Match duurt amper 34 minuten! De ontgoocheling... Onverdiend Einde van een droom?? Roelandt scoort 17de treffer Gehavend Hamme loopt tegen counter KI5K OP 1e PROVINCIALE 24 - 7.3.1980 - De Voorpost QQ KAV Dendermonde - SV Boelare 1-0 De wedstrijd tegen Boelare begon byna op identieke wyze als de derby van twee weken geleden tegen SK Lebbeke. Een slecht uitverdedigen belandt in de voeten van Flor- quin die onmiddellijk de oprukkende Aers bediend. Alleen voor Heyvaert trapt de bezoeker echter een appartement over. Dendermonde deed ver woede pogingen om die 96 mi- slechte start snel te doen Man was no& Van vergeten. Al op de 8' werd nuten bezig doorging er een dreigende paars- Meirhaege^ P voQr blauwe vuist gebald. Een op links. die met verschot van neofiet Guy zette aan een har. een halve omhaal een de knal kon afvuren tob Gobel ging nipt over. Boe- een lare toonde zich erg laks en de - mooie werd door een plaatselijk op een al e pieters elftal waarin Belis Spanog- ding van doelman he en de geschorste Van We naderden dicht bij het den Broucke ontbraken, einde van de time, Guy gemakkelijk gedomineerd. Gobel, goed geïnspireerd Tien minuten later leidde en erg produktief spelend, Van Meirhaege een prach- gaf zijn zoveelste gepaste tige aktie in op links, zette voorzet af aan Gevaert die gepast voor doch net op het eerst te kort kopte doch bij ogenblik dat de toesnellen- het hernemen nog sneller de Gevaert wou inkoppen was dan doelman Pieters en werd hij werkelijk van de de twee verdedigers De bal «weggedragen». De Sutter en De Mortier (1-0) Dendermondse spits, erg Daarmee was dus de «wed- aktief in punt en steeds strijd» goed aan het ein- aanspeelbaar, legde vier de... ten minste wanneer minuten later de weg open men aan dat woord de juis- voor De Vos die echter te te betekenis wil blijven toe- zwak en naast besloot, kennen... want ook Den- KAVD bleef maar komen, dermonde, ging zich nu zo Er is zondagnamiddag een en ander gebeurd: een gehavend Hamme geraakte niet voorbij «wonder- keeperJean-Pierre Buyle. Omdat na een half uur Lovendegem al had gescoord, werd het een nipte nederlaag. In Denderhoutem was Hitcock op de afspraak: Van Impe zette in het begin van de tweede time Brakel op 1-0 achterstand. Drie minuten voor affluiten kwam de bezoekers langszij, toen de Meyer de bal voorbij zijn eigen doelman devieerde. Toch kwam het nog voor mekaar: de laatste sekonden wegtikten, floot de ref een onrechtstreekse vrijschop tegen de Brakel- keeper, omdat laatstgenoemde te lang zou getreuzeld hebben bij het wegtrappen van de bal. Een korte voorzet naar Dirk Van Impe, een knal en... een doelpunt waren er het gevolg van. Een zege in geschenkverpakking. Intussen is weer een kloof geslagen tussen de num mers één en twee: drie punten ophalen tijdens de laatste vier matchen, betekent geen kleine opdracht voor Hamme, dat nu voor honderd procent aange wezen is op anderen: een rechtstreekse konfrontatie tussen de twee koplopers staat immers niet meer op het programma. Het programma van Denderhou tem? Thuis tegen Ronse en KAV Dendermonde, away tegen Racing Wetteren en FC Denderleeuw... Op papier niet zo moeilijk, al kan de uit het ontslag van trainer Tas ontstane verpeste sfeer de ploeg heel wat parten spelen. Na de konfrontatie te We tieren weten we meer. En Hamme? Thuis tegen Ganda- sparta en SK Aalst, op verplaatsing tegen Evergem en Boelare. Dat kan acht op acht worden, op voorwaarde dat de leerlingen van Willy Meersman er blijven in geloven. Voor Lovendegem finishen, is dit seizoen erg belangrijk... Als je begrijpt wat we bedoelen. Onderaan wordt het stilaan duidelijk dat SK Aalst zich bijna onmogelijk kan redden: de nieuwe thuis nederlaag klapte de deur voorgoed dicht. Was de nederlaag op zichzelf een ramp, dan opende het gedemonstreerde spel weinig rooskleurige perK spektieven. Bij oranjegroen moet men zich stilaan gaan verzoenen met de degradatie. SK Lebbeke pakte op Gandasparta een punt te weinig: een drawn legen de rode lantaarn is weinig, bitter weinig. Gelukkig voor blauwwit won Stan daard Denderleeuw niet, al kan de 0-0 in Evergem meer dan verdienstelijk worden genoemd voor de roodwitte leeuwkes. Racing Wetteren liet het in Ronse afweten, maar KA V Dendermonde zette weer een stap in de goede richting: één goaltje, weer eentje van Eric Gevaert, volstond om Boelare de volle buit afhandig te maken. SK Aalst moet nog naar Standaard Denderleeuw en naar Hamme. Thuis voetbalt oranjegroen tegen Lebbeke en Kemzeke. We vragen ons af hoe de ajuinen met dergelijk programma voor de boeg de situatie kunnen rechtzetten. Vooral het duel in Den derleeuw is van fundamenteel belang. Datzelfde Denderleeuw heeft bovenop nog een reisje naar Boelare en Dendermonde voor de boeg, en neemt het thuis tegen Lokerse op. Lebbeke, met thuismatchen tegen Evergem en Boela re, en uitstappen naar Aalst en Lokerse, krijgt het dus evenmin onder de markt. Hoe ziet het er zondagavond uit? Denderhoutem kan in Wetteren legen de lamp lopen en Hamme speelt vanzelfsprekend Gandasparta weg. Het kampioen schap zou dus, op drie weken van het einde, opnieuw kunnen beginnen. Eric Gevaert: winnend doelpunt voor K4V-Dendermonde. (ae) Gerard Verhelst (KAV Dendermonde): de uitblinkers, far) week bij nonchalant aanstellen dat er werkelijk niets, maar dan ook niets meer te ge nieten viel. Rust kwam dus met 1-0. Op de 55' gebeur de dan nog een laatste mel denswaardig feit. De Vos haalde, na een mooie solo, uit vanop 16 meter, doch Pieters hield het leder uit de hoek. Op het uur werd het eerste geel getoond. Een onschul dige fout waarschijnlij- k,ook zijn eerste van de partij, leverde uitblinker Verhelst een gele kaart op. Onmiddellijk daarop kre gen ook nog drie bezoekers nog het geel voor de neus in een match die men in derdaad beter na 34 minu ten had gestopt. Veel wij zer zijn de toeschouwers nadien echt niet meer ge worden. Zenuwen misschien? Den dermonde ging na dat doel punt inderdaad erg behou dend en bang spelen, miste net dan de kans om een slecht geïnspireerd Boelare een zware 3-0 nederlaag uit de heenronde betaald te zetten. Hopelijk kan paars blauw nu het zich virtueel gered weet, de komende wedstrijden aangrijpen om de supporters te verwen nen. Vermelden we nog dat de wedstrijd tegen Loker se, normaal geprogram meerd op 16 maart, waar schijnlijk plaats heeft op zaterdag 15 maart te 20 uur... tenminste wanneer Lokerse de vraag van KAVD gunstig beant woordt. (gdp) Gandasparta - S.K. Lebbeke 1-1 S.K. Lebbeke heeft bij ro de lantaarn Ganda Sparta een ontgoochelende ver richting weggegeven. Waar iedereen had verwacht dat de konkelgoedploeg de vol le inzet zou winnen, om alzo een stap te zetten in de richting van het behoud, moesten de Lebbekenaars zich uiteindelijk slechts met de halve inzet tevreden stellen. Door het feit dat ook Standaard Dender leeuw een puntendeling in de wacht sleepte, blijft voor Lebbeke de toestand even kritisch. Trainer Mer- tens was na afloop een ontgoocheld man. Door de schrik om het slecht te doen hebben mijn spelers met de daver op het lijf gespeeld. Hierdoor ver loren ze minstens vijf pro cent van hun mogelijkheid» aldus de oefenmeester. «Vooral de eerste helft was krampachtig en waren slechte voorzetten schering en inslag. Het was ook in die periode dat de lokalen op winst kwamen. De enige kans die ze kregen, wisten ze ook te benutten. Na de rust kon Frankie Van den Broeck wel gelijkstellen, maar bleven er verder en kele kansen onbenut die ons de overwinning hadden moeten opleveren. In al dat zenuwachtig gedoe verloor Staf Van Dessel de contro le over zijn zenuwen en kreeg meteen de rode kaart en de uitsluiting voor gevolg.» S.K. Lebbeke blijft ontgoochelen. Zowel trai ner Mertens als de clublei ding hadden op winst gere kend. Het verlies van een punt bij Ganda kan zwaar doorwegen bij de eindafre kening. Kost wat kost dient nu gestreden om aan huis tegen Evergem de volle in zet te winnen. Trainer Mer tens nam de voorbije maandag een extra-dagje verlof om de trainingen vj jet lali pai in bel 9re ipi 1de deze week speciaal voor bereiden. Wanneer hij <kni een algehele inzet van zi^n poulains mag rekenen, Lj, de strijd vooralsnog nir verloren. Maar dan moet l nu zondag absoluut word{ gewonnen. Een andere i weg heeft Lebbeke Verliest het dan wordt d situatie rampzalig en gad de poorten naar tweed M provinciale open. Dat wa| een drama voor het Lel g beekse voetbal, iets w| I met alle middelen mo| vermeden worden. E.D.N{ I S.K. Aalst - S.V. Lokerse 0-2 Met deze nederlaag is S.K. Aalst zo goed als zeker ver oordeeld, om volgend sei zoen in tweede provinciale uit te komen. De inzet, die de S.K.-jongens voor deze wedstrijd van de laatste kans betoonden, dient ech ter geloofd. Zij domineer den omzeggens gans de wedstrijd. Doch in de af werking faalden zij ander maal. Zonder een werkelij ke spitsspeler was het voor de Aalstenaars onbegon nen werk een ploeg als Lo kerse repliek te geven. Van Lokerse zijde werd ons ver teld, dat het in de bedoe ling lag in Aalst één puntje te halen. In die optiek was dan ook hun opstelling te verklaren. In een 4-4-2 op stelling probeerden zij het middenveld te veroveren om bij gelegenheid voor Guy Meersman op te doemen. Gedurende het ganse ver loop van de eerste helft zijn zij daar omzeggens nooit in geslaagd. Integendeel was het S.K. Aalst, zonder de gekwetste Mare Renne- boog, dat regelmatig voor de bezoekende muit kwam Lovendegem - V.W. Hamme 1-0 Sombre dimanche voor de Hamse eerste provincialer dat niet alleen zijn wedstrid verloor maar nu ook zijn titelkansen tot een minimum ziet herleiden. De Wuitens tellen thans drie punten achterstand op leider Dender houtem dat aan huis won tegen de F.C. Brakel. Boven dien, hebben de leiders meer gewonnen wedstrijden zodat de achterstand voor V.W. Hamme theoretisch vier punten bedraagd. Met nog vier wedstrijden nederlaag beslist de moed voor de boeg is het noch- niet laten zakken. Ook een tans niet uitgesloten dat de tweede plaats kan onver- Hammenaars nog enige wachte perspectieven ope- kans op de titel maken. In nen. Denken we maar aan voetbal is alles mogelijk. Dendermonde dat dank zij Veronderstel dat Dender- een fusie toch promoveer- houtem zondag de ronde in de als tweede gerangschik- Wetteren verliest, dan kan te. Hoe dan ook, de kansen alles herbeginnen. Hamme moet voor de tweede plaats blijven spe len. Men mag door deze zijn reeël en het ware des te erger moeste men nu ook de tweede plaats laten ontglippen. Zeggen dat Hamme verdiend verloor bij Lovendegem zou de waarheid geweld aandoen. In de eerste helft ging het spel zowat over en weer. Het was in die periode dat ook het enige en beslissen de doelpunt tot stand kwam. Na de kampwisse ling waren de Hammenaars evenwel de beteren van de lokalen. Maar zoals Omer van Praet ons veleden week vertelde in een gesprek dat we met hem hadden (zie De Voorpost van vorige week) beschikt Lovende gem over een verdediging die zich zomaar niet laat verschalken. Dat hebben de Wuitens opnieuw aan den lijve ondervonden. Rc, ,Rc Met vier invallers beschik^ trainer Willy Meersman I fa slist niet over al zijn moj nu lijkheden, alhoewel toj-e, dient onderstreept dat vier invallers allen het bitn te van zichzelf hebben [de, geven. Uitgerekend teg Lovendegem kon deze v< zwakking voor de Wuiteitti ploeg niet slechter uitv len. In de eerste ron Sir werd V.W. al op eigen v« door deze ploeg de das o on gedaan. Nu incasseert 1 een klap die misschien titel kan kosten. Aan «S. De Jeugd Lovendegm» opt voetbalminnend Hanii Hc allicht voor altijd een sle< hei te herinnering bewaren E.D .tin lm Bi, Een kopbal van Zoua vliegt over het doel van de bezoekers (SK Aalst-Lokerse 0-2). (per) opdagen. Doch spelers zoals Victor Rivera, Ar nold Vercauteren en Ver- eecken, ontbreken dat tik keltje ervaring om een doelman zoals Depage te verrassen. Ook in de twee de periode was S.K. de be tere ploeg, doch weer ontbrak de laatste stoot. Rond het halfuur dacht men dan toch toen het ge beurd was, toen eerste Schelpe en nadien twee maal Vervecken krachtig naar doel knalden, doch doelman Depage, kon in een uiterste krachtinspan ning, onheil voorkomen. Wanneer alle Aalstenaars zich dan bij de situatie gin gen neerleggen, gezien de score hier toch ongewijzigd bleef, volgde het koud stortbad. Op een tegen stoot waren de S.K. verde digers totaal verrast en de inlopende De Caluwé schoof de bal naast Meers man, die zonder enige rea ctie bleef. Alsof dit alles nog niet voldoende erg was voor de thuisploeg scoorde Denaert, via een goochel- nummertje 0-2. Een te zware uitspraak voor een moedig S.K., dat zich naar FC Denderleeuw - Kemzeke 0-1 Dank zij een doelpunt van doelman Rodrigo heeft Dirk Roelandt en het su- Kemzeke in het zondag bliem keepers werk van carnavalvierend Dender- leeuw de maat genomen van het plaatselijk FC. Het alle waarschijnlijkheid met was nochtans de thuisploeg de degradatie zal ver- die he( eerste kwartier be. zoenen. a V H heerste. een tegenaan- Ook dat werd geen goaltje voor de Aalstenaars (SK Aalst-Lokerse 0-2). (per) De hoogopspringende Lokerse doelman kan gepast ingrijpen (SK Aalst-Lokerse 0-2). (per) val via Gerrit Emans kon speler-trainer Ongena de bal doortikken tot bij Roe landt die keeper Verhavert geen schijn van kans liet. Enkele minuten later ston den de bordjes in even wicht wanneer Paul De Cock er 1-1 van maakte. Firmin Lavent keurde dit doelpunt echter af wegens voorafgaandelijke fout van diezelfde speler. Het bleef aftasten langs beiderzijden, en op de 34e minuut schoot Emans een ietsje te kort om er 0-2 van te maken. Drie minuten later kopte De Cock vervaardeiijk naar doel. Kris De Bruync wou ontzetten doch kreeg de bal ongelukkig verkeer de op de voet en diende keeper Rodrigo een pracht- save uit te halen om verder onheil te voorkomen. Rust 0-1 Kemzeke zou in de tweede helft het spel mee stal bepalen. Gerrit Emans kreeg wel de meeste kan sen voorgeschoteld. Eerst trapte hij een voorzet van Stremersch naast, nadi stuurde Roelandt hem past in de ruimte doch stuitte Gerrit op een go' uit zijn doel gekomen V havert. Raoul De Roe had ondertussen de pla komen innemen van K De Bruyne. Aan de ov zijde bleef ook doelmR Rodrigo niet van menig 11 vaar gespaard. Ronny evenwel in beste doen keerde op de 76e min af'J schicht van de kleine V< e' leysen spektakulair uit zi er doel. Trainer Staf Bh ;e' quaert probeerde het n met twee wissels doch dal L' entegen waren het de b,a zoekers die nog de bes scorekansen kregen. Hej drickx verving nog Roa landt en op de 86e en 8 minuut kwam Emans n 7 tweemaal terekc alle voor keeper Verhavt doch tikte het leder telke te ver van de voet zodat doelman redding k<J'^ brengen. Lit"

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 28