeugd voortspelen. Gerda Van en bepaald in de reeks Langenhove versloeg juniores, legde Carine haar zus Linda die zelf Bogaerts de eindzege Baeni Vercauteren van van Wolvertem vast. Drive uitschakelde. noemde reeks werkten Jozef Michem (Herle ving) Bruno Matthijs (Beveren) Van Itterbeek (Salamander) en Geys- sen (Rooigem) zich door de schiftingen. Herle- vinger Jozef Michem moest het na een felle strijd afleggen tegen de man van Salamander, terwijl ook Bruno Mat thijs uit Beveren de rol loste tegen Geyssen. Werd getipt op een zege ploeg die aangenaam verrast, (ks) Madeion Opdorp: Herleving D, leider in 4de Provinciale, (ks) van de Mechelaar dan Zonder enige tegenstand Krista De Boes rekende was het uiteindelijk toch de reeks, de af met Carnier en de tafeltennisbeiofte uit ereplaatsen aan Mach- Deghelt van Panthéon. In Rooigem, Erwin Qeys- ,eld Bruggen, Krlstien de finale bood Gerda Van sen die het haalde Van Hese, Ann Vermeu- Langenhove flink weer- lebbekenaar Mare Boey- len en Carla Veyt latend, stand maar zulks Niklaas) en Walter Van wisselbeker «Van As- Cotthem (Liedekerke) in sche». St. Niklaas en halve finales gewerkt. In Panthéon stonden Im- de reeks veteranen ging mers met een gelijk de zege naar Herleving aantal punten vóór de met Hubert Van Lange- aanvang van de laatste hove die Willy Mols van finale. Eeklo in een spannende Zulks heeft Sinclair Van finale klopte. Het werd Gelder gestimuleerd om de enige zege die de er alles uit te halen. Het organiserende klub be- werd een spannende haalde. finale waarin de Brusse- De hoofdbrok waren de laar steeds een kleine reeksen B en B-open bij voorsprong wist te hou- de heren, ledereen keek den. Schelfaut kwam uit naar Albert SChel- verschillende malen faut. De St. Niklazenaar sterk opzetten, maar pre- kwam op het voorplan, cies op het beslissend maar van een leien dakje moment wist Van Gelder liep het niet. Hij wipte terug te slaan. Met 21-19 EerStC PrOVillCiale gezwind over Eylen- en 21-16 legde de Pan- bosch (Herleving) en Van théon speler beslag op Puymbroeck (Kieldrecht) de reeks B-open, hier- maar Leo Vercauteren, door de eindzege van zijn die zich wilde revanche- club verzekerend in de ren voor zijn nederlaag in strijd om de prachtige de C-reeks, dwong de wisselbeker «Van As- Oost-vlaamse nummer 1 sche». tot een belle. Ook club- Met de uitreiking van de genoot Carl Van Camp wisselbekers en speciale Kieldrecht, met de Wilde, Herleving A ontving het René en Ronny Braem wist zich een finale- trofeeen door de sche- en Drive A, zonder Van bezoek van Louise Marie Paul Vereist redden de plaats te verzekeren, penen Petrus Verhelst en Wambeke, in het prestige a. Hier viel blijkbaar een Leider Eeklo won bij Di „n Hiervoor klopte hij ach- Alfons Hermans, en ka- treffen. Een oppepper te oude rekening te vereffe- B en Small Street B gin» L tereenvolgens: Richard binetchef, Norbert De meer voor de grensploeg nen. Danny Vermeulen en punten weghalen bij hl3 Batselier viel het doek om er echt in te vliegen. Karei Mestdagh gingen er kensluiter Zwijnaarde. I over de 26e uitgave van Gunther Van Puymbroek hard tegenaan, terwijl Vic eraard wijzigt zulks we het Herlevingtornooi. en Luc Struylaert sloegen Eylenbosch en Jean Bou- aan het algemeen kla- Een tornooi dat het bard toe- Kopman Hubert dou eveneens sterk uit de ment. Wel komt Herlei meest geslaagde uit de reeds lange reeks mag worden genoemd. vol- Vercauteren (Drive), Dressen (Panthéon), en Sinclair Van Gelder. In de finale van de B reeks won Albert Schel- faut van zijn clubgenoot. Het eerste gedeelte van Technische uitslagen - wisselbekers en speciale prijzen Wisselbeker stad Dendermonde «Jeugd» Wolvertem TTC vóór St. Niklaas, Small Street, Drive, Kieldrecht, Sleidinge, Herleving, Wetteren en De Wilde diende zich wel hoek kwamen (13-3). Mei- als derde opnieuw op tegen Geert Peersman ge- sele A was op bezoek bij puntje van Drive A, ter wonnen te geven.Maar uit- St. Niklase C waar Peter Kieldrecht A naar de v eindelijk had zuls weinig Daems uit het beste vaatje de plaats is opgerukt. V invloed op het eindresul- tapte. Hij won zijn vier St. Niklaas C en Melsel taat. Patrick De Witte bleef wedstrijden, terwijl Luc en zijn de schaapjes even» beneden de verwachtingen. Dirk De Bosschere met op het droge, zodat nu De 12-4 eindstand spreekt Jaak De Niel, die inviel het ogenblik gekomei w voor zichzelf en maakt het voor Gunther Corryn elk om enkele opkomt leDDexenaar Mare ooey- ouutu e|pjHjnnp andermaal duidelijk dat de twee wedstrijden voor hun krachten een kansje ekens en Stefan De Wolvertem: Uiteindelijk stond toch niet om Krl- w| e|heker „Van Assche» Panthéon Brussel vOór afwezigheid van een kop- rekening namen. Eric Ver- geven. Groeve uit Kieldrecht was de strijd voor de sta De Boes van haar g( Nik|aas Her|evingi Kieldrecht, Drive, Rooigem, doorgaans de neder- straeten werd met dne uil Groeve uit Kieldrecht waren de andere streek- wisselbeker «Jeugd» wel tweede zege te houden, spelers die het sterkst in bijzonder spannend ge- Volgens de logika zou de de kijker liepen. weest. Krista De Boes st. Niklase belofte ook Bij de heren d! met 117 van St Niklaas won de reeks B-open moeten aan de start van de immers vlot bij de dames winnen hebben. Maar reeks, waren we aan de juniores vóór Marina hier kwam dan opnieuw zwaarste reeks toe. Een Struylaert van Kieldrecht Carine Bogaerts van kluif naar de hand van de en hier werden de andere Wolvertem op de prop- tijdig herstelde Gunter St- Niklase meisjes Lin- pen. Zonder problemen Corryn van St. Niklaas, da Cordemans en Sabine klom ze naar de finale die met J. Spruyt meer Colman respectievelijk waarin ze Fabienne last had dan verwacht. derde en vierde. Zulks Deghelt als tegenstand- (10-21, 21-19 en 22-20)! had tot 9®volg dat zowel ster kreeg. Slechte in de Ook een sterk spelende st- Niklaas als Wolver- eerste set wist de Brus- Luc De Bosschere bracht tem met 13 Punten ein- selse voor enige repliek het tot de halve finale, d>9den. De jeugd van te zorgen. Daarna liep waarin hij gewipt werd Piorre Van Aken won het voor Carine allemaal door Spruyt, terwijl Cor- evenwel drie reeksen te- op wieltjes en meteen ryn afrekende met Qen twee voor St. Ni- was ook haar derde zege Panthéonspeler Lecomp- klaas - waardoor de een feit. te. Een van de favorie- prachtige wisselbeker ten, Karei Mestdagh, van de 8tad Dendermon- moest het in de kwart de y00r ^én jaar in het finale afleggen tegen bezit komt van Wolver- Spruyt, terwijl Luc Struy- tem- laert (Kieldrecht) Jean Boudou en Hubert Van Festival Carine Bogaerts Langenhove, beiden Her- De beloftevolle Carine leving, er eveneens uit- Bogaerts uit Wolvertem, Winst en verlies voor Albert Schelfaut Ondertussen waren ook de hoger gerangschikte heren aan de slag. Bij de C werd er zelfs hard geknokt om overeind te blijven. Uiteindelijk wa- Salamander, Beveren, Van der Veken. Trofeën minister van het Vlaams gewest - Carina Bogaerts (wolvertem) en Sinclair Van Gelder (Panthéon) Trofeën kabinetchef De Batselier - Vlaams gewest - Hubert Van Langenove (Herleving) en Albert Schelfaut (St. Niklaas) Trofeéen De Voorpost - Krista De Boes (St. Niklaas) en Jean Dragonetti (Small Street Gent). Individuele overwinningen gingen naar: Heren Niet geklasseerden - Erwin Geyssen - Rooigem Reeks D - Gunter Corryn - St. Niklaas ReeksC - Mare Dressen - Panthéon Brussel Reeks B - Albert Schelfaut - St. Niklaas Reeks B-open - Sinclair Van Gelder - Panthéon Brussel Miniemen - Frank Van den Berghe - Wolvertem Kadetten - Patrick V.D. Troost - Wolvertem Juniors - Jean Dragonetti - Small Street Gent Veteranen - Hubert Van Langenhove - Herleving Dames Niet geklasseerden - Martine Jacobs - Panthéon Brussel Reeks C - Bogaerts Carine - Wolvertem Reeks B - Krista De Boes - St. Niklaas Reeks B-open - Carina Bogaerts - Wolvertem Kadetten - Carina Bogaerts - Wolvertem Juniors - Krista De Boes - St. Niklaas doorgaans i laag tot gevolg heeft. straeten vier de beste Melselenaar. Derde provinciale Hoffelinck, met twee zo vlot te Lebbeke. Gill 'F Na de verrassende nederla- Eemans, opnieuw zichzelf. De Smet gaf in het lol [jj£ gen van Herleving bij El- haalde drie op vier terwijl kamp het goede voorb» [ol ekerlye C en van Small Str. Tecqmenne Roger voor het met drie op vier. Wim Gent D bij Drive E, wer- overige zorgde (5-11) Bij Ruysscher bleef bene den de zaken zowel bij Herleving is men vast be- de verwachtingen met t Herleving als te Gent an- sloten tot het einde van de op vier, prestatie die ders aangepakt. Herleving kompetitie met deze werd gelukt door Luc V nam geen verder risico en formatie aan te treden. Het vaert en Marc Boeycki haalde Roger Tecqmenne zou al te erg zijn mocht het Bij Elckerlyc B zorg ve in de ploeg voor de ver- nu nog mislopen met Her- Paul Pauwels, Roger plaatsing naar het Drive leving C. Elckerlyc C kreeg Wolf en Van der Schu» dat Small Street had doen het bezoek van Reseda voor de felste weersti 1(J knielen. Jef De Maeyer en Mellc A en dit was de gele- Paul Gijselinck schoot h Dirk Van Damme haalden genheid om opnieuw twee te" kort om een cventi er alles uit en wonnen al puntjes binnen te rijven, gelijkspel op het bord hun wedstrijden. Pierre Eric Pauwels, met vier en houden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 38