Sen maat roor niks Nationale voetbalkompetitie Waar bleven de schutters? Voetbaluitslagen Willems: Sportkring speelde nonchalant De Voorpost - 7.3.1980 - 23 to "-eigenaardig het ook moge klinken: na vier verliespun- nGent en Jet) blyft Sportkring Sint-Niklaas nog een 1 juntenkloof overhouden op de volgende tegenstander klassering. Wat meteen inhoudt, dat de optie op die onde bewaard blyft. Wél is het duidelijk dat, als men il heeft zo ver te geraken, het zeker over een andere moet gegooid. Sportkring, dé ploeg der wisselvalli- We geloven het wel, want het geelblauwe team bleef, c vorige goede prestaties, zondag duidelijk onder de Het speelde alsof het niks kon gebeuren doch zo zie :h maar hoe dubbeltjes rollen kunnen, zelfs al worden geworpen door Brusselse Ketjes. voor het SK-doel, de bal bij Schöning die krachtig kon uithalen maar het schot toch door Stickens gestopt wist. niet afdoende echter zodat Lodewijckx wel de gelijk op de juiste plaats moest zijn om alle gevaar af te wimpelen. Weer speelde hands parten bij Sportkring want die werd door Holden bedre- 'hne kijkt benieuwd toe of Alain Verstraeten de bal nog kan inzendente Sue reeds op zijn stappen terugkeert. (Sint-Niklaas - Racing Jet 0-1). (pm) voor niks dragen de sselaars «Au Cro- als reklame op de St. Racing Jet is inder- kompleet uit het goe- lout gesneden. Met een den en een Hans Schö- vooraan en een stugge nansverdediging kon Sint-Niklaas opnieuw deltjes uitdokteren om ;ele gevaar in te dijken, slaagde er niet in, te :r omdat het vrij non- lant akteerde. Dat bete de slordige passes, geen •gang, té weinig snel- in feite het omgekeer- wat we vorige maal even: «totaalvoetbal». :ht het 0-3 geweest zijn, nand had daar ook r enigszins graten in ge- den. Wat meteen erstreept hoe pover het de Watermolendreef was. Na de wedstrijd d trouwens nog heel nagekaart. Vallen er [ties? We weten het Sportkring. Racing Jet dacht dus helemaal niet aan verdedigen alleen. De counter werd druk gehan teerd zodat Schöning in zijn nopjes was. Bijgevolg vroegen we ons toch af waarom hij later van het veld gehaald werd ten voordele van een andere aanvaller. Al bij al bleef Jet het spel maken. En wan neer Danny Veyt iets pro beerde te forceren, werd hij telkens neergehaald. Karwei keurig opgeknapt door kapitein Van Marcke. Rond het halfuur werd de gekwetste Zidane vervan gen door de jonge Luc Be vers. Zidane hield eraan toch te starten maar onder vond nog heel wat hinder van zijn Laureyssen-kwet- suur. Bevers zou dat overigens heel goed doen bij dit eer ste optreden, maar kan uit eraard Djamel niet doen vergeten. Onmiddellijk na rust, op nieuw paniek in de SK- linies. Holden kreeg de ruimte en bijgevolg dé kans maar nadat Stickens de zaak gekeerd had, moest Alain Verstraeten de bal vliegensvlug van de lijn wegkeren, zoniet stond DE KLAASJES WAREN OP HET ERGSTE VOORBEREID BEHALVE EEN. THUISNEDERLAAG ZO VLAK VOOR TIJD... Je moet niet vragen welke begrafenisstefivning er in de kleedkamers van Sportkring heerste, ledereen had blijkbaar voor zichzelf een bezinningsmoment uitge kozen. En dat blijkt nodig want als Cees Waete- rinckx zegt «Geen kommentaar» betekent dat zoveel als «je hebt het zélf ook gezienEn inderdaad er naast kijken kon je zondag niet. Je kon zelfs moeilijk verontschuldigingen inroepen. Althans dat deed trai ner Willems niet: de man is het immers gewoon er geen doekjes om te winden. Vrijdag heb ik hen al gezegd dat ze gingen verlie zen,zei Willems. «Een team moet gemotiveerd aantreden, bij mijn spelers was hel alsof er niks kon gebeuren. Ze gingen Racing Jet inpakken. Maar het enige verschil was, dat ik hel Brusselse team al driemaal zien spelen heb, en zij niet. Op mij hebben die Brusselaars voldoende indruk gemaakt om er het beste van te maken. Maar wat wil je als gegeven opdrachten niet worden uitgevoerd. Neem bovendien aan dat er hier en daar een speler in ons elftal zit die het niet zo nauw neemt met de voetbulmorual. Men moet toeleven naar een wedstrijd, daar een en ander voor opofferen. Kan je dat niet, dan ben je niet waard in tweede klasse uit te komen.» En inderdaad wat tegen Sint-Truiden bijvoorbeeld zo knap gedaan werd (dat is aanvallen via de vleugels) daar zag je zondag niks meer van: de vleugels waren kompleet afgeknipt. Enkel naar het einde toe kreeg Verstraeten de kans om even op te rukken. Maar wal wil je als de middensektor op halve krachten draait, krijgt de verdediging gewoon alles te slikken en moet er uiteraard niet meer gedacht worden aan hel opbouwen van een aanval, die in alle voetbalboeken start achteraan. Sportkring doet er dus goed aan zich opnieuw te bezinnen over een en ander. In dat geval zal het team zondag tegen Racing Mechelen en daarna aan huis tegen Aalst notabene, voldoende spirituele vondsten hebben opgedaan om terug dat sprankelende van enige weken geleden naar de oppervlakte te brengen. Of is het dan toch zo, zoals iemand zei, dat Sportkring geen kompetitieslop kan verdragen? André GOVAERT Uanny Veyt in een onafgewerkt dribbelnummertje (Sint-Niklaas - Rat ing Jet 0-1). (pm) uur toen Zidane een vrij- ven. Hij nam het balletje Sportkring toen al op ach- schop op de hem gekende gewoon met de hand mee, terstand, wijze trapte zodat Cuypers scheidsrechter Goris deed Veyt kreeg nog wel een meer dan last had mét de alsof hij van niks wist. Bei- ultieme kans nadat bij en- bal die hij toch in twee rinckx geloofde in offside, kele spelers opzij had ge- niet. Feit is enkel dat tijden kon stoppen. maar Holden trok zich van zet, maar zoals dikwijls het .„i iiZijn overbuur kreeg dus dat alles niks aan. Dat het geval is, wenst hij het té meer hooi op de vork. Zo schot naast ging, was toen mooi te doen, waardoor belandde na een scrimmage een tweede geluk voor veel kansen verknoeid wor- Izegem - Eendr. Zele 1-0 Eendracht vertrok naar Izegem by/.onder opgepept door de nieuwe trainer Jan Ceuleers, die bij spelers en bestuur een zeer goede indruk heeft na gelaten. De verwachtingen om het tot een reeksje van drie opeen volgende wedstrijden zonder nederlaag te brengen, zijn mislukt en alhoewel er verschillende oorzaken zijn, zal de voornaamste reden van het falen niet ontgaan zijn aan het argusoog van de oefenmeester. lucrcn, want tegen de Steeman, De Brabander, tegenstanders van deze Cooreman, Van Wambe- badstad hebben de Een- ke. De Wilde, Mees, De drachters bepaald reeds Ferrerre en Kesteleyn (Van drie zeer ongelukkige wed- Puyvelde, Mulders en Van strijden vertolkt. de Cauter). De ploeg: De Decker, B. Lambrecht, Goossens, aantal spelers kom- :t onder de middelmaat even is. Hun handel en idel tijdens de week, bovendien geen voor- l. Dat werd in de dkamer door een van spelers gelënsinueerd. bolgenheid, vooral r hen die dan wél hun doen. En dan moeten de verdediging citeren, Ier Veyt, De Daele en ibrechts. Voor de rest we zo vrij vraagtekens •laatsen. Maar wat wil Sportkring werkt ver en zal zich rehabilite- althans zo gebeurde in het verleden, telkens zo'n al of niet grote doering. n'l eerste helft kreeg Ra- Jet een bijzonder aan- goed gekrcéerde kan- Sportkring daarente- welgeteld één: dat was lt0 wel even voor het half- Zitlane schiet hier wel op doel. n zijn ploeg, als gevolg t an de -La iur Djamel bleek eigenlijk van weinig nul te zijn voor 'eysseningreep-(Sint-Nikluas.- Racing Jet 0-1). (pm) den. En dat gebeurde ook zondag zo. Tien minuten voor tijd. na een kwartiertje druk van de Klaasjes, zorgde de gevaar lijke Holden voor het ver lossende doelpunt. Hij had niet meer of min een flinke dekkingsfout afgestraft. Lodewijckx ging nu voor aan spelen. De Daele in de achterlijn, maar hoe stoer de kalende Antwerpenaar zich toonde, het baatte he lemaal niks meer. Zelfs dat gelijkstellende doelpunt zat er niet meer in. Sportkring-Racing Jet doofde uit als een moege- brand kaarsje... Bevers werd ingehaald voor de nog niet fitte Zidun strak schot (Sint-Niklaas - Racing Jcl).(pm) •n liet zich opmerken door Het is ten andere niet de eerste keer, dat we schrij ven, dat de rood-zwarten een schrijnend gebrek heb ben aan een centrale figuur in de aanval. Het gevolg was, dat de overtuigende meerderheid die de gasten na de rust aan de dag leg den, niet kon gekoncreti- seerd worden in het gelijk makend doelpunt, waarop Zele bepaald recht had. Nu beperkte alles zich tot en kele gemiste kansen, waar bij Maes nooit betrokken was. Eén van de mooiste kansen werd door De Ferrerre ge schapen, toen hij op rechts Kesteleyn opvallend goed bediende, doch deze aan valler besloot naast. Ten andere, even daarvoor had hij ook nog een kans in onbenut gelaten. Enkele minuten nadien waagde ■Cooreman het met een afstandsschot vanop 25 meter, doch Santelé stond op de goede plaats. De druk van de Zeienaars nam overtuigend toe en wel derwijze, dat de verdedi ging van Izegem er het noorden bij verloor en zeer panikcrig tewerk ging. Uit dit zenuwachtig gedoe van Dc Vricndt en zijn maats ontsproten een reeks hoek schoppen, waarbij ('oore man zijn gewone autoriteit inzake kopspel niet kon aan de dag leggen, wat niet betekent dat een paar po gingen van deze midden velder geen beter lot ver dienden dan over de dwars- lat te keilen. We menen dat Mare niet in zijn gewone doen was en onder de maat bleef we gens een lichte ongesteld heid, die haar weerslag had op zijn prestatie Ook Guido De Wilde bleef onder het peil van voor gaande uitgaven, terwijl Van Wambekc na de rust, toen hij zich kon uitleven als aanvallende middenvel der zich in een voor hem gesneden rol kon uitleven. Na de wedstrijd ging trai ner Ceuleers toch de elf gelukwensen, alhoewel het niemand ontgaan was dat de afwezigheid van John Coles zwaar doorwoog. We maken van deze gelegen heid gebruik om de Zeelse Brit ons innig medevoelen te betuigen bij het afster ven van zijn vader, overlij den dat de oorzaak van was dat John diende forfait te geven. Lambrecht had het bepaald niet gemakkelijk met de snelle en kwieke Mortier, het was ten ande re deze speler die bijna de kous over het hoofd van Zele trok door in de 28e min. op dc onderkant van de lat te kanjcrcn. Op dit ogenblik stonden de borstelmakers reeds met 1- 0 aan de winst dank zij een voltreffer van de Nederlan der Artz. die van uit het middenveld vertrok en- drie rood-zwartc spelers in de- wind zette om dan zonder genade De Decker te ver slaan. Het werd een enige voltreffer die met de zaken wat kordater aan te vatten kon voorkomen worden, maar zeker heeft de herop- tredende De Decker er geen de minste schuld aan. Ten andere deze portier heeft een zeer voortreffelij ke partij vertolkt en be hoorde lot de zeldzame spelers, die een speciale vermelding verdienden. De Ferrerre kreeg in dit treffen nog geel, waaraan drie strafpunten verbonden zijn. zodat Dirk voor de match tegen Menen of Doornik zal afwezig zijn Laat ons hopen, dat de pe riode tegen de West- Viaamsc tegenstanders met de komst van VG Oosten de in gunstige zin zal evo- Waterschei - Bevereri 3-1 S.C. Lokeren - RWDM 0-0 Sint-Niklaas - Racing Jet 0-1 Eendracht Aalst - Racing Mechelen 2-0 Jong Lede - V.G. Oostende 2-3 Izegem - Eendracht Zele 1-0 Lovendegem - Hamme 1-0 F.C. Denderleeuw - Kemzeke 0-1 KAV Dendermonde - Brakel 1-0 S.K. Aalst - Lokerse 0-2 Gandasparta - S.K. Lebbeke 1-1 Robur - Moerbeke Viane 4-0 Vrasene - Borsbeke 2-1 Appelterre - Nieuwerkerken 3-2 Winnik - Temse 1-1 Sint-Gillis Waas - Baasrode 2-1 Standaard Wetteren - Oudegem 0-0 Sint-Pauwels - Haaltert 0-3 SL Houtem - Buggenhout 2-0 Eendracht Meldert - Thor Meldert 1-0 Burst - Wieze 1-2 Meerbeke - Schellebelle 1-1 Herzele - Mere 0-0 Wilskracht Moorsel - Hofstade 2-3 Terjoden - Voorde 0-2 Kerksken - Erpe 2-0 .Vlierzele - Eendracht Sint-Gillis 1-3 Heusden - Sinaai 2-1 Kruibeke - Stekene 2-0 Melsele - Klinge 1-0 Kallo - Hoogeinde 0-1 Bazel - Meulestede 0-5 VV Merelbeke - Excelsipr 1-2 St. Amandsberg - Waasmunster 1-1 Melle - Grembergen 2-0 Rabot - Valentino's Overmere 5-1 Ede - Erondegem 6-1 Serskamp - Smetlede 2-4 Aaigem - Erembodegem 1-1 Massemen - Oordegem 1-1 Edixvelde - Bambrugge 0-1 Opdorp - Boonwijk 1-0 Opstal - Wichelen 2-2 Doggen - Lutterzele 0-4 Rapide Lebbeke - Herdersem 0-3 Berlare - Appels 4-0 Baardegem - Schroevers Moorsel 1-1 Eksaarde - Wachtebeke 0-1 Sombeke - Meerdonk 2-0 Heikant Zele - Kieldrecht 5-1 Haasdonk - White Boys 1-0 Rupelmonde - S.K. Lokeren 3-0 Moerbeke - Gerda 1-1 I Sint-Niklaas - Racing Jet 0-1 I

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 27