1 magistraal ioelpunt ran Geert Van Roy nn Zilveren Anne-Marie Van Nuffel tel Goovaerts: rode kaart WILFRIED VAN MOER TERUG NAAR SK BEVEREN? i De Voorpost 8QDEC «WIEI* ien die i in Schouppe (10) gaat naar de bal, een attente Geert Van Roy (links) staat op de loer (E. Aalst-R. Mechelen 2-0). (per) sj in degradatiekandidaat naar periodekampioen wordt hij ten onrechte door scheidsrechter allesbehalve f'jn lieve centen aan de de grensrechter afgevlagd. Propaganda voor ons toch Jassa moet afdokken, dan De kale Mechelaar Van al zo zieke voetbalsport te helemaal Hoof haalt Jean Arnolis z,en gaf- meer? brutaal onderuit en van dat ogenblik af worden al zijn tussenkomsten op gejouw onthaald. Hij houdt er geel aan over en de Mechelaars gaan er verder met de vuile voeten door. IVIP' Jend klister geen rechten Wanneer wordt eens defi- ^'er nitief een einde gemaakt gele kaarten. aan dat maffia-gedoe op waarom onze voetbalvelden? geen rood? Het wordt hoogtijd dat de Goovaerts zwaaide de betalende toeschouwer tweede helft kwistig met eens verstek laat gaan voor Het Aalsters publiek huilt f1' *aar,en' .1?aar de„ soms mensonterende van verontwaardiging. haa" dat °P vertoningen die men nog De Mechelaars worden in ««ktrijdverloop heeft het ak «sport,, durft betitelen, koor voor «Varkens, var- hdemaa! geen invloed, in- Het moet ons wel van het dan vyfduizend toeschouwers waren vorige zondag de doeken hoe zij de West- Het enige spijtige bij deze Van Roy geraakt en moest van verontwaardiging, ige van de eerste thuisoverwinning van Eendracht vlaamse meisjes inblikten... ^aze was, dat ze niet meer even het veld af. sedert 16 september van vorig jaar. Onder hen heel Ajuinprinses Nicole Rin- opnieuw te zien was. Want Hij zou na de rust niet RUt ji vuui «vamciis, vai- - i k h rt H i r ri k ai ~~"s, oud-spelers van de Aalsterse witzwarten en een goir gaf de aftrap en Gus- zelfs op het televisiescherm meer terugkomen, doch kens» uitgescholden en wij *imidatie.. en regelrechte nart dat fcendracht Aalst entoesiaste schaar supporters. taaf Sonck was met zijn krijgen we tegenwoordig zijn blessure is niet van kunnen het optreden van zijn schering en in- zich op dat gebied mets te Galle, volksvertegenwoordiger Van Renterghem, minzame glimlach weer zelden dergelijke doelpun- aard om zijn optreden vol- de groenwitten moeilijk ,g' Waarom geen vijf mi- verwijten heeft. :itter van de rechtbank van koophandel Jean-Marie eens van de partij. ten te zien! gende zondag tegen Diest met een zachter klinkend "uten straftijd invoeren tij- e gegeven omstandig- iruyn, schepenen Monsieur en De Neve behoren tot de in het gedrang te brengen, woord omschrijven. .ns wedstnjd zelf en heden gedragen de spelers kern van trouwe Eendrachtbezoekers en bovendien Tijdens de rust zorgden Scheidsrechter Eén minuut voor inrukken Als dit nog wat met voetbal n!fl. vJugger de definitieve a'? ec.1?t® sP°r,1ui en de Vriendenkring van de vroegere Eendrachtspelers Kamiels dansmariekens en S^vaak Tt u™ schitterend te maken heeft, dan hoeft UJSJ? g voor de belha- Haa[zj£™J^en bijzonder nep >aaK vluchtschot van Ferrera het voor ons echt niet ,n de we8 door Mesmaekers onscha- Sorry, als zer himself zong zijn hit We 8e'oven dat °P slechts delijk gemaakt. De Eendrachtspelers ko- «Geift ons mor den Ien- weinig voetbalterreinen in men in dat verband nog dit land nog dergelijk en- *1;™™ met veel eer uit de strijd. 1 naar het Pierre Cornelisstadion teruggevonden, r hen merkten we Dolf De Buck, Norre Moreels, Dolf ps, Frans De Stercke, Dolf Van Vaerenbergh r over het hoofd hebben gezien. lis Karnaval Polle Kei- op post want zijn Kamille- Jnoagel en zijn gemalin kes speelden de voorwed- Jen eveneens van de par- strijd tegen Menen. Paul I Keizer Kamiel was ook De Moor doet uitvoerig uit mels? dankbaar voor. Heeft de toeschouwer, die Cyriel TEMMERMAN Herwerd een echte voet- toesiasme tl horen 'en te Verpeten want ondanks de uitermate balhoogdag aan het Heilig Hart! zien is als op dat van Een- Luc Marievoet zou tijdens zwakke leiding hebben zij dracht Aalst. Het Aalsterse de tweede helft de plaats zich nooit tot brutaliteiten publiek onthaalt de intrede van Van Roy innemen. laten verleiden, van zijn gladiatoren met Hij werd al onmiddellijk Aan de 28ste minuut zette gezang, tromgeroffel, kla- getorpedeerd door de Me- dirigent Jean Arnolis een roengeschal en voetzoe- chelse «afweer».schitterende aanval op, kers... Na acht minuten spelen is twee minuten later bleef Van hoogstaand voetbal is er een kordate tussenkomst een handspel binnen de fa- in Tweede Afdeling sinds van Jean Trappeniers nodig tale zone van Mechelen lang geen sprake meer: om om de bezoekers van de onbestraft. Maar zestig se- de nederlaag te ontlopen gelijkmaker af te houden. konden later ontplofte het zijn alle middelen veroor- De potige Mechelaars wer- stadion, toen Marievoet loofd en de scheidsrechters ken danig op de zenuwen het verlossende doelpunt lopen er over het algemeen van Erwin Verpeten, die voorbij Mesmaekers voor spek en bonen bij. verbeten duels uitvecht met trapte. Racing Mechelen en ret Leys. De Aalsterse aanhangers Goovaerts maakten daarop De wedstrijd wordt als- scandeerden zijn naam, de geen uitzondering. De Ma- maar ruwer, doch Goo- machteloze woede van de neblussers gingen allesbe- vaerts blijft er laks. bij- bezoekende ploeg kende halve zachtzinnig te werk lopen. nu geen grenzen meer. en de man in het zwart was Marievoet gaat alleen Schouppe werd meedogen- - - veel te traag en stoorde door, doch besluit nipt loos neergetrapt en derge- herhaaldelijk de Aalsterse naast. hjke aanslagen zouden aanvallen met zijn weinig Van keihard wordt het bik- onvoorstelbare gevolgen sierlijk figuur. keihard. kunnen hebben. Mijnheer Mechelen begon al in de Eysackers brengt de bal Goovaerts had er slechts eerste helft met een de- enig mooi voor doel, doch geel voor over... monstratie van potig spel, Marievoet en Ferrera mis- \cole, de ajuinprinses, schonk kapitein Arnolis geluksbloernen voor de match tegen waarvan Geert Van Roy sen^de open kans. Doelman Mesmaekers ing Mechelen. Ook ref Goovaerts, die geen beste beurt maakte, staat op het kiekje. 1 a „k. ieidsrechter Goovaerts was zondagnamiddag niet n zijn dagje: de man liep veel meer met de handen p de rug dan..met liet fluitje in de mond. Het laatste nochtans nodig tijdens de wedstrijd, de levensbe- igrijke wedstrijd, die Eendracht tegen een been- rd Racing Mechelen speelde. Voetbal is de jongste 'en geëvolueerd tot een sport die niet alleen verre- aande technische bedrevenheid vanwege de akteurs nderstelt: totaalinzet en verbeten vechten voor alle allen is er eveneens bij. Vandaar dat de kontakten leeds bitsiger worden, ab blijkt dat de «rechter» niet ireng genoeg optreedt tegen degenen die kampgeest erwarren met foutieve ingrepen. Goovaerts liet een latch, die nochtans sportief startte, op bepaalde lomenten uit de hand lopen. Het begon op de lassieke manier: duw fouten in de rug bleven meestal nbestraft. Het begin van het kwaad... 'oen Van Hoof, de Mechebe nummer zes, in de veede time na een welbwaar foutieve en bestrafte greep van Jean Arnolb, een aanslag pleegde op de ibterse spelmaker, toverde Goovaerts een geel r/ron uit het bovenzakje. Het moest, niet alleen olgens het reglement, maar ook al om de sfeer niet og meer te verpesten, «rood» zijn geweest. De techelse nummer elf, een steengoed voetballertje naar bovenop ook een mannetje dat evengoed naar benen als naar de bal trapte, wist meteen hoever j de grenzen van het onsportieve mocht verleggen: j maakte eveneens een rode fout en hield er slechts •el aan over. Goovaerts bleef dus konsekwent in het konsek wente. n maar leuteren over het geweld in de sport en op voetbalterreinen. Zolang er in de hoogste afdelin- 'n mensen rondlopen die niet durven, of. niet willen fl irven, zal het er niet op verbeteren. Goovaerts kon 't zich een beetje veroorloven als een zondagswan- 'laar over het gres te kuieren: als ref van Eerste ocht hij er vooi "9 procent zeker van zijn dat de bond» geen kor noleur op hem had afgestuurd... r, dal laatste e. i argument mag zijn om er met je fuk naar te goi.ien, b een andere vraag. Nee, goeie d bitrage b anders... Goovaerts verdiende een rode part. Noch noch meer. Mare MARCEL Eindelijk weer een thuisoverwinning Sinds de komst van Geor ges Heylens heeft Een dracht Aalst niet meer ver loren. Toch had de Aalsterse trai ner sedertdien nog niet het genoegen mogen smaken om op eigen terrein een overwinning te behalen. Dat is nu eindelijk toch ook gelukt en meteen heeft Eendracht ook de leiding gepakt van het derde perio dekampioenschap met vijf punten op zes! Weliswaar deelt het de eerste plaats met La Louvière en Tonge ren, doch het beter doelsal do spreekt in het voordeel van de Aalstenaars. Jean Trappeniers werd de jong ste drie wedstrijden niet meer gepasseerd en met de produktiviteit ging het langzaam maar zeker cres cendo. Kwam men thuis te gen Kortrijk nog niet tot scoren, op het veld van Ra cing Jet trof Van Roy raak en tegen de Mechelse groen-witten was Geert weer paraat en verdubbel de Marievoet na de rust de voorsprong. Het doelpunt van Geert Van Roy was een subliem staaltje voetbal Paul Schouppe speelde onze Olympiër de bal toe, deze kontroleerde beheerst, zag dat doelman Mesmaekers enkele meters voor zijn doellijn had postgevat en trok bliksemsnel de juiste konklusie: met een geme ten boogbal verraste hij de bezoekende doelman en het hele stadion juichte uit bundig dit enig mooi doel punt toe! het slachtoffer werd. Achteraan neemt De San- haalde Alain Van Kemseke Rond het halfuur kregen de ghere overbodige risico's, brutaal onderuit en ook hij witzwarten een vrijschop, Ronny Eysackers deelt en- kreeg er slechts een geel Arnolis gaf een korte pass kele slordige passen uit. kartonnetje voor onder de naar Verspeten, die de bal Als de inzet van de wed- neus geduwd. Even later keihard naast het doel keil- strijd niet zo belangrijk zou hij zijn fout nog eens de. Even later dribbelde was, zouden de toeschou- overdoen, maar de spellei- Ronny Eysackers zich vast wers zich stierlijk vervelen, der sloot liefst de ogen voor In Sindelfingen haalde Ro- nuchta startte ab een wer- in een bosje bezoekende Maar nu stijgt de spanning deze overtreding. nald Desruelles goud in het velwind. Op de Noorse verdedigers. ten top. de Aalstenaars wil- Ook Francesco Ferrera verspringen. Anne-Marie Voldnes na. bleef iedereen Racing Mechelen loste na ien de overwinning kost kreeg het nog even hard te Van Nuffel schitterde even- in het spoor van de haze- 33 minuten het eerste schot wat kost afdwingen, het pu- verduren, maar toen blies eens tijdens de Europese wind-. Tijdens de eerste op het Aalsterse doel en bliek schreeuwt geestdriftig Goovaerts het einde van -aalkampioenschappen: de 400 meter uierd het pompen amper twee minuten later z>jn «Rode Duivels» naar een wedstrijd, die Een- 23-jarige Erembodegemse of verdrinken. Van Nuffel werd een blunder van De de overwinning. Die hangt dracht Aalst twee punten "«n Atletiekklub Aalst klampte aan. kon even uit- Sanghere bijna afgestraft, in de lucht, maar als Marie- opleverde, doch die vanwe- rondde een uitstekende 800 blazen in de daaropvol- Even voor rust werd Geert voet op de solotoer gaat. ge de bezoekers en de meter met een zilveren me- gende dubbele hektometer. daille af. De halve finale Reserves had Anne-Marie liad ze schijnbaar moeite- blijkbaar om in de laatste loos gewonnen. Bovenop 200 meter met kans op suk- liep ze een flink stuk sneller ses met de Europese elite in dan haar vroegere beste de clinch te gaan. Dat laat- tijdnu 2.00.9 tegen ste deed ze: eerst liep ze 2-03.1. Barnes voorbij, daarna Tsvetkova en ten slotte ook In de finale was Anne-Ma- Eatolik. Januchta bleek rie niet alleen zeer sterk, onbereikbaar, doch taktisch kwam ze ^1 na al toch een knalpre- eveneens uitstekend uit de 'tot ie en een fantastisch re- konfrontatie. De Poolse Ja- sultaat. rerera (per) tchiel pardoes tegen doelman Mesenuieckcrs i (E. Aalst-R. Mechelen 2-0). In de voorlaatste minuut schoot Schouppe bijna de 3-0 op liet bord, doch Mesmaeckers - redde in extremis de vrijschop (E. Aalst-R. Mechelen 2-0). (per) Speelt Wijf ried Van Moer volgend seizoen weer voor zijn «oude» en «eerste» klub? In Beveren doen daaromtrent hardnekkige geruchten de ronde. Vloeit een en ander voort uit de voor 17 maart geplande huldiging van de drie Gouden Schoenen» Jean Janssens, Jean-Marie Pfaff en Wilfried Van Moer? Wie weet... Feit b dat Wilfried aan het eind van dit seizoen vrijkomt en nog een jaar op het hoogste vlak wil meedraaien. Voorzitter Van Huff el zegt dat over de (late) terugkeer door het bestuur nog niet is gepraat. Ergens anders vingen we echter positieve geluiden op. Het blijft vooralsnog wachten op een afdoend antwoord. SPORT Redaktie: Oude Vest 34, 9330 Dendermonde. Tel. 052/21.40.60 VRIJDAG 7 MAART 1980

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 25