liefhebben «porten m4 c REAL FAMILIAL HOUDT SPANNING IN! LIEFHEBBERSBASKET GEEFT GOEDE REPLIEK IN WILLEBROEK Cockpit-Zorba wint topper! SOMATI VERDER ONGESLAGEN IN SCHAAL HAECK! M.T.S.A. VOETBAL ASKETBALLIEFHEBBERS SELEKTIE AALSTERS K0RP0RATIEFV0ETBAL SPORT M A R 22 - 7.3.1980 - De Voorpost Nieuwe Wijk speelde tegen Real Familial geen denderende partij en werd dan ook vli K op achterstand geplaatst. (Per) van E. Aalst zaterdag jl. van Anderlecht met 5-1. Een rechtstreekse vrijschop werd door Nieuwe Wijk in de wolken geschoten. (Per) Op uitnodiging van WIP Willebroek, een tweede provin- eialer uit de provincie Antwerpen, is de Aalsterse Liefheb bersbasket selektie, samen met de bestuursleden Freddy Thybaert, Freddy 't Seyen, alias de Gemientj, en Firmin ken) kwam aan de 7' beide vincialer, waar De Meyer, met ploegen terug op gelijke hoog- een 14 op 24 en een 3 op 6, te. Guy Van den Hauwe goed voor 31 punten de grote (Cockpit-Zorba) Luc Steure- bezieler was. In het zicht van baut (Koszen Sint-Antoon) en de haven, kwam de Selektie overwinning in Willebroek houden. Een goede partij, een goede uitstap en opnieuw een goed initiatief van het Aalsters Liefhebbers Basketverbond. Klassering Nieuwe Wijk 33, Real 29, Sunset 29, Jaca 27, Starboys 24, De Zwaan 24, Amapola 23, Adelaars 23, Molenstraat 23, Morta 19, Timarcha 19, Cosmos 17, Sint-Job 15, Inno 9. Endoka 35, Simcaboys 35, Jaca II 34, Mclckcnbecck 31, N. Wijk II 27, Camu 25, Rayo 22, Hciplas 17, Leeuwerik 15, Dhondt 13, DDT 11, Zonncboys 10, Sportief 6. Rode Duivels 44, Kruis 36, Ladaboys 31, Haltvrienden 31, Scheepvaaart 27, Keizer Excelsior 20, Colibilas 20, Beukenhof 19, Klokskcn 13, Parking 12, Apostclkcn 12, Scotching 11, Jong Timarcha 9. v i, „rAoaui (is.oszen ami-/\nioonj en ae naven. Kwam ae seieKiie ueineooers oasKciveroona Kennis, per autobus naar Willebroek afgereisd. Ondanks *j),- n ic.ccc j j André Cammi t Pompierken) voor de eerste maal 54-55 Scoorden de Aalsterse punten: Haf ncif nlnpo nipt ik rlc cfprbctp cpIptiip Lnn Iin7ipn dat deze ploeg niet als de sterkste selectie kon aanzien worden, beten zy toch kranig van zich af. hielpen mee aan een succesvol- voor. Guy Van den Hauwe le 26-20 ruststand. Na de her- onderschepte een Willebroek- «t-n oir-, neming vlotte het samenspel in aanval; bediende zijn broer Paul Van den Borre ÏS? c® v H f AalL™ setektip taeVdan Ferre, dry" -™ v„ n„„ r,.... start 10-4, maar Ferre Van den Neve (Olvmpia) en een boven- - j„ i. Hauwe (Cockpit-Zorba), Pau, bes.. VJ c'ee'r, C Podrprer- ST«£ bleven van de Antwerpse pro- Moens, Pat De Smet 6, Paul De Neve Ferre Van den Hauwe 8, Eric Cammi André 0. Van Geert 14, Guv Van den Hauwe 10, Luc Steurebaut 5, tegenreactie a kon ria vrijworpen de Met een fullcourtpressing kon Cockpit-Zorba onmiddel- provinciaal. De punten werden Voor Opel scoorden B. Borms Ijjk een vijfpuntenkloof slaan, doch coach de Gemientj aangebracht door Tony Van 32, R. Van den Bossche 31, L. reageerde onmiddellijk, en via Tony Van Driessche en Haeghen 2 voor Tony Van Lefevre 22, F. Stadfeld 12, Danny De Wolf verzette Hugh's bakens 8-5. In rebound Driessche 22, ^any De Wolf Tembuyser 4 viel het «kleine» Cockpit-Zorba wat te klein uit, doch 20, Etienne De Wit 8, Lefevre 2. Bij de verliezers noemden de aanvallend konden,, wedijveren™, de Hug-a-b.,. He, ~2 SmT k",' Vï was dank zy Wim Possé dat aan de 14 alles te herbegin- - - uen was. Van Driesche en De Wolf zetten nog even door Hauwe 15, Guy Van den Hau naar 24-19, maar de ingebrachte Mare De Smet bereikte we 15, Wim Possé 18, Mare De De Hoorn kende weinig pro- oordeelkundig Jacques Rasschaert, zodat by de rust 28-25 Smet 2, Jacques Rasschaert alles nog mogelijk was. en Dany De Boitsclier 6 de afwerkers. Opel-'t Paviljoen - Cockpit-Zorba kwam een eer- lier, met een 3 op 3, deed zijn Maurice Martens Sport be- Somati blijft verbazen in deze bekerkompetitie. Door Cockpit waren Ferre Van den Claessens 2, E. Van den Borre overwinningen tegen VVTTA, Resocub en de twee 2. Ook de leidersformatie van Callebauts, staat Somati ongeslagen in deze schaal S??- Haeck. Reeds na 5' kwamen zij op voorsprong langs Van blemen met De Beiaard-Di- c,~c, l l i versy. Bij de Hoorn-Bastiaens *}e™' die op de 25 zijn kunstje herhaalde. 2 later kon ontbrak Pat Van der Speeten Cal|ebaut A milderen langs Van Btesen, meteen de 1-2 (werk), maar werd de terug- ruststand. Het was tenslotte Moerenhout die aan de 50' ste maal terug via Guy Van rampzalig begin vergeten, en haalde een probleemloze zege komst begroet van Marc Cor- voor een logische zege zorgde. den Hauwe, maar ook Etienne Wim Possé met een 2 op 2 in tegen Nachtwacht, dat de dien- De Wit vond zijn beste worp, de slotfaze bezorgden de Co- sten moest missen van dubbel zodat via een 32-30 tussen- cpits een verdiende overwin- meter Van der Steen. Tot half- nelis. Via hemzelf, Hubert De twee volgende weken zul- blijft verder verbazen. Na een Troch en Mare Sterck sloegen len echter bewijzen of Somati heftige zij-aan-zij, waarin twee zij onmiddellijk de kloof 14-2 zijn rangschikking waard is, of, strafschoppen vielen, wonnen tand Hugh s leidde lot 40-32. ning Alhoewel de scheids- weg de eerste helft konden de en 24-8. Bij Beiaard stond of de kalenderman hen hierbij zij tenslotte met 3-2 van een Cockpit-Zorba schakelde over rechters in dit liefhcbbersver- bezoekers aanklampen 19-16 Gerrit Troch alleen, en kon een handje toegestoken had nooit afgevende Bouw-plocg r aar mandekking, en via Ferre bond het hard te verduren knj- maar in het zicht van de rust het Hoorn-geweld met indij- Volgende week volgt de schok Na 2' reeds kon Stadfeld Bouw Van den Hauwe kwamen zij gen tegen die oude kordaat 41-24 was de overwinnaar ge- ken. Rust 47-20. In de tweede op Post Erembodegem, en de op voorsprong schieten, doch terug opzetten Callebaut en optreden. In deze wedstrijd kend. Ook in de tweede perio- helft beperkte De Hoorn zich week daarop dient de andere via een strafschop omgezet Van der Haeghen zorgden nog weer het bewijs. Zij krijgen de ging de thuisploeg door om tot het taktisch uitspelen van kampioen Amylum partij ge- door Kindermans kwam 44-38, maar met Wim verwensingen te horen van één met afgetekende 103-49 cijfers Possé en Guy Van den Hauwe ploeg, en bij nader inzien flui- te zegevieren, aan de afwerking klom Cock- ten zij 21 fouten langs weers- pit-Zorba weer op gelijke zijden. Kan het nog beter, gaat hoogte 46-46. Dany De Boitse- dan even ten rade in derde hun grote jongens. Sterck en geven te worden. Post Erem- VVTTA gelijk aan de 27'. Van Stichcl. Via Stassijns rea- bodegem behield zijn tweede Onmiddellijk na rasten ver- geerde Den Beiaard nog even, plaats via een krappe 1-0 zege hoogden Corlis en Troch tot 3- doch Cornelis en Troch hiel- tegen Amylum Het doelpunt 1, maar Bouw kwam terug via den het verschil op het bord. viel er na 16' langs Guy Coo- een strafschop omgezet aan de man. De uitstekende leiding 53'. Coplac kon zijn eerste Scoorden voor Den Hoorn-Ba- van scheidsrechter Van der puntjes halen. Dat zulks ge- stiaens Coorman 2. Troch 20, Ecckcn, dient hier wel ver- beurde tegen SAF, spreekt wel Cornelis 16, Van Stichel 18, noemd, die hiermee een ge- tot de verbeelding. Via Willy Thybaert 2, Huylcbroeck 0. slaagd debuut deed in het Kor- De Vos nam SAF de beste Sterck 25. poratief voetbal. Ook VVTTA start, doch drie minuten later Voor den Beiaard Divcrsy: Troch 19, Stassijns E. 12, De Vleeshouwer 1, K. Stassijns 0. J. Dc Vleeshouwer 6 cn Van Gocthcm 4. Uitslagen en rangschikking Studio Borghmans - Pompier ken 77-72 Olympia - Terlinden 71 -54 Koszen - Sint Antoon-Magne- trol 51-76 Hoorn-Bastiacns - Den Bei aard Hugh's Shakcsp Zorba Opcl-Paviljocn cht wacht 103-49 Hoorn 28. Magnetro' 26, Co- cpit 24. Studio Borghmans 24, Olympia 22, Opel 20. Hugh's 18. Koszen 14. Nachtwacht 12, Beiaard 8, Tcrlinden 6, Pom pierken 0. A.V.H. 81-44 Cockpit- 58-64 De ploeg van Callebaut B nam het op tegen de A-ploeg. verwerkte Redant in eigi doel, zodat hun voorsproi ongedaan was. En nauwclij twee minuten later vcrslo I Remy Heymans dc SAF kc per een tweede maal. Na rust zette SAF echter punt zaken. Aan de 50' kon V Leuven gelijkstellen. Tot was er de ruime over van Amylum bij Callebaut die echter in dc tweede h slechts vorm kreeg. Na blanco ruststand kon ccn si ricurc Amylumplocg sc« langs Schollacrt, Dc Grau Huvct cn Gonas. Uit e« schop twee minuten voor rukken, kon Jean Pierre Smet de lokale eer redden. Stand: Somati 8, Post VVTTA 6, SAF 5, Amylum Bouw 3. Callebaut A 2, Re cub 2, Coplac 1 cn Callebaut Van de eerste minuten werd het doel van Callebaut B bedreigd, (per) Leider Nieuwe Wyk, diende aan te treden zonder een paar gekwetsten. Nochtans werd het een evenwichtige partij met de Realschutters iets beter in het besluiten dan de lokalen. Na een 0-1 ruststand liep Real in de tweede periode naar een geruststellende 0-3 overwinning. Een overwinning, die waarschijnlijk iets te laat komt. Met een voorsprong van nog steeds 4 punten, zij het met een wedstrijd meer gespeeld, zal Nieuwe Wyk meer dan svaarschynlyk in de slotfaze, geen steken meer laten vallen. S.K. Sint-Job, dat met slechts 10 man aan de start verscheen. Tot bij de rust gaven de Sint- Job-jongens goede repliek (1- 0) maar na de koffie stuikten zij in elkaar. Tony Reddant en tweemaal Luc Sumal waren de auteurs van de Star Boysdoel- punten. In de zaterdagkompe titie I knoopte Endoka na drie opeenvolgende nederlagen op nieuw met de zege aan. Op het veld van leider Simcaboys haalde zij een zware 0-6 zege binnen. Ook toekomstig kam pioen Jaca II deed een opge merkte zaak. Bij Melcken- beeck werd het een ruime 2-6 overwinning. Royal Sportief heeft de laatste reddingskans niet kunnen waarmaken. DDT won met 0-2. In de tweede zaterdagreeks, werd Rode Duivels kampioen door Excel sior met 3-0 te verslaan. Hun achtervolger Kruis Moorsel kende geen leed met hekkens luiter Jong Timarcha. Kruis besloot de schietoefening met zes rozen. SCHOOLSTRAAT 54 KOOLSTRAAT 159 AALST (053-21.25.56) GROOTHANDEL SPORTARTIKELEN DE... GROOTSTE SPORTZAAK Tenzij Sunset aan de slotdag nog eens van zich doet spre ken. Cosmos heeft de voor laatste plaats in de rangschik king overgelaten aan S.K. Sint-Job. Reeds bij de rust '•adden zij een 1-0 voorsprong rworven, doch Timarcha am terug. In een boeiend 'strijdeinde waren het ten-, de lokalen die haalden, set ondervond weinig pro- jen met hekkensluiter In- dat een zeer zwakke in liet. Reeds bij de rust was ■edstrijd in zijn beslissende gevallen. 0-3. Molen- zorgde wel voor de ver- ■g van de dag. Na een e periode van ruim zes n. deden zij nu de ploeg set moment, Amapola de m. Nochtans was Amapo- durende de ganse wed de betere. Doch uitein- was het een own-doel- van René Arijs, die hen verlies hielp. Star Boys geen medelijden met Was de 11de man zijn wonden aan het likken tijdens de rust? Nieuwe wijk niet voltallig. (Per) Uitslagen Zondagkompetitie Morta - Adelaars Molenstr. - Amapola Nieuwe Wijk - Real Inno - Sunset Jaca - De Zwaan Star Boys St.-Job Cosmos - Timarcha Zaterdag I reeks Rayo - Camu Tinneboys - Leeuwrik Melckenbeeck - Jaca II Simcaboys - Endoka Heipias - Zonneboys Royal - DDt N. Wijk - Dhondt Zaterdag II Ladaboys - Apostelken Scheepv. - Kloksken De Keizer - Cobilas Rode Duivels - Excelsior Scotching - Haltvriendcn Beukenhof - Parking Kruis - J. Timarcha 3-1 1-0 0-3 1-6 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 2-2 3-0 0-1 1-2 6-0

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 22