ONTHOOFDE KAMPIOENEN HOUDEN EEN UUR STAND De Voorpost Nationale voetbalkompetitie 2-0 voorsprong ging verloren I if Tingeling Huldiging Gouden Schoen 22 - 7.3.1980 - ue voorpost Wolerschei-Beveren 3-1 Wanneer Sporting Anderlecht bij de aanhef van het seizoen nul op acht gooit dan staan de kranten bol van de kommentaren dat indien Rensenbrinck en Coeck op het appel verschenen paarswit weer geolied scoort. Wij zijn de laatste om tegen deze bewering stroomopwaarts te varen. Trouwens sinds Lubanski op Daknam noodge dwongen op de bank werd gekluisterd sputtert de Loke- rense scoringsmachine evenzeer. Toch blijft dit seizoen SK Beveren voor ons pechvogel nummer één, met alle gevol gen vandien. Sinds het uitvallen van diri gent Heinz Schönberger in de openingstreffer tegen R.W.D.M. heeft het geel- blauwe schip al heel wat averij moeten doorstaan. De matchen dat de rege rende kampioen met zijn superelf tussen het krijt stond zijn in een omme- draai geteld. De klap op de sukkelpijl kwam er echter zaterdagavond achter de mijn. Voor zijn ontmoeting met Waterschei kon de landskampioen geen be roep doen op zijn aanval- storens Stevens (achilleslet- sel) en Albert (rood). Op het middenveld ontbrak nog maar eens haar or kestleider Schönberger (dij verrekking), en werd goalendief der jongste we ken Eddy Jaspers ter elfder ure nog geraakt. Voeg hier bij nog de afwezigheid van Van Genechten en Weih- rauch, beiden geschorst voor gele zonden en zelfs de meest fanatieke suppor ter moet toegeven dat een zwaar gehandicapt Beveren haast voor een onmogelijke opdracht stond tegen een wel erg gemotiveerd Thor dat sinds de komst van Cor Brom opnieuw een vuist weet te maken. Toch stcnd Beverens keu zeheer Robert Goethals na een heruitgave van een «David-Goliath»-duel niet aan de klaagmuur. Het ge tuigt van een grote sportivi teit! «De beste ploeg heeft hier gewonnen. Het gezeur van 'indien' en 'als' heeft niet de minste zin. Het ontbrak ons vandaag aan gestalte zowel in voor- als achterhoede. Gründel werd door Baecke wel ge neutraliseerd maar het hoofd van Ohlsson en Swinnen stelde ons voor een resem problemen. Bo vendien legden we te wei nig gewicht in de aanval.» verduidelijkte de Ieperling. Toch heeft het ruim een uur geduurd vooraleer de Genkse jagers een schijn baar gemakkelijke prooi in het nauw konden drijven. Het pleit voor Beveren wissels voor het geelblauw schip van morgen. Geelblauw IK HEB ODE HOIMD TEGEN HEYLIGEN S Co BLEEK EEN MIRAKEL ONMOGELIJK MET DE BEVERSE NOOOPLOEG op voorsprong Een fel gehavend Beveren trok van bij de aftrap alle registers open, vooral onder impuls van gouden schoen Jean Janssens die lijfwacht Pierre Plessers meerdere keren voor schut plaatste. Nederlander Brom was dit niet ontgaan en na de koffie kreeg gou we Jean, Houben als erva ren rat op de huid gekleefd. Een pijlsnelle Bert Cluy- tens vond in een attente Pintens een goede bondge noot. Een entoesiast ver trokken Beverense inval- lerstrein had trouwens al in de vijfde minuut van de wedstrijd kunnen viktorie kraaien. Cluytens door boorde het Thoriaans mid denveld en stuurde Pintens alleen op Pudelko af. Met een superreflex kon de Duitser zijn netten onge schonden houden. Het was echter mazar uitstel. Drie minuten later won Jean Janssens het duel «onder d'oudjes» tegen Heyligen op eigen speelhelft, rushte vijf geelzwarten voorbij en lanceerde Pintens, die nu alle tijd van de wereld kreeg om de bal in de lin kerbenedenhoek te jassen (0-1). Elke Wase uitval bezorgde een geïmproviseerde Thor- verdediging toen wel erg bange momenten. Temeer daar gelegenheidslibero Pierre Janssen vaak non chalant akteerde. Heel onverwachts viel echter de gelijkmaker. Grundel de beste «mijnwerker» in het aanvangskwartier spurt te door op rechts, trok voor tot bij aanvoerder Heyligen die Ohlsson een doelpunt op een schoteltje serveer de. De Zweed blunderde maar een goed gevolgde Guido Swinnen trapte het leder naast doelman Pfaff (1-1). Van dan af werd Beveren meer en meer in het ver weer gedrumd. Indien Grundel toen besefte dat voetbal met elf wordt ge speeld en Ohlsson wat meer opportuniteit aan de dag legde dan was het voor de rust aan de mijn beke ken. Zo kopte Rudi Van Goethem rond het half uur bijna in eigen doel en be sloot Pierre Janssen enkele ogenblikken later naast een lege kooi. Voor de rust ontstond nog enig animo op en rond de Genkse wei toen een erg onzekere Van Volcem voor zijn haast traditioneel ge worden «wekelijkse kron keling» zorgde. De ref duwde Grundel voor diens eerste fout het gele karton onder de neus. Het fluit- koncert galmde tot in de kleedkamers na. O.i. is ref Van Volcem hoogstdrin- gend aan rust toe. Vraag het maar eens aan de Sint- Niklazenaren die dc Klaas- jesploeg begeleidden naar AA Gent. Strafschop Beveren kwam na de kampwisseling nog nauwe lijks aan de bak. Vooral via hoge ballen cn rudimentair pressievoetbal drumden de Genkenaars de Waaslan- ders. in eigen rangen. Na een kwartier in de tweede helft steeg het Genkse kwik ten top. Swinnen luidde met een knal tegen Buyl de bestorming in. Toch was er een professioneel show nummer van Ohlsson nodig om Beveren van zich af te schudden. De Zweed talm de juist lang genoeg binnen het Wase strafschopgebied tot een in het nauw gedre ven Van Goethem hem onderuit haalde. Het bete kende meteen de zesde elf- metertrap voor de Zweed dit seizoen. Heyligen zette Pfaff vanop de witte stip op het verkeerde been (2-1). kl W «e Vijf minuten later werd h< Beverense verdict voc goed geveld. Roland Jani sen trapte een hoekscho j tot bij een hoog opverenc Coenen die met een kracl tige kopstoot besloot. Ho de Wase internationaal zie ook rekte, het leder girigj vlak onder de deklat bir nen (3-1). Drie van de vier doelpu ten waren van het zuivers karaat, een penalty bli; wel altijd iets aparts. Bev ren kwam als verliezer i een kamp met veel inzet felle balbetwisting. V» speelden de Waaslanders Genk voorgoed het Eui pese ticket of werden koffers al terug in de kj geborgen na de eers thuisnederlaag van het s< zoen tegen Cercle Brugg De voetbalgoden hebbï alvast het laatste woor Gelukkig maar! De ploegen: Waterschei: Pudelko, Hoj| ben, Plessers, P. Janssi David, Coenen, Heyligi R. Janssen, Gründel, Swj nen, Ohlsson. SK Beveren: Pfaff, Vj Goethem, D. Pfaff, Bu] Baecke, Cluytei Truyens, Hofkens, Pintei Hoebeeck, Janssens. Doelpunten: 9' Pintens 14' Swinnen 66' Heyligen 72' Coenen Gele kaarten: Hoebeeck Gründel Scheidsrechter: Vfil Volcem Toeschouwers: 9.000 Luk VAN BI d< Ook Jean Janssens kon geen mirakels doen in een noodploeg... (ar) Het afgelopen weekeinde dofte het Land van Waas zich op om karnaval te vieren. De Wase hoofdstede zwaaide in dit klowneske gebeuren door de ene geprezen, door de andere verafschuwd de plak. De vreugde van de geelblauwe aanhang achter het masker werd zaterdagavond enigszins getemperd. Echte supporters stampten wel mee met oempapa en co. maar kluisterden met het andere oor aan dc radio. Eregast tijdens de dolle driedaagse te Sinl- Niklaas was doelman Jean-Marie Pfaff. Publiciteit Gewiekste zakenmanShowman? Voetbalheld? Car- navalist? Feit is dat de Beverense doelwachter niet enkel als sportman maar ook als mens erg hoog wordt gekwoteerd bij het brede publiek. Met hem herkauwden we zondagavond even het gebeuren tegen Thor. Eigenlijk speelden we een zeer goede partij maar ontbrak ons de ervaring op de cruciaalstc momen ten. Geen wonder als je weet dat we met een halve invallersploeg speeldenverduidelijkte Pfaff. Strafschop of niet? Kijkdie Zweed heeft er een handje van weg om een penalty uit te lokken. Komt daarbij dat Ohlsson erg professioneel tegen de mat ging en je begrijpt.. -. Zowel over de interne Beverense keuken als over zijn situatie in de nationale ploeg wilde de Gouden Schoen 1978 nauwelijks iets kwijt. Mijn woorden kunnen anderen alleen maar in hel harnas jagen en dat is geenszins mijn bedoeling. Wel meende Pfaff dat Beveren moet uitkijken wil men aan de top blijven meedraaien. Wat dat -uitkijken- dan wel mocht betekenen, bleek weerom een potje met een stevig deksel. Niet enkel de heren in 't zwart maar ook de voetbalspelers durven nauwelijks de lippen van elkaar schuiven. Een vreemd gedoe waar je maar moeilijk in thuis raakt! Ondertussen werd Jean-Marie op het podium ge keeld om met een - tingeling- te worden omgord. Wie het Waas dialekt onder de knie heeft, weet dat een tingeling de klank wil nabootsen van een bel. Bete kent deze tingeling een soort geluksbrengende talis man in het duel om een Europees ticket? Of luidt deze tingeling voor Pfaff en Beveren betere tijden in? Blijft dc strijd om de landstitel vooralsnog onbeslist ook het ticket om de zesde (Europese) plaats werd nog niet definitief aan dc man gebracht. Het verlies van Cercle Brugge in eigen Olympia tegen Beringen en het gelijkspel van Lierse tegen die andere Brey- delzonen hielden de spanning er in de middenmoot in. Wil SK Beveren dit jaar Europees voetballen dan mag zondag tegen Hasselt alvast geen steekje vallen. Luk VAN BEL Beveren telt momenteel twee gouden schoenen in zijn rangen. Na Jean-Marie Pfaff bleven de keuzeheren ook dit jaar bij de Wase leest. Met ruime stemmen winst werd dokwerker, duivenmelker, doelpunten- dief Jean Janssens tot de Belgische voetbalprimus nummer één verkozen. Voor de aftrap van de bekerwedstrijd tegen Klub Brugge mocht mister J.J. zijn gouden kleinood in ontvangst nemen. Maandag 17 maart a s. te 20 uur in het kasteel Cortewalle wordt het allemaal nog eens officieel overgedaan. De «gouden herenvan Beveren, doelman Pfaff en Jean Janssens, worden dan door het gemeentebe stuur van Beveren in de bloemetjes gezet. Bij deze huldiging zal ook Wilfried Van Moer, die vroeger reeds drie keer deze eervolle sportieve onderscheid ing ontving, worden betrokken. Luk VAN BEL :ht nar r e der rs d Jong Lede - VG Oostende 2-3 Weinig of in het geheel geen reden tot juichen had Jong Lede toen scheidsrechter Buts de match tegen VG Oosten de affloot. Een wedstrijd die best met een reuze winstscore voor de thuis ploeg kon zijn beëindigd, maar uiteindelijk en tot eenieders onaangename verrassing op een neder laag was uitgedraaid. Met hangende hoofden verlieten de groen-witten dan ook het veld. Beter dan wie ook wisten ze waar de oorzaak voor de ze nederlaag lag. Het was nochtans schit terend begonnen. In een echte karnavalsfeer vloog Lede er onmiddel lijk in om in amper vier minuten naar een 2-0 voorsprong te ki mmen. Het entoesiasme kon 'niet op bij de aannangers. Men voelde her aan. De Leedse aanhang zou door zijn pou!:* ns op een extra geschenk worden vergast. Du dacht en hoopte men alvast. In de euforie hadden de plaat selijke supporters blijk baar minder oog voor het gevaar dat in dit vroege sukses schuilde. Pas had men op de persbanken deze bemerking gemaakt of een enorme flater in de lokale defensie liet Non kel toe tot 2-1 te milde ren. Eén verwittiging vol stond blijkbaar niet want Lede liet zich in de vol gende minuten op sleep touw nemen door het holder-de-bolder-voetbal van de bezoekers. Mees, die in amper twee minu ten tijd sublieme voorzet ten weggaf die naar evenveel doelpunten leidden, werd niet meer bij het spel betrokken. Men ging het spel zoda nig kort houden, wat een hopeloos stapelspel voor gevolg had. Doorgaans werd het leder ook te lang afgewacht om enige Oil i, dc /doeg van long Lede du: (iel legen VC, OoUcode met 2-3 het afweten, (rik) verrassing te kunnen in de hand werken, terwijl het lateraal heen en weer getrap meestal de tegen aanval van de bezoekers in de hand werkte. Jong Lede kreeg niettem in nog enkele doelrijpe kansen, maar zowel Bombeke, De Winne als Mees stuiten toen op een werkelijk briljante doel man Wittevrongel. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam VG Oos tende meer en meer aan bod. Snelle en slagvaar dige kleppers als Nonkel en Makelberghe kwamen zich herhaaldelijk melden vóór de Leedse portier Van den Bossche, die het aanvankelijk wist te kla ren. Toen Mees even vóór de rust als gevolg van een vroeger opgelo pen kwetsuur uit het veld verdween, kreeg Uytten- hove de kans zich waar te maken. Het spelbeeld wijzigde evenwel niet na de rust. Het werd een eerder rom melig vertoon waaruit VG Oostende in het laat ste halfuur met Marmen- hout de volle winst zou weten te puren. Niemand begreep er in het Leedse kamp blijkbaar iets van. Toegegeven dat het der de en beslissend doel punt van VG Oostende als een lucky-goal kan worden genoemd. De thuisploeg heeft hier onweerlegbaar schuld bij een 2-0 voorsprong de teugels onmiddellijk te hebben gelost, en zelfs niet de minste poging te hebben ondernomen om het tempo opnieuw op te trekken, toen VG Oosten de had weten te milde ren. Er was zuiver tegen slag mede gemoeid toen het afgeweerde schot van Van Haecke tegen de knie van Rudy Van Belle aanbotste en in de Leed se muit verdween. Maar de nonchalante manier waarop de tegenstrever zowel in verdediging als in het middenveld werd tegemoetgetreden, kan zeker niet als pech wor den bestempeld. Het ontbrak bij Jong Lede to taal aan inzet en overtui ging. Het was immers zo gemakkelijk gegaan bij de wedstrijdsaanhef. Wie of wat zou de zege van de thuisploeg kunnen in het gedrang brengen? Het antwoord kregen D'Hondt en co in het laat ste wedstrijdkwartier van een ploeg, die dan toch met meer overtuiging is blijven strijden, en de verdienste heeft een 2-0 achterstand in winstcij fers te hebben omgezi j( zij het dan met enij meeval. Met de verplaatsing na Doornik in het vooru zicht zijn er bepaald nig redenen om ento siast te gaan doen. Er kl best worden besteld d de prijzen reeds gedee zijn en het weinig of gei verschil, maakt of mi derde of vijfde wordt de eindrangschikkii xaar zulks is zeker gi verrechtvaardiging het matte vertoon dat zondag te zien kregen. 'wc Weekblad van Dender Durme - en Scheldcsl-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 26